Украинский социальный форум
22 Октябрь 2018, 03:17:58 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Запущена новая МЕДИА-БИБЛИОТЕКА!
   
   Начало   Помощь Поиск Календарь Медиа Войти Регистрация  
Страниц: 1 ... 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 ... 487   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Консилиум  (Прочитано 1548661 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4575 : 20 Ноябрь 2009, 01:09:46 »

кстати нашла, то что обещала http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/fd64aa882b4dffeac22574090039911f?

"Пунктом 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) визначено компетенцію адміністративних судів щодо спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень стосовно оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Відповідно до частини першої статті 171 цього ж Кодексу оскарженні в адміністративних справах можуть бути: щодо законності (крім конституційності) – постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим; щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили – нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. Суди загальної юрисдикції не мають права визнавати нечинними, незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили такі нормативно-правові акти, як закони України."Согласна. Суды не имеют права визнавати нечинними, незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили такі нормативно-правові акти, як закони України.
Но у нас речь идет о том, что КСУ УЖЕ ЭТО СДЕЛАЛ.
Трижды.
Дважды признав неконституционными нормы закона по конкретным конституционным поданням, и третий раз - указав на то, что уже дал тлумачення тому, в чем заключается неконституционность его норм ДБ.
 
Если КСУ будет рассматривать каждую оспариваему норму ДБ (а согласно п.5 ст.9 КАСУ это возможно! ведь каждый судья по каждому конкретному делу может (через ВСУ) сделать такое конституционное подання), то на КСУ перевалятся все дела Украины.
Чтобы этого не было для этого и есть и Решения КСУ с обязательностью для всех, и есть п.4 ст. 45 ЗУ о Конституционном суде  об отказе в конст.проваждення если АНАЛОГИЧНОЕ решение уже было. А у нас уж куда аналогичней - когда один и тот же закон (ДБ) влизает со змынами в одни и теже законы (О помощи и О соц.страхе).


Цитировать
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                         13.06.2007  N 8 
                  Про незалежність судової влади

19. Відповідно  до  статей  8  та  22   Конституції   України ( 254к/96-ВР  )  не  підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти,  якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина,  а також нові закони,  які звужують зміст  та  обсяг  встановлених  Конституцією  України  і   чинними законами прав і свобод.
     Суди при  визначенні  юридичної   сили   законів   та   інших нормативно-правових  актів  щодо  їх діяльності повинні керуватися Конституцією України ( 254к/96-ВР ) як актом прямої  дії,  а  тому постанови Верховної Ради України та інші підзаконні акти державних органів,  якими визначаються  питання  судоустрою,  судочинства  і статусу суддів, у тому числі щодо встановлення порядку призначення суддів  на  адміністративні  посади  та  їх  звільнення,   терміну повноважень   суддів,  не  підлягають  застосуванню  як  такі,  що суперечать Конституції України.


Цитировать
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 9 від 01.11.96
     м.Київ

 vd961101 vn9
 

       Про застосування Конституції України при здійсненні
                            правосуддя


     2. Оскільки Конституція України,  як зазначено в її ст.8, має
найвищу юридичну силу,  а її норми є нормами прямої дії,  суди при
розгляді  конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону
чи  іншого   нормативно-правового   акта   з   точки   зору   його
відповідності   Конституції
   і   в   усіх   необхідних   випадках
застосовувати Конституцію як акт прямої дії.  Судові рішення мають
грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке
не суперечить їй.


...Якщо зі змісту  конституційної  норми  випливає  необхідність
додаткової  регламентації  її  положень законом,  суд при розгляді
справи повинен застосувати тільки той закон,  який грунтується  на
Конституції і не суперечить їй.


5. Судам  необхідно  виходити  з того,  що нормативно-правові
акти будь-якого  державного  чи  іншого  органу  (акти  Президента
України,   постанови   Верховної   Ради   України,   постанови   і
розпорядження Кабінету Міністрів України,  нормативно-правові акти
Верховної   Ради   Автономної  Республіки  Крим  чи  рішення  Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  акти  органів  місцевого
самоврядування,  накази  та  інструкції  міністерств  і  відомств,
накази  керівників  підприємств,  установ  та  організацій   тощо)
підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону.
    Якщо при    розгляді    справи    буде    встановлено,     що
нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає
чи суперечить законові,  суд зобов'язаний застосувати закон,  який
регулює ці правовідносини.
Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4576 : 20 Ноябрь 2009, 01:32:19 »

из Рішення Конституційного Суду України  №26-рп/2008  від 27.11.2008 р. (цитата):

«4. Кабiнет Мiнiстрiв України також просить дати офiцiйне тлумачення положення частини другої статтi 95 Конституцiї України стосовно можливостi зупиняти дiю та скасовувати норми законiв, якi визначають пiльги, компенсацiї, гарантiї, при встановленнi законом про Державний бюджет України видаткiв на загальносуспiльнi потреби.
(а ни этот ли самый вопрос, буква в букву, интересует наших судей при оценке на соответствие Конституции? )

Розглядаючи порушене питання, Конституцiйний Суд України виходить з правових позицiй, висловлених ним, зокрема,  у Рiшеннi вiд 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справi про соцiальнi гарантiї громадян та у Рiшеннi вiд 22 травня 2008 року  № 10-рп/2008 у справi щодо предмета та змiсту закону про Державний бюджет України. (т.е. сам КСУ может опираться на эти решения, а для судов общей юрисдикции это невозможно...? )

Ці позиції полягають у тому, що: „закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України“ (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення  № 6-рп/2007); „законом про Держбюджет не можна вносити змiни до iнших законiв, зупиняти їх дiю чи скасовувати їх, оскiльки з об’єктивних причин це створює протирiччя у законодавствi, i як наслiдок – скасування та обмеження прав i свобод людини i громадянина.

У разi необхiдностi зупинення дiї законiв, внесення до них змiн i доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремi закони“ (абзаци третiй, четвертий пiдпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення  № 10-рп/2008).

  Наведенi правовi позиції дають відповіді на питання, порушені у конституційному поданні.

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що практична необхідність в офіційному тлумаченні положення частини другої статтi 95 Конституцiї України стосовно можливості зупиняти дiю та скасовувати норми законiв, якi визначають пiльги, компенсацiї, гарантiї, при встановленнi законом про Державний бюджет України видаткiв на загальносуспiльнi потреби вiдпала, що вiдповiдно до пункту 3 статтi 45 Закону України „Про Конституцiйний Суд України“, § 51 Регламенту Конституцiйного Суду України є пiдставою для припинення конституцiйного провадження у цiй частинi».


Итого есть Решение КСУ, в котором поднят вопрос и дан ответ:

Кабинет Министров: - Прошу дать "офiцiйне тлумачення положення частини другої статтi 95 Конституцiї України стосовно можливостi зупиняти дiю та скасовувати норми законiв, якi визначають пiльги, компенсацiї, гарантiї, при встановленнi законом про Державний бюджет України видаткiв на загальносуспiльнi потреби".

Конституционный суд Украины: - "Цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України".

Т.е. оценка на соответствие норм ДБ Конституции уже дана Решением/ями КСУ - что судам общей юрисдикции еще надо?  
Признание того, что именно применительно к Ивановой норма неконституционна?
Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
antonsherkkkk
Эксперт
******

Карма: 24
Offline Offline

Город: Харьков
Район: Дзержинский
ФИО судьи: Руднева О.О.
Дата рождения ребенка: 19.01.2007
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: ПИ - удовлетворили лишь с 9.07 -31.12.2007г., срок восстановлен.Подала заявы на дополнительное решение,исправление ошибок, разьяснение. Подала ап.скаргу по ЦПК.
Сообщений: 692


Просмотр профиля Email
« Ответ #4577 : 20 Ноябрь 2009, 02:17:53 »

Т.е. оценка на соответствие норм ДБ Конституции уже дана Решением/ями КСУ - что судам общей юрисдикции еще надо? 
Признание того, что именно применительно к Ивановой норма неконституционна?


А ві как думаете, почему суд не хочет применять  мот. часть РКСУ 22 мая 09?
С одной стороні :судьи  упорно твердят, что  конкретная норма не рассматривалась КСУ, законодатель её тоже не признавал нечинной. Значит она чинная. А определять норму на конституционность суд ПИ не полномочен.

Вот тут нужно сделать акцент, по-моему, что позивач считает, что суд ПИ "не определяет на кон-ть конкретную норму", а "выполняет решение КСУ  в другой части этого же  РешенияРКСУ(а именно -мотивировачной части)",  ведь мотив.часть тоже входит в Решение КСУ. Нигде в законах нет указания, что выполнять обязаны только резолютативную часть РКСУ.

И ещё можно сказать, что конкретная норма не рассматривалась КСУ, как конкретная, но по ней и ей подобным КСУ вынес обобщающую правовую позицию в мотивировочной части РКСУ, что нормы (и наша конкретная в том числе) приняты в неконституционный способ, а именно,  Законом про ДБ.

Ведь ссілаются же сами судьи на мот.часть РКСУ "про иерархию НПА, что Постанова - подзаконный акт", и подгоняют конкретную постанову под эту обобщающую правовую позицию тоже из мотив.части.

Я считаю, что не повредит указать на то, что и утсзн должны были выполнить мотив.часть РКСУ, т.к. не увидеть, что в названии самого ЗУДБ08 есть фраза "внесення змін до ЗУ...." и целій раздел посвящён єтим змінам, и что спорная норма входит в єтот раздел  - утсзн не могли єтого не увидеть.

А теперь вопрос стосовно фрази ВАС "Суди загальної юрисдикції не мають права визнавати нечинними, незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили такі нормативно-правові акти, як закони України."
РКСУ - єто Правовой акт вищої юридичної сили? Вроде бы да.
Но у нас то на відповідність проверяется не закон України, а только норма из єтого закона. Я правильно понимаю? И тогда єта фраза не про наш случай. Предлагаю обсудить.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ   П О С Т А Н О В А  N 9 від 01.11.96
     2. Оскільки Конституція України,  як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу,  а її норми є нормами прямої дії,  суди при розгляді  конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи  іншого   нормативно-правового   акта   з   точки   зору   його відповідності   Конституції    і   в   усіх   необхідних   випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії.  Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Мне кажется, что єта Постанова устарела, т.к. КАС біл принят позже, а по КАС, как я уже упоминала, закон то и нельзя оценивать с точки зрения КУ. А вот Постанови - можно. И Постанова же ниже чем КАС.  Но в некоторіх ухвалах я встречала єту цитату из Пленума.

предлагаю ознакомиться с позицией ВАС http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1206
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 15:38:52 от antonsherkkkk » Записан
Ann78
Глобальный модератор
Эксперт
*****


Карма: 78
Offline Offline

Город: АРК, г. Ялта
ФИО судьи: Чорна О.В.- суд ПИ, Ищенко Г.М. - ап.суд, Л.И Григорьева - ВСУ
Дата рождения ребенка: 05.04.2007г., 05.07.2013г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: № 57116/10 (ЕСПЧ отказ) и исполнение решений в Крыму зависло из-за анексии
Сообщений: 1103


Просмотр профиля Email
« Ответ #4578 : 20 Ноябрь 2009, 12:33:09 »

Извините, что я тоже вмешиваюсь в ваш диалог.

Думаю, что суды подменяют понятия (в который раз) «визнано неконституционным» на «внесены изменения». Например, мне пособие назначено с 26.06.07 г., а за назначением его я обратилась 10.07.09г.
Анализирую решения Севастопольского апелляционного суда и начало выплат пособия, ставят 09.07.07г., т.е. следуя их логики, я могу рассчитывать на пособие только с 09..07.07г.?
Но это было бы верно, только если бы были внесены изменения в ЗУ (как с 01.01.08г., например). А если неконституционны статьи, не действуют с 09.07.07г. (на момент обращения), то начислять должны были с июня в размере ПМ.
Так же, думаю, что и суд не может применить к нам, обратившимся после 3-х РКСУ неконституционные статьи, будь возникновение права на пособие до РКСУ или после. Иначе, они признают статьи конституционными в период до РКСУ, а это право дано только КСУ.

Для меня это и есть преюдиціа́льність решений.
Записан

КлубничкаВероничка
Член ВГО
Эксперт
*****

Евгения


Карма: 38
Offline Offline

Город: Харьков
Район: Ленинский
ФИО судьи: Викторов В.В.:2007-2009года, Бегунц А.О.:2010год
Дата рождения ребенка: 25.06.2007
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Дело в ВАСУ... Ждем у моря погоды...
Сообщений: 737


Просмотр профиля
« Ответ #4579 : 20 Ноябрь 2009, 16:14:24 »

Я никого не агитирую, я высказываю своё мнение, и благодарна всем, кто со мной спорит, так как в споре рождается истина, Я не юрист, к сожалению, поэтому сразу говорю, что не принимайте мои слова, как слова авторитета.
Я пишу иск под свою судью, и под будущую апеляцию исходя из реестра по Харькову. Если судья ПИ и утверждает, то аппеляция рубит. Причём и аппеляция и ВАС говорят про перспективность РКСУ. И мне не попадались ВАС где соглашались с ретроактивностью. Может кому попадались, то прошу сообщить.
Мой судья сразу сказала - а где это написано? То есть где написано про ретроактивность?
А где норма, что преюдиция  - это и есть ретроактивность? "внаслидок дії?  Внаслидок наводнения многие семьи остались без крова. Наводнение прошло, а последствия остались. То есть после РКСУ остались правовідносини, которіе действительно возникли раньше, когда норма діяла.   Если это понимать как ретроактивность, то это противоречит КУ, согласно которой - "закон обратной силы не имеет". Что - РКСУ - не норма? А где это написано?
Мы ж где-то разбирали, что РКСУ - это не Закон! Это решение.
Так у нас получается, что если Вася Пупкин стырил булку 13.01.09, суд вынес решение 25.02.09, то наказание Вася понесет, если украдет булку после решения суда, ведь на момент тыренья первой булки решения суда по конкретному Васе Пупкину и по конкретной булке не было, а было взагали :"красть нельзя!"
Опять же вспоминаем ст. 152 КУ:  Закони  та  інші  правові  акти  за    рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в  окремій  частині,  якщо  вони  не  відповідають  Конституції України або якщо була порушена  встановлена  Конституцією  України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
     Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,  втрачають    чинність    з    дня    ухвалення
Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
     Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам  актами  і    діями,    що    визнані    неконституційними,
відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Должны вышкодовывать! Или надо действительно разбивать на периоды до решения - материальна шкода, после - борг?

« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 16:35:27 от КлубничкаВероничка » Записан
Состав преступления не имеет значения, имеет значение состав суда.(с)А. Вайнер.
elen_alchevsk
Член ВГО
Опытный пользователь
*****


Карма: 19
Offline Offline

Город: Алчевск
Район: Луганская обл./Донецкий ап.суд
ФИО судьи: пи - Лукьянова/ ап.суд - Малашкевич
Дата рождения ребенка: 22.06.2007
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Ап.суд оставил решение ПИ в силе. Результат - 315 грн. Исполнительный лист даже не отвозила!..
Сообщений: 248


Просмотр профиля
« Ответ #4580 : 20 Ноябрь 2009, 20:59:26 »

Хотите новый прикол? В сентябре и октябре (частями) знакомая получила отсуженые копейки. Думаю, что и потратила давно! Сегодня ей звонят из Донецкого ап.суда и сообщают, что сушание ее дела назначено на такое-то января 2010 г. Она в недоумении - "какого дела?".
- "УТСЗН подали на ваше решение ап.жалобу".
- "Так я уже эти деньги давно получила!".
- "Как получили???"

...Круто, да?! Решение ПИ было в феврале 2009 г., в исполнительную службу лист отвезла в апреле. Снеслись в УТСЗН!!!
Записан
Anvitasa
ТАТЬЯНА
Глобальный модератор
Эксперт
*****

Карма: 142
Offline Offline

Город: Кривой Рог Днепропетровская обл.
Дата рождения ребенка: 21.12.2007
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: По детям войны получено решение ЕСПЧ - теперь очень хАчу денЁг!!!
Сообщений: 1912


Просмотр профиля
« Ответ #4581 : 20 Ноябрь 2009, 21:07:06 »

А побольше бы таких приколов!
Записан

SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4582 : 20 Ноябрь 2009, 21:44:49 »

Хотите новый прикол? В сентябре и октябре (частями) знакомая получила отсуженые копейки. Думаю, что и потратила давно! Сегодня ей звонят из Донецкого ап.суда и сообщают, что сушание ее дела назначено на такое-то января 2010 г. Она в недоумении - "какого дела?".
- "УТСЗН подали на ваше решение ап.жалобу".
- "Так я уже эти деньги давно получила!".
- "Как получили???"

...Круто, да?! Решение ПИ было в феврале 2009 г., в исполнительную службу лист отвезла в апреле. Снеслись в УТСЗН!!!

Действительно снеслись )))
Главное что Вашей знакомой нечего переживать - потребовать вернуть ее все равно не могут.  По КАСУ возврат при отмене решений может быть только если поданы ложные сведения (номер статьи не помню), а какие здесь могут быть у нее ложные сведения, если справку о доходах и распоряжение о назначении ей само Управление давало. Ну, а ребенок уж точно настоящий и свидетельство о рождении тоже ))) 
Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4583 : 20 Ноябрь 2009, 21:50:42 »

Извините, что я тоже вмешиваюсь в ваш диалог.

Думаю, что суды подменяют понятия (в который раз) «визнано неконституционным» на «внесены изменения». Например, мне пособие назначено с 26.06.07 г., а за назначением его я обратилась 10.07.09г.
Анализирую решения Севастопольского апелляционного суда и начало выплат пособия, ставят 09.07.07г., т.е. следуя их логики, я могу рассчитывать на пособие только с 09..07.07г.?
Но это было бы верно, только если бы были внесены изменения в ЗУ (как с 01.01.08г., например). А если неконституционны статьи, не действуют с 09.07.07г. (на момент обращения), то начислять должны были с июня в размере ПМ.
Так же, думаю, что и суд не может применить к нам, обратившимся после 3-х РКСУ неконституционные статьи, будь возникновение права на пособие до РКСУ или после. Иначе, они признают статьи конституционными в период до РКСУ, а это право дано только КСУ.

Для меня это и есть преюдиціа́льність решений.


"конституционными в период до"  - О, вот это особенно мне понравилось!!! Ведь так и есть!
Раз игнорируют сами решения КСУ и ч.3 ст. 152 Конституции, то действительно вызнают, что нечего возмещать - БО усё конституционно!   Подмигивающий

И "что суды подменяют понятия" - это тоже просто отлично сказано!
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 21:52:49 от SumAnna » Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4584 : 20 Ноябрь 2009, 22:11:10 »

Т.е. оценка на соответствие норм ДБ Конституции уже дана Решением/ями КСУ - что судам общей юрисдикции еще надо? 
Признание того, что именно применительно к Ивановой норма неконституционна?


А ві как думаете, почему суд не хочет применять  мот. часть РКСУ 22 мая 09?
С одной стороні :судьи  упорно твердят, что  конкретная норма не рассматривалась КСУ, законодатель её тоже не признавал нечинной. Значит она чинная. А определять норму на конституционность суд ПИ не полномочен.

Вот тут нужно сделать акцент, по-моему, что позивач считает, что суд ПИ "не определяет на кон-ть конкретную норму", а "выполняет решение КСУ  в другой части этого же  РешенияРКСУ(а именно -мотивировачной части)",  ведь мотив.часть тоже входит в Решение КСУ. Нигде в законах нет указания, что выполнять обязаны только резолютативную часть РКСУ.

И ещё можно сказать, что конкретная норма не рассматривалась КСУ, как конкретная, но по ней и ей подобным КСУ вынес обобщающую правовую позицию в мотивировочной части РКСУ, что нормы (и наша конкретная в том числе) приняты в неконституционный способ, а именно,  Законом про ДБ.

Ведь ссілаются же сами судьи на мот.часть РКСУ "про иерархию НПА, что Постанова - подзаконный акт", и подгоняют конкретную постанову под эту обобщающую правовую позицию тоже из мотив.части.

Я считаю, что не повредит указать на то, что и утсзн должны были выполнить мотив.часть РКСУ, т.к. не увидеть, что в названии самого ЗУДБ08 есть фраза "внесення змін до ЗУ...." и целій раздел посвящён єтим змінам, и что спорная норма входит в єтот раздел  - утсзн не могли єтого не увидеть.


А теперь вопрос стосовно фрази ВАС "Суди загальної юрисдикції не мають права визнавати нечинними, незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили такі нормативно-правові акти, як закони України."
РКСУ - єто Правовой акт вищої юридичної сили? Вроде бы да.
Но у нас то на відповідність проверяется не закон України, а только норма из єтого закона. Я правильно понимаю? И тогда єта фраза не про наш случай. Предлагаю обсудить.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ   П О С Т А Н О В А  N 9 від 01.11.96
     2. Оскільки Конституція України,  як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу,  а її норми є нормами прямої дії,  суди при розгляді  конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи  іншого   нормативно-правового   акта   з   точки   зору   його відповідності   Конституції    і   в   усіх   необхідних   випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії.  Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Мне кажется, что єта Постанова устарела, т.к. КАС біл принят позже, а по КАС, как я уже упоминала, закон то и нельзя оценивать с точки зрения КУ. А вот Постанови - можно. И Постанова же ниже чем КАС.  Но в некоторіх ухвалах я встречала єту цитату из Пленума.

предлагаю ознакомиться с позицией ВАС http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1206


"А ві как думаете, почему суд не хочет применять  мот. часть РКСУ 22 мая 09?" - 1. потому что иначе придется удовлетворить иск и отдать деньги из бюджета  и 2. исходя из п.1 складывается практика не видеть в упор эти решения КСУ, и ооочень мало судей даже в начале судов за пособия, и уж тем более сейчас, соглашаются идти против практики. Увы и ах, но нас (судящихся мам) это уже не волнует, ибо мы хотим узнать  - "А поможет ли ЕСПЧ?".

"Но у нас то на відповідність проверяется не закон України, а только норма из єтого закона. Я правильно понимаю? И тогда єта фраза не про наш случай." - весь закон или только его часть это не имеет значение, оценивать на конституционность должен КСУ. А вот выполнять заключения (тлумачення) КСУ это уже обязаны делать все и по всей Украине - от нас с Вами до начальника Управления и тем более судей.

Постанова об использовании Конституции не устарела, в ней тоже говориться о том, что нужно оценивать с точки зрения Конституции.
И если нет по спорному вопросу Решения КС, который дал бы ответ на вопрос о конституционности, то суд должен использовать п.5 ст. 9 КАСУ и обратиться в ВСУ для поднятия вопроса об обращении в КСУ.

А с тем, что я выделила у Вас синим согласна.
Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
SumAnna
Эксперт
******


Карма: 142
Offline Offline

Город: Сумы
Дата рождения ребенка: 8.10.2007 г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Отправила кассацию в ВАСУ и ВСУ
Сообщений: 891

127193052
Просмотр профиля
« Ответ #4585 : 20 Ноябрь 2009, 22:43:39 »


Должны вышкодовывать! Или надо действительно разбивать на периоды до решения - материальна шкода, после - борг?Я долго думала над этим вопросом, и пришла вот к чему.
В начале в иске у меня тоже было разбито по периодам. Потом уже я приняла позицию не делить (спасибо Нове за "паравозик"!), потому что, во-первых, пособие назначается на 3 года, и ни о каких  "новых годах" ни в законе, ни в порядке речь ни идет. ДБ в суде нам не указ со своими зминами.
А, во-вторых, если уж на то пошло это пусть суд разбирается, что это материальная шкода или борг. Конечно, разбираться никто не будет (это о реалиях), поэтому требую все целиком. И потом даже если разберуться, то удовлетворять-то нужно в любом случае, разница только с какого счета потом списывать, да и то, согласно Постанове КМ о бесспорном списании оно все равно списывается с одного счета, только "как борг" или "как шкода". Так как, говориться, зачем огород городить?   Подмигивающий  
Кому надо для статистики тот пусть и разбирается.

У кого назначение после РКСУ - то тут "как борг" однозначно.  На "как шкода" я еще с натажкой соглашусь у кого назначение было до РКСУ, причем именно период (шкоды) с назначения до РКСУ, а после РКСУ и дальше уже даже у них это идет как борг.

Решения КС, в том числе и от 27.11.2008, в котором повтор тлумачення ст.95 Конституции, обязателен и для Управления.
Конечно, реально понятно, что ни один чиновник (начальник Управления и т.п.) не пойдет против указки свыше, тобишь инструкции.  И ему все равно, чему она противоречит Конституции, Конвенции или Библии.
Но для наших требований в иске поведение чиновника не имеет ни какого значения.
Положено выполнять Конституцию, РКСУ и т.д. ? Положено. Значит иски подлежат удовлетворению, а остальное лирика и к делу не относится.  
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 22:49:08 от SumAnna » Записан"Говорят, что счастья нет, Только я отвечу - Ты не жди рассвет, а иди навстречу"
Ann78
Глобальный модератор
Эксперт
*****


Карма: 78
Offline Offline

Город: АРК, г. Ялта
ФИО судьи: Чорна О.В.- суд ПИ, Ищенко Г.М. - ап.суд, Л.И Григорьева - ВСУ
Дата рождения ребенка: 05.04.2007г., 05.07.2013г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: № 57116/10 (ЕСПЧ отказ) и исполнение решений в Крыму зависло из-за анексии
Сообщений: 1103


Просмотр профиля Email
« Ответ #4586 : 22 Ноябрь 2009, 01:04:34 »

Нашла очень интересную ухвалу Севастопольского апелляционного суда. dance1 dance1 dance1
Мамочка просила: взыскать с 23.10.2007 року по листопад 2008 року, ПМ – детский, стягнення моральної шкоди (1000 грн.) и на будущее выплаты.

Суд ПИ удовлетворил частично: взыскать всю сумму з жовтня 2007 року по 28.02.2009, ПМ – детский, остальное отказ.

Апелляционный суд жалобу УПСЗН не удовлетворил (от мамочки не было жалобы), решение суда ПИ оставил без изменения.

Интересно, что кроме морального вреда в этом решении упоминается и РКСУ от 27.11.08г, и ЗУ О соц.стандартах, и про международные акты, о коллизии (очень мало, но есть). Вообще после прочтения осталось радостное впечатление, что эти решения принимались по НАШЕМУ иску, правда очень сырой пересказ, т.к. путаница в ЗУ (2811 и 2240), путаница с ПМ (вначале детский, а потом в тексте для трудоспособных), но всё же…

В столь поздний час не могу пойти спать, не поделившись с Вами своей находкой (через пару минут ищите в библиотеке ЗЕДА)
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2009, 01:46:06 от Ann78 » Записан

Ann78
Глобальный модератор
Эксперт
*****


Карма: 78
Offline Offline

Город: АРК, г. Ялта
ФИО судьи: Чорна О.В.- суд ПИ, Ищенко Г.М. - ап.суд, Л.И Григорьева - ВСУ
Дата рождения ребенка: 05.04.2007г., 05.07.2013г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: № 57116/10 (ЕСПЧ отказ) и исполнение решений в Крыму зависло из-за анексии
Сообщений: 1103


Просмотр профиля Email
« Ответ #4587 : 22 Ноябрь 2009, 21:31:10 »

НАТАСЬЯ,  а у меня всё открывается, проверьте пожалуйста ещё раз. Я выкладывала ухвалу как и всегда, ничего не понимаю.

http://zed.in.ua/node/579

Записан

КлубничкаВероничка
Член ВГО
Эксперт
*****

Евгения


Карма: 38
Offline Offline

Город: Харьков
Район: Ленинский
ФИО судьи: Викторов В.В.:2007-2009года, Бегунц А.О.:2010год
Дата рождения ребенка: 25.06.2007
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: Дело в ВАСУ... Ждем у моря погоды...
Сообщений: 737


Просмотр профиля
« Ответ #4588 : 22 Ноябрь 2009, 22:58:33 »

Ой, так приятно было читать эту Постанову! Пошла еще почитаю. Бальзам на душу...
Записан
Состав преступления не имеет значения, имеет значение состав суда.(с)А. Вайнер.
Ann78
Глобальный модератор
Эксперт
*****


Карма: 78
Offline Offline

Город: АРК, г. Ялта
ФИО судьи: Чорна О.В.- суд ПИ, Ищенко Г.М. - ап.суд, Л.И Григорьева - ВСУ
Дата рождения ребенка: 05.04.2007г., 05.07.2013г.
Статус: Застрахованная (нный)
Стадия процесса: № 57116/10 (ЕСПЧ отказ) и исполнение решений в Крыму зависло из-за анексии
Сообщений: 1103


Просмотр профиля Email
« Ответ #4589 : 22 Ноябрь 2009, 23:10:32 »

Ой, так приятно было читать эту Постанову! Пошла еще почитаю. Бальзам на душу...

Вот и мне вчера бальзам на душу, значит, не зря мы всё пишем в исках, значит всё это правильно и если судья захочет разобраться, то решение должно быть только положительное!
Ну а вообще это решение на постанову Керченського міського суду, заслуга Беляны, т.к. 2008 года решения это же суда не такие яркие. Так что надо нам всем быть настойчивее, увереннее в себе!
Записан

Страниц: 1 ... 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 ... 487   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Sitemap Rambler's Top100 ���������� ������
Страница сгенерирована за 0.453 секунд. Запросов: 22.
Array
(
    [type] => 8192
    [message] => Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated
    [file] => /home/zedinuas/public_html/forum/index.php
    [line] => 49
)