Украинский социальный форум

Юридическое, не о пособии => Трудовое право => Тема начата: leonart от 22 Май 2009, 21:38:09Название: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: leonart от 22 Май 2009, 21:38:09
Мне пришло личное сообщение от пользователя нашего форума Рузанна. Обращаюсь ко всем форумчанам с просьбой помочь советом. Вот ее сообщение
Цитировать
Так получилось что пока я изучала материалы по выплате пособий, мне пришло официальное письмо  из администрации с места моей работы. На сайте я не нашла нужной мне информации, поэтому решила обратиться к вам. Привожу полный текст письма.

"Адміністрація філії №11 "Луцька" ТОВ "НК Альфа-Нафта" попереджає вас, що в звязку зі скороченням чисельності та штату працівників, повязаним із змінами в організації виробництва та праці на підставі штатного розпису ваша посада скорочується."

Тут надо заметить, что я нахожусь в декретном отпуске с июня 2008 года, кроме того, у меня статус матери - одиночки. Я недавно изучала некоторые записи и знаю, что женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, сократить не имеют права. Равно как не имеют права сокращать и должность. Если сложилась подобная ситуация, предприятие должно обеспечить меня равнозначным рабочим местом. Предприятие не ликвидируется полностью. Поэтому я полагаю, что это прямое нарушение моих прав.
Можете ли вы мне что - нибудь посоветовать в данной ситуации? Или мне просто сложить лапки и сдаться?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tarantino1974 от 22 Май 2009, 22:05:03
КЗОТ

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.


На предприятиях есть комиссия по трудовым спорам можно туда обратиться, профсоюз в конце концов (если он действительно профсоюз).


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 22 Май 2009, 22:40:43
КЗОТ Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи
                власника або уповноваженого ним органу
 Не допускається звільнення працівника з  ініціативи  власника або   уповноваженого   ним   органу   в   період  його  тимчасової
непрацездатності,  а також  у період перебування працівника у відпустці.  Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства,  установи, організації.

Звільнення за скороченням штату:спірні питання - http://komuna.lviv.ua/content/view/117/38/


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: leonart от 23 Май 2009, 08:17:23
Цитировать
Звільнення за скороченням штату: спірні питання       
12.Oct.2007

Матеріал надано редакцією журналу «Праця і Закон»
(Найактуальніші питання трудового законодавства, тел. (044) 455-61-44; e-mail: info@hrd.com.uaЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. , [url]http://www.hrd.com.ua[/url])
Звільнення за скороченням штату:
спірні питання

 

Однією з найпоширеніших підстав для припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця є зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України).

Такі звільнення обумовлені розвитком виробничих сил, запровадженням нових технологій, ліквідацією робочих місць із шкідливими умовами праці, ліквідацією збанкрутілих підприємств тощо.

Перш ніж видати наказ про звільнення працівників за скороченням штату, слід довести необхідність скорочення штату та звільнення. Підприємства, установи, організації повинні приготувати техніко-економічне обґрунтування на скорочення посад чи штату працівників, що обов'язково погоджується з профспілковим комітетом, якщо він діє на підприємстві, установі, організації. Якщо профспілки немає, то ці питання бажано погоджувати з виборним представником від трудового колективу. Після цього складається і затверджується новий штатний розпис. До нового штатного розпису не заносяться посади, які скорочено.

Після затвердження нового штатного розпису працівники, посади яких скорочуються, згідно зі ст. 492 КЗпП України персонально попереджаються про вивільнення не пізніше ніж за два місяці.

Таким чином, працівники, яких попереджено про наступне звільнення, і посади яких вже вилучені із штатного розпису, продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну плату. Деякі представники бухгалтерських служб часто порушують питання про те, на яких підставах таким працівникам слід виплачувати заробітну плату, адже їх посади вже відсутні у штатному розписі підприємства, установи, організації. Виплата заробітної плати здійснюється на підставі чинного трудового договору, дія якого не припинена. Трудовий договір продовжується. Ст. 94 КЗпП України передбачає, що заробітна плата виплачується працівникові за виконану ним роботу.

Звільнення може відбуватися не раніше закінчення двомісячного попереджувального строку. А як бути, коли роботодавець дотримався усіх правил звільнення за скороченням штату, але видав наказ про звільнення працівника до закінчення двомісячного терміну. На це питання є відповідь у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». У таких випадках, розглядаючи позови про поновлення на роботу, суди змінюють дату звільнення. У пункті 19 зазначеної Постанови Пленуму передбачено, що при недодержанні строку попередження працівника про звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він працював. І за цей період йому виплачується заробітна плата. Таке роз'яснення слід визнати єдино правильним.

Ст. 42 КЗпП України дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право на залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Таке право отримало назву «переважного права» на залишення на роботі. Для виявлення працівників, які мають це право, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню. Зазвичай роботодавець повинен приготувати довідку у довільній формі про результати порівняльного аналізу і навести дані, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на роботі. У процесі такого порівняльного аналізу можна враховувати такі обставини: наявність відповідної освіти, післядипломну освіту, документи про підвищення кваліфікації, відсутність дисциплінарних стягнень, наявність заохочень за успіхи у роботі, отримання премій за виконання особливо важливих робіт, відсутність прогулів, відпусток без збереження заробітної плати, тривалого перебування на лікарняних листках, відсутність браку, зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних робіт, відсутність рекламацій на вироблену продукцію, рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань, обсяги виконуваних робіт, дотримання строків доручених завдань тощо.

Судовій практиці відомий приклад, коли при з'ясуванні законності звільнення виконроба за скороченням штату було встановлено, що один з двох фахівців забезпечував виконання норм виробітку на 96 %, а інший – на 98 %. Переважне право на залишення на роботі було визнане за тим виконробом, який забезпечував виконання норм на 98 %.

Суди не можуть обговорювати питання про доцільність проведення скорочення штату на підприємствах, в установах, організаціях. Це право належить виключно роботодавцю. Суди лише перевіряють дотримання законодавства про порядок звільнення.

І лише за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним – за наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України та колективним договором.

Таким законом є, наприклад, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 року № 2011-XII (Відомості Верховної Ради УРСР, 1992, № 15, ст. 190).

У ст. 18 цього Закону «Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців» передбачено, що члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату за період навчання середньої заробітної плати. Така пільга надається за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст. 200) також надає перевагу при звільненні громадянам, віднесеним до категорії 1.

Порівняльний аналіз кваліфікації і продуктивності праці здійснюється лише за наявності певної кількості працівників, коли одних можна залишити на роботі, а інших звільнити. Якщо, наприклад, у відділі працює один працівник, то його кваліфікацію і продуктивність не можна порівнювати з іншими працівниками.

Як вже зазначалось, звільнення за скороченням штату можливе після закінчення двомісячного попереджувального строку. Якщо на підприємстві є можливість продовжувати трудові відносини після закінчення цього строку, то за згодою працівника трудові відносини можуть тривати ще певний період без повторного попередження про звільнення.

Пункт 1 ст. 40 передбачає можливість звільнення за скороченням штату при змінах в організації праці та виробництва. Можливість звільнення при відмові від продовження роботи у зв'язку із змінами в організації виробництва передбачена також у пункті 6 ст. 36 КЗпП України. Ці підстави слід розрізняти. Звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпП України допускається у разі скорочення кількості працюючих, а при звільненні за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України скорочення кількості працюючих не відбувається. У цих випадках роботодавець лише змінює істотні умови праці, наприклад: режим роботи, систему оплати праці тощо, а у працівника зберігається можливість працювати за своєю спеціальністю, кваліфікацією. Його посада не скорочується. Але і примушувати працювати працівника за змінених істотних умов праці неможливо, тому що примусова праця заборонена. У таких випадках працівника слід повідомити про зміни істотних умов праці за два місяці. Працівник сам вирішує, продовжувати працювати, чи ні. У разі відмови працювати у зв'язку із зміною істотних умов праці, працівник підлягає звільненню згідно з пунктом 6 ст. 36 КЗпП України з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менш середньомісячного заробітку. Така ж допомога виплачується і при звільненні за пунктом 1 ст. 40 КЗпП України. Слід також мати на увазі, що для звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпП України (крім ліквідації підприємства, установи, організації) треба отримати згоду профспілкового комітету. А звільнення за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України такої згоди не потребує.

Зауважимо також, що зміни в організації виробництва і праці – це виключно компетенція власника. Таке роз'яснення дав Заступник директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю – заступник Головного державного інспектора праці України Т. ОЛІЙНИК (див. «Праця і зарплата», № 29, серпень 2001 р.).

У деяких колективних договорах профспілки, які є зацікавленою стороною, намагаються включити до їх змісту положення про те, що зміни в організації виробництва і праці роботодавець може здійснювати лише за згодою вибірного органу первинної профспілкової організації. Такі вимоги з боку профспілок не спираються на законодавство і є необґрунтованими. Профспілки можуть включати положення про взаємні зобов'язання виконувати певні дії, пов'язані із змінами організації виробництва.

Одним із складних і спірних питань при скороченні штату є питання про порядок припинення трудових відносин у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення). Відповідно до частини 3 ст. 36 КЗпП України у цих випадках дія працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої ст. 40 КЗпП України). Працівник, який був незаконно звільнений до реорганізації, поновлюється на роботі на тому підприємстві, де збереглося його попереднє місце роботи. За цих обставин виникає питання про те, хто повинен здійснювати витрати на проведення скорочення штату. Гадаємо, що витрати по проведенню скорочення штату повинен здійснювати новий власник. Він же повинен виплатити усім особам, які підлягають скороченню, вихідну допомогу у розмірі не менш середньомісячного заробітку. Середню заробітну плату нараховують відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (із змінами). Відповідно до п. 2 Порядку середньомісячна заробітна плата для обчислення вихідної допомоги розраховується з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю звільнення працівника з роботи.

На практиці дуже часто при ліквідації одного підприємства (установи, організації) створюється нове підприємство. Згідно із роз'ясненням Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» працівники не вправі вимагати поновлення їх на роботі на новоутвореному підприємстві, якщо їх не було переведено туди в установленому порядку.

У випадку, коли працівника звільнено без законних підстав або з порушенням встановленого порядку, але поновити його на роботі неможливо внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, суд визнає звільнення неправильним і зобов'язує ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках – правонаступника) виплатити цьому працівникові заробітну плату за час вимушеного прогулу (ч. 2 ст. 235 КЗпП України).

У відповідності до правил п. 1 ст. 40 КЗпП України може бути розірвано трудовий договір при відмові працівника укласти договір про повну матеріальну відповідальність з поважних причин (або коли раніше виконання обов'язків за трудовим договором не вимагало укладення договору про повну матеріальну відповідальність), а також з особою, що приймалась для заміщення відсутнього працівника, але пропрацювала більше чотирьох місяців, при поверненні цього працівника на роботу, якщо відсутня можливість переведення з її згоди на іншу роботу.

Звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе лише за умови, якщо працівник відмовився від переведення на іншу роботу. Роботодавець зобов'язаний одночасно з попередженням про звільнення пропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, працівник за своїм розсудом звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за її відсутності – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. За необхідності працівника може бути направлено за його згодою на навчання новій професії (спеціальності) з подальшим наданням йому роботи.

Насамкінець зауважимо, що законодавство встановлює гарантії при звільненні деяких осіб за скороченням штату. Відповідно до ст. 184 КЗпП України забороняється звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Таких жінок взагалі не можна звільняти за жодними підставами. Звільнення допускається лише внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням. На думку фахівців Міністерства праці та соціальної політики таке працевлаштування повинні здійснювати підприємства, установи, організації, на яких працювали жінки вищевказаних категорій.

Але, на нашу думку, що в умовах, коли створена державна служба зайнятості, працевлаштуванням цих жінок повинні займатися районні центри зайнятості.

Зауважимо також, що звільнення за скороченням штату або чисельності працівників не допускається у період тимчасової непрацездатності.


 

Сергій Андрієнко
   

Директор Київського спеціалізованого
департаменту ЗАТ «Інюрполіс»

Источник: http://komuna.lviv.ua/content/view/117/38/

Хорошая обзорная статья. И последние обзацы порадовали. У кого-то есть дополнения. За что цепляются предприятия, когда шлют такие письма мамам в декретах. Буквально неделю назад с таким же вопросом ко мне с женой обратилась подруга из нашего двора (вместе гуляем). Работает в Привате. Уходила в декрет с должности ведущего специалиста, была оформлена по КЗОТ. А сейчас ей присылают письмо или копию приказа о переводе на должность свободного агента (кажется так это называется, без оклада, в качестве зарплаты - процент прибыли от привлеченных клиентов, короче предлагают пластиковые карты) в связи с окращением ее должности. МОжно ей пользоваться теми же статьями? Ее вроде и не увольняют, но существенно изменяют условия работы. Человек получал приличную зарплату, имел ставку. А теперь на вольны хлеба.
Получается ее хотят подвести под статью 492 КЗОТ. Что мы работу предложили, а она отказалась. Значит два месяца работает и в службу занятости. Но она в декрете, разве работают для нее эти статьи?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 23 Май 2009, 14:50:54
ЗУ  "Про відпустки"
Стаття 2.Право на відпустки забезпечується:
 гарантованим наданням  відпустки  визначеної  тривалості   із збереженням  на її період місця роботи (посади),  заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: leonart от 23 Май 2009, 17:36:37
Пока вижу доводы только в нашу пользу.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 23 Май 2009, 19:34:55
Цитировать
Звільнення за скороченням штату: спірні питання      
12.Oct.2007

Матеріал надано редакцією журналу «Праця і Закон»


Насамкінець зауважимо, що законодавство встановлює гарантії при звільненні деяких осіб за скороченням штату. Відповідно до ст. 184 КЗпП України забороняється звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Таких жінок взагалі не можна звільняти за жодними підставами. Звільнення допускається лише внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням. На думку фахівців Міністерства праці та соціальної політики таке працевлаштування повинні здійснювати підприємства, установи, організації, на яких працювали жінки вищевказаних категорій.

Але, на нашу думку, що в умовах, коли створена державна служба зайнятості, працевлаштуванням цих жінок повинні займатися районні центри зайнятості.

Зауважимо також, що звільнення за скороченням штату або чисельності працівників не допускається у період тимчасової непрацездатності.


/quote]
Источник: [url]http://komuna.lviv.ua/content/view/117/38/[/url]

Хорошая обзорная статья. И последние обзацы порадовали. У кого-то есть дополнения. За что цепляются предприятия, когда шлют такие письма мамам в декретах. Буквально неделю назад с таким же вопросом ко мне с женой обратилась подруга из нашего двора (вместе гуляем). Работает в Привате. Уходила в декрет с должности ведущего специалиста, была оформлена по КЗОТ. А сейчас ей присылают письмо или копию приказа о переводе на должность свободного агента (кажется так это называется, без оклада, в качестве зарплаты - процент прибыли от привлеченных клиентов, короче предлагают пластиковые карты) в связи с окращением ее должности. МОжно ей пользоваться теми же статьями? Ее вроде и не увольняют, но существенно изменяют условия работы. Человек получал приличную зарплату, имел ставку. А теперь на вольны хлеба.
Получается ее хотят подвести под статью 492 КЗОТ. Что мы работу предложили, а она отказалась. Значит два месяца работает и в службу занятости. Но она в декрете, разве работают для нее эти статьи?


Исходя из выложенной Вами статьи, Ваша знакомая совсем не подпадает под сокращение. Ведь ликвидации предприятия нет. Значит она должна работать на своей должности.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 23 Май 2009, 19:39:40
Я хочу добавить немного из собственного опыта. Я работаю в гос. структуре. Здесь ОК является перестраховщиком не то, что на 100%, даже на все 200%.
Так вот: у нас почти каждый год меняется структура организации. Меняется совершенно непринципиально: то названия отделов поменяют, то объединят по два отдела в одно управление. А численность не изменяется. Так вот даже при таких изменениях, когда люди практически остаются при той же должности и окладе, вызывали декретных девочек и они писали заявление на ПЕРЕВОД.

А тут человека практически на улицу выганяют.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: leonart от 23 Май 2009, 21:51:50
Я хочу добавить немного из собственного опыта. Я работаю в гос. структуре. Здесь ОК является перестраховщиком не то, что на 100%, даже на все 200%.
Так вот: у нас почти каждый год меняется структура организации. Меняется совершенно непринципиально: то названия отделов поменяют, то объединят по два отдела в одно управление. А численность не изменяется. Так вот даже при таких изменениях, когда люди практически остаются при той же должности и окладе, вызывали декретных девочек и они писали заявление на ПЕРЕВОД.

А тут человека практически на улицу выганяют.
Поддерживаю. У меня жена гос. служащая. ЗА время декретного отпуска уже два раза переводили, но исключительно с согласия и просили написать заяву о переводе.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Рузанна от 23 Май 2009, 22:01:01
Спасибо за советы. Пока все в мою пользу )))
 Я хотела выходить на работу этой весной, но меня предупредили, что как только я вернусь в организацию, то меня сократят. Поэтому посоветовали сидеть до конца декретного отпуска. Тем не менее, пришло вот такое письмо. Что мне делать? Я понимаю, что правда на моей стороне, но если я решу выйти на работу, они найдут предлог меня уволить.

У моей знакомой, тоже в нашей организации, еще похлеще история произошла. Она работает старшим учетчиком. Сейчас находится на четвертом - пятом месяце беременности. И вот наше руководство узнало об этом. и ставит ей условия - или увольняться "за згодою сторін" или они ей сокращают рабочий день до 1 часа в неделю. Тонкости я не помню, но вот так вот относятся у нас к людям. С чутким пониманием ситуации, так сказать.  


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 23 Май 2009, 22:02:55
При нарушении трудовых прав,  можно обратится
- к работодателю с мотивированым ходотайством, если работодатель согласен с аргументами ходотайства, то он может отменить собственное решение и возобновить работника в должности.

- с жалобой в Державний департамент нагляду  за додержанням законодавства про працю (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=50-2003-%EF)

- в прокуратуру.
Ответственность может быть как административной
КУпАП Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю  та про охорону праці
Порушення  встановлених  термінів  виплати пенсій, стипендій, заробітної плати,  виплата їх не в повному обсязі,  а  також  інші порушення вимог законодавства про працю -
тягнуть за   собою   накладення   штрафу  на  посадових  осіб підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних  актів  про охорону праці - тягне  за  собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб   підприємств,   установ,   організацій  незалежно  від  форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Так и уголовной.
ККУ Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

- с иском в суд о возобновлении в должности в месячный срок с дня получения копии приказа об уволнении или с дня выдачи трудовой книжки


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Рузанна от 23 Май 2009, 22:18:10
Я с понедельника займусь этим делом и поговорю с начальством своим. Так как у нас филиал, а основное руководство в Киеве,( кстати, тоже уже "Приват"), не сомневаюсь в ответной реакции.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: ТанюшкаП от 24 Май 2009, 18:12:05
Спасибо за советы. Пока все в мою пользу )))
 Я хотела выходить на работу этой весной, но меня предупредили, что как только я вернусь в организацию, то меня сократят. Поэтому посоветовали сидеть до конца декретного отпуска. Тем не менее, пришло вот такое письмо. Что мне делать? Я понимаю, что правда на моей стороне, но если я решу выйти на работу, они найдут предлог меня уволить.

Рузанна, еще раз статья 184 КЗОТ (вы ведь мама-одиночка, я так поняла):

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років  або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Вопрос в том, какая будет психологическая обстановка на работе Но я думаю, если еще побыть в декрете, то все уляжется, и к вашему возвращению станет на свои места, так что удачи!!!


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Рузанна от 31 Май 2009, 17:00:04
Ну и вот, позвонила я в главный офис нашей организации по своему вопросу. С начальством не говорила, только с кадровицей нашей. она дала мне полный ответ на все вопросы.
В данный момент идет процесс ликвидации фирмы, так как она перешла в собственность другого лица. Всех, кто работал, сократили, а фактически выгнали. Потому что вместо статьи про сокращение в трудовых книжках у всех работников пишет "за згодою". Всем декретчикам разослали письма с предупреждением о сокращении должности, но не сокращении работника. То есть мы все еще числимся на фирме. Но, когда придет пора выходить на работу, выходить будет некуда, потому что должность сократили - раз, фирму ликвидируют - два.
Вот какие пироги. Сейчас происходит реорганизация предприятия, попросту меняют одно название на другое. Они выбрали пару человек, им выгодных, и по собеседованию приняли на то же место только с другим названием. если не ошибаюсь, то "Волиньпаливо". мне ответили, что это частное предприятие и у них свои законы, мои проблемы там никого не интересуют.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Sabrina от 31 Май 2009, 21:37:54
Главное не подписывайтесь ни под какими приказами, пусть сокращают в связи с ликвидацией фирмы. И предоставляют другое место работы.


Название: Re: Памятка: как защитить свои права
Отправлено: Люли от 08 Июнь 2009, 06:58:02
Памятка: как защитить свои права

Если вас увольняют без вашего желания
Помните:
Об увольнении Вас обязаны персонально предупредить не позже, чем за два месяца.
Одновременно бывший работодатель должен проинформировать государственную службу занятости о Вас, с указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.
В день увольнения Вам обязаны выдать трудовую книжку и произвести расчет.
Вам обязаны дать копию приказа об увольнении (который понадобится в случае обращения в суд).
Увольнение является законным:
1 в случае ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;
выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 2 в результате недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы;
3 в случае систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, согласно трудовому договору или правилам внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись дисциплинарные или общественные взыскания;
4 прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов на протяжении рабочего дня) без уважительных причин;
5 неявки на работу на протяжении более чем четырех месяцев подряд в результате временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;
6 восстановление на работе работника, который раньше выполнял Вашу работу;
7 появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного опьянения;
8совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества владельца, только в случае, если это было установлено приговором суда, который вступил в законную силу, или постановлением органа, к компетенции которого относится наложение административного взыскания или применение мероприятий общественного влияния.
Нельзя уволить с работы (если не произошла полная ликвидация Вашего предприятия, учреждения, организации):

-во время беременности и родов;
-работника, который потерял работоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. За ним место работы (должность) сохраняется до возобновления работоспособности или установления инвалидности;
-в период пребывания работника в отпуске.

Иногда работодатель предлагает разойтись мирно: вы подписываете соглашение о расторжении трудового договора, начальство выплачивает оговоренную сумму. Этот вариант подходит тем, кто не хочет спорить с работодателем, а хочет просто получить какие-то деньги. Но, подписав соглашение, вы уже не сможете оспаривать незаконное увольнение в суде.

В случае незаконного увольнения Вы можете:

Восстановлении на работе и о взыскании надлежащей Вам заработной платы в районный суд (по месту жительства или работы) – ст. 233 Кодекса законов о труде, ст.126 ч.3 Гражданского процесуального кодеса.
Исковое заявление подается в письменном виде и подписывается истцом либо его представителем (см. ниже приложение № 1). Вам не нужно уплачивать судебные траты за подачу иска (государственную пошлину и траты на информационное и техническое обеспечение).
К исковому заявлению прилагаются:1) копии приказов о приеме на работу и об увольнении; 2) выписка из протокола заседания профкома (о согласии на увольнение); 3) справка о размере заработной платы; 4) копия искового заявления для ответчика.
При возобновлении судом Вас на работе, Вам обязаны выплатить сумму в размере среднемесячной заработной платы за время вынужденного прогула, или разницу в заработке, если Вам пришлось выполнять низкооплачиваемую работу, но не больше чем за один год. Если же судебное разбирательство затянулось не по вашей вине, суд выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула.
Приложение № 1
Образец Искового заявления о восстановлении на работе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула
Шевченківский районий суд

Позивач….. (ПІБ (повністю), адреса)

Відповідач….. (назва підприємства, юридична адреса)
П О З О В Н А З А Я В А
про поновлення на роботі та оплату часу вимушеного прогулу

Я працював(ла)…….. (посада, виконувана робота) на….. (найменування підприємства, організації, установи) від….. (число, місяць, рік). Наказом (розпорядженням) №…. від….. 200__ р. я звільнений(на)…….. (підстави звільнення).

Власне звільнення я вважаю незаконним: ……. (зазначити обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним). Від……… 200_ р. я не працюю.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 235, 236 Кодексу законів про працю України, прошу суд:

1) поновити мене на роботі……. (посада, виконувана робота) в….. (найменування підприємства, установи, організації);

2) стягнути з ……….(назва підприємства) на мою користь мій середній заробіток за час вимушеного прогулу від «__»____200_ р. по день поновлення на роботі.
Додаток (до позовної заяви):

1.Копія наказів про прийом на роботу та про звільнення;

2.Витяг з протоколу засідання профкому (про згоду на звільнення);

3. Довідка про розмір середньої зарплатні та копія позовної заяви для відповідача.

4. Довіреність (інший документ, що посвідчує особу) – в разі, якщо позовна заява подається Вашим представником.
Дата Підпис

источник >> (http://yakist.com/index.php?act=comnews&id=1091)

Додаткові підстави розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників. РОЗ’ЯСНЕННЯ Мiн Юсту (http://www.minjust.gov.ua/0/20229)


Название: Re: больничный по беременности и родам
Отправлено: Алёнушка от 11 Июнь 2009, 20:48:24
Всем привет!!! подскажите пожалуйста полезную информацию. у меня сложилась такая ситуация:я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет (ребёнку 1 год), сейчас вторая беременность и следовательно больничный по беременности и родам на 20 недель. первый больничный мне оплачивало предприятие, декретные - упр-е труда и соц защиты. должны ли мне оплатить этот второй больничный, кто, в каком размере??? помогите плизз


Название: Re: больничный по беременности и родам
Отправлено: Люли от 12 Июнь 2009, 07:50:11
Помощь по беременности и родам выплачивается:

1) для застрахованных работающих женщин по месту работы (согласно Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности" №2240-III от 18.01.2001) в размере 100 % средней зарплаты без учета страхового стажа;

2) для незастрахованных женщин (неработающих) выплаты производятся согласно Постановления КМУ "Об утверждении порядка назначения и выплаты помощи семьям с детьми" №1751 от 27.12.2001 г. в размерах:

военнослужащим — 100% денежного содержания,
безработным в случае регистрации в Центре занятости — 100% минимального размера помощи по безработице,
студентам — в размере месячной стипендии,
неработающим женщинам, которые не стоят на учете в Центре занятости — 25 % прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Для работающих женщин выплаты по беременности и родам осуществляются в размере 100% средней заработной платы. Расчетным периодом являются последние 6 календарных месяцев с 1-го по 1-е число, предшествующие месяцу, в котором Вы идете в декрет. Если до декрета Вы находились на больничном листе, эти месяцы исключаются из расчетного периода. Среднедневная з/п исчисляется путем деления суммарной зарплаты за расчетный период на количество отработанных рабочих дней в расчетном периоде. Источник >> (http://otvety.com.ua/expert_zone/studies/dorodovie_viplati.html)

Поэтому Алёнушка, помощь по беременности и родам будет Вам выплачиваться в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа и от нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Согласно пункта 10 Порядка №1266 (http://otvety.com.ua/documents/Postanovlenie_O_vichislenii_srednej_zarplati_dlya_rascheta_viplat_sotsialnogo_strahovaniya_.html), поскольку Вы на протяжении последних 6 календарных месяцев не имели заработка по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3-т лет, средняя заработная плата для расчета страховых выплат по беременности и родам будет рассчитана, исходя из месячной тарифной ставки (должностного оклада), установленного Вам на момент наступления страхового случая.

Посмотритете ещё тут (http://www.uaua.info/content/articles/858.html) наглядно всё написанно.


!!!
15 грудня 2009 року  набрала чинності постанова КМУ від 08.12.2009 р. N 1332, якою було внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. N 1266, зокрема, до порядку розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах.

См. НОВИЙ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ (http://profbuh.com.ua/bukhgalterskijj-oblk/42-novijj-porjadok-rozrakhunku-dopomogi-po.html)
Цитировать
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  01.02.2010  N 1000/0/14-10/18
                      Про застосування змін,
          внесених постановою Кабінету Міністрів України
                     від 08.12.2009 р. N 1332 (http://news.yurist-online.com/laws/12549/)


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Рузанна от 13 Август 2009, 11:16:26
Всем привет. Вот и пришел этот день - мне прислали приказ об увольнении в связи с полной ликвидацией предприятия. Рабочее место мне никто не предлагает, просят явиться 04.09.2009 к руководству филиала для проведения полного расчета.
Вы не подскажете, какие выплаты мне полагаются в связи с расчетом?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 13 Август 2009, 15:06:31
Всем привет. Вот и пришел этот день - мне прислали приказ об увольнении в связи с полной ликвидацией предприятия. Рабочее место мне никто не предлагает, просят явиться 04.09.2009 к руководству филиала для проведения полного расчета.
Вы не подскажете, какие выплаты мне полагаются в связи с расчетом?

Ще раз про те, як "попрощатися" з працівниками при ліквідації підприємства
- обов’язкове працевлаштування (деякі категорії працівників, які звільняються в зв’язку з ліквідацією підприємства, підлягають обов’язковому працевлаштуванню)1;
- виплата вихідної допомоги (у випадку звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства кожному працівнику має виплачуватися вихідна допомога, розмір допомоги відповідно до ст. 44 КЗпП має бути не менше середньомісячного заробітку працівника);

Хто повинен працевлаштовувати "незвільнюваних" працівників у випадку їхнього звільнення? Чинне законодавство не дає однозначної відповіді на це питання. Одні вважають, що обов’язок працевлаштування "незвільнюваних" працівників лежить на підприємствах, які ліквідуються, інші - що це є обов’язком власника або уповноваженого ним органу (наприклад, ліквідаційної комісії), треті - що про це повинна піклуватися держслужба зайнятості. Відповідно до ст. 4 КЗпП законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю та прийнятих відповідно до нього інших законодавчих актів України. Отже, відповідь на дане питання варто шукати в Кодексі.
Із ч. 3 ст. 184 КЗпП виходить, що власник або уповноважений ним орган не може звільнити зазначених в ній категорій жінок, поки вони не будуть працевлаштовані. Крім цього, відповідно до ст. 49-2 КЗпП власник або уповноважений ним орган тільки повідомляє в держслужбу зайнятості про звільнення "незвільнюваного" працівника. Отже, власник або уповноважений ним орган і відповідають за працевлаштування "незвільнюваних". Це підтверджується і п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових суперечок". Інша справа, якими прийнятними способами можливе виконання цього "обов’язку". На наш погляд, їх три:
1) самостійне працевлаштування "незвільнюваних" працівників;
2) працевлаштування шляхом продажу активів ліквідованого підприємства, де були розміщені робочі місця "незвільнюваних" працівників, з умовою їхнього працевлаштування покупцем цих активів на тих же (які вони займали до ліквідації підприємства (продажу активу)) або інших робочих місцях покупця;
3) працевлаштування через службу зайнятості.
А поки роботодавець не працевлаштує "незвільнюваних" працівників, він фактично не може здійснити процес ліквідації підприємства. Працевлаштування працівників може здійснюватися кожним із зазначених вище трьох способів з використанням їх у будь-якій послідовності або всіх одночасно.
Подробнее здесь- http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0711.html


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Zlata от 10 Сентябрь 2009, 15:53:23
Добрый день! У меня вопрос от моей подруги, которая не имеет доступа к интерненту и попросила меня ей помочь. Девушка работала в поликлинике медсестрой , сейчас она ходится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Ребенок болезненный и мама собирается брать об этом справку от педиатра и писать заявление по уходу за ребенком до 4 лет. Я догадываюсь, что УТСЗН платит только до трех, но самое обидное здесь то, что  руководство  моей подруги утверждает, будто  рабочее место за ней сохраняется только до достижения ребенком 3 летнего возраста. А если она будет сидеть в декрете 4 года, ее понизят в должности или переведут в другое мед учреждение работать.
Подскажите плиз, так ли это и какой закон регулирует этот вопрос.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 10 Сентябрь 2009, 16:22:14
КЗпП
Стаття 179 ч. 6 У разі,  якщо  дитина  потребує  домашнього догляду,  жінці в обов'язковому   порядку   надається   відпустка   без   збереження заробітної плати тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Стаття 184. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей  віком  до трьох  років (до шести років - частина шоста статті 179)з ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним органу  не   допускається,   крім   випадків   повної   ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається  звільнення з  обов'язковим  працевлаштуванням.

Т.е. отпуск по уходу за ребёнком который требует домашнего по правовому статусу от отпуска по уходу до трёх лет не отличается.

 Кроме того согласно ст. 2 З.У. "Про відпустки "
 Право на відпустки забезпечується:
гарантованим наданням  відпустки  визначеної  тривалості   із збереженням  на її період місця роботи (посади),  заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: irisa_2804 от 15 Октябрь 2009, 16:51:05
Всем привет! Вот и я собралась выходить на работу досрочно. И меня "Обрадовали" будешь работать в другом отделе. Реорганизация. Моя штатная единица (юридически и на бумагах) в моем отделе осталась, но фактически работать надо будет в "общем отделе". Еще прикол в том, что зарплату тоже как то странно начисляют. Мое напарнице.  которая вышла после отпуска в июне месяце платят меньше на 100-200 грн, чем девочке , которая работает на 2 года меньше ее на аналогичной должности. Как это может быть? Ведь у нас и ранг и выслуга больше чем у нее, премии всем одинаковые, оклады тоже.  

Аргументация в отделе кадров бешеная - девочка, что работала на твоей должности выполняла работу в общем отделе ( занималась простой кореспонденцией) , вот и ты будешь делать тоже самое. П.....ц.
Реально, когда я уходила в декрет, я являлась зам начальником отдела (по должностоной инструкции)
А сейчас получается, чуть не курьером  буду.
Как быть в этой ситуации. Должностная инстркуция ведь моя сохранилась. Когда я ушла мои обязаности были переарспределены, но ведь теперь - я должна приступить к выполнению своих обязаностей (которые были у меня до декрета)


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Іруня от 31 Октябрь 2009, 14:02:38
Здравствуйте! Скажите пожалуйста сразу после выхода с декрета, могут сократить? Очень много отделений закрылось,там где я работала до декрета - кризис.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Люли от 31 Октябрь 2009, 19:13:35
Здравствуйте! Скажите пожалуйста сразу после выхода с декрета, могут сократить? Очень много отделений закрылось,там где я работала до декрета - кризис.

Согласно КЗоТ Статья 184. Гарантии при приеме на работу и запрещение увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей. (http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/15819/16039/)
Вас не могут уволить до окончания отпуска по уходу за ребёнком, если Вы вышли на работу, но ребёнку ещё нет 3х лет. Или если реббёнок нуждается в домашнем уходе и В ы овормите отпуск по уходу за ним ещё - до 6 лет (место Ваше остаётся, но никаких выплат, пособий - не получаете).
Цитировать
КЗоТ ст.179.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.


При выходе на работу, (ребёнку уже исполн. 3 года) могут и уволить, но на это должны быть причины. Посмотрите ниже приведенный пост целиком:
Памятка: как защитить свои права

Если вас увольняют без вашего желания
Помните:
Об увольнении Вас обязаны персонально предупредить не позже, чем за два месяца.
Одновременно бывший работодатель должен проинформировать государственную службу занятости о Вас, с указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.
В день увольнения Вам обязаны выдать трудовую книжку и произвести расчет.
Вам обязаны дать копию приказа об увольнении
(который понадобится в случае обращения в суд).
Увольнение является законным:
1 в случае ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;...


Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (http://work.com.ua/kzot/?chapter=3)
Стаття 492. Порядок звільнення працівників (http://work.com.ua/kzot/?chapter=3-a)


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Ярина от 17 Ноябрь 2009, 20:17:25
Доброго вечора. Моєму сину 02.10.2009 р. виповнилось 3 роки і я вийшла на роботу.Зі старої роботи я змушена була звільнитись і пішла на іншу(з випробувальним терміном 3 місяці), зараз склались так обставини, що сину потрібен домашній догляд, є медичне підтвердження. Тому у мене виникло таке питання, чи можу я йди ще раз за таких обставин "в декрет по догляду за дитиною" на рік з даної роботи і чи мене мають право звільнити?
Дуже Вам вдячна.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: елена71 от 17 Ноябрь 2009, 20:30:58
Доброго вечора. Моєму сину 02.10.2009 р. виповнилось 3 роки і я вийшла на роботу.Зі старої роботи я змушена була звільнитись і пішла на іншу(з випробувальним терміном 3 місяці), зараз склались так обставини, що сину потрібен домашній догляд, є медичне підтвердження. Тому у мене виникло таке питання, чи можу я йди ще раз за таких обставин "в декрет по догляду за дитиною" на рік з даної роботи і чи мене мають право звільнити?
Дуже Вам вдячна.
Посмотрите , выше Наталина уже давала ответ на подобный вопрос:
КЗпП
Стаття 179 ч. 6 У разі,  якщо  дитина  потребує  домашнього догляду,  жінці в обов'язковому   порядку   надається   відпустка   без   збереження заробітної плати тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Стаття 184. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей  віком  до трьох  років (до шести років - частина шоста статті 179)з ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним органу  не   допускається,   крім   випадків   повної   ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається  звільнення з  обов'язковим  працевлаштуванням.

Т.е. отпуск по уходу за ребёнком который требует домашнего по правовому статусу от отпуска по уходу до трёх лет не отличается.

 Кроме того согласно ст. 2 З.У. "Про відпустки "
 Право на відпустки забезпечується:
гарантованим наданням  відпустки  визначеної  тривалості   із збереженням  на її період місця роботи (посади),  заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 17 Ноябрь 2009, 22:35:42
Доброго вечора. Моєму сину 02.10.2009 р. виповнилось 3 роки і я вийшла на роботу.Зі старої роботи я змушена була звільнитись і пішла на іншу(з випробувальним терміном 3 місяці), зараз склались так обставини, що сину потрібен домашній догляд, є медичне підтвердження. Тому у мене виникло таке питання, чи можу я йди ще раз за таких обставин "в декрет по догляду за дитиною" на рік з даної роботи і чи мене мають право звільнити?
Дуже Вам вдячна.
Посмотрите , выше Наталина уже давала ответ на подобный вопрос:
КЗпП
Стаття 179 ч. 6 У разі,  якщо  дитина  потребує  домашнього догляду,  жінці в обов'язковому   порядку   надається   відпустка   без   збереження заробітної плати тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Стаття 184. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей  віком  до трьох  років (до шести років - частина шоста статті 179)з ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним органу  не   допускається,   крім   випадків   повної   ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається  звільнення з  обов'язковим  працевлаштуванням.

Т.е. отпуск по уходу за ребёнком который требует домашнего по правовому статусу от отпуска по уходу до трёх лет не отличается.

 Кроме того согласно ст. 2 З.У. "Про відпустки "
 Право на відпустки забезпечується:
гарантованим наданням  відпустки  визначеної  тривалості   із збереженням  на її період місця роботи (посади),  заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;


Первое с чем следует определится заключили ли с Вами трудовой договор?
Поскольку, некоторые ошибочно полагают, что трудовой договор заключается только после прохождения испытательного срока и во время прохождения этого срока зар. плата не выплачивается, но это совершенно не так,
испытательный срок явл. дополнительным условием трудового договора, Условия об испытательном сроке могут быть установлены только по соглашению сторон и в обязательном порядке должны быть оговорены в приказе о приеме на работу, кроме того согласно ст. 26 КЗПП в период испытательного срока на работников распрострнняется законодательство о труде.
Т.е. если с вами договор заключён, то впринципе в отпуск Вы уйти можете, но я думаю что Вам нужно  попытатся этот срок отработать, поскольку если во время испытательного срока установлено несоответствие работника выполняемой работе, работодатель вправе в любое время в течение этого срока расторгнуть трудовой договор, и я думаю если работодатель узнает что вы собираетесь в отпуск, то я думаю он всеми силами постарается найти такое несоответствие и договр расторгнуть (т.е. уволить Вас), а если срок закончится и вы его прошли, то далее уволить Вас могут только на общих основаниях


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tarantino1974 от 17 Ноябрь 2009, 22:41:53
Natalina, а в случае ликвидации предприятия куда денут тех, кто в декрете?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 17 Ноябрь 2009, 22:46:29
Вот очень подробная статья на эту тему
Звільнення "незвільнюваних" у випадку ліквідації підприємства http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0711.html


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tarantino1974 от 17 Ноябрь 2009, 22:59:30
Спасибо, Наташа.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Ярина от 30 Ноябрь 2009, 21:44:35
Добрий вечір. ;)
Так склалиль обставини,що я повинна була звільниналь з роботи за власним бажанням, а моїй дитині потрібен домашній догляд(зараз сину 3,2 роки), підкажіть будь - ласка, що я маю робити, які довідки збирати і куди їх нести, щоб оформити чи подовжити догляд за дитиною, і чи я можу розраховувати на державну допомогу?
Дуже Вам вдячна.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Natalina от 01 Декабрь 2009, 16:03:40
Добрий вечір. ;)
Так склалиль обставини,що я повинна була звільниналь з роботи за власним бажанням, а моїй дитині потрібен домашній догляд(зараз сину 3,2 роки), підкажіть будь - ласка, що я маю робити, які довідки збирати і куди їх нести, щоб оформити чи подовжити догляд за дитиною, і чи я можу розраховувати на державну допомогу?
Дуже Вам вдячна.
На жаль державна допомога по догляду за дитиною надається лише до досягнення дитиною трирічного віку, Довідки збираються лише для того, щоб надати їх работодавцеві для отримання неоплачуванної відпустки для догляду за дитиною яка потребує домашньго догляду.
Цитировать
Стаття 25. З.У. "Про відпустки"  Відпустка  без  збереження  заробітної плати,  що надається працівникові в обов'язковому порядку.
матері  або  іншим  особам,  зазначеним  у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону,  в  разі  якщо дитина  потребує  домашнього догляду,  - тривалістю,  визначеною в медичному  висновку,  але  не  більш  як  до  досягнення   дитиною шестирічного віку,  а  в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),  - не більш як  до  досягнення  дитиною шістнадцятирічного  віку;

Якщо середньомісячний сукупний доход ващої сімї буде меншим за прожитковий мінімум в такому разі ви можете разраховувати на допомогу малозабезпеченим сім'ям.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Lasmarur от 30 Январь 2010, 15:44:00
Здравствуйте, очень нужна помощь в следующем вопросе.
Я работаю на гос предприятии, в данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а всвязи с состояние здоровья дочери собираюсь продлить отпуск по уходу за ребенком до 4-х лет, учитывая, что денег катострафически не хватает, хочу выйти на предприятие на 0,25 ставки (учитывая специфику предприятия, это всего 1 рабочий день в неделю, поэтому я пологаю, что смогу сочитать и уход за ребенком и работу) не прерывая, отпуск по уходу за ребенком. Руководитель категорически отказывается подписывать мое заявление, мотивируя тем, что я обманываю государство таким образом и должна закрыть свой отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, чтобы не получать и пособие и заработную плату одновременно. Правомерно ли это? Еще есть нюанс, что если я закрою отпуск по уходу за ребенком, то больше 0, 25 ставки мне всеравно не дадут, потому что их просто нет, стало быть зарплата всеравно будет не большая. Как мне быть? Заранее спасибо за ответ!


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: kykyryzka от 30 Январь 2010, 23:13:49
Здравствуйте, очень нужна помощь в следующем вопросе.
Я работаю на гос предприятии, в данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а всвязи с состояние здоровья дочери собираюсь продлить отпуск по уходу за ребенком до 4-х лет, учитывая, что денег катострафически не хватает, хочу выйти на предприятие на 0,25 ставки (учитывая специфику предприятия, это всего 1 рабочий день в неделю, поэтому я пологаю, что смогу сочитать и уход за ребенком и работу) не прерывая, отпуск по уходу за ребенком. Руководитель категорически отказывается подписывать мое заявление, мотивируя тем, что я обманываю государство таким образом и должна закрыть свой отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, чтобы не получать и пособие и заработную плату одновременно. Правомерно ли это? Еще есть нюанс, что если я закрою отпуск по уходу за ребенком, то больше 0, 25 ставки мне всеравно не дадут, потому что их просто нет, стало быть зарплата всеравно будет не большая. Как мне быть? Заранее спасибо за ответ!

Согласно Постановы №1751:
 Не припиняється виплата допомоги особам, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома.

Многие так делают. Главное правильно написать заявление при выходе на работу. Недавно поднимали эту тему, если найду сейчас, подскажу.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Lasmarur от 31 Январь 2010, 13:18:53


Согласно Постановы №1751:
 Не припиняється виплата допомоги особам, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома.

Многие так делают. Главное правильно написать заявление при выходе на работу. Недавно поднимали эту тему, если найду сейчас, подскажу.
Спасибо, я уже все нашла при помощи поисковика!


Название: Re: НПА, що стосуються вагітних жінок
Отправлено: Люли от 01 Март 2010, 02:15:10
Нормативні акти, що стосуються вагітних жінок

Кодекс законів про працю України

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
 .... забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (... ; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; ...), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
Забороняється залучення до роботи в нічний час:
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176);

Стаття 56. Неповний робочий час
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. ( Стаття 56 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законом N 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати:
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176);
 ....Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177).

Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток
Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються. ( Стаття 78 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 цього Кодексу), зараховуються:

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтею 25 і частиною другою статті 26 Закону України "Про відпустки", за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (стаття 76 цього Кодексу), зараховуються:

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Глава XII
ПРАЦЯ ЖІНОК

Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджуються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. ( Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12 від 20.03.91, N 3694-12 від 15.12.93 )
Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.
Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. ( Стаття 175 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження
Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. ( Стаття 176 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законом 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. ( Стаття 177 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законом N 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.
Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.
Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток. ( Стаття 178 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 263/95-вр від 05.07.95 )
Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.
 За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. ( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 ) ( Відповідно до розділу II Закону Української РСР N 871-12 від 20 березня 1991 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 23, ст. 267) частково оплачувані відпустки з 1 січня 1992 р. надаються жінкам до досягнення дитиною віку трьох років. )
Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році. ( Стаття 180 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується. ( Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 ) ( Відповідно до розділу II Закону Української РСР N 871-12 від 20 березня 1991 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 23, ст. 267) частково оплачувані відпустки з 1 січня 1992 р. надаються жінкам до досягнення дитиною віку трьох років. )
Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.
Жінкам, які усиновили дитину, надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу. ( Стаття 182 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10 від 24.01.83, N 6237-10 від 21.12.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.
Жінці, яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на умовах і в порядку, встановлених частиною першою цієї статті.
Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу. ( Кодекс доповнено статтею 182-1 згідно із Законом N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
Стаття 183. Перерви для годування дитини
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини.
Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна.
При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години.
Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації і з врахуванням бажання матері.
Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. ( Стаття 183 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10 від 24.01.83, N 4841-11 від 30.10.87 )
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. ( Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 1356-XIV ( 1356-14 ) від 24.12.99 )

Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу. ( Стаття 185 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої гігієни жінок.

Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників). ( Кодекс доповнено статтею 186-1 згідно із Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )

Стаття 232.  Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних (міських) судах
Безпосередньо в районних (міських) судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:
3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких матерів - при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

Стаття 255. Види забезпечення по соціальному страхуванню
Працівники, а у відповідних випадках і члени їх сімей забезпечуються в порядку державного соціального страхування:
1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, а жінки, крім того, допомогою по вагітності, родах і догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років;
2) допомогою з нагоди народження дитини;

Стаття 257. Забезпечення допомогою по вагітності і родах
Допомога по вагітності і родах виплачується протягом усієї відпустки по вагітності і родах в розмірі повного заробітку. Джерело>> (http://iamfather.at.ua/publ/9-1-0-25)


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: net от 19 Март 2010, 22:08:35
Подскажите пожалуйста,моя организация поступила очень умно, у меня заканчивается декрет 20 апреля ,я решила досрочно выйти на работу ,меня взяли .Нас в штате 4 человека,а меня взяли пятой ,соответственно кто-то лишний.Так вот я узнала ,что они хотят дотянуть до 20 ,а потом уволить.Вроде бы и взяли не нарушили закон и уволить потом,так как никто место мое освобождать не хочет,а отдел кадров когда брали человека на мое место,не оформили заявление ,что типа выходит на мое место , и как только я решу выходить должна освободить.Подскажите ,если какие -то законы на основании которых могут или не могут меня уволить с маленьким ребенком.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Люли от 20 Март 2010, 11:22:30
Вроде бы взяли не нарушили закон и уволить потом...
net, "хотят уволить" а на каком основании? :agree:

...так как никто место мое освобождать не хочет..
это автоматически не лешает Вас права, на своё раб. место!

... и как только я решу выходить должна освободить...
Не должны!!!
У них нет законных оснований уволить именно Вас, пусть ищут другие выходы предлагают (любому, вас же на этой должности 4 чел.) другое рабочее место, это их проблема. Они её себе сами и создали. Надо было брать именно на Ваше место (при выходе из декрета договор прервали с этим работником и всё).
Атмосфеа на работе может наколиться, но не употребляйте этого "я должна уволиться"  :agree: с какой статти должны? Вы некого не выживаете, пришли на своё законное место!

На счёт наличия маленького ребёнка, отражено ли это в законах - не помню....Надо искать.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Lasmarur от 21 Март 2010, 17:16:11
У меня возникла новая проблема, сейчас у меня заканчивается отпуск по уходу за ребенком до 3-хлет, два последних месяца которого я работаю неполный рабочий день(0,25 ставки-один день в неделю), но мой ребенок болел, лежал в больнице и нуждается в домашнем уходе еще минимум на год, т.е. до 4-х лет, о чем имеется справка комиссии ВКК, я хочу продлить свой отпуск по уходу за ребенком до 4-х лет, при этом продолжая работать на 0,25 ставки. Но мне не хотят подписывать такое заявление, потому что у меня через несколько месяцев заканчивается срочный трудовой договор с предприятием и понятное дело свое место работы я могу потерять, в условиях того, что кризис и на гос предприятиях массовые сокращения, а так же потому что на общих конкусных основаниях не могу конкурировать с мужчинами, которые как известно не ходят в декреты (о своих людях вообще молчу), имеют ли право не подписывать мне продление  отпуска по уходу за ребенком при сохранении работы на о,25 ставки?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Іруня от 29 Март 2010, 13:11:10
Девочки подскажите пожалуйста, у меня ликвидируется банк, но я хочу выйти на работу ( новую искать) и соответственно буду забирать трудовую книжку, что лучше что б они там написали? ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ или ЗА ЗГОДОЮ СТОРИН? Это они мне предоставили такой выбор,или нет никакой раздници?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: irisa_2804 от 29 Март 2010, 15:58:25
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179 - У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. ( Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 1356-XIV ( 1356-14 ) від 24.12.99 )


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: irisa_2804 от 23 Апрель 2010, 11:59:58
Девочки пришел пи..ц и в наши края.
Вчера было у нас в гостях руководство из Киева, привезли новую структуру.
Моя должность подпадает под сокращение т.к у нас в управление 48 чел, то должность заместитель начальника (освоб. зам) - сокращается.
Я конечно в ШОКЕ!!! Прочитала КЗот, в принципе лично меня (как человека) сократить не имеют право т.к я одинокая мать (в разводе)  - имеющая ребенка до 14 лет, но ведь штатную единице сокрощают - укомплектованость управления 100%, никакой свободной единицы нет. Кто с таким сталкивался? Может так случится, что мне будет предложена  должность ниже, но например в другом районе? Я естественно  откажусь и этим, будет разбит "гордеев" узел?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Іруня от 24 Апрель 2010, 13:44:43
Девочки подскажите пожалуйста, у меня ликвидируется банк, но я хочу выйти на работу ( новую искать) и соответственно буду забирать трудовую книжку, что лучше что б они там написали? ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ или ЗА ЗГОДОЮ СТОРИН? Это они мне предоставили такой выбор,или нет никакой раздници?

Я знаю что они меня не имеют права сокращать,но ждать когда он ликвидируется что б они меня могли устроить - не могу,нужно искать новую работу. Но как лучше что б они написали?  ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ или ЗА ЗГОДОЮ СТОРИН? Они мне ещё сказали выплатят отпускные, может ещё что то должны выплатить при увольнении?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: КлубничкаВероничка от 27 Апрель 2010, 12:44:15
Лучше по соглашению сторон


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 28 Апрель 2010, 18:35:04
Девочки, простите что не в тему, я сама не в себе, только пришла с работы и в шоке.Вопрос - если я не подписала приказ о сокращении, т.к. показала и отдала в отдел кадров бумагу, что я - одинокая мама, то имеет какую-либо силу приказ без моей подписи о том, что я с ним ознакомилась? Должны ли отменить, например, такой приказ?
Из собственного опыта (вернее опыта моей мамы) она отказалась подписывать приказ, устно объясняя, что по закону о детях войны имеет преимущественное право остаться на работе. Составили протокол, подписанный комиссией (реально собрали профсобз, юриста, нач. структуры в кадрах) и сказали: ну и ладно, значит Вы отказались. Сейчас этот протокол у меня на руках - не буду говорить подробно, но недочетов там до фига. Короче говоря, ее сократили. Сейчас дело в суде - подали 14 апреля.

Из всей прочитанной при подготовке к делу судебной практики я, пожалуй, выскажу свое мнение:
1. Обязательно отдайте копию бумаги о льготах так, чтоб у Вас осталась отметка. Написать есть что:
У звязку з тим, що мені було надано наказ про моє звільнення у звязку із скороченням штату, доводжу до Вашого відома, що я є одинокою матірю, яка має дитину віком 3 роки, що підтверджується (указать документ що надаєте) згідно ч.3 ст.184 КЗпП звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років з ініциативи власника не допускається. Тому повідомляю, що я не згоднва із своїм звільненням.
Додаток: назвали на ___ аркушах

В общем что Вас учить.
Мама этого не делала, п.ч. дети войны подтверждается датой рождения, а кадры имеют личное дело. Поэтому такой статус никуда не денешь и в суде я его докажу. Но по чернобыльцам, матерям-одиночкам я видела решения, в которых отказывали, п.ч. оказывается истец не дал доказательства суду, что говорил о своем статусе.

Пока Вы можете сделать только это. На мой взгляд, это козырная статья, но учтите, что Вам будут предлагать работу. В принципе, я до сих пор не знаю, правильнее - отказаться или подписать и поставить дату, дописав мотивированные возражения. Ведь только поставив свою подпись можно быть уверенным, что они ничего другого не напишут. Но мама везде отказывалась.

Держите в курсе. Если увольнение все-таки состоится, то есть еще куча финтов, которые мне удались и часть исковых требований мне удовлетворят, а значит я платить не буду издержки.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: antonsherkkkk от 28 Апрель 2010, 20:40:45
Девочки, простите что не в тему, я сама не в себе, только пришла с работы и в шоке.Вопрос - если я не подписала приказ о сокращении, т.к. показала и отдала в отдел кадров бумагу, что я - одинокая мама, то имеет какую-либо силу приказ без моей подписи о том, что я с ним ознакомилась? Должны ли отменить, например, такой приказ?
..
Спасибо за участие...мне тут ещё сказали, что за 2  недели должны были уведомить о предстоящем сокращении.
Тем более, приказ вышел в день, когда я была на больничном, а это говорят, тоже незаконно....
Я то бумагу о льготе начальнику отдела кадров отдала, но вот постеснялась взять подтверждение о том, что отдала...Если судиться придётся, думаю, что  она побоится пойти против директората  и может сказать, что мол, не видела никаких бумаг о льготе...
Вы сказали, что были случаи отказов в суде по причине, что мамы не уведомляли... А если я на приказе напишу  то, что вы сказали(про льготы, что я отдавала бумагу начальнику такого-то числа) - это уже будет поздно, или нужно было заранее отдавать про льготы? но ведь я же не знала, что на фирме будет сокращение вообще - и повода давать бумаги о льготах не было..Вот если бы за 2 недели предупредили, и я за эти 2 недели ничего не принесла - тогда приказ видимо трудно было оспорить в суде.
Хотя возможен вариант, что они попросят кого-то лжесвидетельствовать, что меня было предупреждено устно за 2 недели. Ведь устное предупреждение - тоже законом предусмотрено?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: antonsherkkkk от 29 Апрель 2010, 20:18:08
"У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу."

вопрос-является ли законной такая "зміна істотних умов праці", как - перевод всего предприятия на неполную раб.неделю, но с дополнением к такому приказу - кому и сколько дней в неделю работать?
Я правильно понимаю, что если всё предприятие переводится, то всем- столько-то дней одинаково?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: SumAnna от 30 Апрель 2010, 01:45:27
Предупреждать о сокращении должны за 2 месяца. Подпишите или нет приказ не влият, в том смысле, что если от подписи отказались, то составляется акт.

Соглашусь со всем, что посоветовала Татьяна.
Если отметку поставить проблема, то отправьте почтой - с описью и уведомлением о вручении.

Но  вообще вопрос по спорам на работе довольно щекотливый. Если хотите остаться, то лучше пытаться решать вопрос мирно.  В тоже время, если понимаете, что вопрос о сокращении решен и от Вас ничего не зависит, то контролируйте, чтобы все было по КЗоТу. Никаких устных предупреждений, только под розпись с датой. Приказ о сокращении может быть издан любым числом (особенно, если там список должностей), а вот когда будете подписывать, то ставьте дату, и предупреждение каким бы числом не выписалось - но отчет 2-х месяцев только с даты Вашей подписи. Приказ об увольнении должен быть четко в дату 2 месяца со дня предупреждения (Вашей подписи или акта об отказе от подписи).

У меня подругу, например, когда сокращали, то вопрос был не в ней, а в том, что вообще убирают должности, и пока она была в декрете, то понятно числилась в штате, как только отпуск закончился, ей тут же предупреждение о сокращении. "Бороться" там смысла не было поэтому она согласилась на откуп (выдали сразу 3 зарплаты и уволили по согласованию сторон через день). 

Поэтому для начала постарайтесь узнать насколько необратимо Ваше увольнение. Если можно что-то решить на уровне переговоров, мол, вот даю справку, т.к. появилась необходимость в ней, то лучше начать с этого.
Тут можно провести аналогию с беременностью. Беременная не обязана сообщать о беременности на работе, если того не требует ситуация (перевод на легкий труд, и т.п.). Но если ей дают предупреждение о сокращении, то она дает  справку о беременности, что подтверждает ее право не быть сокращенной.
В законе ведь говориться о факте беременности или статусе матери-одиночки на момент увольнения, а не на момент предупреждения. Нельзя увольнять беременную/мать-одиночку, а не нельзя предупреждать их. По сути смысл предупреждения в том и есть, что человеку дается время на предоставление каких-то документов, решение каких-то вопросов (отгулять тот же отпуск, ведь на новой работе его не будет минимум полгода) и т.п.  Само название документа говорит о намерениях, а не о факте увольнения. Вот после приказа об увольнении уже поздно приносить справки.
Поэтому никакого нарушения с Вашей стороны в том, что до предупреждения не приносили справку нет, раз ДО этого не возникало в ней потребности.

Обычно после таких справок делают приказ об изменении приказа о сокращении, которым человека исключают из списка сокращаемых на таких-то основаниях. Либо его потом не включают в список увольняемых.

Второй Ваш пост не совсем понятен - так у Вас сокращение или изменение условий труда?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: antonsherkkkk от 30 Апрель 2010, 14:14:50
Второй Ваш пост не совсем понятен - так у Вас сокращение или изменение условий труда?
Спасибо за ответ, суммАнна, Дело в том, что мне дали прочитать приказ, где был 1) список сокращаемых должностей 2)предприятие переводилось в режим неп.раб.недели на 2 месяца(до 30 июня )и был дополнительный список к приказу, где мне - 2дня, а остальным - 4.
Я так поняла, что это и есть предупреждение и  на оставшиеся 2 месяца - мне, как предполагаемой кандидатке с такой должностью - дали 2 дня.

у меня вопрос в связи с этим ещё и такой - раз вся фирма на сокр.неделю, то для всех должно быть одинаковое кол-во дней?
Я не знаю в какой форме выдаётся предупреждение о намерении уволить. ..Есть ли строгая форма такого предупреждения? И может ли считаеться  такой приказ - именно таким предупреждением?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: SumAnna от 06 Май 2010, 15:34:43
Второй Ваш пост не совсем понятен - так у Вас сокращение или изменение условий труда?
Спасибо за ответ, суммАнна, Дело в том, что мне дали прочитать приказ, где был 1) список сокращаемых должностей 2)предприятие переводилось в режим неп.раб.недели на 2 месяца(до 30 июня )и был дополнительный список к приказу, где мне - 2дня, а остальным - 4.
Я так поняла, что это и есть предупреждение и  на оставшиеся 2 месяца - мне, как предполагаемой кандидатке с такой должностью - дали 2 дня.

у меня вопрос в связи с этим ещё и такой - раз вся фирма на сокр.неделю, то для всех должно быть одинаковое кол-во дней?
Я не знаю в какой форме выдаётся предупреждение о намерении уволить. ..Есть ли строгая форма такого предупреждения? И может ли считаеться  такой приказ - именно таким предупреждением?

Утвержденной формы предупреждения нет, оно составляется в произвольной форме, главное соблюдение юридического смысла - указание фио и что согласно такого-то приказа будет ваша должность сокращена. А сотрудник пишет - ознакомлен, дата.
Приказ это приказ, предупреждение это отдельный документ.
Если фирма не соблюдет сроки и вообще факт предупреждения, то это грозит ей штрафом в размере годовой з/п сокращаемого.
Дело в том,что одновременно с предупреждением работодатель обязан дать данные в центр занятости, что с такого-то числа будет столько-то сокрщенных.
И когда того, кого сократили приходит в ТЗ (после сокращения), то там проверяют "А поступали ли данные о предстоящем сокращении с фирмы Х?", если нет - то работодателю штраф.
Так что тут есть определенная защита от недобросовестности работодателя.
Причем данные дают не по приказу, а по факту выдачи предупреждений.

Кстати, если сократили то на учет в ТЗ нужно встать в течении определенного колличества дней (было 7 дней, сейчас желательно уточнить сколько), иначе теряются льготы. Правда, сейчас после кризиса размеры пособий поуменьшали (верхнюю границу), но общая схема думаю осталась.

По поводу кому сколько дней работать это дело предприятия, там главное соблюсти сроки по КЗоТу (на какой период допустимо). Я тонкости не помню, а влезть в КЗоТ сейчас просто нет времени.

То что кому-то 2 дня, а кому-то 4 - это просто предполагаемый фактор/момент, юридичеки это не означает ничего в части сокращения.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: antonsherkkkk от 06 Май 2010, 16:59:12
То что кому-то 2 дня, а кому-то 4 - это просто предполагаемый фактор/момент, юридичеки это не означает ничего в части сокращения.
Спасибо за ответ. Но они ж видя, что меня нельзя сократить, могут оставить меня работать 1 день в неделю на всё время, пока остальные будут работать 4 дня в неделю?.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 17 Май 2010, 17:54:52
Извините, не заходила в тему раньше.
По поводу формы предупреждения.
У мамы на работе ознакамливали с Приказом о предстоящем сокращении с указанием конкретных работников (должность+фамилия). Каждого из этих работников ознакамливались с этим приказом.

А у нас на работе такого приказа никто никогда не видел, но всем выдавали отдельную бумажку в двух экземплярах:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывается ФИО и должность работника, приказ, согласно которому проводится сокращение и т.д.
Один экземпляр мы подписывали и в кадры отдавали. А второй оставался у работника.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 17 Май 2010, 18:01:07
То что кому-то 2 дня, а кому-то 4 - это просто предполагаемый фактор/момент, юридичеки это не означает ничего в части сокращения.
Спасибо за ответ. Но они ж видя, что меня нельзя сократить, могут оставить меня работать 1 день в неделю на всё время, пока остальные будут работать 4 дня в неделю?.
Получается, что могут и так. Только должны за 2 месяца предупредить. Так о чем предупреждали - о сокращении или изменении условий труда? Я так поняла, что предупредили о сокращении. На мой взгляд, в эти 2 месяца Вы должны работать по старому графику. А чтоб установить вам сокращенную рабочую неделю (это же изменение условий труда?), надо было тоже заранее предупреждать. Так получается?

К сожалению, я ничего не нашла в КЗоТе, что Вас нельзя переводить на сокращенный график. Уволить - да, нельзя, а график.... Но предупредить, и если Вы не согласны, то уволить через 2 мес после предупреждения по ст.36 ч.6 (это, кстати, не ст.40 ч.1)


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Сана от 18 Август 2010, 23:51:16
ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Через неделю ребенку 3 годика. Сегодня поехала на работу, чтоб обсудить все условия, а мне сказали, что состав бухгалтерии укомплектован полностью (я бухгалтер) и мне могут предложить только такие условия, на которые я сама не пойду. Еще примерно 1,5года назад фирма была ликвидирована и меня перевели на вновь созданную. Хочу теперь договориться, чтоб хоть уволиться по соглашению сторон и стать на биржу. Но что делать, если не захотят (там одни козлы!)? И еще как им можно хоть чуть-чуть нагадить? Жалею, что перед декретом не взяла компенсацию за не использованный отпуск - теперь ведь уже не положено? Пожалуйста, помогите советами! Обидно жуть :diablo:


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 07:35:29
Вы случайно не являетесь официально матерью-одиночкой?


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Елена Умелая от 19 Август 2010, 10:04:03
ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Через неделю ребенку 3 годика. Сегодня поехала на работу, чтоб обсудить все условия, а мне сказали, что состав бухгалтерии укомплектован полностью (я бухгалтер) и мне могут предложить только такие условия, на которые я сама не пойду. Еще примерно 1,5года назад фирма была ликвидирована и меня перевели на вновь созданную. Хочу теперь договориться, чтоб хоть уволиться по соглашению сторон и стать на биржу. Но что делать, если не захотят (там одни козлы!)? И еще как им можно хоть чуть-чуть нагадить? Жалею, что перед декретом не взяла компенсацию за не использованный отпуск - теперь ведь уже не положено? Пожалуйста, помогите советами! Обидно жуть :diablo:
Они не имеют права вам отказать. Ведь официально вы были в отпуске и за вами обязаны были держать ваше место. Надо вам полистать КЗОТ, там однозначно должна быть прописана ваша ситуация.
Вам надо выходить на ваше место и вашу должность на тех условиях, которые были до отпуска. А того бухгалтера, который на вашем месте сейчас сидит, пусть в любые условия ставят - вас это не колышет.
То, что там одни козлы, конечно, пакость ещё та... Но я думаю, что можно припугнуть профсоюзом (если он у вас есть)
О! А если так: напишите заявление о том, что вы выходите из декретного отпуска и претендуете на своё прежнее место (я помню, что вас перевели, но перевести они были обязаны на равные условия с предыдущей должностью) при своих прежних условиях труда. И посмотрите, что они вам ответят. Подавайте в двух экземплярах, один себе (классика переписки с начальством и чиновниками:)))) Настаивайте, чтобы ответ был в письменной форме согласно ЗУ "Об обращении граждан" Потом ждите ответа и уже дальше решайте, что с ответом делать. Если начнут писать, что места нет, то можете и судом припугнуть. Я думаю, что никакой козёл, будь он самый бородатый, не захочет судиться, ведь ситуация в вашу пользу.
Времени, правда, маловато на переписку. Вы можете пока не выходить на работу? Может, больничный на ребёнка взять пока?
Удачи!


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: marina_vladi от 19 Август 2010, 14:01:39
Жалею, что перед декретом не взяла компенсацию за не использованный отпуск - теперь ведь уже не положено? :diablo:
Почему не положено? Если Вы не использовали отпуск, Вам при увольнении начислят компенсацию в любом случае (за период отпуска по уходу - нет, а за отработаное время - да)


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 17:53:13
Цитировать
ПОМОГИТЕ, пожалуйста
Смотрите.
Цитировать
Статья 40. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом только в случаях:
1) изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации (банкротства) или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;
2) обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
3) систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
4) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
5) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
6) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
7) появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
8) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применения мер общественного воздействия.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 этой статьи), а также в период пребывания работника в отпуске. Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации.
В  соответствии части 3 ст. 40 Кодекса законов о труде  увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6  статьи 40, допускается, если невозможно перевести работника, по его согласию, на другую работу. Таким образом, вас не могут уволить, если вам могут предложить другое место работы на вашем предприятии, которое отвечает вашей специальности.
Цитировать
Статья 42. Преимущественное право на оставление на работе при высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда.
При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в оставлении на работе отдается:
1) семейным — при наличии двух и более иждивенцев;
2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
3) работникам с продолжительным беспрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;
4) работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;
5) участникам боевых действий, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
6) авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;
7) работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
8) лицам из числа депортированных из Украины в течение пяти лет со времени возвращения на постоянное местожительство в Украину;
9) работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы и лиц, которые проходили альтернативную (невоенную) службу, — в течение двух лет со дня увольнения их со службы.
Предпочтение в оставлении на работе может отдаваться и иным категориям работников, если это предусмотрено законодательством Украины.

Это я так для себя делала нарезки из КЗОТа
Цитировать
Статья 36. Основания прекращения трудового договора.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока (пункты 2 и 3 статьи 23), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) призыв или поступление работника на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу;
4) расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 38, 39), по инициативе собственника или уполномоченного им органа (статьи 40, 41) или по требованию профсоюзного либо другого уполномоченного на представительство трудовым коллективом органа (статья 45);
5) перевод работника, с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную должность;
6) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
7) вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы;
8) основания, предусмотренные контрактом.
Изменение подчиненности предприятия, учреждения, организации не прекращает действия трудового договора.
При смене собственника предприятия, а также при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) действие трудового договора работника продолжается. Прекращение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа возможно только в случае сокращения численности или штата работников (пункт 1 части первой статьи 40).
Цитировать
Статья 235. Восстановление на работе и изменение формулировки причины увольнения.
В случае увольнения без законного основания или незаконного перевода на другую работу работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор.
При вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год. Если заявление о восстановлении на работе рассматривается более одного года не по вине работника, орган, рассматривающий трудовой спор, выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула.
При признании формулировки причины увольнения неправильной или не соответствующей действующему законодательству в случаях, когда это не влечет восстановления работника на работе, орган, рассматривающий трудовой спор, обязан изменить формулировку и указать в решении причину увольнения в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью (пункт) закона. Если неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала трудоустройству работника, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула в порядке и на условиях, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
В случае задержки выдачи трудовой книжки по вине собственника или уполномоченного им органа работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, принятое органом, рассматривающим трудовой спор, подлежит немедленному исполнению.
Работника можно уволить с работы по п.1ст.40 КЗоТ при условии, если проводится ликвидация, реорганизация, перепрофилирование предприятия, сокращается численность, штат работников. Чтобы смягчить эту обстановку и предотвратить безденежье в последующие месяцы на период поиска работы, необходимо в течение семи календарных дней после увольнения зарегистрироваться в службе занятости.
После этого у вас есть некоторые гарантии, а именно:
а) предоставление статуса безработного, если на протяжении семи дней работнику не было предложено подходящей работы;
б) право на получение помощи по безработице в размере 100% средней зарплаты по последнему месту работы на протяжении 60 календарных дней, 75% на протяжении 90 календарных дней и 50% на протяжении 210 календарных дней, но не больше средней зарплаты, что сложилась в народном хозяйстве соответствующей области за прошедший месяц, и не ниже установленного законодательством размера минимальной зарплаты;
в) сохранение на новом месте работы на весь период профессионального переобучения с отрывом от производства средней заработной платы с предыдущего места работы;
г) право на досрочный выход на пенсию за полтора года до установленного законом срока лиц предпенсионного возраста, которые имеют страховой стаж: для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет; а для лиц, которые имеют право на пенсию на льготных условиях, -стаж работы, который дает право на этот вид пенсии

Только учтите, что в нашем случае биржа будет брать наш доход за последние полгода, а он у нас нулевой (выплаты на ребенка не считаются), тоесть исходить будут из минимальной зарплаты. Единственное на что мы можем расчитывать - это выходное пособие в размере 100% зарплаты за месяц, а потом на бирже все будет высчитываться и выплачиваться, исходя из минимальной зарплаты.
НО в Вашей ситуации обратите особое внимание на следующее:

О предстоящем высвобождении работник должен быть персонально предупрежден под расписку не менее чем за два месяца. Из установленного двухмесячного срока не исключается время нахождения работника в отпуске, период временной нетрудоспособности и т.д.
Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменением в организации производства и труда (или уполномоченный им орган) предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации. При отсутствии работы по соответствующей профессии или специальности, а так же в случае отказа работника от перевода на другую работу на том же предприятии, работник по своему усмотрению обращается в государственную службу занятости либо трудоустраивается самостоятельно.
При высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятий, учреждений, организаций, сокращением численности или штата работников, независимо от форм собственности, уведомляют об этом не позднее чем за два месяца в письменной форме государственную службу занятости, указывая основания и сроки высвобождения, наименования профессий, специальностей, квалификации, размер оплаты труда, а в десятидневный срок после высвобождения, - списки высвобожденых работников.
В случае непредоставления или нарушения сроков предоставления этих данных взыскивается штраф в размере годовой заработной платы за каждого высвобожденного работника.
Эти средства зачисляются в государственный фонд содействия занятости и используются для финансирования мероприятий по трудоустройству и социальной защите высвобождаемых работников.
Кстати на биржах труда очень серьезно соблюдается этот порядок и им очень на руку снять штраф с работодателя.
Смотрите, можно очень серьезно сыграть на том, что Вы не были ни коим образом  (а именно под подпись), предупреждены о сокращении. Это раз. Второе и более серьезное - это то, что на биржу труда за два месяца до вашего сокращения не были предоставлены никакие данные о предстоящем высвобождении. А это чревато им серьезным штрафом (годичный ваш оклад), а плюс ко всему если вы надумаете обратиться в суд о нарушении, то они будут оплачивать вам ваш оклад за все время, пока не будет решения суда, плюс восстановление на работе. Потом вы конечно можете смело уходить с гордо поднятой головой и полным кошельком и искать себе новое место или становиться на биржу. Если все это протянется полгода, это наоборот вам на руку, ведь все это время по документам вы будете считаться работающей на своей должности, получающей свой оклад и ессесно, уже став на биржу после всего скандала, вы будете получать ваш оклад полностью первые два месяца а потом все расчеты тоже будут вестись по вашему доходу за полгода. А доход уже будет прилично.
Поговорите об этом с ними, тихим голосом и объясните, что им выгодней  дать вам поработать полгодика, потом вы и сами спокойненько уйдете. Или поднимется скандал с них снимут биржа штраф (годовой ваш оклад) плюс вы - за все время судебного разбирательства + моральный ущерб + выходное пособие  и т.д.
 Разговаривала со знакомой  со службы занятости, говорит, что не один человек добился таким образом хороших денег от горе-работодателей.
Единственное что, мне так кажется, необходимо прежде чем открывать все карты перед директором, запросить у службы занятости информацию официальную относительно того подавались ли им все необходимые документы от предприятия о предстоящем высвобождении. Сделать запросик, подъехать к  директору службы занятости, официальненько зафиксировать с коробочкой конфет, разъяснить ситуацию  и любыми путями получить письменный ответ - что нет, не подавались. А вот тогда давить  директора по полной программе. Все равно работать вам уже спокойно не дадут.
Хватит терпеть их хитро...ость.


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 18:21:08
Цитировать
Вам надо выходить на ваше место и вашу должность на тех условиях, которые были до отпуска. А того бухгалтера, который на вашем месте сейчас сидит, пусть в любые условия ставят - вас это не колышет.
Да, действительно за вами должна сохраниться должность до самого вашего выхода на работу. НО. В последнее время очень много ситуаций открывается. Тем более если предприятие то закрывалось, то вновь открывалось, переобзывалось и т.д.  Дело в том, что скорее всего когда предприятие было ликвидировано, вас оформили на дополнительную (вновь созданную должность бухгалтера). И теперь хотят просто сократить эту должность за ненадобностью. Это они частенько делают. Просто нужно уточнить и желательно в письменной форме, человек, тот что сейчас работает бухгалтером, устроен как на период декретного отпуска или как? Если на период вашего декретного отпуска, то обязан освободить вам место сразу же как вы выйдете, после окончания отпуска.


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 18:25:48
Ну и так, вдогонку нарезки по КЗоТу, для суда пригодится
Статья 49-2. Порядок высвобождения работников
О предстоящем высвобождении работники персонально предупреждаются не позже чем за два месяца.
При высвобождении работников в случаях изменений в организации производства и труда учитывается преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.
Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику работу на том же предприятии, в учреждении, организации. При отсутствии работы по соответствующей профессии или специальности, а также в случае отказа работника от перевода на другую работу на том же предприятии, учреждении, организации работник по своему усмотрению обращается за помощью в государственную службу занятости или трудоустраивается самостоятельно. Одновременно собственник или уполномоченный им орган уведомляет государственную службу занятости о предстоящем высвобождении работника с указанием его профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.
Государственная служба занятости предлагает работнику работу в той же или другой местности по его профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии — осуществляет подбор другой работы с учетом индивидуальных пожеланий и общественных потребностей. При необходимости работник может быть направлен, с его согласия, на обучение новой профессии (специальности) с последующим предоставлением ему работы.
Статья 94. Заработная плата.
Заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которую собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную работу.
Размер заработной платы зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации и максимальным размером не ограничивается.
Вопрос государственного и договорного регулирования оплаты труда, прав работников на оплату труда и их защиту определяется настоящим Кодексом, Законом Украины «Об оплате труда» и другими нормативно-правовыми актами.
Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». У таких випадках, розглядаючи позови про поновлення на роботу, суди змінюють дату звільнення. У пункті 19 зазначеної Постанови Пленуму передбачено, що при недодержанні строку попередження працівника про звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він працював. І за цей період йому виплачується заробітна плата. Таке роз'яснення слід визнати єдино правильним.
Статья 184. Гарантии при приеме на работу и запрещение увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей
Запрещается отказывать женщинам в принятии на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям — при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида.
При отказе в приеме на работу указанным категориям женщин собственник или уполномоченный им орган обязаны сообщать им причины отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу может быть обжаловано в судебном порядке.
Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет — часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством. Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня истечения срочного трудового договора.Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 18:31:30
При нарушении трудовых прав,  можно обратиться
- к работодателю с мотивированым ходотайством, если работодатель согласен с аргументами ходотайства, то он может отменить собственное решение и возобновить работника в должности.

- с жалобой в Державний департамент нагляду  за додержанням законодавства про працю (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=50-2003-%EF (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=50-2003-%EF))

- в прокуратуру.
Ответственность может быть как административной
КУпАП Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю  та про охорону праці
Порушення  встановлених  термінів  виплати пенсій, стипендій, заробітної плати,  виплата їх не в повному обсязі,  а  також  інші порушення вимог законодавства про працю -
тягнуть за   собою   накладення   штрафу  на  посадових  осіб підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних  актів  про охорону праці - тягне  за  собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб   підприємств,   установ,   організацій  незалежно  від  форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Так и уголовной.
ККУ Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

- с иском в суд о возобновлении в должности в месячный срок с дня получения копии приказа об уволнении или с дня выдачи трудовой книжки

В случае незаконного увольнения Вы можете:

Восстановлении на работе и о взыскании надлежащей Вам заработной платы в районный суд (по месту жительства или работы) – ст. 233 Кодекса законов о труде, ст.126 ч.3 Гражданского процесуального кодеса.
Исковое заявление подается в письменном виде и подписывается истцом либо его представителем (см. ниже приложение № 1). Вам не нужно уплачивать судебные траты за подачу иска (государственную пошлину и траты на информационное и техническое обеспечение).
К исковому заявлению прилагаются:1) копии приказов о приеме на работу и об увольнении; 2) выписка из протокола заседания профкома (о согласии на увольнение); 3) справка о размере заработной платы; 4) копия искового заявления для ответчика.
При возобновлении судом Вас на работе, Вам обязаны выплатить сумму в размере среднемесячной заработной платы за время вынужденного прогула, или разницу в заработке, если Вам пришлось выполнять низкооплачиваемую работу, но не больше чем за один год. Если же судебное разбирательство затянулось не по вашей вине, суд выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула.
Приложение № 1
Образец Искового заявления о восстановлении на работе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула
Шевченківский районий суд

Позивач….. (ПІБ (повністю), адреса)

Відповідач….. (назва підприємства, юридична адреса)
П О З О В Н А З А Я В А
про поновлення на роботі та оплату часу вимушеного прогулу

Я працював(ла)…….. (посада, виконувана робота) на….. (найменування підприємства, організації, установи) від….. (число, місяць, рік). Наказом (розпорядженням) №…. від….. 200__ р. я звільнений(на)…….. (підстави звільнення).

Власне звільнення я вважаю незаконним: ……. (зазначити обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним). Від……… 200_ р. я не працюю.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 235, 236 Кодексу законів про працю України, прошу суд:

1) поновити мене на роботі……. (посада, виконувана робота) в….. (найменування підприємства, установи, організації);

2) стягнути з ……….(назва підприємства) на мою користь мій середній заробіток за час вимушеного прогулу від «__»____200_ р. по день поновлення на роботі.
Додаток (до позовної заяви):
1.Копія наказів про прийом на роботу та про звільнення;

2.Витяг з протоколу засідання профкому (про згоду на звільнення);

3. Довідка про розмір середньої зарплатні та копія позовної заяви для відповідача.

4. Довіреність (інший документ, що посвідчує особу) – в разі, якщо позовна заява подається Вашим представником.
Дата                                                                                                                                                             Підпис

Выдержка из журнала:
Цитировать
Ще раз про те, як "попрощатися" з працівниками при ліквідації підприємства
- обов’язкове працевлаштування (деякі категорії працівників, які звільняються в зв’язку з ліквідацією підприємства, підлягають обов’язковому працевлаштуванню)1;
- виплата вихідної допомоги (у випадку звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства кожному працівнику має виплачуватися вихідна допомога, розмір допомоги відповідно до ст. 44 КЗпП має бути не менше середньомісячного заробітку працівника);

Хто повинен працевлаштовувати "незвільнюваних" працівників у випадку їхнього звільнення? Чинне законодавство не дає однозначної відповіді на це питання. Одні вважають, що обов’язок працевлаштування "незвільнюваних" працівників лежить на підприємствах, які ліквідуються, інші - що це є обов’язком власника або уповноваженого ним органу (наприклад, ліквідаційної комісії), треті - що про це повинна піклуватися держслужба зайнятості. Відповідно до ст. 4 КЗпП законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю та прийнятих відповідно до нього інших законодавчих актів України. Отже, відповідь на дане питання варто шукати в Кодексі.
Із ч. 3 ст. 184 КЗпП виходить, що власник або уповноважений ним орган не може звільнити зазначених в ній категорій жінок, поки вони не будуть працевлаштовані. Крім цього, відповідно до ст. 49-2 КЗпП власник або уповноважений ним орган тільки повідомляє в держслужбу зайнятості про звільнення "незвільнюваного" працівника. Отже, власник або уповноважений ним орган і відповідають за працевлаштування "незвільнюваних". Це підтверджується і п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових суперечок". Інша справа, якими прийнятними способами можливе виконання цього "обов’язку". На наш погляд, їх три:
1) самостійне працевлаштування "незвільнюваних" працівників;
2) працевлаштування шляхом продажу активів ліквідованого підприємства, де були розміщені робочі місця "незвільнюваних" працівників, з умовою їхнього працевлаштування покупцем цих активів на тих же (які вони займали до ліквідації підприємства (продажу активу)) або інших робочих місцях покупця;
3) працевлаштування через службу зайнятості.
А поки роботодавець не працевлаштує "незвільнюваних" працівників, він фактично не може здійснити процес ліквідації підприємства. Працевлаштування працівників може здійснюватися кожним із зазначених вище трьох способів з використанням їх у будь-якій послідовності або всіх одночасно.

Образец иска как вы понимаете самый поверхностный, но стартонуть есть с чего. А развивать темы мы умеем, научились.


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 19 Август 2010, 18:51:34
И напоследок Памятка:
Если вас увольняют без вашего желания
Помните:
Об увольнении Вас обязаны персонально предупредить не позже, чем за два месяца.
Одновременно бывший работодатель должен проинформировать государственную службу занятости о Вас, с указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда.
В день увольнения Вам обязаны выдать трудовую книжку и произвести расчет.
Вам обязаны дать копию приказа об увольнении (который понадобится в случае обращения в суд).
Увольнение является законным:
1 в случае ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;
выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 2 в результате недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы;
3 в случае систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, согласно трудовому договору или правилам внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись дисциплинарные или общественные взыскания;
4 прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов на протяжении рабочего дня) без уважительных причин;
5 неявки на работу на протяжении более чем четырех месяцев подряд в результате временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;
6 восстановление на работе работника, который раньше выполнял Вашу работу;
7 появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного опьянения;
8совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества владельца, только в случае, если это было установлено приговором суда, который вступил в законную силу, или постановлением органа, к компетенции которого относится наложение административного взыскания или применение мероприятий общественного влияния.
Нельзя уволить с работы (если не произошла полная ликвидация Вашего предприятия, учреждения, организации):

-во время беременности и родов;
-работника, который потерял работоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. За ним место работы (должность) сохраняется до возобновления работоспособности или установления инвалидности;
-в период пребывания работника в отпуске.

Иногда работодатель предлагает разойтись мирно: вы подписываете соглашение о расторжении трудового договора, начальство выплачивает оговоренную сумму. Этот вариант подходит тем, кто не хочет спорить с работодателем, а хочет просто получить какие-то деньги. Но, подписав соглашение, вы уже не сможете оспаривать незаконное увольнение в суде.


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Сана от 20 Август 2010, 21:59:37
спасибо вам огромное за такое количество информации. Но там все намного проще и хитрее - до декрета у меня была официальная з/пл 1000грн (грязными). Соответственно больше, чем на эту сумму рассчитывать не приходится, а за такие копейки я к ним унижаться не пойду (мне на проезд надо -12-15грн). Рабочего места мне предоставлять не будут- разве только стулочку в коридоре, а тк это частная фирма, то условия труда нигде не прописаны. Они меня официально увольнять не будут, тк понимают чем это чревато, а создадут условия, чтоб написала по собственному желанию.
Теперь решила договориться об увольнению по согласию сторон и заставить оплатить неиспользованный отпуск за 2 года. Теперь вот думаю - может взять справку у врача, что ребенок нуждается в уходе и официально числиться у них ( а пока работать где-то не официально). Только, что мне это даст? Ох, голова идет кругом - тяжело найти резко работу после 3 лет сидения дома


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Тане4ка от 20 Август 2010, 22:30:14
Что вам это даст? Единственное что это можно сделать чтоб не меньше пяти лет стажа в трудовой было на одном предприятии. Для пенсии это необходимо, чтоб на одном предприятии не меньше пяти лет. Можно потянуть до пяти лет для этого. Понимаю, что сейчас об этом задумываться пока не хочется.
Как лучший вариант, можно вовремя стать на биржу, с конфетами просить чтоб сильно не беспокоили. Получать там минималку какое-то время, а за это время подыскивать себе что-то. Можно даже неофициально. Кстати бухгалтеру можно найти работу. Магазинов новых тьма открывается.  Так что не опускайте руки, пробуйте, все у вас получится.

Название: Re: из Консилиума
Отправлено: Сана от 20 Август 2010, 22:53:12
Спасибо огромное за поддержку! Очень приятно!


Название: Re: из Консилиума
Отправлено: irisa_2804 от 21 Август 2010, 12:49:18
Что вам это даст? Единственное что это можно сделать чтоб не меньше пяти лет стажа в трудовой было на одном предприятии. Для пенсии это необходимо, чтоб на одном предприятии не меньше пяти лет. Можно потянуть до пяти лет для этого. Понимаю, что сейчас об этом задумываться пока не хочется.


Если имеется ввиду, что необходимы 5 лет(60 месяцев) безпрерывного стажа, то это имеется в виду,  Что для назначения пенсии по возрасту предоставляется справка о зарплата за 60 месяцев подряд. А теперь подумайте - есть ли смысл подавать на пенсию период с нулями????. Нужно брать те периоды где официально проходили максимальные зарплаты . Понятно, что все 60 месяцев подряд такое может и не собраться и за всю жизнь, но таковая действительность. Наше гос-во никогда несделает ничего во благо своему гражданину.
А также не забывайте еще и тот момент, что с 2000 года все данные зарплат берутся с персонификации.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: MeduzaGorgona от 12 Октябрь 2010, 08:45:24
уважаемые юристы-знатоки, пожалуйста проконсультируйте!

увольнение с госучреждения в связи с "зміною структури та штатного розпису" одинокой матери двух детей (4-х и 3-х лет) законно или нет?  причем общая численность работников при этом не меняется, и увольнять собираются меня одну. никаких взысканий на моем счету нету с 1998 года.

у меня на руках предупреждение руководителя, допустим 15 сентября я ознакомилась с тем, что меня сократят с 13 ноября, и никаких предложений других должностей нет  -  это законно?
И еще когда меня предупреждали я находилась в отпуске - это тоже имеет значение, насколько я понимаю?

Главная мотивация - то что они меня не могут задействовать на внеурочные работы, потомучто мне надо в садик и т.д. и т.п., а у нас работа предполагает ненормированный рабочий день (я уже молчу о том, что понятие "ненормированный рабочий день" понимается как работа с утра до ночи, а лучше креглосуточно)

насколько велики шансы через суд восстановиться на работе в нашей стране? по опыту с декретными уже сильно сомневаюсь, что в наших судах можна найти правду!

помогите пожалуйста, вопрос очень срочный! я в шоке, растеряна, разочарована. это похоже на дискриминацию по всем признакам!


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 12 Октябрь 2010, 22:24:44
увольнение с госучреждения в связи с "зміною структури та штатного розпису" одинокой матери двух детей (4-х и 3-х лет) законно или нет? 

Самое главное:
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Мать-одиночка не может быть уволена ни при каких обстоятельствах!

Главная мотивация - то что они меня не могут задействовать на внеурочные работы, потомучто мне надо в садик и т.д. и т.п., а у нас работа предполагает ненормированный рабочий день (я уже молчу о том, что понятие "ненормированный рабочий день" понимается как работа с утра до ночи, а лучше креглосуточно)

Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.

Эта главная мотивация только для вас. Даже если спьяну они об этом скажут в суде, то эта статья - только в Вашу пользу. Они не имели права требовать от вас работать в внеурочное время.

И еще когда меня предупреждали я находилась в отпуске - это тоже имеет значение, насколько я понимаю?
В каком отпуске? Как вас предупреждали?
И самый главный вопрос: на предприятии знают, что Вы мать-одиночка???

Кстати, для меня пока неясен вопрос. Для ст.184 КЗот что имеется ввиду под статусом одинокой матери: отсутствие мужа вообще или разведенную женщину тоже? Девочки, подскажите, кто что знает.
MeduzaGorgona, вы к каким относитесь?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: KUPCHIXA от 12 Октябрь 2010, 23:11:57

Кстати, для меня пока неясен вопрос. Для ст.184 КЗот что имеется ввиду под статусом одинокой матери: отсутствие мужа вообще или разведенную женщину тоже? Девочки, подскажите, кто что знает.
MeduzaGorgona, вы к каким относитесь?


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т
19.05.2009 N 5565/0/14-09/13


У Міністерстві праці та соціальної політики України розглянуто звернення Головного контрольно-ревізійного управління України щодо надання відпустки одинокій матері і повідомляється.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки" право на соціальну додаткову відпустку має, зокрема, одинока мати.

Визначення "одинокої матері" наведено у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.92 р. N 9 та пункті 5 частини дванадцятої статті 10 Закону України "Про відпустки".

Так згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

Оскільки пункт 5 частини дванадцятої статті 10 Закону України "Про відпустки" визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.

Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).
Якщо жінка дійсно є одинокою матір'ю, тобто не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за її вказівкою, або вдова, то вона має право на вищезазначену відпустку.

Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.

Більш того, стаття 157 Сімейного кодексу України визначає, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

Статтею 158 Сімейного кодексу передбачено, що за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

У разі ухилення батька від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.

Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред'явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.

Тому одним із документів для підтвердження того, що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, тощо.

Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

Отже, розлучена жінка, яка дійсно виховує сама дитину (без батька), для отримання додаткової соціальної відпустки має надати копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
14.04.2008 N 235/0/15-08/13

Роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України "Про відпустки" (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)

Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої (Ротань В., Зуб І., Стичинський Б., Науково-практичний коментар до законодавства України про працю; 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2006). Це означає, що для встановлення права на додаткову відпустку має застосовуватись таке визначення одинокої матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає разом з дитиною та відсутні інші докази його участі у вихованні дитини, і за цих самих умов жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена).

Заступник Міністра В.Оніщук


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 12 Октябрь 2010, 23:26:03
Собственно, я об этих письмах краем уха слышала, но считала, что они относятся только к социальному отпуску. Оказывается, нет. Постановою Пленуму Верховного Суду України можно в данном случае руководствоваться.

MeduzaGorgona, вам и карты в руки. Главное, чтоб на предприятии знали о вашем статусе. Если не уверены, что они четко осведомлены, то еще раз уведомьте. Можете копии документов им вручить или по почте послать. Еще время есть.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: irisa_2804 от 13 Октябрь 2010, 07:34:52
Вопрос еще такой? Если єто госучереждение (какое? производст.предприятие или госструктура?). В связи з изменением штата и упорядочиванием структурі  єто говорит лишб о том, что ваша должность теперь будет назіватся по другому, но никак не ликвидируется. Вас уведомили о возможном сокращении сєтой должности, но не с предприятия (такой приказ должне біть издан по предприятияю если меняется штатное расписание или упорядочивается структура, а ткже подаюся данные в центр занятости). Когда у вас будет утверждена новое штатное и структура по всем правилам вы должны будете как минимум якобы пройти стражировку  (2 недели) и по итогам стажировки вас назначат на вашу же должносить тошлько с другим названием.
У нас такое летом было. Сначала говорили, что будут сокращать должность, а когда пришла новая структура - то всего навсего поменяли название.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 14 Октябрь 2010, 00:01:25
А стажировка обязательна? У нас (госструктура) просто 2 раза на год структура меняется (численность та же, только название отдела или должностей другие) Никогда вопрос не стоял о стажировках.
По итогам стажировки ведь могут и не назначить - сделать что не прошла стажировку?


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: MeduzaGorgona от 14 Октябрь 2010, 15:43:04
 Anvitasa, KUPCHIXA и irisa_2804,
спасибо что отозвались и дали ответы!

я это все читала тоже сама, но не была уверенна, что все правильно понимаю.
И несмотря на все "не имеют право" я воевать не отваживаюсь, скорее всего соглашусь на другую должность равнозначную моей, хотя и не очень хочется и моя должность, действительно осталась существовать, только в названии отдела одно слово добавилось. Надеюсь что все что ни делается - делается к лучшему.

Я - не трус, но я боюс...


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 14 Октябрь 2010, 18:56:26
Да тут не в том дело, что боитесь. Если вас уволят и вы пойдете в суд, то... суд длится 4-6 месяцев (обычное дело, правда?). Да, он будет на вашей стороне. Но пока будет решение, нужно на что-то жить. И потом, решение будет, но 100% будет апеляция (еще + время). Пока она не окончится, денег, которые вы выигратете не видать. Ну разве что за месяц - негайне виконання.
Поэтому если руководство все затеяло для того,чтоб перевести на другую должность, то, судя по положению, имеет смысл подумать и, возможно, согласиться.

А вы что теряете в зарплате? или отдел хуже? Вы же сами говорите, что должность равнозначная.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: MeduzaGorgona от 15 Октябрь 2010, 13:52:22
Да тут не в том дело, что боитесь. Если вас уволят и вы пойдете в суд, то... суд длится 4-6 месяцев (обычное дело, правда?). Да, он будет на вашей стороне. Но пока будет решение, нужно на что-то жить. И потом, решение будет, но 100% будет апеляция (еще + время). Пока она не окончится, денег, которые вы выигратете не видать. Ну разве что за месяц - негайне виконання.
Поэтому если руководство все затеяло для того,чтоб перевести на другую должность, то, судя по положению, имеет смысл подумать и, возможно, согласиться.

Вот именно из-за всего этого я и не решаюсь воевать.

Цитировать
А вы что теряете в зарплате? или отдел хуже? Вы же сами говорите, что должность равнозначная.

Должность то равнозначная по окладу, а по функциональным отдел имеет другое совсем направление, мне обещают, что буду заниматься только учетами и статистикой, но я опасаюсь чтоб не спрашивали через три-четыре месяца о результатах работы лично моих (ну кроме контролей и статистики) + руководство может поменяться и по-новому "метла пометет".
Ну ничего, живы будем - не помрем! может, и к лучшему! в крайнем смоюсь обратно в декрет до 6-ти лет, попробую разрулить с наименьшими потерями :girl_wacko: :girl_wacko: :girl_wacko:


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 15 Октябрь 2010, 16:42:10
Должность то равнозначная по окладу, а по функциональным отдел имеет другое совсем направление, мне обещают, что буду заниматься только учетами и статистикой, но я опасаюсь чтоб не спрашивали через три-четыре месяца о результатах работы лично моих (ну кроме контролей и статистики) + руководство может поменяться и по-новому "метла пометет".
Ну ничего, живы будем - не помрем! может, и к лучшему! в крайнем смоюсь обратно в декрет до 6-ти лет, попробую разрулить с наименьшими потерями :girl_wacko: :girl_wacko: :girl_wacko:
Ничего страшного. Никогда не поздно научиться. Придется - никуда не денетесь. Зато будете более квалифицированным специалистом и разбираться в большем кол-ве вопросов.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 19 Октябрь 2010, 12:48:17
Добрый день. Решила рассказать свою историю. В данный момент я в декрете по уходу за ребенком, на которого я еще и мать-одиночка. Так вот. На сегодняшний день управление проходит стадию реорганизации. Меняются название отделов и некоторые функции. Меня уведомили через предупреждение что меня увольняют по п. 1 ст 40 КЗОТа и предложили самую низкую должность в отделе, а я уходила в декрет с должности начальника отдела. При предложении должности даже не учитывалось что я имею самый большой стаж работы на этом предприятии, работала практически на всех должностях и дошла до начальника отдела, руководство (которое поменялось полгода назад) знает что я мать-одиночка, причем на двух детей (папа старшего в розыске, есть решение суда, а на младшего ребенка справка из ЗАГСа) и не смотря на это они идут на нарушение. Сейчас пишу жалобу в прокуратуру, одновременно хочу написать жалобы и профсоюз, и в главное управление в Киев. Недельки через 2, не дожидаясь ответов из инстанций, для того чтобы не пропустить сроки хочу подать иск в суд. Огромная просьба: помогите найти образец как составить жалобу в профсоюз и как правильно составить иск с затребованием компенсации морального ущерба. Заранее спасибо.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 20 Октябрь 2010, 18:36:41
tat-vi, во-первых, давайте с конкретными датами. Чтоб знать сколько у вас времени. Когда уведомили, с какого должны уволить?
Во-вторых, прочитайте то, что я для MeduzaGorgona писала. Вас не имеют уволить ни при каких обстоятельствах. Поэтому у меня вопрос: вас и правдв увольняют или пытаются угрозой увольнения заставить перейти на низшую должность?
Учитывая, что вы в отпуске по уходу и все равно не работали, вам, в отличие от MeduzaGorgona, не страшно в случае чего и на суд время потерять. Он 100% в вашу пользу будет. Но самое приятное от суда - это компенсация за вынужденный прогул. То есть сколько протянется суд (у меня он полгода тянулся) за этот период - средний заработок. Но есть но... он рассчитывается исходя из заработка за 2 предыдущих месяца. Если не работали - то еще два предыдущих. Иначе - оклад (то есть потеря суммы премий и надбавок, если они имелись бы при работе).
Как вы оцениваете ситуацию? Если итог однозначен - увольнение, лично я бы вышла из отпуска (столько, сколько осталось до увольнения) и увольнялась по ст.40 ч.1 именно работающей. Чтоб посчитать зарплату. Но это мое мнение личное, я бы рисковала и боролась за больше денег. Хотя сам факт того, что вас уволили во время нахождения в отпуске - это супернезаконно и еще один плюс в вашу пользу.

Вот по поводу жалобы в профсоюз я пока даже не сообразила, стоит ли. Хотя профсоюз-то местный. Он 100% пойдет на поводу у руководства. А факт обращения будет плюсом в суде, что вы обращались,а он не помог. Хотя будет ли? Ведь профсоюз - это отдельное лицо, значит его надо привлекать к делу соответчиком или 3-м лицом.

В принципе, в жалобе особо и писать-то нечего. Сошлитесь на статью КЗот, что я для MeduzaGorgona выкладывала. Напишите, что Вы мать-одиночка, приложите документы. Вытащите из КЗот, что профсоюз должен защищать (только ст.43 не упоминайте. На ней можно строить нарушения в иске)Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 20 Октябрь 2010, 19:22:21
Anvitasa увы, на работу выйти не могу, т.к. я реально мать-одиночка и в этом городе без родственников, мама отказалась взять ребенка (дочке год скоро исполнится), она очень пожилая, боится не справится...... по-поводу дат: вручено мне предупреждение 18.10.10, ошибок там хватает, пока решила в суд не подавать, пишу письма, прикидываясь дурочкой, которая не может понять что произошло.... прошу дать разъяснение, хочу чтобы они сделали побольше ошибок, копию письма, с приложенными документами, направила также в главное управление, прокуратуру города и Генпрокуратуру, жду результат, а в профсоюз действительно хочу написать для того, чтобы потом в суде у меня было побольше фактов моего не молчания...... на мою должность новый начальник хочет поставить своего человека, меня считает человеком старого руководителя


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 20 Октябрь 2010, 23:37:01
Так я не поняла: вас действительно уволят или просто переведут на другую должность? Хотя, видимо раз вы не согласитесь, то уволят. Придурки. Вы же в отпуске по уходу. Это даже лучше. Они что реально не понимают, что вы любой суд выиграете?

Не уверена, стоит ли писать письма. Письма могут вам помочь, но денег не дадут. А суд и восстановит, и денег подкинет.   :biggrin: Моральный ущерб точно. А вот будет ли считаться вынужденным прогулом ваше пребывание в отпуске по уходу - не уверена.


Почитайте личные сообщения.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 21 Октябрь 2010, 07:14:46
Anvitasa я так поняла что меня хотят понизить, но т.к. я не согласилась - должны уволить, в суд пойду обязательно после сбора всех писем, они должны же мне ответить? Судя по составлению попередження, тоже с ошибками ::). Вчера мне вообще передали слова нового руководства "чтобы я не поднимала бурю в стакане воды и не жаловалась, т.к. все равно правды не добьюсь", нормально?
Личку прочла, спасибо :-*


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 21 Октябрь 2010, 19:05:44
В суд у вас время - 1 месяц с даты увольнения!!! Так что ответов не ждите.
Собственно, я такого же мнения о буре в стакане. Она вам не поможет. А их натолкнет на мысль, что надо все делать правильно, чтоб было не подкопаться.
Хотя мать-одиночка в декрете - чего больше? Или я чего-то не доганяю.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 22 Октябрь 2010, 11:14:29
Так мне пока вручили предупреждение о том, что через 2 мес сокращают, приказа нет. Я так понимаю в суд подавать после получения приказа? По поводу бури: я хочу вынудить их мне отвечать, судя по тому что  в самом предупреждении масса ошибок, ошибки будут  и в ответах (сроки нарушены и т.д.)


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 22 Октябрь 2010, 18:46:51
Да, в суд после получения приказа об увольнении.

Девочки, кто как считает: имеет ли tat-vi шансы выиграть в суде сумму за вынужденный прогул, если она уволена в отпуске по уходу. По сути она в этот период пособие получает и не работала. И прогула как бы и нет.

Моральный ущерб - шансы есть. Осталась одна с маленькими детьми. Ее решили законного права на возвращение на свое место и поставили перед необходимостью искать новую работу. А поиск работы осложняется наличием маленького ребенка - трудно найти работодателя, который согласился бы на мамочку с потенциальными больничными в будущем. И все такое.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Танчик от 24 Октябрь 2010, 00:48:19
А каким образом увольняют, если день увольнения должен быть последним рабочим днем с 8 в табеле, а человек официально находится  в отпуске. И еще один вопрос: о предстоящем сокращении Вас обязаны уведомить за два месяца до предстоящего сокращения, причем в письменной форме с предложением имеющихся вакансий и подачей данных в центр занятости для дальнейшего трудоустройства. И еще должны быть выходные пособия в связи с сокращением штатов.А приказ о сокращении на предприятии вы видели? Допускается увольнение только в случае полной ликвидации предприятия. Если собираетесь судиться, то необходимо сделать все копии имеющихся приказов, это проще, чем потом делать официальные запросы и не знать, что тебе пришлют. В подобных случаях восстанавливают на работе в 99%, еще и с выплатой морального ущерба. И последний вопрос: предприятие какого вида собственности? Государственное или часное? Короче где работали? И когда сокращение?   


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 24 Октябрь 2010, 12:41:10
Я госслужащая. С приказами меня не ознакомили, о чем я сделала отметку в предписании, данные обо мне в центр занятости передали.... только проблема в том, что я в декрете и выйти на работу не могу ну никак, по крайней мере еще год, а там исполнится ребенку 2, может удастся устроить в сад, тогда и выйду, только куда? Компенсации мне не видать, разве что за моральный ущерб, ведь, простите, изговняли декрет и более того, у малой день рождения  скоро (год!!, такой праздник испортили, настроение нет ни на что), жду 2 месяца, посмотрим как они трудовую вручат, но те слухи, которые ко мне доходят меня просто повергают в шок, и это происходит в госучреждении!!!!

Танчик меня увольняют по ч. 1 ст 40 КЗоТа, типа на предприятии реорганизация..... всех просто перевели из одного отдела в другой, поменяли некоторые функции и все!!! А какие пособия в ЦЗ если я в декрете? Копии приказов мне, пока, не дают, надеюсь со временем затребую.... самое что меня поражает: на данный момент равноценная должность свободна!!!!! почему её не предложить? Новое руководство со мной не работала ни дня, как работника судить не может, просто его позиция - раз в декрете, не фиг нам такие, больничные и прочее, мне не положено


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 24 Октябрь 2010, 14:13:38
Я госслужащая.

те слухи, которые ко мне доходят меня просто повергают в шок, и это происходит в госучреждении!!!!
Мне кажется, что как раз на гос структурах и твориться полнейший беспредел. Хорошо еще, когда они его творят не задумываясь и не подстраховываясь. Хуже - если нарушение прав налицо, а по бумажкам все в порядке.
С приказами меня не ознакомили, о чем я сделала отметку в предписании,
Про приказы - все правильно, должны ознакомить. Но обязательным является только предупреждение и выдача копии приказа об увольнении. Все остальные приказы- по требованию. На мой взгляд, ничего страшного, что не дали сейчас приказ о проводящемся сокращении. Трудовую получите и официально заявление напишите: прошу выдать то-то и то-то. Главное перечислить все, что нужно. А там если и не дадут, то в суде обязательно на предварительном заседании ходатайствовать об истребовании доказательств у ответчика, так как вы просили и вам не дали - предоставить сами поэтому не можете.

Компенсации мне не видать, разве что за моральный ущерб, ведь,  раз в декрете, не фиг нам такие, больничные и прочее, мне не положено
Выходное пособие будет в размере оклада той должности, на которой работник числится. (Если бы работала в течение последних двух месяцев хотя бы сколько-то, то и надбавки бы вошли с премиями. А так только голый оклад.)

данные обо мне в центр занятости передали....  А какие пособия в ЦЗ если я в декрете?
В ЦЗ просто предприятие подает списки высвобождающихся работников. Если не делают этого, то ЦЗ штрафует, а работнику это не поможет особо. Хотя... Можно об этом в ЦЗ будет запрос сделать. То же самое касается и свободных должностей.
Я уже в самом разгаре процесса подавала в районный ЦЗ запрос, писала, что так и так, уволили, дело в суде, прошу дать информацию о том, какие вакансии заявлялись свободными в ЦЗ в течение периода (дата от уведомления до фактического увольнения). Согласно ЗУ О занятости все предприятия независимо от формы собственности подают в ЦЗ данные о вакансиях. Если бы мне ЦЗ не дал информацию (типа не имеем права разглашать), то просила бы суд истребовать в ЦЗ. Но мне дали. Получилось, что было 15 вакансий, а предложили 1 и то ту, которой в списке вакансий не было.  :biggrin:

Главное, помните, что все надо делать сразу. Получив на руки трудовую и приказ об увольнении, рассылайте всем заявления о выдаче документов. Чтобы на предварительном заседании либо уже предъявить доказательства, либо копии запросов, которые остались без ответов, и просить суд. После предварительного судья не примет.

А про пособие с ЦЗ - действительно, его не будет, если получаете пособие по уходу. Можно, конечно, посчитать, что выгоднее - пособие по безработице исходя из оклада или помощь по уходу. И выбрать, что получать. Но в ЦЗ придется ходить отмечаться, еще и вакансии могут предлагать. (Собственно, почему нет? Приходити по направлению на предприятие и говорите, что у меня ребенок и я сразу уйду в декрет. Естественно, вам откажут. Так что можно выбирать там, где больше денег. Это мысли по ходу вслух).

Танчик меня увольняют по ч. 1 ст 40 КЗоТа, типа на предприятии реорганизация..... всех просто перевели из одного отдела в другой, поменяли некоторые функции и все!!!

на данный момент равноценная должность свободна!!!!! почему её не предложить?
Кстати, здесь 2 варианта.
1. Раз вы уверены, что есть должность, то можно написать заявление: в связи с тем, что мне было выдано уведомление, прошу перевести на эту должность, а не сокращать. И сдать его под штампик на втором экземпляре. Либо вас переведут - и вы при работе. Либо откажут - и у вас для суда козырь.

2. Молчать и заявить об этом в суде. Но в суде придется доказать, что должность была. Для этого как минимум ответ из ЦЗ должен быть или подтверждение с предприятия. И там. и там может быть загвоздка. Предприятие в суде соврет (у меня врало напропалую аж у судьи волосы дыбом становились, когда я с других инстанций другую информацию приносила), а может они в ЦЗ не дали все вакансии - да, нарушение, но не дали и все, а значит ЦЗ не сможет наличие этой должности подтвердить.

Новое руководство со мной не работала ни дня, как работника судить не может, просто его позиция - раз в декрете, не фиг нам такие, больничные и прочее, мне не положено
Здесь, на мой взгляд, тоже ваш козырь. Можно требовать копии приказов о назначении руководства и говорить, что оно вас как работника не знает. Но... это высокое руководство. А непосредственный начальник отдела? Хотя об одном человеке можно говорить, что это субъективное мнение.И еще, tat-vi, не забудьте, что после увольнения вы обязаны прийти в УТСЗН и переоформить пособие по уходу как неработающая. Это обязательно.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 24 Октябрь 2010, 19:29:25
В том что есть должность я уверена, т.к. они её предложили зам. начальника, она не согласилась и уходит на пенсию, ждет приказа из  Киева (это их номенклатурная единица), в ЦЗ они не сообщают, потому что хотят поставить на эту должность из кадрового реверва, который быстро состряпали.... по поводу поговорить с начальником отдела - это я и есть, а разговоры были у юриста, он поплатился надбавкой за то, что посмел перечить руководству, доказывая что так как они сделали противоречит законам и вообще начальник ему сказал что если он будет искать правду, то уйдет за мной..... я вообще не понимаю откуда такая ненависть лично ко мне, в голове только одно: он не любит женщин-руководителей


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 24 Октябрь 2010, 20:15:29
И еще, tat-vi, не забудьте, что после увольнения вы обязаны прийти в УТСЗН и переоформить пособие по уходу как неработающая. Это обязательно.
[/quote]
я сейчас получаю повышенное, а после? мне нужно справку из ЦЗ нести? так там не полгода будет


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 24 Октябрь 2010, 23:01:49
И еще, tat-vi, не забудьте, что после увольнения вы обязаны прийти в УТСЗН и переоформить пособие по уходу как неработающая. Это обязательно.
я сейчас получаю повышенное, а после? мне нужно справку из ЦЗ нести? так там не полгода будет
[/quote]
Нет. Еще хуже. Вам ведь выплатят выходное пособие в размере оклада - оно поболее пособия будет.
Я думаю так. Например, вас уволили 20 декабря. и выходное пособие выплатят в декабре. А вам нужно оформляться заново сразу, то есть 21 декабря (+ - день). Значит берете на работе справку за предыдущме 6 мес, т е с инюнь-ноябрь. а там еще нет выходного. Собственно, можно и без нее сразу идти в УТСЗН - были в декрете, доходов на работе не получали. Если УТСЗН будет настаивать на справке с работы, пусть документы принимают и дают месяц на донесение недостающего документа как положено. Главное, чтоб вы обратились в УТСЗН в том месяце, когда будет выплата выходной компенсации - не позже.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 24 Октябрь 2010, 23:12:26
Хочу поделиться своим опытом неудачным. Чтоб другие не сделали как я.
Подавая иск о восстановлении, я немного сомневалась в успехе (обычная неуверенность как бы чего не вышло) и думала, как выиграть хотя бы что-то, чтоб не платить судебные издержки. Учитывая, как платится на предприятии з/пл, решила, что расчетные они точно задержат. Поэтому взяла и объединила исковые требования:
- признать незаконным увольнение и восстановить, взыскать вынужденный прогул
- взыскать компенсацию за задержку расчетных

В последней компенсации отказали не смотря на огромную задержку. Судья написала, что может быть только один способ защиты - только первое или только второе.

Действительно, в реестре не нашла ни одного "объединенного" решения или дела. Почему - не знаю. Может так не хотели просить, а может нельзя (почему нельзя - не понимаю).

Логику вижу только в том, что раз признали незаконным увольнение, значит все что с ним связано тоже незаконно: незаконно выплачивать расчетные. А значит и нарушения срока выплаты того, чего не надо выплачивать, не будет.

Но в нормативке я подтверждения не нашла. Кстати, если кто-то что-то найдет вразумительное буду признательна. Но не в этой просьбе суть.

Просто учитесь на моей ошибке. Не объединяйте в один котел.


Кстати, учитывая не особо большую юридическую грамотность юриста ответчика (были у него всякие ляпсусы просто супер), я подумала, что если бы было подано 2 иска разных:
1. признать незаконным увольнение и восстановить, взыскать вынужденный прогул
2. взыскать компенсацию за задержку расчетных
Да попали бы они к разным судьям, а можно и в разные суды (трудовые споры по выбору позивача - место нахождения предприятия или работника), то оба были бы выигрышными.

Сначала ругала себя, а потом вспомнила, что хотела любой ценой не проиграть - вот и получилось то, что получилось.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 24 Октябрь 2010, 23:14:50
Я вспомнила!
tat-vi, Вам надо определиться с судом. Публичная служба слушается в Окружном административном по КАСУ. Вы же госслужащая. Правда,я с этой публичной немного не пойму. Но можно на всякий случай подать 2 иска одновременно - по ЦПК в местный суд и по КАСУ в Окружной админ. Кто-то примет, а кто-то откажет. А судебные издержки по ЦПК не платятся.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 31 Октябрь 2010, 13:07:23
У меня новости. Руководство поняло что сокращение не вариант, оно нашло новый прикол: меня выводят за штат и выходу из декрета будут предлагать любую свободную должность!!! Может это я что-то не понимаю, но мне  кажется что так можно поступить с любой декретчицей, но не с матерью-одиночкой. Или я не права???


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 31 Октябрь 2010, 18:17:48
Что значит за штат? Вы там будете числиться без должности? Так на время отпуска поуходу за вами сохраняется ваша должность? Перечитала еще раз ваши сообщения. Вы были до декрета начальником отдела. Они переименовали отдел, а вы останетесь за штатом начальником несуществующего отдела? А потом будут предлагать любую работу? Так тогда с тем же успехом вы откажетесь и вас должны будут уволить. И опять вступает в игру мать-одиночка. Но тут уже хуже, так как статья предусматривает обязанность трудоустроить, а вам работу предложат.
Я так понимаю, что за штат вы уйдете по приказу о сокращении. Если да, то тогда можно обращаться к статье 42 - в суде вы наверняка выиграете. Квалификацию низкую они не докажут, так как начальник отдела - вне конкуренции, сравнивать не с кем. А дальше - у вас на содержании двое детей.
Но опять же. Когда закончится декрет, нужно будет за что-то жить и вряд ли вы выберете суд несмотря на перспективу выиграша, а не низкую должность.

Кстати, вот и получилось то, чего я боялась. Работодатель понял, что вы молча не уйдете и решает как-то подстраховаться или больше запутать. А не писали бы, прикинулись веником - вас бы уволили, суд восстановил и денежку присудил бы.
Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 01 Ноябрь 2010, 10:13:29
Что значит за штат? Вы там будете числиться без должности? Так на время отпуска поуходу за вами сохраняется ваша должность? Перечитала еще раз ваши сообщения. Вы были до декрета начальником отдела. Они переименовали отдел, а вы останетесь за штатом начальником несуществующего отдела? А потом будут предлагать любую работу? Так тогда с тем же успехом вы откажетесь и вас должны будут уволить. И опять вступает в игру мать-одиночка. Но тут уже хуже, так как статья предусматривает обязанность трудоустроить, а вам работу предложат.
Я так понимаю, что за штат вы уйдете по приказу о сокращении. Если да, то тогда можно обращаться к статье 42 - в суде вы наверняка выиграете. Квалификацию низкую они не докажут, так как начальник отдела - вне конкуренции, сравнивать не с кем. А дальше - у вас на содержании двое детей.
Но опять же. Когда закончится декрет, нужно будет за что-то жить и вряд ли вы выберете суд несмотря на перспективу выиграша, а не низкую должность.

Кстати, вот и получилось то, чего я боялась. Работодатель понял, что вы молча не уйдете и решает как-то подстраховаться или больше запутать. А не писали бы, прикинулись веником - вас бы уволили, суд восстановил и денежку присудил бы.
Да, я там буду числится без должности. Неужели такой метод это подстраховка? Как можно вывести за штат, если я в декрете? Причем, это же их вина, что они не предложили равноценную должность. Вся моя переписка показывает, что я не хочу решать вопрос боем. Снимут этого начальника, придет другой, кому будет приятно работать с судившимся сотрудником?
А судится я буду! Обязательно!!! Как только получу приказ.


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 01 Ноябрь 2010, 19:02:54
Да, я там буду числится без должности.
Не-а. Как это без должности? За вами сохраняется ваша должность. Я так понимаю, что не может быть человек без должности. Уточните - или это невозможно?
Неужели такой метод это подстраховка? Как можно вывести за штат, если я в декрете?
Знаете, я так поняла, что не одни ваши такие умные. У нас в городе на металлургическом гиганте тоже так делают. Я все не могла понять как это. Теперь призадумалась в вашей ситуации. Порассуждаю.
ст. 184 говорит о том, что увольнение матери-одиночки не допускается - только при ликвидации, но тогда с обязательным трудоустройством. Значит уволить вас не могут.
ст.40 подразумевает увольнение при изменениях в организации пр-ва, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилировании, сокращения штата.
Что происходит у Вас? Я так понимаю реорганизация - пришла новая структура, по-другому назвали отделы? Но не сокращение. В штате было 500 человек - столько же и осталось. А все упирается в должность. Они не хотят вас переводить на должность н-ка нового отдела.

Я просто не могу понять как они собираются вас увольнять? Просто считают, что когда окончится декрет, вы будете вынуждены согласиться на то, что предлагают.

Причем, это же их вина, что они не предложили равноценную должность.
Самое плохое, что я пытаюсь выстроить цепочку, почему должны предложить равноценную должность - и у меня не получается. Хотя за многие статьи издалека и можно уцепиться.

Вся моя переписка показывает, что я не хочу решать вопрос боем.
Вся переписка показала им, что вы много чего знаете и можете выкинуть фортель с судом, они поняли, что тупо уволить нельзя - восстановят. Вот и пытаются пока все запутать. А практика выведения за штат, как я уже сказала. правда есть. Но на счет законности - мне она не нравится.

А судится я буду! Обязательно!!! Как только получу приказ.
Какой приказ вы сейчас получите? О том, что вас вывели за штат? Разве они дадут такой приказ? Хотя можно их к этому подтолкнуть, затребовав справку с места работы с указанием должности.

Я это все к тому, что пока в декрете, пока можно судиться, а потом либо искать другую работу (за время суда тоже надо жить), либо соглашаться на то, что дают. Хотя работая на низкой должности, никто не мешает подать в суд - если вернет суд на круги своя, то разницу в зарплатах доплатят. Но я бы у себя не смогла одновременно и работать, и судиться. ::)

Еще нужно определиться со сроком на обращение в суд. По КЗОТу они короткие. Месяц с дня получения приказа об увольнении или три месяца с дня, когда узнали о нарушении других прав.
 


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 04 Ноябрь 2010, 23:30:44
Сегодня мне позвонили и предложили встретиться с целью подписания очередного предупреждения, предлагают уже должность повыше, но...
1. там есть своя специфика по образованию, можно работать и с моим, но всегда отдавалось предпочтение именно спецобразованию
2. там есть вечерняя работа и по выходным
учитывая эти но, я отказала в встрече, сославшись на занятость маленьким ребенком, типа приболел ттттт, но что будет дальше? я могу второй раз отказаться, ведь должность опять не равноценна, т.е. ниже той, которую я занимала до декрета


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Anvitasa от 05 Ноябрь 2010, 15:44:01
А они случайно не начали предлагать вам все подряд должности, чтобы соблюсти формальности?
Я думаю, хорошо, что по телефону. Этот разговор можно не считать, так как официально его не было. Мало ли кто куда звонил и с кем разговаривал.
Может они все-таки прийдут к тому, что предложат более менее нормальную должность? Хотя стоит ли соглашаться. Руководство к моменту выхода из отпуска еще сто раз сменится. Хоти позаштатная ситуация меня лично несколько напрягает - не люблю, когда не могу понять.
 


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: tat-vi от 06 Ноябрь 2010, 17:18:14
 :biggrin:подряд не предлагали..... меня больше всего напрягает то, что равноценной ВАКАНТНОЙ должности может и не появиться! Мне, собственно, выходить из декрета не куда. А того, кто пришел на мое декретное место трудоустроили!!!!! И на ту должность, которая равноценная!!! Вот как это понимать??? Почему трудоустраивают человека, который сознательно пришел на декретную должность, а декретчика выкидывают??


Название: Re: Я в декрете, а меня сокращают
Отправлено: Тане4ка от 06 Сентябрь 2011, 21:40:51
Девочки, ситуация следующая:
Когда уходила в декрет, под меня создали третью штатную единицу. Теперь говорят о том, что когда я выйду из декрета, сразу попадаю под сокращение, так как во-первых за время что я нахожусь в отпуске по уходу изменилось название той должности на которой я числилась и моей теперешней должности не существует, а во-вторых предусмотрено только две штатные единицы на эту должность, а я третья-лишняя..
Плюс ко всему за время моего отпуска произошла реорганизация и предприятие слегка изменило свое название. Ну как везде происходит (менялось уже раза три за все время пока я там работаю). Кстати никто меня об этом не предупреждал и не сообщал.
В неофициальной беседе  с сотрудниками выяснилось, что это  практика нашего предприятия такая, после декрета - никого назад не принимать, тем более с детьми.
Я - имею троих детей, по двум младшим - мать-одиночка.
Реально понимаю, что уволить не имеет права, но знаю что приложит все усилия чтоб не дать возможности  спокойно работать. Подставит при первой возможности. А поскольку работа с большими деньгами, не хочется вступать в очередное дерьмо.
Директор - дрянь редкая. Предлагает уволиться по соглашению, с постановкой на биржу.
После всего того, что им было сделано по отношению ко мне до декрета, уходить по собственному не хочется. Хочется отдать ему должное по полной программе и помотать нервы как он мне (у меня чуть выкидыш не случился из-за нервотрепки до декрета).
Как лучше поступить и с чего начать?
Хочу подготовиться заранее, пока ничего официального не подкинули. И как я понимаю, в связи с тем, что должности с моим названием не существует уже, то на биржу никто не будет подавать данные. Да и вообще третьей штатной единицы не предусмотрено.
Подскажите пожалуйста кто чего думает по этому поводу.
Да, еще подскажите пожалуйста, если я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 4 лет, соответственно  дохода у меня и зарплаты на предприятии никакой нет, то при увольнении соответственно и никакое выходное пособие не будет выплачено?(Это мне в бухгалтерии так сказали).
А на бирже сказали, что они платят пособие исходя из доходов за последние полгода. Поскольку доход нулевой, то и пособие будет минимальным?


Название: Я в декрете а меня сокращают
Отправлено: Larryconna от 15 Август 2019, 06:23:56
Цитата:Сообщение от Gentlyно на руки никакие документы не выдалиСоболезную У меня два года назад интересная ситуация была, выхожу из дома, загружаюсь в машину, слышу стук по стеклу. Местный слесарь стучал, он то мне и сказал, что на заднем дворнике записка. В записке:"по поводу деформации бампера обращайтесь в такое-то гаи". И все....Это к вопросу о документах....