Украинский социальный форум

Помощь при рождении и до 3 лет => Общий раздел!!! => Тема начата: leonart от 31 Март 2009, 21:49:40Название: Консилиум
Отправлено: leonart от 31 Март 2009, 21:49:40
Пусть это будет основная тема обсуждения нашей темы.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 31 Март 2009, 22:02:49
 ;) А прикольное название! Прям, как в какой-то серьезной организации...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 31 Март 2009, 22:47:03
Сделала отдельную темку: http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html, а может здесь надо было вопрос задать?
А там уже выложить, что я в конце-концов накропала...(Списала у Leranatы ;))


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 31 Март 2009, 23:15:44
Что-то не могу понять, УПСЗН ссылается на постанову 1751, а где она у них упоминается, на основе каких документов, держбюджета или чего-то еще. ЗУ 2240 в 2009 году действует, а откуда взялась постанова КМУ 1751? Или мне уже пора спать?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 31 Март 2009, 23:21:16
Как грамотно ответить на :
"Відповідно до зазначеного Наказу (453 имеется ввиду) органи праці та соціального захисту населення повинні були забезпечити призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, тобто посилання на зазначений Закон робиться лише в частині переліку документів, а не в частині визначення розміру допомог (дія норм якого була призупинена з 1 січня 2007 року), як це помилково вважає позивач"

Стаття 46. Установити, що у 2009 році:
...
Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

А в 2009 уже и порядку и розмерах.......


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 31 Март 2009, 23:31:45
Гадости от собеса ;)

Заперечення на адміністративний про визнання протиправними дій управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у  місті Харкові ради       ,
Заперечуємо проти позову ір.:   : ,,
І. щодо визнання бездіяльності управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові ради та зобов'язання провести   перерахунок допомоги при народженні,   • дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до розміру прожиткового мінімуму встановленого для дитини в віці до 6 років.
Конституція України не містить прямих норм, які б визначали розміри державних виплат, або встановлювали ієрархічну залежність одних законів від інших. Прийняті Верховною Радою України закони є актами рівної юридичної сили. Єдиний закон України, який Конституція Ухраїни
виокремлює серед інших, це закон про Державний бюджет України. Крім того, ст. 46 Конституції України, на яку посилається позивач визначено, що пенсії або інші види соціальних виплат та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, у разі якщо вони с основним джерелом існування. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не є основним джерелом існування сім'ї, і надається лише як допомога батькам в утриманні дитини, на яких саме за Конституцією України і покладаються обов'язки по утриманню дитини (ст.51).   '.:>.:•',   -  .   .?
Крім того, в преамбулі Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», виконання якого знаходиться в компетенції органів праці та соціального захисту населення, зазначено, що цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей, а не спрямовані на повне утримання державою сімей з дітьми, Цим самим встановлено, що допомога не може вважатися основним джерелом існування. А виконання Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», на який посилається позивач, не належить до компетенції органів праці та соціального захисту населення, оскільки матеріальне забезпечення за цим законом передбачено саме за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків (ст.1).
Крім того, позивач, посилаючись на норми Конституції України безпідставно вимагає від управління дій, на які управління праці та соціального захисту населення, як орган місцевого самоврядування не має повноважень, а саме: надавати будь-яку оцінку чи пріоритет тому чи іншому нормативному документу, яким регламентована його діяльність, а тим більше визначати відповідність тих чи інших нормативних актів Конституції України, оскільки питання визначення відповідності законів чи постанов КМУ Конституції України є прерогативою лише Конституційного Суду України.       ;   '■''
При цьому, є незрозумілою позиція позивача, який визнає основним документом, на підставі якого органи праці та соціального захисту населення повинні були здійснювати виплату допомог застрахованим особам з 1 січня 2007 року, саме наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 6 грудня 2006 року № 453 «Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення». Відповідно до зазначеного Наказу органи праці та соціального захисту населення повинні були забезпечити призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, тобто посилання на зазначений Закон робиться лише в частині переліку документів, а не в частині визначення розміру допомог (дія норм якого була призупинена з 1 січня 2007 року), як це помилково вважає позивач.
Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», на яку також посилається позивач, вважаючи що саме на її підставі управління праці та соціального захисту населення повинно бути відповідачем по даній справі, була прийнята відповідно до статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», яку позивач визнає як таку, що обмежує його конституційні права, і встановлювала, що в 2007 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам виплачується за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у розмірах визначених статтею 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».
В 2007 році механізм призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (до яких належить позивач) органами праці та соціального захисту населення за рахунок коштів Державного бюджету, було регламентовано Порядком призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, особам, застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою КМУ від 11 січня 2007 р. № 13, а не Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», на який посилається позивач, і виконання якого находиться в компетенції відповідного Фонду.
У зв'язку з тим, що виплата допомог за цим Порядком передбачена за рахунок коштів державного бюджету, ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» було визначено, що допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Законів України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:
допомога при народженні дитини - 8500,00 грн.
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Отже в 2007 році, Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 р. № 489-У та Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального стахування», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13 були єдиними нормативними документами, на підставі яких органи праці та соціального захисту населення провадили призначення та виплату зазначених допомог за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, таким чином забезпечуючи права громадян на соціальні виплати навіть при визнанні Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. цих норм (в частині визначення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) недійсними, коли виплата застрахованим особам повинна була здійснюватися за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціапьне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» за рахунок бюджету відповідного Фонду, що не належить до компетенції органів праці та соціального захисту населення.
Звертаємо увагу на те, що абзац другий частини другої статті 56 (визначення розміру допомоги при народженні дитини) Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 не визнавався таким, що не відповідає Конституції України і залишався чинним протягом 2007 року.
У зв'язку з цим, вимога позивача щодо зобов'язання управління праці та соціального захисту населення провести перерахунок допомоги є неправомірною, оскільки виконання статей 41 та 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» не належить до його компетенції, а призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», в редакції чинній до 1 січня 2008 року, провадилася виключно для осіб, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (ст. 13 Закону), до яких позивач не належить.
У 2008 році Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесені зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», якими передбачено призначення державних соціальних допомог сім'ям з дітьми за цим Законом як особам, з числа застрахованих в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, так і незастрахованих. Крім того, частину першу статті 15 викладено в такій редакції: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сімї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130,00 грн.»;
пункт 3 розділу VIII «Прикінцеві положення» викладено у такій редакції: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року 50 відсотками, з 1 січня 2009 року - 75 відсотками, з 1 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців».
У зв'язку з внесенням зазначених змін, які Конституційним Судом України не визнавались такими, що є неконституційними, вимоги позивача щодо призначення допомоги у розмірі прожиткового мінімуму в 2008 році є безпідставними, і в разі намагання позивача довести необхідність проведення йому виплат, у розмірах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», йому необхідно звертатися до компетентних органів, які забезпечують виконання цього Закону.
II.   проти зобов'язання управління праці та соціального захисту населення провадити виплату або стягнення з нього будь-яких сум допомоги, оскільки управління не має повноважень на проведення виплати, так як контроль за призначенням та виплата державних
допомог проводиться централізовано Обласним центром по нарахуванню і здійсненню соціальних виплат (вул. Чернишевського, 51), яким і було підтверджено правомірність рішення про призначення допомог у зазначених розмірах та здійснено виплату.
III.   В частині стягнення з управління праці та соціального захисту населення усіх витрат по справі, так як відповідно до рішення XXX сесії Ленінської районної у місті Харкові ради 5-го скликання від 25 грудня 2008 р. № 09/30-08 «Про звільнення управління праці та соціального
захисту населення Ленінської районної у місті Харкові ради від сплати державного мита із позовних заяв до місцевого суду Ленінської районного міста Харкова в 2008 році» управління звільнено від сплати зазначених витрат.
Таким чином, законних підстав для проведення управлінням праці та соціального захисту населення гр. ФИО. перерахунку допомог при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку немає, оскільки управління діяло не порушуючи п.З статті 2 КАС на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
наведеними вище нормативними актами, з урахуванням усіх обставин, що мали значення для прийняття даного рішення.
Тому, управління праці та соціального захисту населення просить суд відмовити гр. ФИО в задоволенні її позову через необгрунтованність її вимог.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 31 Март 2009, 23:56:39
Сума сойти! Ну, неугомонные! "Повезло" Вам с Ответчиком... Страшилки его, правда, мы переросли, но напор неслабый... Могу представить, какой он в прениях и дебатах...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 01 Апрель 2009, 00:17:03
Ну я почти все уже добила, а вот как парировать "ото" - не соображу. Потому что на все остальное уже ответы нашла ;), а такого еще не было.
Представлять просто боюсь, т.к. я в плане "поговорить" , да еще официально, слаба...
Еще глупый вопрос. Хочу поменять шапку иска - не указала в ней помощь по рождению. Или не стоит? Ответчик вон влепил мне в шапку и эту помощь, и минимум, который я вовсе не просила. Я, честно говоря, только после этого обратила внимание  - что же написано у меня...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Люли от 01 Апрель 2009, 03:05:12
;) А прикольное название! Прям, как в какой-то серьезной организации...
Так, а ШО ???,  мы уже давно СУРЬЁЗНАЯ такая ОРГАНИЗАЦИЯ!!! правда в ОПАзиции пока...Отлежимся в подполье...а потом как БАБАХ!!!!!!
 
С праздником 1 апреля! ;D
Муж собирается на переговоры и говорит жене:
– Придумай мне убедительные аргументы для снижения арендной платы. То, что она высокая – не аргумент.
Жена:
– Скажи им, что торговать героином в их торговом центре вашей конторе не позволяют моральные принципы, а другие виды деятельности при такой арендной ставке ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫ.
С праздником 1 апреля! ;D
В связи с кризисом банки России объединяются в один банк: объединенный банк - “Объебанк”, или национальный единый банк - “Наебанк”.
С праздником 1 апреля! ;D
- Любі друзі !
З відповідальністю повідомляю вам, що в Україні не буде голоду в звязку з кризою, буде невеличкий піст, я би навіть сказав ПІСТЕЦЬ!
З повагою, щиро ваш, В. Ющенко!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 01 Апрель 2009, 06:14:55
всех с 1 апреля!!! побольше смеха и веселья!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 01 Апрель 2009, 11:47:48
Ой, как приятно видеть ВСЕХ Вас здесь!!!! :)
(http://scards.ru/cards/thank/cat.jpg)
Спасибо за то, что мы опять можем быть вместе!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 01 Апрель 2009, 12:09:26
Ой, как приятно видеть ВСЕХ Вас здесь!!!! :)
([url]http://scards.ru/cards/thank/cat.jpg[/url])
Спасибо за то, что мы опять можем быть вместе!!!

И мне! И мне!
Девочки, я что-то опять думаю, думаю про ПРОШУ. У нас как-то пишут без сум, что платят на будущее, что-то типа принять решении про призначення. Но получается задолженность не пишут, и деньги получить сложно. Кто-то писал, что в Одессе по-моему, адвокаты что-то пишут в ПРОШУ, что деньги взыскиваются быстро. Вот я думаю, как бы так это все написать, чтобы все это объеденить в одном прошу. Я так думаю:
1. Визнати дії неправомірними
2....
3...
4...
5. Стягнути всі витрати по справі.
6. Зобовязати Відповідача виконати постанову суду за цим позовом негайно.

Не кидайте тапками, что я опять подняла єту тему. Посоветуйте что-нибудь.
И еще сомнения гложат какой же брать минимум.
На счет оплаті решила платить 3,40, а если скажут доплатить - отдать ходатайство об отсрочке


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 01 Апрель 2009, 14:54:11
Наконец-то я сформулировала свою интуицию по поводу того, почему я склоняюсь к ОБЩЕМУ минимуму, а не працездатному...

1. В самом законе о Госбюджете пишется:
Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну (понятно, что не на две особы) особу в розрахунку на місяць у розмірі ... та для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: (а дальше идут перечисленные конкретные виды прожиточного минимума)
     1.дітей віком до 6 років:...
     2.дітей віком  від  6 до 18 років:  ...
     3.працездатних осіб:  ...То есть, есть ОБЩИЙ прож минимум и КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ.

2.Когда в конкретных НПА нужно использовать (т.е. законотворцы подразумевают)  конкретный минимум (т.е. КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ), то его прописывают с точным описанием вида такого минимума. (Когда для незастрахованных нужно было в Законе указать, что помощь по уходу нужно платить согласно прож минимуму ДЛЯ ДЕТЕЙ, то там четко именно вид и указали (ведь ничто не мешало им как и застрахованным указать просто - прож минимум).

3. В самом законе для застрахованных указан "прожиточный минимум" Вот здесь я считаю, что имеется в виду вот тот размер минимума, который на "одну особу". Ведь если присмотреться, то у него и названия нет (различие по виду), а прописано Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум и размер его указан.

4. Если СПРОЕКТИРОВАТЬ такую ситуацию:

- законотворцы прописывают размер пособия по уходу застрахованным
- при этом они хотят для застрахованных присвоить общий показатель прожиточного минимума...
Вопрос: как они должны такой минимум обозвать в Законе 2240??????

Ответ: А так, как это звучит в Законе о Госбюджете в абзаце первом... И именно так, как это и написано в ЗУ 2240...PS: А то, что мы общими усилиями смогли предоставить неопровержимые доводы в пользу ТРУДОСПОСОБНОГО минимума, это конечно хорошо... Но... 

Прошу Ваших комментариев... Спасибо!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 01 Апрель 2009, 16:14:05
Я тоже думаю изменить на общий наверно, хотя много советуют просить больше...Знаю, что у нас в городе юристы просят во всех исках минимум до 6 лет. Вполне логично, что раз в ст. 41 до 6 лет, а в ст. 43 просто минимуму, то если говорить про то что имелось в виду при принятии закона, то это либо працездатный (ПОДРАЗУМЕВАЛИ)  или  до 6 лет (забыли указать) либо верить написаному прожиточный минимум а он без уточнения общий на одну особу. Это мои мысли...
Но я все еще сомневающияся...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 01 Апрель 2009, 16:21:56
И еще в постанове Трещевой общий, но я видела постанову Энергодарского суда, там был постановили для працездатных. Может зависит еще от практики в городе?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 01 Апрель 2009, 16:44:21
Наконец-то я сформулировала свою интуицию по поводу того, почему я склоняюсь к ОБЩЕМУ минимуму, а не працездатному...

1. В самом законе о Госбюджете пишется:
Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну (понятно, что не на две особы) особу в розрахунку на місяць у розмірі ... та для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: (а дальше идут перечисленные конкретные виды прожиточного минимума)
     1.дітей віком до 6 років:...
     2.дітей віком  від  6 до 18 років:  ...
     3.працездатних осіб:  ...То есть, есть ОБЩИЙ прож минимум и КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ.

2.Когда в конкретных НПА нужно использовать (т.е. законотворцы подразумевают)  конкретный минимум (т.е. КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ), то его прописывают с точным описанием вида такого минимума. (Когда для незастрахованных нужно было в Законе указать, что помощь по уходу нужно платить согласно прож минимуму ДЛЯ ДЕТЕЙ, то там четко именно вид и указали (ведь ничто не мешало им как и застрахованным указать просто - прож минимум).

3. В самом законе для застрахованных указан "прожиточный минимум" Вот здесь я считаю, что имеется в виду вот тот размер минимума, который на "одну особу". Ведь если присмотреться, то у него и названия нет (различие по виду), а прописано Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум и размер его указан.

4. Если СПРОЕКТИРОВАТЬ такую ситуацию:

- законотворцы прописывают размер пособия по уходу застрахованным
- при этом они хотят для застрахованных присвоить общий показатель прожиточного минимума...
Вопрос: как они должны такой минимум обозвать в Законе 2240??????

Ответ: А так, как это звучит в Законе о Госбюджете в абзаце первом... И именно так, как это и написано в ЗУ 2240...PS: А то, что мы общими усилиями смогли предоставить неопровержимые доводы в пользу ТРУДОСПОСОБНОГО минимума, это конечно хорошо... Но... 

Прошу Ваших комментариев... Спасибо!

Все логично. После нескольких перечитываний Трещовой, я для себя решила, что это наиболее логичный вариант (и в первоначальном варианте так и просила). И думающие судьи наверняка так и будут размышлять. Но думающих судей - ограниченное количество. Большинство же, на мой взгляд, захочет вставить свои пять копеек и уменьшить просимое. Не хотелось бы, чтобы до минимума на детей до 6 лет. ПОэтому в доповненнях увеличила прожиточный минимум до трудоспособных.     


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Piyavka от 01 Апрель 2009, 18:06:14
Девочки, привет всем!
Наконец пустила меня система на форум. Рада видеть компанию в сборе.
Я после решения Трещевой сразу написала минимум общий, как раз тогда (в январе) готовила уточнения к иску. Я решила, что смогу убедить судью на этот минимум, т.к. в решении хорошо расписано. А вот трудоспособный побоялась, вдруг не смогу уверенно доказать. А впрочем, решила, что по ходу будет видно. Если судья вменяемая, можно и увеличить.

Еще меня беспокоит один лист  Лист, Міністерство праці та соціальної політики України
Щодо застосування норм статей 24, 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Цитировать
Относительно предоставления застрахованным лицам помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трех лет, указанные виды помощи назначаются согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", с учетом изменений, внесенных пунктом 23 раздела 11 Закона N 107 и пункта 12 постановления Кабинета министров Украины от 28.05.2008 г. N 530 - органами труда и социальной защиты населения и выплачиваются за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.
Здесь же четко сказано, что руководствоваться з-ном о помощи.
Просветите меня, прлиз.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 01 Апрель 2009, 20:36:01
Девочки, привет всем!
Наконец пустила меня система на форум. Рада видеть компанию в сборе.
Я после решения Трещевой сразу написала минимум общий, как раз тогда (в январе) готовила уточнения к иску. Я решила, что смогу убедить судью на этот минимум, т.к. в решении хорошо расписано. А вот трудоспособный побоялась, вдруг не смогу уверенно доказать. А впрочем, решила, что по ходу будет видно. Если судья вменяемая, можно и увеличить.

Еще меня беспокоит один лист  Лист, Міністерство праці та соціальної політики України
Щодо застосування норм статей 24, 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Цитировать
Относительно предоставления застрахованным лицам помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трех лет, указанные виды помощи назначаются согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", с учетом изменений, внесенных пунктом 23 раздела 11 Закона N 107 и пункта 12 постановления Кабинета министров Украины от 28.05.2008 г. N 530 - органами труда и социальной защиты населения и выплачиваются за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Здесь же четко сказано, что руководствоваться з-ном о помощи.
Просветите меня, прлиз.А-а-а-а!  ;D  Я, перед тем, как зайти только что на форум, как раз читала ЭТО ПИСЬМЕЦО. Вот это совпадение!!!!!!!

Да, это письмо, как кость поперек горла... Хорошо, что это всего лишь п и с ь м о, которое носит только  характер "вказівки"...
Полный текст здесь http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=438428  На ЗЕДе здесь:http://zed.in.ua/node/10Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 01 Апрель 2009, 21:59:30
Еще меня беспокоит один лист  Лист, Міністерство праці та соціальної політики України
Щодо застосування норм статей 24, 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Цитировать
Относительно предоставления застрахованным лицам помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трех лет, указанные виды помощи назначаются согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", с учетом изменений, внесенных пунктом 23 раздела 11 Закона N 107 и пункта 12 постановления Кабинета министров Украины от 28.05.2008 г. N 530 - органами труда и социальной защиты населения и выплачиваются за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Здесь же четко сказано, что руководствоваться з-ном о помощи.
Просветите меня, прлиз.


Ну, письмо старенькое. И ничего нового, чего бы мы не знали не несет. Помощь по уходу за ребенком до 3 лет УТСЗН назначило мне с 17.01.08 и в своих запереченнях главный упор делает именно на п. 23 раздела ІІ закона о Госбюджете на 2008 г. Я на бывшем нашем форуме уже выкладывала свои заперечення по этому поводу, но это было как раз накануне военных действий и мало кто откликнулся. Если не посчитате за наглость, выложу здесь. Заодно может глянете и на мое предыдущее заперечення. Это микс из наработок форумчан, но хотелось бы чтобы, все было логично. НЕ сочтите за труд, посмотрите здесь. http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html= (http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html=)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 01 Апрель 2009, 22:13:12
простите, что не по теме.....но я наконец попала к Вам УРА!!! ;D
как рада всех тут видеть....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 01 Апрель 2009, 22:18:44
Девочки! Пожалуйста, прокомментируйте мой доклад (он в последних выложенных документах на сайте), очень прошу-прошу-прошу!  


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 01 Апрель 2009, 22:35:37
Я на бывшем нашем форуме уже выкладывала свои заперечення по этому поводу, но это было как раз накануне военных действий и мало кто откликнулся. Если не посчитате за наглость, выложу здесь. Заодно может глянете и на мое предыдущее заперечення. Это микс из наработок форумчан, но хотелось бы чтобы, все было логично. НЕ сочтите за труд, посмотрите здесь. [url]http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html=[/url] ([url]http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html=[/url])

Marin4ik,  Ваше пояснення - на высоте, мини-конспект по всему процессу.
Такой вопрос: а почему Вы не ссылаетесь на РКСУ  от ноября 2008 или я пропустила ???? Просто я лепила все РКСУ  во всех своих "сочинениях", поэтому хотела бы узнать Вашу точку зрения . Спасибо.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 01 Апрель 2009, 22:39:09
Фух,наконец-то зашла с тыща первой попытки!Рада всех тут видеть ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 01 Апрель 2009, 22:47:38
Я на бывшем нашем форуме уже выкладывала свои заперечення по этому поводу, но это было как раз накануне военных действий и мало кто откликнулся. Если не посчитате за наглость, выложу здесь. Заодно может глянете и на мое предыдущее заперечення. Это микс из наработок форумчан, но хотелось бы чтобы, все было логично. НЕ сочтите за труд, посмотрите здесь. [url]http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html=[/url] ([url]http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,23.0.html=[/url])

Marin4ik,  Ваше пояснення - на высоте, мини-конспект по всему процессу.
Такой вопрос: а почему Вы не ссылаетесь на РКСУ  от ноября 2008 или я пропустила ???? Просто я лепила все РКСУ  во всех своих "сочинениях", поэтому хотела бы узнать Вашу точку зрения . Спасибо.


Ноябрьское РКСУ обязательно задействовала, но в другом пункте заперечень - по поводу ст. 95 Конституции и закона про Держбюджет, который по мнению ответчика имеет высшую юридическую силу. В общем, мое заперечення состоит из 5-6 пунктов и я, дабы не повторять одно и то же (а к примеру ноябрьское РКСУ подходит под пару моих пунктов),  размещу их в доповненях по важности информации. Чтоб самое главное сразу бросалось в глаза.  Хотя, строго говоря, сложно сразу и решить, что более главное. 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 01 Апрель 2009, 23:00:08
Девочки! Пожалуйста, прокомментируйте мой доклад (он в последних выложенных документах на сайте), очень прошу-прошу-прошу!  

У меня к вам вопрос: вы упоминаете в докладе заперечення ответчика. Вы отдельно подавали пояснения на заперечення или будете в докладе давать ответ управлению? Или это сборная из всего того, что уже пояснялось вами в ходе судебного дела? 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 01 Апрель 2009, 23:03:42
Привет всем, кто пробил стену матрицы... Я пока навожу порядок в Меню... Кто хочет разместить материал - размещайте, спрашивайте... Даже если что-то не получается с первого раза - не беда: если материал окажется не в том месте, где хотели разместить - все подправится... Кстати, для того, чтоб не упустить новый размещенный материал - нужно смотреть Последние публикации... Но там только НОВЫЕ, только размещенные публикации. В старые материалы (как только наведем порядок) будет добавляться еще информация... В колонке Последние публикации именно об изменениях не сообщается... НО! Чтоб не пропустить "апгрейд" старых материалов, можно иногда поглядывать в "Мои учетные данные" (вконце столбика Меню) Заходите туда, выбираете "Следить", а там уже все наглядно видно:  в каком документе и когда осуществилось изменение...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 02 Апрель 2009, 09:05:32
Девочки! Пожалуйста, прокомментируйте мой доклад (он в последних выложенных документах на сайте), очень прошу-прошу-прошу!  

У меня к вам вопрос: вы упоминаете в докладе заперечення ответчика. Вы отдельно подавали пояснения на заперечення или будете в докладе давать ответ управлению? Или это сборная из всего того, что уже пояснялось вами в ходе судебного дела? 
Я попыталась вкратце, если можно так сказать, подвести итог по всем материалам дела. Как я понимаю, судья до заседания не будет ознакамливаться с моими "сочинениями", то надеюсь, что хоть доклад выслушает  :o и, может, у меня  выйдет хоть немного повлиять на решение. Во всяком случае - очень хотелось бы.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 02 Апрель 2009, 12:53:30
Привет всем, кто пробил стену матрицы... Я пока навожу порядок в Меню... Кто хочет разместить материал - размещайте, спрашивайте... Даже если что-то не получается с первого раза - не беда: если материал окажется не в том месте, где хотели разместить - все подправится... Кстати, для того, чтоб не упустить новый размещенный материал - нужно смотреть Последние публикации... Но там только НОВЫЕ, только размещенные публикации. В старые материалы (как только наведем порядок) будет добавляться еще информация... В колонке Последние публикации именно об изменениях не сообщается... НО! Чтоб не пропустить "апгрейд" старых материалов, можно иногда поглядывать в "Мои учетные данные" (вконце столбика Меню) Заходите туда, выбираете "Следить", а там уже все наглядно видно:  в каком документе и когда осуществилось изменение...

Leranata, это у меня проблемы с компьютером или с сайта сообщества мам куда-то деваются материалы? Было 9 доповнень - осталось 1, был иск вертера по застрахованным - не найду, вчера была промова Сунички - сегодня нет. Нет и того количества  заперечень, заявленных в меню (9) - всего 1 осталось. Или я что-то пропустила, или у меня конкретно испортились "отношения с техникой"? 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ilna_15 от 02 Апрель 2009, 13:40:23
 :-*Всем приветик. Как я рада Вас всех видеть :-*
Тема продолжается...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 02 Апрель 2009, 14:54:39
Привет всем, кто пробил стену матрицы... Я пока навожу порядок в Меню... Кто хочет разместить материал - размещайте, спрашивайте... Даже если что-то не получается с первого раза - не беда: если материал окажется не в том месте, где хотели разместить - все подправится... Кстати, для того, чтоб не упустить новый размещенный материал - нужно смотреть Последние публикации... Но там только НОВЫЕ, только размещенные публикации. В старые материалы (как только наведем порядок) будет добавляться еще информация... В колонке Последние публикации именно об изменениях не сообщается... НО! Чтоб не пропустить "апгрейд" старых материалов, можно иногда поглядывать в "Мои учетные данные" (вконце столбика Меню) Заходите туда, выбираете "Следить", а там уже все наглядно видно:  в каком документе и когда осуществилось изменение...

Leranata, это у меня проблемы с компьютером или с сайта сообщества мам куда-то деваются материалы? Было 9 доповнень - осталось 1, был иск вертера по застрахованным - не найду, вчера была промова Сунички - сегодня нет. Нет и того количества  заперечень, заявленных в меню (9) - всего 1 осталось. Или я что-то пропустила, или у меня конкретно испортились "отношения с техникой"? 

Когда открываете какой-то раздел из МЕНЮ, ориентируйтесь больше  не на поле справа, а на само меню...Когда нажимаешь на тему (например Тематические подборки) раскрывается список подтем... НО!  Есть пока маленький технический нюанс (Леня это устранит): при этом пользователя выбрасывает в начало меню и чтоб посмотреть, что же там в подтемах, нужно опускаться вниз...  А многие просто не привыкли к тому, что колонка раскрывается, смотрят справа...


Обратите внимание... Если в Меню, возле названия какого-то раздела (напр, Оформление процессуальных документов), стоит ТРЕУГОЛЬНИЧЕК, то там точно есть подтемы...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 02 Апрель 2009, 16:40:31
[
Я попыталась вкратце, если можно так сказать, подвести итог по всем материалам дела. Как я понимаю, судья до заседания не будет ознакамливаться с моими "сочинениями", то надеюсь, что хоть доклад выслушает  :o и, может, у меня  выйдет хоть немного повлиять на решение. Во всяком случае - очень хотелось бы.
[/quote]

Я долго думала над тем, как быть в случае, если судья не читал иск и, предположительно, (из практики форумчан) не желает слышать тебя и дальше. Скорее всего – это диагноз и тут поможет только гильотина.
 
Но если исходить из того, что временами уши у него будут свободны, то…
(это только мое мнение, и я могу ошибаться. поэтому – без обид. В дискуссии рождается истина, а мы ее здесь все ищем).

Если судья не читал иск, то вряд ли будет слушать длинный доклад. Тем более, когда нужно конкретно вникать в названия законов, статьи и выводы. Поэтому длинный доклад вряд ли поможет, скорее всего, усыпит, и это будет пустая трата времени (я подобный доклад, только более длинный вариант  (кажется, его ваяла g77mi), копировала для своей речи в суде, но потом призадумалась).

 Я когда-то была преподавателем, и у нас были рекомендации - сколько по времени можно излагать новый материал на уроке. Примерное время – 5-15 минут (в зависимости от возраста). Потом память школьника просто отказывается воспринимать новое. Далее можно только закреплять старое.
 Судья с его завышенной самооценкой, амбициями и «цепким» умом, вряд ли существенно отличается от ученика.
   
Из вашего доклада я бы убрала ответы на заперечення. Если вы уже их подали, они есть в деле, то теперь, скорее всего в дебатах, УТСЗН будет возражать снова в этом же русле (вы просто можете их снова озвучить со своего доповнення). Раз они есть в деле и наша цель – победа (вероятно, это произойдет в ЕСПЧ), то стоит отбросить эмоции и попытаться обратить на себя внимание зала.
 Устроить театр одного актера с эффектными паузами, всплесками и подъемами, неожиданным завершением. Или действовать, как в современной журналистике (во многих СМИ этот метод вовсю используют). Эффектный заголовок (в нашем случае – начало) – вот что должно привлечь внимание.
Пример заголовка: «Колумб заразил сифилисом всю Америку» («Бультерьер сожрал ребенка» - потом выясняется, что просто полаял на него и пытался укусить). Вау – как смог? Когда? Такую территорию…Интересно…Надо глянуть.
Читаем статью, а там скукотища, не интересный отчет о плавании Колумба. И только в конце одним предложением сказано: предположительно, что именно на кораблях Колумба моряки перенесли это заболевание со Старого света в Новый и заразили им индейцев.
Но результата редактор добился – статья (и газета) читаются.

Жаль, что SumAnna пропала (будем надеяться, что после суда ПИ она взяла временный таймаут) – она обещала тезисы своей речи. У нее, кажется, были и приемчики. Но ей попался думающий судья, который выслушал доклад. Правда, как она говорила, потом предложил перейти к дебатам. Хотя, казалось, все уже сказано. И это было неожиданно.

Но вернемся к началу.  На мой взгляд, за основу можно было бы взять промову Сунички (у меня с сайта сообщества мам она куда-то делась, но я ее успела скопировать). Там кратко и вся суть – за что судимся, с кем, почему. Можно приукрасить, отрепетировать и смотреть на себя как бы со стороны. Все равно суд ПИ для нас всего лишь ступенька.
Если судья проявит интерес, тогда действовать по обстоятельствам. Макулатуры то у нас хватит…   
 
Надеюсь, никого не обидела. Давайте вместе подумаем над эффектным и достаточно коротким докладом. 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 02 Апрель 2009, 18:56:55
Наконец-то я сформулировала свою интуицию по поводу того, почему я склоняюсь к ОБЩЕМУ минимуму, а не працездатному...

1. В самом законе о Госбюджете пишется:
Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну (понятно, что не на две особы) особу в розрахунку на місяць у розмірі ... та для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: (а дальше идут перечисленные конкретные виды прожиточного минимума)
     1.дітей віком до 6 років:...
     2.дітей віком  від  6 до 18 років:  ...
     3.працездатних осіб:  ...То есть, есть ОБЩИЙ прож минимум и КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ.

2.Когда в конкретных НПА нужно использовать (т.е. законотворцы подразумевают)  конкретный минимум (т.е. КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ), то его прописывают с точным описанием вида такого минимума. (Когда для незастрахованных нужно было в Законе указать, что помощь по уходу нужно платить согласно прож минимуму ДЛЯ ДЕТЕЙ, то там четко именно вид и указали (ведь ничто не мешало им как и застрахованным указать просто - прож минимум).

3. В самом законе для застрахованных указан "прожиточный минимум" Вот здесь я считаю, что имеется в виду вот тот размер минимума, который на "одну особу". Ведь если присмотреться, то у него и названия нет (различие по виду), а прописано Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум и размер его указан.

4. Если СПРОЕКТИРОВАТЬ такую ситуацию:

- законотворцы прописывают размер пособия по уходу застрахованным
- при этом они хотят для застрахованных присвоить общий показатель прожиточного минимума...
Вопрос: как они должны такой минимум обозвать в Законе 2240??????

Ответ: А так, как это звучит в Законе о Госбюджете в абзаце первом... И именно так, как это и написано в ЗУ 2240...PS: А то, что мы общими усилиями смогли предоставить неопровержимые доводы в пользу ТРУДОСПОСОБНОГО минимума, это конечно хорошо... Но... 

Прошу Ваших комментариев... Спасибо!

Спешу быстро ответить от большой радости, что я теперь снова с вами!!! :) Вот что я по этой теме насобирала:

 НО! В самом Законе "О гос. бюджете" по нашим выплатам установлен минимум для трудоспрсобного лица!!! Вот из бюджета:

на основании части 2 ст. 56, пунктов 7 и 14 ст. 71 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 года» помощь при рождении ребенка назначается в размере 8 500,00 грн с выплатой 3400,00 грн единоразово и остальной суммы на протяжении следующих 12 месяцев; помощь по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста – в размере , который равен разнице между 50% прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица, и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на 1 лицо за предидущие 6 месяцев, но не менее 90 грн в месяц ; на основании п.12 ст.25 раздела 2 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» ст.ст. 40-44 исключены, а помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (на основании Закона Украины для незастрахованных лиц «О государственной помощи семьям с детьми» - в размере , который равен разнице между прожиточным минимумом, установленным для трудоспособного лица, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предидущие 6 месяцев, но не менее 130 гривен.

Поэтому, можно по всякому минимум рассматривать. Я бы все же пыталась настаивать на минимуме для трудоспособного лица: во-первых в самом Законе "ОБ общеобязательном..." указано (частичная компенсация зарплаты), во-вторых сам бюджет расчитывает помощь исходя из прожит. минимума для трудоспособных.

Хоть эти самы бюджетные статьи и признаны неконституционными, но мы оспариваем только размер помощи (не 90 и не 130 гривен). А по-поводу минимума мы очень даже с бюджетом согласны. Тем более, что конкретно про минимум в решениях КСУ речь не шла.

Однако такое понятие как просто "прожиточній минимум"!!!

Что-бы не быть голословным вот ст. 62 Бюджета на 2007 год:

Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.

Как видим есть такие виды прожиточного минимума, как:

1. Просто прожиточный минимум.
2. Прожиточный минимум на детей до 6 лет.
3. Прожиточный минимум на детей от 6 лет до 18.
4. Прож. минимум на трудоспособных лиц.
5. Которые утратили трудоспособность.

Т.е статья 43 устанавливает ПРОСТО ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, у которого есть свой размер!!!

  В постановлениях Кушновой именно этот простой минимум и берется.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 02 Апрель 2009, 22:32:36
Здрасти.....
У меня ос не состоялось 31 марта.....
Перенесли на 23 апреля, судья предположил, что ответчику надо с запереченнямы ознакомится. Задумано изначально так было, так как мое дело на 10-00 было, а на 10-15 уже другие дела.....зла зла.
Согласна с понедельника начать продумывать короткое вступление, плюс задумываюсь над дебатами. Чего мне с ними дебатировать?  чего спросить, если для вопросов судья дает время в процессе?, поддерживаю мысль чью-то о том что нужно просто заключение, такое как вступление придумать и все. ОС состоится в кабинете на двух стульях для меня и ответчика, без АФ и колегии...зла зла, где я там ответы искать буду в своей макулатуре?? незнаю....

Девченки, да берите вы прожиточный для працездатной, обгрунтуйте как можете, а судья пусть обгрунтует почему другой берет и все дела, просить надо по максимуму!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 02 Апрель 2009, 22:55:00

[


Но вернемся к началу.  На мой взгляд, за основу можно было бы взять промову Сунички (у меня с сайта сообщества мам она куда-то делась, но я ее успела скопировать). Там кратко и вся суть – за что судимся, с кем, почему. Можно приукрасить, отрепетировать и смотреть на себя как бы со стороны. Все равно суд ПИ для нас всего лишь ступенька.
Если судья проявит интерес, тогда действовать по обстоятельствам. Макулатуры то у нас хватит…   
 
Надеюсь, никого не обидела. Давайте вместе подумаем над эффектным и достаточно коротким докладом. 

[/quote]
Нет, конечно :). Но, можно я высскажу  своё мнение. Думаю, что в докладе должны быть и ссылки на ЗУ и НПА, и немного эмоций, примерно 50/50. Всё будет в деле, и лишний раз подтвердит то, что истец неоднократно пытался довести до ведома суда свои аргументы.
P.S. по мере возможности и свободного времени, правда это было всего лишь 1 раз, смотрела "Судебные заседания", кажется так называется передача. В части дебатов, адвокат и прокурор выступали с речью. Такой вопрос: доклад же зачитывается в Дебатах (ст.152 КАСУ)? Или промова - это другое?   


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 02 Апрель 2009, 23:11:09
[

 На мой взгляд, за основу можно было бы взять промову Сунички (у меня с сайта сообщества мам она куда-то делась, но я ее успела скопировать).
Промова есть на сайте в докладах, она после моего, только - без названия, поэтому её не сразу увидишь.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 02 Апрель 2009, 23:32:35
[

 На мой взгляд, за основу можно было бы взять промову Сунички (у меня с сайта сообщества мам она куда-то делась, но я ее успела скопировать).
Промова есть на сайте в докладах, она после моего, только - без названия, поэтому её не сразу увидишь.

На сайте все есть... НО!!!! Идет какой-то сбой! Браузер выдает какие-то глюки... Захожу через Опера видны, например, из списка первы и третий материал... Через ИнтерентЭкспл - вообще Главной страницы не видно - она почему-то внизу... Через Мозиллу видно 2,4,5-ый материал, а 1 и 3 - завуалирован... Леонид с этим борется...  ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 02 Апрель 2009, 23:37:48
[

 На мой взгляд, за основу можно было бы взять промову Сунички (у меня с сайта сообщества мам она куда-то делась, но я ее успела скопировать).
Промова есть на сайте в докладах, она после моего, только - без названия, поэтому её не сразу увидишь.

А вот через Поиск с любого браузера находится... Магия какая-то... Как плохо быть по пояс деревянным... (это я о себе и о своем непонимании этих технологий...)


Вот промова:


Промова

 

Ваша честь, предметом сьогоднішнього розгляду є порушення прав матері і дитини на соціальний захист!

 

Як проголосила Конституція України ми живемо у соціальній та правовій державі, в якій гарантується правовий захист, матеріальна і моральна підтримка материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. Встановлено, що соціальні допомоги, які надаються матерям у разі тимчасової втрати ними працездатності, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

Ці встановлені Конституцією гарантії знайшли своє відображення у таких законах як: Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, Про охорону дитинства, Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Цими законами передбачено, що сім’ ї, в яких є діти, і зокрема кожна дитина мають право гарантований державою відповідно до Конституції України рівень матеріальної підтримки, який має бути достатнім для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного, і соціального розвитку дитини, а також для матеріального забезпечення особи, яка її доглядає

 

З метою недопущення порушення цих гарантій держава визначила Конституцію законом, який має найвищу юридичну силу, всі закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на її основі та відповідати їй. Та зобов’язала органи державної влади та органи місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, які відповідно їй не суперечать.

 

Цей обов’язок покладено у тому числі і на Департамент соціальної політики Луцької міської ради, який закріплено у його положенні, в якому також визначено, одним із завдань Департаменту є соціальний захист населення. Проте, Департамент неналежно виконує цю функцію соціального захисту населення, зокрема:

 

1. Відмовляється здійснювати перерахунок, а отже виплату мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку у розмірі гарантованого мені Конституцією і вищепереліченими законами України прожиткового мінімуму.

2. Нехтує своїм обов’язком, закладеним у підпункті 4.1 пункту 12 Положення Про Департамент соціальної політики з інформування населення про зміну розмірів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку після винесення Конституційним Судом україни рішення від 09.07.2007 у справі № 6-рп/2007 .

3. Не виконує вимоги Конституції та законів України, якими встановлили забезпечення матерів і дітей наданням допомоги у розмірі прожиткового мінімуму.

4. Ігнорує рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 № 6-рп/2007 та від 27.11.2008 №26-рп/2008, якими встановлена неконституційність та недопустимість вносення законами про держбюджет змін до законів України, якими встановлені соціальні гарантії для населення, оскільки це призводить до їх обмеження або взагалі скасування.

5. Порушує Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, який затверджений Постановою КМУ № 256 від 04.03.2002 щодо уточнення обсягів бюджетних асигнувань на виплату допоморги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

6. Невірно застосовує законодавство по виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а саме: норми законів про держбюджет, які не відповідають Конституції України та законам України, якими встановлені соціальні гарантії.

 

Наслідками таких дій Департаменту є:

 

1. Діти, в тому числі і дитина Позивачки, недоотримують повноцінного харчування, необхідного одягу, взуття, належного лікування, дошкільної освіти.

2. Порушується право матері на соціальне забезпечення у розмірі прожиткового мінімуму у разі тимчасової втрати нею працездатності.

3. В результаті чого їй не доплачено 8330,50 грн. допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

 

Таким чином, виходячи із вищесказаного, і зважаючи на те, що у нашій державі проголошено принцип верховенство права, випливає, що Депарамент соціальної політики нараховує і виплачує Позивачці допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з порушенням чинного законодавства, оскільки Департамент як представник держави в соціальній сфері, керується в своїй діяльності, при нарахуванні і виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, перш за все не КУ, а законами України про держбюджет та підзаконними нормативними актами, які не можуть встановлювати розміри соціальних гарантій чи вносити зміни до законів України, якими встановлені ці гарантії, чим грубо порушують Конституцію України.

Якщо б Департамент, як орган, на який покладено функцію соціального захисту населення, керувався насамперед Конституцією України та постійно порушував перед вищестоящими органами питання щодо противоправного заниження певних видів допомоги та подавав відповідну інформацію про збільшення бюджетних асигнувань на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку в розмірі прожиткового мінімуму, гарантованого КУ, то можливо б це питання не підіймалося сьогодні в суді, не було б багаторічного систематичного порушення прав громадян та зневажливого ставлення до КУ, Закону Законів нашої держави, доказом чого є постійні рішення КСУ про визнання неконституційними деяких положень ЗУ про держбюджет щодо соціальних гарантій, а Україна відповідала б статусу демократичної, соціальної, правової держави, відповідно до ст. 1 КУ.

 

В цій складній ситуації, в якій опинилися дуже багато молодих мам з маленькими дітьми на руках, можливо зробити одне з двох: або державі прийдеться скасовувати КУ та закони, які їй відповідають, як речовий доказ її бездіяльності та невідповідальності, АБО держава повинна задовольняти позови в повному обсязі на користь, насамперед, майбутнього покоління яке і є майбутнє нашої держави.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 03 Апрель 2009, 13:18:41

На сайте все есть... НО!!!! Идет какой-то сбой! Браузер выдает какие-то глюки... Захожу через Опера видны, например, из списка первы и третий материал... Через ИнтерентЭкспл - вообще Главной страницы не видно - она почему-то внизу... Через Мозиллу видно 2,4,5-ый материал, а 1 и 3 - завуалирован... Леонид с этим борется...  ???
[/quote]

Это хакеры или вражеские шпиёны (а может они объединились).  ;D
значит мы очень важные   8) и кому-то очень мешаем, раз нас хотят убрать. Но мы не сдадимся, правда? !!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 03 Апрель 2009, 13:30:16

На сайте все есть... НО!!!! Идет какой-то сбой! Браузер выдает какие-то глюки... Захожу через Опера видны, например, из списка первы и третий материал... Через ИнтерентЭкспл - вообще Главной страницы не видно - она почему-то внизу... Через Мозиллу видно 2,4,5-ый материал, а 1 и 3 - завуалирован... Леонид с этим борется...  ???

Это хакеры или вражеские шпиёны (а может они объединились).  ;D
значит мы очень важные   8) и кому-то очень мешаем, раз нас хотят убрать. Но мы не сдадимся, правда? !!!
[/quote]

Не дождутся  8)
Может не по теме, но видали, что снова на Майдане? Блин, здравствуй снова анархия... Почалося...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Цветкова от 03 Апрель 2009, 13:41:48
Привет всем!
Очень рада всех снова видеть!
Здесь даже поуютнее будет!

::)Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 03 Апрель 2009, 14:15:53
Девочки, хочу обратить внимание!!! В новых решениях Севастопольских ап. судов (leranata, в который раз огромное спасибо за труд), есть полезные ссылки на решения ЕСПЧ (и не только Кечко). Можно смело использовать в наших шпаргалках. Я так смотрю, крымские судьи весьма продвинутый народ. Эх, и почему я застряла в донецком гондурасе?

"До того ж, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішення та застосування практики Європейського суду з прав людини»суди застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Європейський суд вирішуючи справу «Войтенко проти України» (заява № 18966\02) прийшов до висновку, що посилання державних органів на неможливість виконання зобов’язань через відсутність законодавчих заходів є безпідставним".

"Згідно частини першої статті 17 Закону України «Про виконання рішення та застосування практики Європейського Суду з прав людини» суди України застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та Протоколи до неї і практику Європейського Суду як джерело права.

Відповідно до статті 1 Протоколу №1 до Конвенції «Кожна фізична ...особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Розглядаючи борги у сенсі поняття «власності», яке міститься у частині першій статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції і не обмежено лише власністю на фізичні речі та не залежать від формальної класифікації у національному законодавстві, борги, що становлять майно, можуть також розглядатись як «майнові права» і, таким чином, як власність.

Тому при розгляді справи «Кечко проти України» (заява № 63134/00) Європейський Суд з прав людини зауважив, що в межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету. Держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство.

Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними (п.23 рішення суду).

У зв'язку з цим, Європейський Суд не прийняв до уваги позицію Уряду України про колізію двох нормативних актів - закону України, відповідно якому встановлена допомога з бюджету і який є діючим та Закону України «Про Державний бюджет України»на відповідний рік, де положення останнього Закону, на думку Уряду України, превалювали як спеціальний закон.

Суд не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань (аналогічна позиція викладена в рішенні у справі № 59498/00 «Бурдов проти Росії»)".

"Принципи соціальної держави втілено також у ратифікованих Україною міжнародних актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейській соціальній хартії (переглянутій) 1996 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, та рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно зі статтею 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення тощо".


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 03 Апрель 2009, 17:22:14
Девочки, собираюсь по 2009 єто в иск писать, может что добавить.
Ст. 46 специально не писала, чтоб не біло в розмірі встановленом КМУ

Законом України 26.12.2008 року №835-VI «Про Державний бюджет України на 2009 рік» не передбачено ніяких зменшень та обмежень щодо виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Ст. 43 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», згідно якої допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, не меншому прожиткового мінімуму, встановленого законом, в 2009 році є діючою.


Сегодня еще вставила в иск статьи из Закона про основы, получается иск на 16 стр., это сильно много?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 03 Апрель 2009, 20:28:29
Сегодня переделала свой доклад, с учётом замечаний по нему и с помощью материала Сунички. Гляньте, пожалуйста. Может ещё что-то подскажите? Он находится в "Выступлениях на суде"


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: kykyryzka от 03 Апрель 2009, 20:59:05
Привет всем! Я тоже очень рада, что у нас появился новый уютный домик.
Спасибо за это Леонарту и Леранате!(и тем, кто еще был причастен)

Надо же было такие похожие ники придумать, а потом объединиться в едином начинании. ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 03 Апрель 2009, 21:26:28
Сегодня переделала свой доклад, с учётом замечаний по нему и с помощью материала Сунички. Гляньте, пожалуйста. Может ещё что-то подскажите? Он находится в "Выступлениях на суде"
Читала, очень понравился. Но я бы не упоминала бы ЗУ"Про допомогу" (в начале), а в пункте 4, что они не выконують добавить РКСУ от 22 мая. И еще предпоследнее предложение, Суд легалізує дії Відповідача, та узаконить ці посягання, не разозлит ли судью?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 03 Апрель 2009, 22:12:14
Сегодня переделала свой доклад, с учётом замечаний по нему и с помощью материала Сунички. Гляньте, пожалуйста. Может ещё что-то подскажите? Он находится в "Выступлениях на суде"
Читала, очень понравился. Но я бы не упоминала бы ЗУ"Про допомогу" (в начале), а в пункте 4, что они не выконують добавить РКСУ от 22 мая. И еще предпоследнее предложение, Суд легалізує дії Відповідача, та узаконить ці посягання, не разозлит ли судью?
Спасибо, приму к сведению. По-поводу последнего - скопировала комментарий Wertera. Мне кажется, что мамочки для них (большинства) - и так, кость в горле. Пусть и позлится, МАМЫ тоже злятся, когда им всё рубят ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 03 Апрель 2009, 22:43:26
Сегодня переделала свой доклад, с учётом замечаний по нему и с помощью материала Сунички. Гляньте, пожалуйста. Может ещё что-то подскажите? Он находится в "Выступлениях на суде"
Читала, очень понравился. Но я бы не упоминала бы ЗУ"Про допомогу" (в начале), а в пункте 4, что они не выконують добавить РКСУ от 22 мая. И еще предпоследнее предложение, Суд легалізує дії Відповідача, та узаконить ці посягання, не разозлит ли судью?
Спасибо, приму к сведению. По-поводу последнего - скопировала комментарий Wertera. Мне кажется, что мамочки для них (большинства) - и так, кость в горле. Пусть и позлится, МАМЫ тоже злятся, когда им всё рубят ;)

 Понравился доклад. Присоединяюсь к предыдущим предложениям, плюс еще раз перечитайте доклад (лучше вслух) - кое-где слишком сложные предложения. Последняя часть особенно сильна.
По поводу разозлит-не разозлит судью: я бы зачитала. Но лучше смотреть по обстоятельствам. Держите про запас и более мягкий вариант последнего предложения. Я бы написала так:

  - погоджуючись з Відповідачем та визнаючи правомірність використання ним у відносинах по наданню "допомоги" норм законів «Про Державний бюджет України на 2006, 2007, 2008 роки» зі звуженим розміром допомоги, які обмежують права, надані мені та моїй дитині (Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; та інш.), та являють собою - посягання на наші з дитиною конституціні права (право на достатній жіттєвий рівень, право на соціальний захист) - Суд легалізує дії Відповідача, та узаконить ці посягання. -суд схвалює дії Відповідача і тим самим  заохочує його до подальшого порушення Основонго Закону нашої держави. 


 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 03 Апрель 2009, 23:03:24
Долго размышляла по поводу периодов до РКСУ.
 Много сказано по этому поводу и на сайте сообщества мам и на бывшем форуме. Недавно там Tonyka предложила свой вариант. Очень понравился. Но, на мой взгляд, для наших судей нужно больше разжевать и в рот положить. Дополнила и расширила.
Предлагаю обсудить.

Наслідки РКСУ: чи був неконституційним нормативно-правовий акт до оприлюднення рішення, чи став таким лише після нього

І. Говорячи про те, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (ст. 58 Конституції), вважаю за потрібне зазначити наступне:

Рішення Конституційного Суду України як офіційний акт — це формально встановлений документ, який видається від імені і в межах компетенції Конституційного Суду України, містить владний обов'язковий до виконання припис щодо конституційності або неможливості (неконституційності) застосування норми права.

1. До повноважень Конституційного Суду України належить не прийняття або зміна якогось закону чи інших правових актів, а лише вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів (ст. 147 Конституції).

2. Якщо закони та інші правові акти не відповідають Конституції України, вони за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині (ч.1. ст. 152 Конституції)
(тобто за Конституцією вони не мали право на існування).

3. І як наслідок - згідно ч. 2. ст. 152 Конституції вони з дня ухвалення такого рішення втрачають чинність (тобто «втрачають юридичну силу»).


Отже втрата юридичної сили за Рішенням КСУ в жодному разі не говорить про те, що до втрати чинності ці неконституційні норми відповідали Конституції України. А навпаки підтверджують неправомірність існування та застосування таких норм із самого початку їх існування як таких, що не відповідають Конституції – Основному Закону України.

 Враховуючи, що рішення Конституційного Суду загальнообов’язкові у єдності мотивувальної частини, яка вміщує правові позиції, та резолютивної, яка формулює висновок, знання правових позицій Конституційного Суду має важливе значення як для правотворчої, так и для правозастосувальної діяльності.
Судові акти Конституційного Суду України, таким чином, мають зворотню дію в часі стосовно усіх без виключення суб’єктів, яким нанесено шкоду застосуванням нормативного акта, визнаного неконституційним. Відновлення таких прав, а також и відшкодування матеріальної шкоди та компенсація шкоди моральної повинні відбуватися у порядку, передбаченому законодавством Україны.


Підсумовуємо:

 Рішення Конституційного Суду України, яке виявило неконституційність норми, ухвалене. З дня прийняття цього рішення (ч. 2 ст. 152 Конституції Україны) треба вважати, що норма, визнана неконституційною, втратила силу з моменту свого видання (ч. 1 ст. 152 Конституции Украины). Значить, у відповідності до ст. 3 Конституции Украины, держава Укрїина навіть ціною самого свого існування з цього самого дня зобов’язана відновити всі без виключення права людей, які були порушені застосуванням неконституційної норми не залежно від часу такого порушення.


Саме тому існує й ч. 3. ст. 152 Конституції, згідно якої матеріальна шкода, завдана актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

ІІ.  Рішення Конституційного Суду мають обов'язковий характер і спрямовані на всіх суб'єктів права.

       У Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що „рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними.
Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150)“ ), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів (частина друга статті вісім).».


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 03 Апрель 2009, 23:43:46
Со старого форума - интересные и стоящие внимания идеи!!!
:o :o :o

Цитата: MARIE
Вот и я сегодня пополнила ряды выигравших суд ПИ!!!
Удовлетворили весь 2007-2008,январь-март2009, и компенсацию.
А самое главное, что решеие судья вынес на основании Конституции!
и ещё скажу,что мне помогло заявление про умышленное преступление со стороны утсзн, на основани ст.27, уголовно-процессуального и 356 уголовного кодекса

Цитата: Vita

Стаття 356. Самоправство
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не  інакше як за скаргою потерпілого
Прокурор вправі  в  будь-який  момент  вступити   в   справу, порушену суддею за скаргою потерпілого,  про злочини,  зазначені в частині 1 цієї статті,  і підтримувати обвинувачення в суді,  коли цього  вимагає охорона державних або громадських інтересів чи прав громадян. Вступ прокурора в справу не позбавляє потерпілого прав, передбачених  статтею 49 цього Кодексу,  але справа в цих випадках за  примиренням потерпілого з обвинуваченим, підсудним закриттю не підлягає.

Цитата: Vita
"...У ряді випадків відносини юридичної відповідальності можуть виникати тільки за бажанням особи, якій спричинено шкоду. Незважаючи на те, що скоєно правопорушення, умовою для настання відповідальності є саме наявність скарги потерпілого. Наприклад, Кримінальний кодекс України містить перелік складів злочинів (ст. 125 — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень; ч. 1 ст. 126 — побої та мордування; ч. 2 ст. 152 — зґвалтування; ст. 356 — самоуправство), за якими кримінальні справи порушуються лише за наявності скарги потерпілого..."

"...При цьому слід узяти до уваги те, що у справах приватного обвинувачення, відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК, закон дозволяє відмовити в порушенні кримінальної справи тільки при відсутності підстав до порушення кримінальної справи. А в указаному випадку підстави до порушення кримінальної справи наявні. Це – ознаки злочину, який чинним процесуальним законом віднесено до справ приватного обвинувачення (ст. 27 КПК) та які мають свої особливості їх порушення. Ось чому заяву особи, незалежно від органу, якому вона була подана (дізнання, досудового слідства), необхідно у всякому разі направляти до суду, якому і належить право її вирішення – порушення чи відмови в порушенні кримінальної справи, а також закриття справи за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим (п. 6 ч. 1 ст. 6 КПК). Інакше потрібно визнати, що орган дізнання, який прийняв рішення та виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, тим самим вирішив і питання про звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. Але ж, відповідно до Основного закону держави, це є компетенцією тільки суду, а чинний кримінально-процесуальний закон (ч. 3 ст. 98 КПК), визначає підсудність вказаних справ – судді. Вбачається правильною з цього питання позиція Пленуму Верховного Суду України, який у своїй постанові від 2 липня 2004 р. “Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” (п. 25) зазначив: “Суди зобов’язані забезпечити належний розгляд заяв громадян про злочини, справи про які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, і не допускати фактів необґрунтованої відмови у порушенні цих справ”, і там саме (п. 27): “Суддя не вправі відмовити у прийняті скарги потерпілого про притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК, якщо скарга надійшла до районного (міського) суду з прокуратури чи з інших компетентних органів у порядку, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 97 КПК”. На жаль, Пленум Верховного Суду України не визначився з питання, як повинен діяти суд (суддя) у тому випадку, коли орган дізнання за заявою (чи скаргою) постраждалого у справі приватного обвинувачення виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи? Враховуючи наведене, доречно згадати, що у багатьох рішеннях Європейського суду з прав людини вказується також на необхідність дотримання розумного строку розгляду справи коли це стосується прав та інтересів людини. ДОПОМОЖУТЬ ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи орган дізнання приймає без урахування думки і бажання постраждалої особи, що є важливим і обов’язковим для справ приватного обвинувачення. Як наслідок, щорічно тисячі людей не мають можливості реалізувати своє законне право на ефективний захист від злочинних посягань. Крім того, і це слід теж визнати, вказана недосконалість кримінально-процесуального закону створює умови для зловживань з боку як посадових осіб органу дізнання, так і суддів, породжує почуття безкарності у правопорушників, моральне приниження постраждалих...."


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 04 Апрель 2009, 13:24:50
Вот заявление MARIE:Гагаринский районный суд
99045 г. Севастополь
Ул. Вакуленчука 3
Судья Нестерук В.В.

Копия:
В прокуратуру гагаринского района
г.Севстополь
ул. П. Корчагина 19

Истец: Андросовой Марии Юрьевны
99057 г. Севастополь
ПОР 29 кв.30 тел.42-61-36.

Ответчик: Управление Труда и Социальной
защиты населения
99038г.Севастополь ПОР-8

Заявление.
Про умышленное преступление со стороны Управления Труда и Социальной защиты на-селения гагаринской районной администрации

Я, Андросова Мария Юрьевна имею ребёнка 25.07.06г.р.
Согласно ст.29,34 Закона Украины «Об обязательном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рож-дение и погребением» № 2240-111 от 18.01.01 я имею право на получение посо-бия по уходу за ребёнком до трёх лет. Ст. 43 Закона 2240-111 говорит о том, что пособие по уходу за ребёнком до трёх лет для застрахованного лица устанавлива-ется правлением Фонда, но не ниже размера прожиточного минимума, установ-ленного законом.
Однако пособие мне выплачивается в размере 23% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц даже ниже этого размера.
Согласно ст.42 Закона 2240-111 пособие по уходу за ребёнком до трёх лет частич-но компенсирует утрату заработной платы (дохода). Заработную плату получа-ет работающий, т.е. трудоспособный человек. На основании этого пособие по уходу за ребёнком до трёх лет должно выплачиваться в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С целью восстановления своих нарушенных прав, я подала заявление в УТСЗН на перерасчёт и доплату пособия по уходу за ребёнком до достижения им трёхлет-него возраста на основании Закона № 2240-111 с 1.01.07 до конца срока выплат ( 25.07.09) В перерасчёте мне было отказано. Выплата пособия продолжает произво-диться в размере 23% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на ос-новании статей Закона о Госбюджете на 2007-2009гг., которые были признаны не-конституционными решениями Конституционного Суда и применению не под-лежат. Так же решения Конституционного Суда Украины обязательны для выпол-нения на всей территории Украины, окончательны и не могут быть обжалованы.

Своим отказом ответчик нарушает ст.19 Закона Украины «Об обращении граж-дан» «Органы государственной власти и местного самоуправления, … их ру-ководители и другие служащие в рамках своих полномочий обязаны: объектив-но, всесторонне и своевременно проверять заявления или жалобы; … немедленно искать способы для прекращения неправомерных действий, выявлять, причины и условия, которые способствовали нарушению; обеспечивать возобновление нарушенных прав, реальное исполнение принятых в связи с за-явлением или жалобой решений; … использовать способы для возмещения в установленном законом порядке материальных убытков, если они были нане-сены гражданам в результате ущемления их прав или законных интересов, …; в случае признания заявления или жалобы необоснованной разъяснить поря-док обжалования принятого по ним решения;
Ничего из вышеперечисленного сделано не было

С 1 января 2007 УТСЗН делегированы полномочия по начислению и выплате по-собия по уходу за ребёнком до трёх лет лицам, застрахованным в системе обяза-тельно социального страхования. На это есть Наказ Министерства Труда № 453 від 6 грудня 2006 року
Про передачу функций по назначению и выплате помощи при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет застрахованным лицам от страхо-виков и рабочих органов исполнительной дирекции Фонда социального страхова-ния по временной потери трудоспособности и его отделений органам труда и со-циальной защиты населения, а так же Постановление Кабинета Министров Ук-раины №32 Вопросы выплаты застрахованным особам при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до трёх лет, а так же Порядок №13, где говорится, что с 1.01.07 пособия назначаются и выплачиваются застрахованным лицам за счёт средств госбюджета органами труда и социальной защиты населения ( ранее за счёт средств ФСС) по месту проживания лиц( без участия работодателя). Деньги пересылаются УТСЗН на счета страховиков и рабочих органов Фон-да.

Я являюсь застрахованным лицом и УТСЗН это не опровергает. Ко мне должны применяться нормы только Закона 2240-111 «Об обязательном социальном стра-ховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловлен-ными рождением и погребением»

Ответчик ссылается на то, что работает лишь с Законом « О государственной по-мощи семьям с детьми». Однако это не так, и данное заявление является по-пыткой ввести суд в заблуждение.

На основании Типового положения про УТСЗН в г. Киев и Севастополь № 790 от 30.05.07 основными задачами УТСЗН является обеспечение соблюдения за-конодательства про… обязательное социальное страхование, социальную за-щиту и социальное обслуживание населения….
Наказом Министерства Труда и Социальной политики № 453 Утсзн переданы функции по назначению и выплате пособия по уходу за ребёнком до трёх лет застрахованным лицам от Фонда Социального Страхования.

Выплата пособия по закону «О помощи семьям с детьми» суживает мои права, фактически лишает меня статуса застрахованного трудоспособного лица, а это не соответствует Конституции ( ст.22.) и не входит в функции УТСЗН.

Так как Наказом 453 УТСЗН переданы функции по назначению и выплате по-собия по уходу за ребёнком до трёх лет, то УТСЗН обязано выплачивать мне посо-бие на основании ст.43 данного закона ( пособие по уходу за ребёнком до достиже-ния им трёхлетнего возраста выплачивается в размере установленном фондом, но не ниже размера прожиточного минимума, установленного законом). Закон 2240-111 действующий, его никто не отменял, и именно этим законом должно руково-дствоваться УТСЗН при назначении и выплате пособия.

Однако УТСЗН не руководствуется специальным законом, применимым в дан-ном случае ко мне как к застрахованному лицу, а ссылается на различные подза-конные нормативно-правовые акты, которые суживают мои права и интересы, а это не соответствует Конституции (ст.22) и которые не должны применяться, в частно-сти:
1. На Постановление Кабинета Министров № 1751.
Однако в данном постановлении в полномочия Кабинета Министров входит уста-новить порядок назначения и выплаты помощи семьям с детьми, т.е. решить тех-нические вопросы, а размер пособия – это материальное содержание моего пра-ва, оно устанавливается законом. Так же размер пособия в данном Постановлении относится к незастрахованным лицам.

2. На Закон о Государственном бюджете.
Установленный частью 2 ст 95 Конституции Украины, частью 2 ст 38 Бюджетного кодекса перечень правоотношений, которые регулируются законом про госу-дарственный бюджет Украины ,является исчерпывающим. А так как предмет закона про Государственный бюджет Украины чётко обозначен в Конституции Ук-раины и Бюджетном кодексе, то этот закон не может сужать или изменять объём прав и обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, предусмотренных другими законами Украины.. Использовать нормы закона о Госбюджете, которые изме-няют уже принятые законы запрещено Конституцией Украины. Решением КСУ признаны неконституционными ст.71 п.7,14 закона о госбюджете на 2007год и п/п 12 п. 25 раздела 2 закона о госбюджете на 2008год
Согласно ч.4 ст.9 КАС неконституционный нормативно-правовой акт приме-нению не подлежит. Ответчик использовал данные неконституционные норма-тивные акты даже после принятия КСУ решения об их неконституционнсти.

3.Выплата пособия в размере прожиточного минимума будет бюджетным наруше-нием.
Согласно ст. 64 Закона Украины «Про державний бюджет Украины на 2007год»
«Распорядители бюджетних средств берут бюджетные обязательства и проводят соответствующие выплаты за общим фондом бюджета только в пределах бюджет-ных ассигнований, установленных сметами, учитывая необходимость выполнения бюджетных обязательств прошлых годов, взятых на учет в органах Государствен-ного казначейства Украины, и в случае их соответствия бюджетным паспортам < … > При этом обязательства по выплате субсидий, помощи, льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги и компенсации гражданам из бюджета, на кото-рые согласно с законами Украины имеют право соответствующие категории
граждан, учитываются органами Государственного казначейства Украины независимо от определенных на эту цель бюджетных назначений.»
Те же самые требования представлены в ст.62 Закону Украины «Про державний бюджет України на 2008 год».
То есть, ни в 2007 году, ни в 2008 не является бюджетным нарушением учет спорных помощей в размере, определенном ст. 41 и ст. 43 Закона Украины "Об обязательном государственном социальном страховании" и нормами статей Зако-нов Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, ко-торыми установлен размер прожиточного минимума.
Постановою КМ № 256 от 04.03.2002 р. «Про затвердження Порядку фінан-сування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюдже-ту», предусмотрен механизм корректировки ассигнований из Государственно-го бюджета Украины и погашения кредиторской задолженности местных бю-джетов относительно соответствующих помощей..
это в соединении с вышесказанным и ст. 64 Закону Украины «Про державний бю-джет України на 2007 год» и ст.62 Закона Украины «Про державний бюджет Укра-їни на 2008 год» является достаточным для назначения выплаты помощи в долж-ном размере.
Согласно Типового положения про УПРАВЛНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В г.Киев и Севастополь № 790 п.3 Утсзн исполняет функции главного распорядителя бюджетных средств.

4. На отсутствие механизма выплат по закону 2240-111
Правоотношения, которые возникают в процессе реализации права на получение помощи по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста основаны на принципе юридической ясности. Обозначенный принцип не позволяет государ-ству ссылаться на отсутствие конкретного нормативного акта, который на-значает механизм реализации прав и свобод граждан, закреплённых в конститу-ционных и иных актах. Как показывает позиция Европейского Суда в деле Yvonne van Duym v. Home Office (Case 41/74 van Duym v. Home Office) принцип юридиче-ской ясности значит, что заинтересованные лица должны иметь возможность положиться на обязательства, взятые государством, даже если такие обяза-тельства содержатся в законодательном акте, который вообще не имеет авто-матического прямого действия.
Так что даже если нет какой -нибудь конкретной постанов, это не означает, что по-собие мне должно выплачиваться по другому закону и в меньшем размере.

5. На отсутствие средств на выплату в полном объёме
Утверждения о том что пособия не могут быть выплачены в полном объёме из-за отсутствия средств в госбюджете неправомерно, т.к. подобная причина не может быть основанием для отказа в выплате пособий ( этот вывод был сделан Европей-ским Судом по Правам Человека при вынесении решения от 08.11.05 по делу Кеч-ко против Украины «Суд не принимает аргумент относительно бюджетных ассиг-нований, поскольку органы государственной власти не могут ссылаться на отсутст-вие средств как на причину невыполнения своих обязательств.»
Четко обозначив свою правовую позицию, Конституционный Суд Украины подче-ркнул, « що здійснення заходів по забезпеченню пільг, компенсацій і гарантій не залежить від наявності фінансування із бюджету, а має безумовний харак-тер»

Так же в Типовом Положении сказано, что УТСЗН в своей работе руководствует-ся Конституцией, Законами Украины, принятыми на основании Конституции, Наказами Минтруда…
Ст. 19 Конституции гласит, органы государственной власти должны действо-вать только лишь на основании Конституции Украины.

6. Ссылка на то, что решения КСУ не имеют обратного действия во времени
Ст. 74 Закона Украины «Про Конституционный суд Украины» было преду-смотрено право КС Украины указать на преюдицальность своего решения при рассмотрении судами общей юрисдикции исков связанных с правоотноше-ниями , которые возникли в следствии действия неконституционного акта. В мотивировочной части решения КС Украины приводятся правовые основы для признания акта неконституционным, которые возникли до вступления в силу дан-ного правового акта. Тем самым, КС Украины подтверждает, что фактически оспариваемый правовой акт противоречит Конституции задолго до при-нятия решения КС Украины про его неконституционность, то есть не может порождать правовых последстий (и это преюдициальный факт).
Учитывая, что решения Конституционного Суда общеобязательны в единстве их мотивировочной, содержащей правовые позиции, и резолютивной, формулиру-ющей итоговый вывод, частей, знание правовых позиций Конституционного Суда имеет важное значение как для правотворческой, так и для правоприменительной деятельности
Судебные акты Конституционного Суда Украины, таким образом, обладают обрат-ным действием во времени в отношении всех без исключения субъектов, которым причинён вред применением нормативного акта, признанного неконституционным. Восстановление таких прав, а равно и возмещение материального вреда и компен-сация вреда морального должны происходить в порядках, предусмотренных зако-нодательством Украины или законодательством иного государства.(из теории го-сударства и права)

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что ссылка ответчика на то, что ре-шение КСУ не имеет обратного действия во времени является безосновательным и то, что решение №6-рп/2007г. вступает в силу с 09.07.2007г. говорит только про то, что именно после этого решения УТСЗН должно было сделать перерасчёт выплаты помощи, выплатить недополученную сумму и в дальнейшем выплачивать помощь в размере согласно Конституции Украины, Закона «Про обязательное государст-венное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности расходами, обусловленными рождением и погребением» от 18.01.2001 N 2240-III .


Из вышеизложенного видно, что все полномочия и законодательная база
для выплаты пособия по уходу за ребёнком до трёх лет на основании закона 2240-111 в размере прожиточного минимума у УТСЗН имеется.

Так же из всего вышесказанного следует вывод, что УТСЗН имея всю необходи-мую информацию и нормативно-правовую базу умышленно не назначает и не вы-плачивает мне пособие по уходу за ребёнком до трёх лет в полном размере, а это противоречит законодательству, приносит ущерб моим интересам, нарушает мои права, а это является уголовным правонарушением. (ст. 27 уголовно-процессуального кодекса)
Так же отказ УТСЗН выплачивать мне пособие в полном размере по ст.43 Закона 2240-111, расценивается как самоуправство. ( Самоуправство - самовольное, про-тиворечащее закону, выполнение каких- либо действий, правомерность которых оспаривается отдельными гражданами. Если такими действиями был нанесён вред интересам гражданина, то орган, устроивший самоуправство несёт ответственность в установленном законом порядке.(ст.356 уголовно-процессуального кодекса Ук-раины)


В результате противозаконных действий со стороны УТСЗН мне нанесён матери-альный вред в размере 12713,69грн


Таким образом, ответчик как орган государственной власти
1.Сузил объём моих прав и интересов (нарушение ст.22 Конституции),
2.Не искал способ восстановить мои нарушенные права, не разъяснил порядок об-жалования его отказа в перерасчёте пособия ( нарушение ст.19 Закона «Об обра-щении граждан»),
3.Использовал неконституционные нормативно-правовые акты (нарушает ч.4 ст.9 КАС, ст. 152 Конституции Украины), сейчас использует не применимые ко мне, как к застрахованному лицу, нормативно-правовые акты, которые не только сужи-вают мои права, ущемляют мои интересы, лишают меня статуса застрахованного лица, что не входит в полномочия УТСЗН, но и имеют низшую юридическую си-лу, чем ЗАКОН 2240-111.
4.Не соблюдает нормы Типового положения про УТСЗН №790
5.Занимается самоуправством
6.Выступая против меня в суде, нарушает не только Типовое положение про УТСЗН № 790, нормы Конституции, как нормы прямого действия, а так же нормы законов, принятых в соответствии с Конституцией, а так же оспаривает, фактиче-ски обжалует решения Конституционного Суда, решения которого обязательны для выполнения на всей территории Украины, окончательны и не могут быть об-жалованы (ст.150 Конституции).

На основании п.8 Типового Положения про УТСЗН начальник управления несёт персональную ответственность за исполнение положенных на управление задач.
На основании п.51 постановления Кабинета Министров № 1751 Служащие органов, которые назначают и выплачивают государственную помощь семьям с детьми, виновные в нарушении законодательства, несут ответственность согласно закону.
На основании ст.24 Закона «Об обращении граждан» лица, виновные в нару-шении этого закона несут гражданскую, административную или уголовную ответ-ственность в соответствии с законодательством Украины

На основании вышеизложенного прошу:

1. Признать умышленным правонарушением невыплату пособия по уходу за ре-бёнком до трёх лет в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
2.Признать противоправной бездеятельность ответчика
3. Привлечь начальника УТСЗН Гагаринской горадминистрации к ответственности в соответствии с законом.
4.Взыскать с ответчика невыплаченную сумму пособия в размере 12713,69грн.
5.Обязать выплатить компенсацию в размере 2210,01.


марта 2009 Андросова М.Ю.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 04 Апрель 2009, 17:34:40
А может это тоже в речь вставить, как думаете?  из заявы MARIE
"6.Выступая против меня в суде, нарушает не только Типовое положение про УТСЗН № 790, нормы Конституции, как нормы прямого действия, а так же нормы законов, принятых в соответствии с Конституцией, а так же оспаривает, фактиче-ски обжалует решения Конституционного Суда, решения которого обязательны для выполнения на всей территории Украины, окончательны и не могут быть об-жалованы (ст.150 Конституции).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 04 Апрель 2009, 19:48:34
звучит красиво...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 04 Апрель 2009, 20:30:40
звучит красиво...
Кроме того, что звучит красиво, так еще и эффективно. Даме все удовлетворили весь 2007-2008,январь-март2009, и компенсацию, решеие судья вынес на основании Конституции, обещала выложить решение.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 04 Апрель 2009, 20:51:54
Вот заявление MARIE:

На основании вышеизложенного прошу:

1. Признать умышленным правонарушением невыплату пособия по уходу за ре-бёнком до трёх лет в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
2.Признать противоправной бездеятельность ответчика
3. Привлечь начальника УТСЗН Гагаринской горадминистрации к ответственности в соответствии с законом.
4.Взыскать с ответчика невыплаченную сумму пособия в размере 12713,69грн.
5.Обязать выплатить компенсацию в размере 2210,01.


В понедельник придется топать в прокуратуру с такой заявой (проконсультироваться), а затем в суд.
Думаю,что отнесу до заседания (24 апреля). Пусть поразмышляют - какое принимать решение... ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 04 Апрель 2009, 21:06:31
Девочки!!! Как мысли сходятся! Я под впечатлением от этого шедевра, только подумала о том, что этот шедевр Марии из Крыма нужно срочно переводить на укр яз, и использовать как промову, или тезисы докладчика  в дело что б подшили. Я боюсь с прокуратурой связываться, перенесут дело, не все судьи такие умные, проницательные и далекоглядные, как Марии попались, наши хвосты подожмут, а то и расспрашивать начнут!!! Они и так перепуганные, а тут еще такое!!!

У нас девченке одной из области, в окружном, отказали в полном обьеме на днях, даже периоды не удовлетворили, при этом судья вникала, просила информацию, разбирали вдвоем ситуацию, говорила что все правильно составлено, хвалила, ребенок 2007, а отказала потому, что управленец ПРОСТО СКАЗАЛ что ответчик ознакомлена на основании чего ей начислили, и подпись ее стоит, при этом доказательств не предоставил, устно все, причем раньше никто письменно о назначении ее не уведомлял, бедная девочка не совсем в теме, ей помогала другая отверженная мамочка, растерялась, и фсе....постанова через пять дней, а выходные включают в сроки подачи апеляции и изготовления постановы?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 04 Апрель 2009, 21:32:33
356 УК

 Это дело частного обвинения и подследственно суду. Только суд может рассматривать подобные заявления и принимать по ним решение - возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении. Прокуратура не рассматривает подобные заявления, хотя и может поддерживать обвинение. Я вот тоже сегодня весь день разбираю эту статью - 356 УК, и мне кажется, здесь нет состава преступления. Эта статья умышленная, т.е. предполагаемое виновное лицо должно было иметь УМЫСЕЛ на самоуправство в отношении лица (истца).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: kykyryzka от 04 Апрель 2009, 21:40:21
А может это тоже в речь вставить, как думаете?  из заявы MARIE
"6.Выступая против меня в суде, нарушает не только Типовое положение про УТСЗН № 790, нормы Конституции, как нормы прямого действия, а так же нормы законов, принятых в соответствии с Конституцией, а так же оспаривает, фактиче-ски обжалует решения Конституционного Суда, решения которого обязательны для выполнения на всей территории Украины, окончательны и не могут быть об-жалованы (ст.150 Конституции).

Вот тут (выделила фрагмент) мне немного не понятна формулировка.
Ведь в суд подаем мы, а не они. Поэтому, у них нет выбора и невольно приходится общаться с нами через суд. А дальше - понравилось.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 04 Апрель 2009, 21:41:29
356 УК

 Это дело частного обвинения и подследственно суду. Только суд может рассматривать подобные заявления и принимать по ним решение - возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении. Прокуратура не рассматривает подобные заявления, хотя и может поддерживать обвинение. Я вот тоже сегодня весь день разбираю эту статью - 356 УК, и мне кажется, здесь нет состава преступления. Эта статья умышленная, т.е. предполагаемое виновное лицо должно было иметь УМЫСЕЛ на самоуправство в отношении лица (истца).
Просто прокуратура является моим представителем в суде...
Поэтому и хочу проконсультироваться с ними предварительно.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 04 Апрель 2009, 21:44:02
Я уже почти перевела ;)
Тоже пришла в голову мысль, что это готовые тезисы.
А п.6 можно так: Заперечуючи проти мого позову ну и т.д.-я туда еще не дошла...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 04 Апрель 2009, 22:08:20
А может это тоже в речь вставить, как думаете?  из заявы MARIE
"6.Выступая против меня в суде, нарушает не только Типовое положение про УТСЗН № 790, нормы Конституции, как нормы прямого действия, а так же нормы законов, принятых в соответствии с Конституцией, а так же оспаривает, фактиче-ски обжалует решения Конституционного Суда, решения которого обязательны для выполнения на всей территории Украины, окончательны и не могут быть об-жалованы (ст.150 Конституции).

Вот тут (выделила фрагмент) мне немного не понятна формулировка.
Ведь в суд подаем мы, а не они. Поэтому, у них нет выбора и невольно приходится общаться с нами через суд. А дальше - понравилось.

почему это у них нет выбора? Да. они общаются с нами через суд, но их никто не заставляет вводить суд в заблуждение, подталкивая тем самым к принятию заведомо неправомерного решения. Например, они ведь отрицают преимущество Конституции над ЗУ про бюджет? Или Решение КСУ не есть основанием для выплаты, т к Верховная Рада на него не отреагировала (это у меня такие умники) Бред? Понятно, что судья сам должен разобраться и принять единственно правильное решение. Но это в идеале. Решение судьи основывается на том, кто лучше сумеет убедить. А они убеждают неправильно. Значит вывод верный - выступая против нас в суде они нарушают прежде всего Конституцию (или препятствуют ее исполнению)

Девченки, это мое первое здесь сообщение. если будет неправильно выглядеть - извините не разобралась еще.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 04 Апрель 2009, 22:16:50
Цитировать
КлубничкаВероничка
Я уже почти перевела
Тоже пришла в голову мысль, что это готовые тезисы.
А п.6 можно так: Заперечуючи проти мого позову ну и т.д.-я туда еще не дошла...

Я же надеюсь вы его прямо здесь и выдадите, на всеобщее обозрение, обсуждение и копирование в свои заметки? ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 04 Апрель 2009, 22:52:00
Ну вот, наконец, и я сюда попала, рада всех видеть  :) Учитывая "веселость" этой недели у меня это как первый выдох...:)

По поводу докладов в суде: мое мнение, что делать его нужно учитывая 1. моменты на которые бъет ваше Управление 2. моменты отказ на которых "традиция" имеено вашего судьи (суда) - это если известно,  если нет, то вашей апелляции   

Всего учесть просто невозможно, даже моя судья хоть и слушала, но начала "плавать" пытаясь понять весь объем информации.  Главное напишите письменную промову, обязательно проследите, чтобы ее приложили в дело (можно через канцелярию за пару дней до ОС). Даже если не будут слушать - для дальнейшего хода по инстанциям эта информация будет.

P.S. пока меня умиляет, что обсуждается тема "бывалыми" и поэтому мало страниц, реально прочитать )))))


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 04 Апрель 2009, 22:57:28
Ну вот, наконец, и я сюда попала, рада всех видеть  :) Учитывая "веселость" этой недели у меня это как первый выдох...:)

Ура!!!
Жизнь налаживается!!!! :) :) :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 04 Апрель 2009, 23:03:16
А я улыбаюсь... Суманна пришла! (и не только!)
Девченки, все же большая просьба, мы хоть на юридический обижены,  >:(но его читаем, чего скрывать, 8) и пока нас не заблокировали, и у кого есть время, отвечать новичкам в личку, или на форуме, кто не очень обиделся, только ссылку на зед не давайте, сами найдут, а то не красиво получится, как переманивание, там очень много для новичков всего, пусть читают, а потом и к нам можно, по желанию, агитация в этом случае не приелема и не корректна, имхо, ведь мы тоже были новичками, и понимаем как помощь нужна, правда? Я теперь чувтвую себя как шпиён007, там читаю, здесь обсуждаю...хорошо хоть одноклассники есть, не потеряемся, и не забанят...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 04 Апрель 2009, 23:49:59
Девченки, все же большая просьба, мы хоть на юридический обижены,  >:(но его читаем, чего скрывать, 8)
Я теперь чувтвую себя как шпиён007, там читаю, здесь обсуждаю...хорошо хоть одноклассники есть, не потеряемся, и не забанят...
Я уже нашла столько плюсов от того, что "вот так получилось с Юристом" )))
И ничего мы не шпионы! Прочь сии мысли! Есть хорошие слова по этому поводу - "Ушла я, но бросил меня ты". Только благодаря администрации Юриста ЭТОТ сайт стол КОНКУРЕНТОМ.
Не знаю кто как, а я признаюсь, что была здесь редко, только как в библиотеку заходила по мере необходимости. А жила на Юристе. И все было бы так и дальше, если бы тамошнии админы НЕ НАСТОЯЛИ, что ЗЕД - Конкурент  ;D
Скажи человеку 10 раз, что он дурак и он почувствует себя им - нас ТАК убеждали, что таки убедили, что это конкурент )))
так что никаких мук совести, все случилось по обоюдному желанию

Как только малая поправится буду почаще отзываться  ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 00:13:15
Ну, а я как тот теленок, который двух маток сосет... И там, и тут. Одна голова хорошо, а много - лучше.
Перевод и легкая редакция заяви MARIE.
Відповідач1: Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у місті Харкові Ради,
вул. Кацарська,54,
м. Харків, 61052
Відповідач2: Харківський обласний
центр по нарахуванню і виплаті допомог та контролю за
призначенням і виплатою пенсій,
вул. Чернишевського 51,
м. Харків, 61002,
тел. 8 (057) 243 26 62


Заява
Про навмисний злочин з боку Управління праці і соціального захисту населення
Ленінської районної у місті Харкові Ради

Я, ..., є матір’ю ... 25.06.2007року народження і маю право на отримання допомоги по народженню та щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років згідно Закону України „Про загальнообов'язкове державне страхування”, оскільки являюсь застрахованою особою (п.2 ст.3).
Згідно цього Закону я маю право на матеріальне забезпечення як застрахована особа. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (п.1 ст.4).
В даному випадку при народженні дитини я набула право отримувати матеріальне забезпечення у вигляді:
- допомоги при народженні дитини (ст.ст. 40,41)
- допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст.ст. 42-44)
Згідно статтей 40,42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" допомога при народженні дитини та допомога по догляду за литиною надається застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну).  В статті 41 цього Закону вказано, що допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. В ст. 43 – розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення, яке частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, слід дійти до висновку, що необхідно виходити з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для застрахованої працездатної особи, якій компенсується втрата заробітної плати на період відпустки по догляду за дитиною.
З метою відновлення своїх порушених прав, 31.10.2008 р. мною до Відповідача1 була направленна заява з проханням здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги при народженні дитини та погашення заборгованності по цьому виду допомоги і по виплатам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у відповідності з Рішеннями Конституційного суду від 09.07.2007р. №6-рп/2007 та від 22.05.2007р. №10-рп/2008, але мені у здійсненні перерахунку Відповідачем1було відмовлено. Щомісячна допомога продовжує виплачуватися у розмірі 23% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на підставі статей Законів про Держбюджет на 2007-2009гг., які були визнані неконституційними вирішеннями Конституційного Суду і вживанню не підлягають. Так само рішення Конституційного Суду України обов'язкові для віконання на всій території України, остаточні і не можуть бути оскаржені.
 
Своєю відмовою відповідач порушує:
ст.15 Закону України «Про звернення громадян» (цитую ст.15 зазначеного закону): “Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.” Відповідач1 повинен був перелічити усі мотиви відмови.  Отже, розглянувши мою справу ПО СУТІ, як це й вимагається Законом України «Про звернення громадян», Відповідач не вказав такого мотиву відмови, як обмеження терміна дії рішеннь КСУ,а також не дав повного роз'яснення щодо порядку оскарження прийнятого рішення..
ст.19 Закону України «Про звернення громадян» „Органи державної влади і місцевого самоврядування, ..., їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; … скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; ...вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів; у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;”
Нічого з вишевказаного зроблено не було.
Крім того, при призначенні мені допомог Відповідач1 ознайомив мене тільки з можливостю перерахунку допомоги з урахуванням доходів згідно ЗУ”Про державну допомогу сім”ям с дітьми”. Мені не була надана повна інформація про надання соціальної допомоги, її розмір та термін призначення ,згідно якого Закону України нараховувалась допомога, не роз”яснен повністю порядок оскарження рішення – стосовно сроков звернення, не надана інформація стосовно Рішення КСУ №6-рп від 09.07.07 та можливості застосування Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наданням громадянам інформації в неповном обсязі, Відповідач1 порушує п. 3.1.36 свого Положення про управління праці та соціального захисту населення , а також ст.ст. 5, 9 ЗУ „Про інформацію”.

   Відповідач1 посилається на те, що працює лише із Законом « Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Проте це не так, і дана заява є спробою ввести суд в оману.
Згідно Положення про управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові Ради основними завданнями управління є „ реалізація державної політики у сфері ... соціального захисту...” (п.2.1.)
Згідно Наказу Міністерства праці та соціальної політики від 6 грудня 2006 року N 453 «Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення» повноваження робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень з призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які передбачені Законом України ”Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування в зв´язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженям та похованням” були передані органам праці та соціального захисту населення.
Така передача функцій не означає автоматичного позбавлення  мене статуса застрахованої особи та неможливості отримання ціх допомог згідно Закону „Про ...страхування”, а наділяє УПСЗН повноваженнями щодо призначення та виплати допомог по народженню та по нагляду за дитиною не лише особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а  і застрахованим особам згідно Закону України „Про загальнообов'язкове державне страхування”. Цей Закон є чинним , його ніхто не відміняв, і саме цим законом повинно керуватися УТСЗН при призначенні і виплаті допоміг.
Виплата допоміг  згідно із законом «Про допомогу сім'ям з дітьми» обмежує мої права, фактично позбавляє мене статусу застрахованої працездатної особи, а це не відповідає Конституції ( ст.22.) та не належить до компетенції УТСЗН.
Відповідач1 не керується спеціальним законом, що подлягає застосуванню в даному випадку до мене як до застрахованої особи, а посилається на різні підзаконні нормативно-правові акти, які звужують мої права і інтереси, що не відповідає ст.22 Конституції, і які не повинні застосовуватися, зокрема:

1. На Постанови КМУ №13 від 11.01.2007 та  № 1751 від 27.12.2001
В даних постановах до повноваженнь Кабінету Міністрів входить встановити порядок призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми, тобто вирішити технічні питання, а розмір допомог -  це матеріальний вміст мого права, він встановлюється Законом. Так само розмір допомог в Постанові №1751 відноситься до незастрахованих осіб:” Відповідно  до  статті  15  Закону України "Про державну
допомогу  сім'ям  з  дітьми"...”, адже ця постанова  розроблена саме на виконання Закону України „Про ...допомогу”.
 
2. На Закон про Державний бюджет. 
Встановлений частиною 2 ст 95 Конституцій України, частиною 2 ст 38 Бюджетного кодексу перелік правовідносин, які регулюються законом про державний бюджет України,являєтся вичерпним. А оскільки предмет закону про Державний бюджет України чітко позначений в Конституції України і Бюджетному кодексі, то цей закон не може звужувати або змінювати об'єм прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України. Використовувати норми закону про Держбюджет, які змінюють вже ухвалені закони, заборонено Конституцією України. Вирішенням КСУ визнані неконституційними п.7,14 ст.71 закону про держбюджет на 2007год і п/п 12 п. 25 розділу 2 закони про держбюджет на 2008год. Згідно ч.4 ст.9 КАСУ неконституційний нормативно-правовий акт вживанню не підлягає. Відповідач1 же використовував дані неконституційні нормативни акти навіть після прийняття КСУ рішення про їх неконстітуционнсті.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 00:13:40

3. На то, що нибито виплата допоміг у належному розмірі буде бюджетним порушенням.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» (цитую):
«Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.
< … > При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.»
Ті ж сам і вимоги відтворені в ст.62 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Тобто, ні у 2007 році, ні у 2008 не є бюджетним порушення облік спірних допомог в розмірі, визначеному ст. 41 та ст. 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та нормами статей Законів України про Державний бюджет України на відповідний рік, якими встановлено розмір прожиткового мінімуму.
Постановою КМ України № 256 від 04.03.2002 р. «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», передбачен механізм коригування асигнувань з Державного бюджету України та погашення кредиторської заборгованості місцевих бюджетів щодо відповідних догомог.
Що в об’єднанні з вищевказаними ст. 64 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» та ст.62 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» є достатьним для призначення та надання допомог у належному розмірі.
Облік допомог в розмірі, визначеному ст. 41 та ст. 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та надіслання такої інформації для збільшення обсягів субвенцій є обов’язком Відповідача1, оскільки саме він є головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів з виконання державним програм соціального захисту населення(п. 4.2.9 Положення про управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові Ради).
Таким чином, ствердження Відповідачів щодо відсутністі фінансування та посилання на недостатність нормативно-правових актів для призначення та надання допомог у належному розмірі не відповідають дійсності.

4. . На відсутність механізму виплат за ЗакономУкраїни «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Правовідношення, які виникають в процесі реалізації права на здобуття допомоги по народженню та по догляду за дитям до досягнення ним трилітнього віку засновані на принципі юридичної ясності. Позначений принцип не дозволяє державі посилатися на відсутність конкретного нормативного акту, який призначає механізм реалізації прав і свобод громадян, закріплених в констіту-ционних і інших актах.
Як свідчить позиція Європейського Суду у справі Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) від 4 грудня 1974 року, принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов'язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов'язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов'язана з іншим принципом - відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов'язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава схвалила певну концепцію - в даному випадку це гарантії надання соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - якщо вони відступлять від неї (концепції), така держава чи її орган вважатимуться такими, що діють протиправно.
Отже навіть якщо немає який-нібудь конкретною постанов, це не означає, що допомоги мені повинні виплачуватися по іншому закону і в меншому розмірі.

5. На відсутність коштів на виплату в повному об'ємі.
Твердження про те що допомоги не можуть бути виплачені в повному об'ємі через відсутність коштів в держбюджеті неправомірний, оскільки подібна причина не може бути підставою для відмови у виплаті допомог ( цій висновок був зроблений Європейським Судом з Прав Людини при винесенні ухвали від 08.11.05 у справі «Кечко проти України» (заява № 63134/00) « Суд не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань”. Чітко позначивши свою правову позицію, Конституційний Суд України неодноразово підкреслив  :« що здійснення заходів по забезпеченню пільг, компенсацій і гарантій не залежить від наявності фінансування із бюджету, а має безумовний характер» ((Рішення Конституційного Суду  України  від  6  липня  1999  року N 8-рп/99 у справі щодо права  на  пільги;  від  20  березня 2002 року  N  5-рп/2002  у  справі  щодо пільг, компенсацій і гарантій;  від 17  березня  2004  року  N  7-рп/2004 )

6.  Посилання на те, що рішення КСУ нибито мають обмежену дію часом та не мають зворотної дії в часі.
Рішення Конституційного Суду України як офіційний акт — це формально встановлений документ, який видається від імені і в межах компетенції Конституційного Суду України, містить владний обов'язковий до виконання припис щодо конституційності або неможливості (неконституційності) застосування норми права.
-  До повноважень Конституційного Суду України належить не прийняття або зміна якогось закону чи інших правових актів, а лише вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів (ст. 147 Конституції).
-  Якщо закони та інші правові акти не відповідають Конституції України, вони за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині (ч.1. ст. 152 Конституції)
(тобто за Конституцією вони не мали право на існування).
-  І як наслідок - згідно ч. 2. ст. 152 Конституції вони з дня ухвалення такого рішення втрачають чинність (тобто «втрачають юридичну силу»).
Втрата юридичної сили за Рішенням КСУ в жодному разі не говорить про те, що до втрати чинності ці неконституційні норми відповідали Конституції України. А навпаки підтверджують неправомірність існування та застосування таких норм із самого початку їх існування як таких, що не відповідають Конституції – Основному Закону України.
 Враховуючи, що рішення Конституційного Суду загальнообов’язкові у єдності мотивувальної частини, яка вміщує правові позиції, та резолютивної, яка формулює висновок, знання правових позицій Конституційного Суду має важливе значення як для правотворчої, так и для правозастосувальної діяльності.
Судові акти Конституційного Суду України, таким чином, мають зворотню дію в часі стосовно усіх без виключення суб’єктів, яким нанесено шкоду застосуванням нормативного акта, визнаного неконституційним. Відновлення таких прав, а також и відшкодування матеріальної шкоди та компенсація шкоди моральної повинні відбуватися у порядку, передбаченому законодавством Україны.
З дня прийняття цього рішення (ч. 2 ст. 152 Конституції Україны) треба вважати, що норма, визнана неконституційною, втратила силу з моменту свого видання (ч. 1 ст. 152 Конституции Украины). Значить, у відповідності до ст. 3 Конституции Украины, держава Укрїина навіть ціною самого свого існування з цього самого дня зобов’язана відновити всі без виключення права людей, які були порушені застосуванням неконституційної норми не залежно від часу такого порушення.
Саме тому існує й ч. 3. ст. 152 Конституції, згідно якої матеріальна шкода, завдана актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.
 Рішення Конституційного Суду мають обов'язковий характер і спрямовані на всіх суб'єктів права.
       У Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що „рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними.
Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150)“ ), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів (частина друга статті вісім).».
Виходячи з вищевикладеного, слідує висновок, що посілання відповідача на те, що рішення КСУ обмежені часом та не має зворотної дії в часі є безпідставним. Те, що рішення 6-рп/2007г. набирає чинності з 09.07.2007г. говорить лише про те, що саме с цієї дати Відповідач1 повинен був нарахувати застрахованним громадянам допомоги по народженню та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Законом „Про страхування”. Якщо допомоги були призначени до цієї дати, то Відповідач1 повинен був зробити перерахунок виплати допомоги, виплатити недоотриману суму і надалі виплачувати допомогу згідно Конституції України, Закону „Про ...страхування”.

З вищевикладеного видно, що у Відповідача1 є всі повноваження та  законодавча база для виплати допомог по народженню та по догляду за дитиною до трьох років на підставі закону „Про ...страхування” у належному розмірі.
Таким чином, приходимо до висновку, що Відповідач1, маючи всю необхідну інформацію і нормативно-правову базу навмисно не призначає і не виплачує мені допомоги по народженню та по догляду за дитиною до трьох років в повному розмірі, що суперечить законодавству, приносить збиток моїм інтересам, порушує мої права, а це є кримінальним правопорушенням. (ст. 27 карно-процесуального кодексу) - тут меня смущает наличие этой статьи, она вроде не к месту
    Призначення допомог у неналежному розмірі, відмова Відповідача1 зробити перерахунок та  виплачувати мені допомоги в повному розмірі згідно ст.41, 43 Закону „Про ...страхування”, розцінюється як самоправство. (Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином ...) Якщо такими діями була заподіяна шкода інтересам громадянина, то посадові особи органа державної влади, що влаштував самоправство, повинни бути притягнути до відповідальністі у встановленому законом порядку.(ст.356 карно-процесуального кодексу України)
Внаслідок  протизаконних дій з боку УТСЗН мені завдана матеріальної шкода у розмірі 10890,21грн.
Таким чином, Відповідач1 як орган державної влади:
1.Обмежує об'єм моїх прав і інтересів (порушення ст.22 Конституції);
 2.Не виконує свої обов`язки: не надав мені повної інформації про надання соціальної допомоги , не шукав спосіб відновити мої порушені права, не роз'яснив порядок оскарження його відмови в перерахунку посібника ( порушення ст.15,19 Закона «Про звернення громадян», ст. 5, 9 ЗУ „Про інформацію”)
3.Використовував неконституційні нормативно-правові акти (порушує ч.4 ст.9 КАС, ст. 152 Конституції України), зараз використовує не застосовні до мене, як до застрахованої особи, нормативно-правові акти, які не лише обмеживають мої права, ущемлюють мої інтереси та позбавляють мене статусу застрахованої особи, але і мають нижчу юридичну силу, чим Закон України „Про ...страхування”.
4.Не дотримується норм Положення про управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові Ради
5.Займается самоправством
6. Заперечуючи проти мого позову, порушує не лише норми законів, прийнятих відповідно до Конституції, а так само норми Конституції, як норми прямої дії; оспорює, фактично оскаржує рішення Конституційного Суду, рішення якого обов'язкові для виконання на всій території України, остаточні і не можуть бути оскаржені (ст.150 Конституції).

Згідно п. 4.4 Положення про управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові Ради саме начальник управління несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань.
Згідно п.51 постанови КМУ № 1751: „Посадові  особи  органів,  що  призначають  і  виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, винні у порушенні законодавства
про  державну  допомогу  сім'ям з дітьми,  несуть відповідальність згідно із законом”.
Згідно ст.24 Закону України „Про звернення громадян”: „Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.”
Згідно ст.47 Закону України „Про інформацію”: „Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну  або  кримінальну відповідальність згідно з законодавством України”.
Керуючись ст 27 КПК Украіни „Притягнення до кримінальної відповідальності не
інакше як за скаргою потерпілого”;
   
На підставі вищевикладеного прошу: 
1. Визнати умисним правопорушенням призначення Відповідачем1 допомоги по нардженню та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірах, меншім, ніж передбаченно законодавством;
2.Признать протиправною бездіяльність Відповідача1  по відношенню до перерахунку допомоги по народженню дитини та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
3. Залучити начальника Управління праці і соціального захисту населення
Ленінської районної у місті Харкові Ради Тімощенко Т.М. до відповідальності згідно з законодавством України.
4. Стягнути з Відповідача2 на мою користь заборгованність по виплаті допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за 2007-2009рр. в розмірі, що складає на даний момент 10890,21грн.
дата ФИО

Интересно, а мой судья читает сии опусы? Иск- 9листов, дополнения- 6листов, уточнения - 12 листов, два ходатайства на 2 и 3 листа. Заява на 7листов


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 05 Апрель 2009, 13:08:29
Я вот думаю, чтоб подать такую заяву в суд, надо в УПСЗН подать соответствующую заяву с ссылаками на Закон 2240, РКСУ, Конституцию. А так как я отослала туда заяву просто сделать перерахунок до прожиточного минимума ( даже минимум не уточняла какой) и не упоминала ни одного Закона, думаю тут я в пролете... или все-таки можно?
 Буду использовать в качестве доклада.
КлубничкаВероничка, СПАСИБО!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 05 Апрель 2009, 14:26:33
Вот и у меня получилось сюда прорваться. Отдельное спасибо кукурузке ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 16:09:52
Клубничка Вероничка, мне понравилась ваша редакция заявления Марие, правда вы ее существенно расширили. И я даже затрудняюсь сказать, мой судья будет все это читать?

Вы убрали предложение о компенсации. Считаю, что зря (я читала ваши ответы по этому поводу на юридическом). Под компенсацией Марие подразумевате индексацию (так она ответила Галине). Я делала идексацию пособия по рождению и по уходу за 2008 г. - у меня получилось более 1000 грн. Думаю, за эту сумму стоит побороться. Ведь Марии все удовлетворили. 

Вопрос по индексации-инфляции мы поднимали с sashulka, тогда же я выкладывала и автоматическую таблицу расчета по типу бухгалтерской и обоснование со ссылкой на НПА. Тогда нас закидали тапками. Но я все же считаю, что эти деньги тоже надо требовать.

Если народ посчитает целесообразным, с удовольствием выложу и таблицу, и индексы потребительских цен, и обоснование. Если нет, то... звыняйте
 
Просто не охота еще раз получить тапком в лоб.     


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 16:21:12
И еще. В украинской редакции Клубничка Вероничка не указала в шапке, что копия заявления  - в прокуратуру.
Меня по этому поводу смущают ответы Марии на юридическом, судите сами:

   "и ещё. я это заявление подала прямо на суде как ходатайство. отдельное дело не открывается, просто прикладыается как дополнительный аргумент.(если хотите отдельное дело, то ходатовствуйте об открытии нового дела на основании упк) я в прокуратуру не обращалась, т.к. у нас всё долго решается, а суд на носу был. да и не надо.
Попробуйте все, очень действенно!

девочки, кто-то писал про передачу в прокуратуру этого заявления. нет, не передаётся, т.к. суд - это как бы последняя инстанция. прокуратура дожна будет разобраться и опять же передать в суд,а пока будут разбираться суд отложится.
в этом слчае заявление приклепляется к делу,вас спросят нужно ли открывать новое дело на основании данного заявления, или в рамках данного дела рассматреть под новым углом в связи с возникшими дополнительными обстоятельстваими. я сказала что в рамках дела.
единственно, что вынесут решение по иску само по себе, а по поводу заявления отдельную ухвалу.
я так думаю что к уголовной ответственности вряд ли привлекут,а вот иск удовлетворят, это точно".


В шапке указано - копия в прокуратуру. В своих ответах девушка отрицает, что подавала туда. Но кто же тогда отправит копию в прокуратуру? Сам судья? Не верю. Я так понимаю, истец все равно должен отнести заяву в прокуратуру и зарегистрировать или отправить письмом с уведомлением.

У кого какие мысли?   


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: irisa_2804 от 05 Апрель 2009, 19:27:37
[quote author=Marin4ik link=topic=22.msg291#msg291 date=1238940592

Если народ посчитает целесообразным, с удовольствием выложу и таблицу, и индексы потребительских цен, и обоснование. Если нет, то... звыняйте
 
Просто не охота еще раз получить тапком в лоб.     
[/quote]


Если несложно киньте таблицу, а то у меня получается сплошная еренда с этой индексацией.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 05 Апрель 2009, 19:46:11
Маринчик, выкладывайте, только так, что бы и те кто в танке (это я про себя) тоже смогли посчитать, а то я и цифры - понятия абсолютно несовместимые (я даже по весам со стрелками долго не могу сообразить обсчитали или нет, слава богу их уже почти нет).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 20:06:53
А я улыбаюсь... Суманна пришла! (и не только!)
Девченки, все же большая просьба, мы хоть на юридический обижены,  >:(но его читаем, чего скрывать, 8) и пока нас не заблокировали, и у кого есть время, отвечать новичкам в личку, или на форуме, кто не очень обиделся, только ссылку на зед не давайте, сами найдут, а то не красиво получится, как переманивание, там очень много для новичков всего, пусть читают, а потом и к нам можно, по желанию, агитация в этом случае не приелема и не корректна, имхо, ведь мы тоже были новичками, и понимаем как помощь нужна, правда? Я теперь чувтвую себя как шпиён007, там читаю, здесь обсуждаю...хорошо хоть одноклассники есть, не потеряемся, и не забанят...

Лидуня, сутки думала над вашими словами (эх, как проняло). Вы конечно правы, что нужно новичкам помогать. Сама недавно была такой. Но у меня был фундамент - все 700 старниц (на тот момент) форума я прочла, а потом стала задавать вопросы. Не верю, что новички сейчас осилят (да и не захотят) почти 2000 страниц. На зед мы их направить не можем (запрещено), хотя создавался он именно с этой целью. В личку тоже нельзя - в Правилах форума это оговорено, и я подозреваю, что лички, во всяком случае сейчас, отслеживаются тоже. Я не скрываю, что захожу туда читать, чтобы не пропустить перлы типа заявления Марии. Но большинство там вопросов типа как написать в УТСЗН, а потом в главное. Что делать? Отвечать все время на это? Галина, по моему, справляется. А то, что кто-то придумал Правила, тормозящие прогресс и не хочет их изменить, то биться головой о препятствие я не хочу. Если человек не хочет меняться, ему не поможешь никакими рецептами и уговорами. Через старое и отжившее надо просто переступить (а жалко, до огорчения). 
Когда осенью 2008 по ТВ я услышала о том, что пособия нам выплачиваются в неправильных размерах, стала искать в Интернете тему по пособиям. Набрела на первый юридический. Будем надеяться, что те, кто действительно  ищет, найдут зед. А мы обязательно им поможем разобраться в теме.   


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 20:08:08
Как доця уснет, я все обязательно выложу, что обещала. Сейчас наскоками отслеживаю. А там большой объем. До скорого. .


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 22:34:26
И еще. В украинской редакции Клубничка Вероничка не указала в шапке, что копия заявления  - в прокуратуру.В шапке указано - копия в прокуратуру. В своих ответах девушка отрицает, что подавала туда. Но кто же тогда отправит копию в прокуратуру? Сам судья? Не верю. Я так понимаю, истец все равно должен отнести заяву в прокуратуру и зарегистрировать или отправить письмом с уведомлением.

У кого какие мысли?   

Я просто не доглядела, когда выделяла текст! есть у меня такое... Не задумывалась, если честно. Наверное, имеется ввиду, что если не удовлетворят - пошлю еще в прокуратуру...
Таблицу надо, а то я весь день потратила на изобретания велосипеда.
Нашла такое:
Таблиця індексації заробітної плати: http://www.dtkt.com.ua/show/0sid020.html#2
И Галя дала такое:


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 23:05:38
Для расчета индексации нужна специальная таблица. Пыталась выложить ее прикрепленным файлом на зед - ничего не получилось. Лераната, Леонарт, просветите на будущее как это делается.
Выложила на файлобменнике. Пишут, что там она будет храниться 30 дней. http://depositfiles.com/files/tc85n9w0l (http://depositfiles.com/files/tc85n9w0l), или http://files.mail.ru/SR1PGM (http://files.mail.ru/SR1PGM) здесь до 11 апреляНазвание: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 05 Апрель 2009, 23:09:14
Ау-у-у-у! Помогите, кто сможет... Кроме тех решений судов, которые есть на ЗЕДе, у кого есть еще какие-то (желательно, НАИЛУЧШИЕ для нас)... Завтра у меня заседание... Судья сама сказала, что если есть "...решения, которые вступили в силу..." (понятно, что это скорее всего - апелляционные, но меня устроит все - и судов ПИ тоже... Можно даже сканированную копию, лишь бы там было по максимуму удовлетворено...), то она готова взять в работу... Заранее всем  спасибо!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 23:12:21
И еще: вам нужны индексы потребительских цен - они вносятся в таблицу. Вот ссылка. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/isc_u/isc2008m_u.html (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/isc_u/isc2008m_u.html)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 23:17:57
Маринчик, спасибо! А я тормоз, не сообразила еще и при рождении пересчитать. Или не совсем тормоз: Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру: т.е. 3400 - это разовая, а вот 425 - не разовая, раз нам в доходы считали.  А может прокатит?
Это я посчитала декабрь - февраль09,  надо добавить к Марининой, выделила ИПЦ за дек-февраль
01.12.08   1,015   1,397   1,390   1,381   1,379   1,379   1,370   1,341   1,322   1,315   1,286   1,250   1,223   1,198   1,164   1,134   1,092   1,059   1,046   1,037   1,043   1,044   1,032   1,015         
01.01.09   1,021   1,426   1,419   1,410   1,408   1,408   1,399   1,369   1,350   1,342   1,313   1,276   1,249   1,223   1,189   1,157   1,115   1,081   1,068   1,059   1,064   1,066   1,054   1,036   1,021      
01.02.09   1,029   1,467   1,460   1,451   1,448   1,448   1,440   1,409   1,389   1,381   1,351   1,313   1,285   1,259   1,223   1,191   1,147   1,113   1,099   1,090   1,095   1,096   1,084   1,066   1,051   1,029   
01.03.09   1,015   1,489   1,482   1,473   1,470   1,470   1,461   1,430   1,410   1,402   1,372   1,333   1,304   1,277   1,241   1,209   1,165   1,130   1,115   1,106   1,112   1,113   1,101   1,082   1,066   1,044   1,015


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 05 Апрель 2009, 23:34:51
Щодо інфляційних витрат

Інфляційні втрати щодо заборгованості (грошового зобов’язання) – це своєрідне «здешевлення», якого зазнає заборгованість (грошове зобов’язання) внаслідок інфляції

Вiдповiдно до вимог ст. 2. Закона України «Про iндексацiю грошових доходiв населення» (далі – Закон про індексацію), соцiальна допомога вiдноситься до категорi виплат, якi пiдлягають індексації.
Цитую:«Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини…), здійснюється шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються розміри соціальних виплат, які є об'єктами
індексації. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах
прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і
демографічних груп населення».

Підстави для проведення індексації визначає ст. 4 Закону про індексацію :
«Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка».

Відповідно до статті 6 Закону про індексацію  «У разі виникнення  обставин,  передбачених  статтею  4  цього Закону,  у  встановленому  законом  порядку  здійснюється перегляд
розмірів: заробітної плати; пенсій; державної соціальної допомоги; стипендій, що виплачуються студентам державних та комунальних вищих навчальних закладів».

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісячно і публікуються, зокрема, у газеті "Урядовий кур'єр". Повідомлені друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники згідно зі статтями 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними і можуть використовуватись для визначення розміру завданих збитків.» - так йдеться в Роз’ясненні ВАСУ від 12.05.99р. N 02-5/223 «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції». Вказане Роз’яснення не було єдиним документом, котрим здійснювались спроби врегулювати порядок розрахунку інфляційних. В той же час головним роз’яснювальним документом в судовій практиці щодо даного питання є беззаперечно лист Верховного суду України від 03.04.97р. N 62-97р. «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ».


Щодо обчислення сум компенсації докладні роз’яснення з наведенням прикладів надає Постанова Кабінету міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати».
Згідно з Постановою формула розрахунку має такий вигляд: (сума боргу × індекс інфляції %) – сума боргу = сума індексу інфляції.

Щодо 3 % річних, то про це йдеться у ч. 2 статті 625 Цивільного Кодексу України: « Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом».


Виходячи з вищенаведеного, зроблені мною розрахунки виглядають таким чином:
Борг, що утворився через недоплату державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 5982,5 грн.
Борг, що утворився через недоплату державної допомоги при народженні дитини – 2 122,04 грн
Усього – 8104, 54 грн.
На цю суму нарахований % інфляції - 1181, 08 грн.
та 3 % річних – 184,24
Усього борг у % інфляції та 3 % річних становить – 9469, 86 грн.

Додатки:
1. Індекси споживчих цін на товари і послуги у 2007 р.
2. Індекси споживчих цін на товари і послуги у 2008 р
3. таблиця розрахунку заборгованості по виплатах


И еще, кто будет заниматься расчетами: з роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12.05.1999 № 02-5/223
"3. Належна до стягнення сума з урахуванням індексу інфляції розраховується на момент пред’явлення позову".

И где-то в разъяснениях встречала, что нужно и формулу писать, по которой рассчитывали. На юридическом форуме нашла несколько сообщений о формулах - можно какую-то просто поставить "для мебели", все равно судья не будет считать. А додатком - свою таблицу с расчетами.

1.
Х * 100,1 / 100 – Х = _____грн.,
где Х - сумма долга, а 100,1 - условно индекс инфляции.
Его за каждый месяц можно узнать в лиге или законодательстве. Если за несуколько месяцев, то между собой перемножаете индексы и берете первые четыре цифры, например, 100,9*101,2*100,9*101,2*101,8=106,1
2.
Період за який нараховуються інфляційні втрати-13.09.2007р-20.12.2007р. сума на яку проводиться нарахування-10 521,24 грн.
Середній індекс інфляції за період
102,2%*102,9%*102,2%= 105,2%
Розмір інфляційних втрат
(10 521,24грн*105,2%) -10 521,24грн.= 547,10 грн.
100%3. Как пример

Расчет инфляционных:
(1102,88(сумма долга) * 102,6%*101,8%*100,9*100,5%*100,6%*100,2%*100,0%*10 0,6%*
102,2%*101,4*100,6) = 1234,35 - 1102,88 = 131,47

Итого сумма инфляционных составляет 131,47 грн.
__________________


4.Согласен с Оптимистером, зачем себе морочить голову и высчитывать сам индекс инфляции, если его можно взять уже готовый.
А вот начислить на сумму долга индексы инфляции можно по разным формулам.

Как вариант.

1. (сумма долга × индекс инфляции %) – сумма долга = сумма индекса инфляции. Высчитывается на каждый просроченный месяц отдельно.

2. ( индекс инфляции - 100) ÷ 100 × количество простроченных дней в месяце ÷ количество дней в месяце × сумма долга = сумма индекса инфляции. Высчитывается на каждый просроченный месяц отдельно.

3. ((индекс инфляции за месяц- 100) × (индекс инфляции за месяц - 100) × (индекс инфляции - 100) × … и т.д. ) × 100 – 100 × сумму долга ÷ 100 = сумма индекса инфляции. Высчитывается сразу за все месеца просрочки.

Но в 2008 г. появилась еще одна постанова КМУ. В ней нет одноразового пособия по рождению. То есть она суживает наши права.  В случае же существования несогласованности между нормами, изданными одним и тем же нормотворческим органом (это я про постанову КМУ 159), ПРИМЕНЯЕТСЯ АКТ, ИЗДАННЫЙ ПОЗДНЕЕ, даже если принятый ранее акт не утратил своей силы. Такая несогласованность может появиться вследствие того, что принятие новой нормы не всегда сопровождается отменой "устаревших" норм по одному и тому же вопросу. Хотя закон об индексации эта постанова отменить не может. А в законе наши пособия указаны.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 березня 2008 р. N 170
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
...2. У пункті 3:
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим, виклавши його в такій редакції:
"державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.".
3. Компенсації підлягають такі грошові доходи разом із сумою індексації, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру:
пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);
соціальні виплати (допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю,...допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах,

.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 23:43:55
А я по-быстрячку накропала такое:
Згідно Закону України „Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати” я маю право одержати таку коменсацію.
Відповідно до ст.2 цього закону до доходів, що підлягають компенсації, належать „...соціальні виплати”.
Згідно ст.6:  „компенсацію виплачують за рахунок: ... коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету”, тому вважаю, що ця сума підлягає стягненню з Відповідача2;
Розрахунок компенсації проводиться згідно ст. 3 Закону України „Про компенсацію...” – дивись додатки1 та 2.

Переделаю.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 05 Апрель 2009, 23:53:22
     Полезла в Закон, мне не нравиться, что тут акцентируется на общеобязательном страховании - будут съезжать, что ФСС опятьдолжен это платить...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 06 Апрель 2009, 00:03:43
Для тех, кто будет заниматься расчетами в таблице. Это дело хлопотное, займет не менее 2 часов. Но результат того стоит. Если вас интересует 2007 год, то вам надо переключиться в таблице на данные расчетов Саша. Если преимущественно 2008 г. - то Марина. На плоскости собственно 2 таблицы. Сначала нужно заполнить левую. В первые два вертикальные столбца внести нужные месяцы и годы, а также индексы инфляции, но по отношению к предыдущему месяцу. К примеру, в феврале, за январь. В правой таблице нужно правильно выставить полученные суммы пособий и те, что вам должны.

Если возникнут вопросы, задавайте, все расскажу.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 06 Апрель 2009, 07:12:47
Ау-у-у-у! Помогите, кто сможет... Кроме тех решений судов, которые есть на ЗЕДе, у кого есть еще какие-то (желательно, НАИЛУЧШИЕ для нас)... Завтра у меня заседание... Судья сама сказала, что если есть "...решения, которые вступили в силу..." (понятно, что это скорее всего - апелляционные, но меня устроит все - и судов ПИ тоже... Можно даже сканированную копию, лишь бы там было по максимуму удовлетворено...), то она готова взять в работу... Заранее всем  спасибо!
Лераната, есть решение Беляны по 22,6 в worde. На зеде его вроде нет, у меня все время по-разному странички открываются. Объясните как выложить.

Маринчик, спасибо. Вот ляжет счастье днем спать, попробую посчитать.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 06 Апрель 2009, 09:19:23
наша решения ВАСУ, везде написано:
виплатити ОСОБА_1 допомоги на дитину, яка перебуває під піклуванням з квітня 2005 року у відповідності з вимогами пункту 25 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751.

Что-то я не врубаюсь что это значит? Удовлетворили или нет?

А от какого числа решение ПИ?
Плиз, если можно скиньте эти решения мне в ящик, очень хочется посмотреть


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 06 Апрель 2009, 09:23:22
ой, я его не до конца дочитала, оно немножко не по нашей теме, сориии...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 06 Апрель 2009, 12:40:17
Девочки, в свое сообщение № 80 по поводу инфляции я сегодня добавила ст. 6 Закона про индексацию (вчера потеряла) - там указывается, что державна социальна допомога тоже индексируется. В ст. 2 - одноразова допомога.
Все это редакция до внесения изменений Законом про держбюджет на 2008 г., которые признаны неконституционными (п. 98 роздилу ІІ).

В ст. 2 указано, что индексации подлежат доходы в пределах прожиточного минимума. В своих расчетах я требую прожиточный минимум для трудоспособных ( в частности, максимальная сумма 669 грн. в месяц). Но даже с этим минимумом сумма долга получается меньше прожиточного минимума. Единственная сумма, которая превышает прожиточный минимум, - это разница в одноразовой сумме, выплаченной при рождении и требуемой мной.

 Судя по расчетам, мы ведь индексируем долг - недоплаченную часть по закону 2240. К примеру - мне УТСЗН должно около 6 тыс. грн. за 2008 г. (и кусочек по рождению 2007 г.). Годовая инфляция на тот момент 12-15 %. Вот и набежало больше 1000 грн.

Если у кого-то возникнут возражения по этому поводу, давайте подискутируем - в споре рождается истина. 

  Что касается источников финансирования. ст. 5 закона про индексацию:
Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових       доходів населення
     Підприємства, установи  та  організації  підвищують   розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.
     Підприємства, установи  та  організації,  що  фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України,  підвищують розміри оплати праці  (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.
     Об'єднання громадян  підвищують  розміри  оплати   праці   за рахунок власних коштів.
     Індексація пенсій,  інших виплат,  що здійснюються відповідно до  законодавства  про  загальнообов'язкове   державне   соціальне страхування,   інших   видів   соціальної   допомоги   проводиться відповідно   за   рахунок   Пенсійного   фонду   України,   фондів загальнообов'язкового   державного   соціального  страхування,  за рахунок коштів Державного бюджету України.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 06 Апрель 2009, 13:06:36
А если не заморачиваться помесячно  с индексацией, а просто указать: зобов*язати управлиння зазначену суму проиндексувати видповидно индексу инфляции, згидно чинного законодавства, и пусть себе там индекируют сами, как хотят, уж больно заморочливо с этой инфляцией выходит...наверное так нельзя?...
А возможен вобще вариант что б всю сумму проиндексировать на момент принятия решения судом, на тот коэфициент инфляции что сейчас? а не на те что были в 2007-2008?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 06 Апрель 2009, 13:56:40
А если не заморачиваться помесячно  с индексацией, а просто указать: зобов*язати управлиння зазначену суму проиндексувати видповидно индексу инфляции, згидно чинного законодавства, и пусть себе там индекируют сами, как хотят, уж больно заморочливо с этой инфляцией выходит...наверное так нельзя?...
А возможен вобще вариант что б всю сумму проиндексировать на момент принятия решения судом, на тот коэфициент инфляции что сейчас? а не на те что были в 2007-2008?

Мне тоже кажется что так будет проще, но со стороны закона не знаю, юр. образования нет.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 06 Апрель 2009, 14:52:12
Девченки! я опять за рыбу гроши.
Я очень хочу воспользоваться заявой Марии, но у меня судья бывший прокурор, я его боюсь, вдруг прицепиться? или опять перенесет? Я у Марии спросила, она ответила что подала эту заяву на ос в единственном экземпляре в материалы дела, решение вынесли в тот же день, что дальше судья будет делать? - наверное направит запрос в прокуратуру проверить управление? Мария сказа заявление сегодня еще одной барышне сработало у другого судьи в ее суде!
Кто видел где дополнения к иску по 2009, с обоснованием по держбюджету и постанове 1751 - киньте ссылку, мложно в личку. Я от 2006 отказалась, теперь 2009- м их добью, тем более 25 мая малому будет 3 года!

Вот что мне Мария ответила:

Вы попробуйте! хуже не будет!
а там по ходу дела смотрите,если он бывший прокурор, то знает что всё равно в суд это дело попадёт, вс равно суд будет рассматривать.вот пусть и рассматривает.прокуратура здесь не обязательна, вы просите суд на основании предоставленных доказательств и нормативно-правовой базы разобраться в правомерности действий утсзн с точки зрения уголовного кодекса.в каждом законе предусмотрена ответственность госорганов, начальника и служащих вплоть до уголовной.весь смысл этого заявления ни привлечь к уголовной ответственности, а удовлетворить иск.а вот если вы потребуете открыть отдельное дело, то тогда да, тогда надо привлекать прокуратуру как проверяющий орган, а дело остановится.
судья должен будет отреагировать на ваше заявление, и хочет он или нет разобраться в вашем деле.а начнёт разбираться и иск удовлетворит, так как правда на нашей стороне.
мой судья тоже квалифицируется по уголовным делам,так что для него такие заявы в порядке вещей, а вот что соединили административное и уголовное, его аж проснуться заставило.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 06 Апрель 2009, 15:24:44
Это таблица от MARIE и текст к ней
Так же в соответствии с законом Украины от 19.10 2000 №2050-3 (кодифицирова-но по состоянию на 23.05.07) « о компенсации граждан потери части доходов в свя-зи с нарушением сроков их выплаты» ст 2 Закона, а так же с постановлением Каби-нета Министров от 21.02.2001 №159( кодифицировано по состоянию на 23.05.2007) я имею право на компенсацию денежных средств в связи с несвоевре-менной их выплатой. Согласно ст.152 Конституции законы или иные нормативно-правовые акты признанные неконституционными теряют силу с момента постанов-ления КСУ решения об их неконституционности. Материальный или моральный ущерб, причинённый физическим или юридическим лицам актами и действиями признанными неконституционными, возмещается государством в установленном законом порядке.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Люли от 06 Апрель 2009, 19:42:32
На очередном ПС, УПСЗН настояло, привлечь ещё двух ответчиков:
1) Виконавчий комитет Комсомольської районної у м Херсоні ради  (т.к. они делегировали нашему УПСЗН полномочия, отдают ему распоряжения, и через этот комитет УПСЗН получает указы КМ Украины, и т.д., и т.п.);
2) Центр по нарахуванню та здійсненню соц. виплат.

На данный момент уже было два ответчика: Управління соціальної політики виконавчого комітету комсомольської районної у м. Херсоні ради (наш головний розпорядник бюджетних коштів) и УПСЗН
заранее всех благодарю, за участие  ::)
Поэтому надо изменть просительную часть иска (как оформить? дополнения, уточнение  ???), что от кого просить? Вроде понятно, но текст "родить" никак не могу.....
И ещё вопрос: нужно писать ходательство о привлечении новых ответчиков или это УПСЗН делает?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 06 Апрель 2009, 20:12:53
Люли, я вам в личку на первом ответила, считаю, что вы не должны ничего менять в иске, упзн уже подало ходатайство, а вы можете подать другое, что вы не согласны с этим привлечением, так как у вас нету с ними отношений, ничего не меняйте, пусть судья сама решит надо или не надо, а если решит что надо, то пусть сама у них спрашивает как рулить в ситуации сама.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 06 Апрель 2009, 20:20:49
Направляємо для використання в роботі прийняте Конституційним Судом України рішення у справі за конституційним зверненням
Вот это выдал Ликвидатор, предлагаю тому, у кого есть время проанализировать
Цитировать
Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України ( v001p710-99 ).
При цьому, звертаємо увагу на те, що відповідно до вказаного рішення, положення ч.1 ст.58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що вони стосуються лише людини і громадянина (фізичної особи). Тобто, законодавчі та нормативно-правові акти, що пом'якшують чи скасовують відповідальність юридичних осіб, не мають зворотної сили у часі. У зв'язку з цим, притягнення до відповідальності юридичної особи має здійснюватись відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, що діяли в період здійснення правопорушення, незалежно від подальших змін в законодавстві.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 06 Апрель 2009, 20:23:57
Направляємо для використання в роботі прийняте Конституційним Судом України рішення у справі за конституційним зверненням
Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України ( v001p710-99 ).
При цьому, звертаємо увагу на те, що відповідно до вказаного рішення, положення ч.1 ст.58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що вони стосуються лише людини і громадянина (фізичної особи). Тобто, законодавчі та нормативно-правові акти, що пом'якшують чи скасовують відповідальність юридичних осіб, не мають зворотної сили у часі. У зв'язку з цим, притягнення до відповідальності юридичної особи має здійснюватись відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, що діяли в період здійснення правопорушення, незалежно від подальших змін в законодавстві.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 06 Апрель 2009, 22:21:28
Направляємо для використання в роботі прийняте Конституційним Судом України рішення у справі за конституційним зверненням
Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України ( v001p710-99 ).
При цьому, звертаємо увагу на те, що відповідно до вказаного рішення, положення ч.1 ст.58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що вони стосуються лише людини і громадянина (фізичної особи). Тобто, законодавчі та нормативно-правові акти, що пом'якшують чи скасовують відповідальність юридичних осіб, не мають зворотної сили у часі. У зв'язку з цим, притягнення до відповідальності юридичної особи має здійснюватись відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, що діяли в період здійснення правопорушення, незалежно від подальших змін в законодавстві.


Выделенный текст - это чья-то интерпритация РКСУ (скорее всего УТСЗН, как юридического лица). Дословно в решении такого нет. Нацбанк действительно обращался в КСУ за разъяснениями, но по поводу неоднозначного применения законов в вопросах валютного регулирования  и штрафования юридических лиц. КСУ давал тлумачення исходя из сути запроса.
 "Тому Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини  першої  статті  58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у  випадках,  коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб.
     Але це  не  означає,  що  цей  конституційний принцип не може поширюватись  на  закони  та  інші  нормативно-правові  акти,  які пом'якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб.  Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам  може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті".

Мы же ведем речь про зворотну дию потому, что нам неконституционными законами завдано материальной шкоды.

В решении КСУ от 13 мая 1997 г. тоже есть тлумачення ст. 58. но в связи с ЦПК. Тоже про незворотнисть у часи, но речь о порядке припинення повноважень народного депутата.

Есть РКСУ от 19 апреля 2000 г. ТОже толкование ст. 58. Но в связи с уголовным кодексом и смягчением уголовной ответственности в случае изменения минимальной заработной платы.

Мне кажется, что нужно смотреть решения КСУ о социальных гарантиях, помощи и тому подобное.

Лидуня, а вам не подходит мое в соавторстве с Tonyka толкование зворотной дии - ответ № 47 на с. 4? Основу от Tonyka Вертер одобрил, а я дополнила декабрьским РКСУ 2000 г, и теорией государства и права от marussya. Все достаточно обосновано.   


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ТанюшкаП от 07 Апрель 2009, 01:23:19
Очень прошу, прокритикуйте моё заявление в УТСЗН!!!
Не слишком ли я много прошу "надати"? Просто я не знаю никаких дат назначения пособий по своему делу.
Заявление выложила в "Образцах документов": http://www.zed.in.ua/node/269


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 07 Апрель 2009, 01:37:08
Можно и так, а можно разбить на 2 заявления: 1. пересчитать 2. предоставить копии


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 07 Апрель 2009, 01:40:28
Направляємо для використання в роботі прийняте Конституційним Судом України рішення у справі за конституційним зверненням
Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України ( v001p710-99 ).
При цьому, звертаємо увагу на те, що відповідно до вказаного рішення, положення ч.1 ст.58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що вони стосуються лише людини і громадянина (фізичної особи). Тобто, законодавчі та нормативно-правові акти, що пом'якшують чи скасовують відповідальність юридичних осіб, не мають зворотної сили у часі. У зв'язку з цим, притягнення до відповідальності юридичної особи має здійснюватись відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, що діяли в період здійснення правопорушення, незалежно від подальших змін в законодавстві.[/
color]


А по какому вопросу Вы хотите это использовать?
Просто я не вижу смысла, но хочу Вас понять


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 07 Апрель 2009, 01:49:52
На очередном ПС, УПСЗН настояло, привлечь ещё двух ответчиков:
1) Виконавчий комитет Комсомольської районної у м Херсоні ради  (т.к. они делегировали нашему УПСЗН полномочия, отдают ему распоряжения, и через этот комитет УПСЗН получает указы КМ Украины, и т.д., и т.п.);
2) Центр по нарахуванню та здійсненню соц. виплат.

На данный момент уже было два ответчика: Управління соціальної політики виконавчого комітету комсомольської районної у м. Херсоні ради (наш головний розпорядник бюджетних коштів) и УПСЗН
заранее всех благодарю, за участие  ::)
Поэтому надо изменть просительную часть иска (как оформить? дополнения, уточнение  ???), что от кого просить? Вроде понятно, но текст "родить" никак не могу.....
И ещё вопрос: нужно писать ходательство о привлечении новых ответчиков или это УПСЗН делает?[/size]

сегодня листала Постанови апелляции и где-то попался отказ в иске, т.к. ненадлежащий ответчик - Головное УПТЗН и Центр по нарахуванню - вот Вам как раз может подойти чтобы посмотреть доводы
пересмотрите Постановы апелляции (если попадется еще раз выложу, но не обещаю, из-за времени.. :'()


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 07 Апрель 2009, 11:44:10
ДЕВОЧКИ меня очень мучает вопрос Конституционных прав!
Согласно конституции "кожний громадянин має право на соціальний захист"....
я, как работоспособный гражданин имею право на прожиточный минимум 669, а ребенок прожиточный минимум до 6 лет 557 (он ведь тоже гражданин, хоть и маленький).
Я понимаю, что просить об этом не реально. Но все же какие могут быть аргументы для отклонения данной просьбы?
хочу об этом заявить на основном в устной форме!!!
что думаете?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 07 Апрель 2009, 12:21:44
SumAnna, вы получили на руки решение суда ПИ? А уже писали заяву на апелляцию? Вы говорили, что поделитесь своим докладом на последнем слушании. Я так поняла вы и приемы какие-то применяли?

leranata, как прошло ваше вчерашнее слушание? Что-то новое и неожиданное было? На какой вы сейчас стадии?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 07 Апрель 2009, 12:29:23
Девочки, не кидайте тапками. Вроде в теме в разобралась, но в суде никогда не была и у меня куча вопросов организационных как вести себя в суде. У кого есть время, ответьте, плизз!!! В суде у нас нельзя добиться реквизитов, и сколько судебный сбор, говорят идите к своему юристу, а то я скажу, а вдруг не правильно, мы консультаций не даем...
1. Если судья в чем-то не прав, можно ли ему указать на нужную норму, оспорить как-то или судья всегда прав?
2. Как в квитанции про сплату указывать судовий збор или держмито?
3.На каком основании не платиться ИТО в админделах?
4. Если заплатить только 3.40 (решила платить пока только 3.40, так как у нас не понятно куда и как платить, хоть не жалко будет) и вернут доплатить, можно ли тогда опять отдать и приложить ходатайство об отсрочке уплаты суд. сбора?
      


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 07 Апрель 2009, 12:33:45
SumAnna, вы получили на руки решение суда ПИ? А уже писали заяву на апелляцию? Вы говорили, что поделитесь своим докладом на последнем слушании. Я так поняла вы и приемы какие-то применяли?

Нет, решение ПИ у меня еще нет, пока не знаю когда будет. Я должна была судье отнести образцы решений и свои "черновики" как мы с ней договорились, но учитывая, что на неделю я полностью выпала из жизни в этом вопросе, то еще ничего не делала   :(  Только вырвалась на часик отнести заявление про ап.обжалование и объяснила судье причину своей "пропажи". Хочу завтра к ней еще сходить.
"Приемы" у меня были в плане как собраться с мыслями, опять таки как будет возможность по времени напишу обязательно. Сейчас просто не знаю за что хвататься


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 07 Апрель 2009, 12:40:03


leranata, как прошло ваше вчерашнее слушание? Что-то новое и неожиданное было? На какой вы сейчас стадии?

ПРосидела я позавчера всю ночь аж до 7 утра, готовилась, перечитывала... А судья  - заболела... Вот, теперь жду 5 мая...  >:( 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 07 Апрель 2009, 12:43:47


leranata, как прошло ваше вчерашнее слушание? Что-то новое и неожиданное было? На какой вы сейчас стадии?

ПРосидела я позавчера всю ночь аж до 7 утра, готовилась, перечитывала... А судья  - заболела... Вот, теперь жду 5 мая...  >:( 

вот и у меня такая же история была.... ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 07 Апрель 2009, 12:46:48

1. Иск со всеми додатками когда сдавать в приемную надо сшивать или как скрепить, чтоб они додатки не порастеряли?

я степлеролм скрепила.

3. Как в квитанции про сплату указывать судовий збор или держмито?

-   квитанція про сплату державного мита


      


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 07 Апрель 2009, 13:02:03
А мы обменялись с собесом очередными моими уточненнями и их запереченнями №2. Теперь до 21 мая - судья в отпуск уходит.
Больше чем уверена, что судья не читал вообще ничего из мною написанного... До заявы Мари дело не дошло, я даже ход-ва не зачитала!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 07 Апрель 2009, 13:15:45
Если у кого-то возникнут возражения по этому поводу, давайте подискутируем - в споре рождается истина. 

  Что касается источников финансирования. ст. 5 закона про индексацию:
Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових       доходів населення
     Підприємства, установи  та  організації  підвищують   розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.
     Підприємства, установи  та  організації,  що  фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України,  підвищують розміри оплати праці  (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.
     Об'єднання громадян  підвищують  розміри  оплати   праці   за рахунок власних коштів.
     Індексація пенсій,  інших виплат,  що здійснюються відповідно до  законодавства  про  загальнообов'язкове   державне   соціальне страхування,   інших   видів   соціальної   допомоги   проводиться відповідно   за   рахунок   Пенсійного   фонду   України,   фондів загальнообов'язкового   державного   соціального  страхування,  за рахунок коштів Державного бюджету України.
Вот что смущает!!! У меня собес отбрыкивается и руками и ногами от страхования. В положениях только "соціальний захист".(Лераната была права миллион раз!) Придумала (почти) сама: компенсацію виплачують за рахунок: ... коштів відповідного бюджету. Надо это подправить как-то так: за счет тех же источников, откуда выплачиваются допомоги.

Я вообще подумываю задать вопрос: Какими НПА собесу запрещено использовать  нормы ЗУ "про страхование" при назначении этих допомог? По-другому уже не знаю как их заставить признать.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 07 Апрель 2009, 13:20:35
Девчонки! Наконец то и я с вами! Еле прорвалась! Два дня не могла войти!!!
Ура


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 07 Апрель 2009, 13:24:43
Сегодня было 1-е и последнее заседание ПИ. У меня ответчик в прениях выссказался, что головный розпорядник в Киеве - ГУСЗН. А я спрашиваю, а, почему так? Есть же типовое, утверждённое Вашим "дорогим" КМУ, на которого Вы всё время ссылаетесь? В ответ - тишина.
Вобщем - полный отказ по всем требованиям. Копию решения смогу забрать только во вторник. Судья выяснил только дату, когда я стала на учёт в УПСЗН, и , чем я мотивирую свои требования, а УПСЗН - свои. Потом развернулся к компу и стал готовиться к более "важному" для него делу. А мы с представителем прочитали друг дугу свои доклады. На этом всё закончилось. :-\
Не знаю, даже, что со сроками.  ???
После оглашения вступительной и резолютивной части, нас с ответчиком быстро выпихнули за дверь. >:(


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 07 Апрель 2009, 13:28:15
С одной стороны - КОШМАР!!! Не этого мы ожидали, естесственно...
Единственный плюс - что не тянул полгода длиною в 13 заседаний... Занимаем очередь в Апелляционный!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 07 Апрель 2009, 14:26:25
Привет всем!  Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь из Луцка? Хочется узнать, какие нюансы возникают в суде по нашему Департаменту. Я застрахованная, дочка родилась в апреле 2007 года.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 07 Апрель 2009, 16:18:27
Не знаю как выкладыватьт на сайте, поэтому выкладываю здесь. Перенесите если что куда надо.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22а - 3153/08                                                                                                                        Головуючий суддя у 1-ій інстанції -

Категорія - 47                                                                                                                                        Дуда Т.М. (справа №2а-882/07)

                                                                       

У  Х  В  А  Л  А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2008 року                                                                                                             м. Дніпропетровськ

Колегія суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у складі:

            головуючого              - Поплавського В.Ю. (доповідача),

            суддів                                     - Сафронової С.В., Кожан М.П.,

            при секретарі                          - Кочковій А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпропетровську апеляційну скаргу Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради

на постанову Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 31 жовтня 2007 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради про зобов'язання вчинити певні дії, -

в с т а н о в и л а :

У вересні 2007 року ОСОБА_1 звернулась з позовом до Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради про зобов'язання призначити їй державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі прожиткового мінімуму з 09.07.2007 року у відповідності до вимог ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та провести виплату недорахованої суми цієї допомоги.

Відповідач позов не визнав, оскільки провадяться виплати у розмірі, який перераховується для виплат центральним органом.

Постановою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 31 жовтня 2007 року позовні вимоги ОСОБА_1 були задоволені та зобов'язано відповідача призначити їй державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі прожиткового мінімуму у відповідності зі ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р. та провести виплату недорахованої суми цієї допомоги.

Відповідач, не погодившись із постановою суду подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову суду, оскільки вона суперечить нормам матеріального права, та прийняти нову.

Перевіривши матеріали справи, законність і обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги і заявлених позовних вимог, а також правильність застосування судом норм матеріального права та правової оцінки обставин у справі, колегія суддів приходить до висн овку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у ОСОБА_1 15 квітня 2006 року народилася донька ОСОБА_2.

Відповідно до ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Законом України «Про державний бюджет України на 2007 рік» було встановлено, що наступне:

-           абзац 3 частини 2 ст. 56 Закону: допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-           пункт 7 ч. 1 ст. 71 Закону: з  метою  приведення  окремих  норм   законів   у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію статей 41 та 43 Закону   України   "Про   загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності та витратами,  зумовленими  народженням  та  похованням".

Відповідач проводив відповідні виплати до вищезазначеного порядку та розмірів.

Проте, рішенням Конституційного суду України від 09 липня 2007 року №6-рп/2007 положення абзацу третього частини другої статті 56, та п. 7 ст. 71 втратили чинність, як такі, що визнані неконституційним. Це рішення має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.

Таким чином, при розрахунку розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в даному випадку,  слід керуватися ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р.

За таких обставин, суд першої інстанції правильно встановив та визначив розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Проте, з огляду на протиправність дій відповідача стосовно не нарахування позивачці  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірах, визначених ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р. та бездіяльності стосовно виконання покладених на нього функцій по нарахуванню та виплаті позивачці цієї допомоги, а також враховуючи зміст позовної заяви, в якій наголошувалося на неправомірність дій відповідача та порушення цим самим прав позивачки на належний соціальний захист - колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повинен був запропонувати позивачці викласти вимоги у відповідності до вимог ч.3 ст. 105 КАС України, а у разі відмови позивачки від уточнень суд виходячи із принципу диспозитивності, та для повного захисту  прав позивача,  про захист яких він просить, повинен був вийти за межі викладених у прохальній частині позову вимог і користуючись своїми повноваженнями, визначеними  у ч.2 ст. 162 КАС України, суд повинен був постановити рішення по справі не тільки з визначенням способу відновлення прав позивача, а і визначитися також стосовно протиправності  дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Оскільки судом першої інстанції в мотивувальній частині постанови було встановлено та визнано протиправними дії відповідача щодо не нарахування та невиплаті позивачці допомоги у відповідності до вимог Закону, виходячи з визначених у ч.1 ст. 2 КАС України завдань адміністративного судочинства та відповідно до принципу офіційності, згідно з ч.2 ст. 11 КАС України, а також зважаючи на підстави та зміст звернення позивача до суду - колегія суддів вважає можливим для повного захисту прав позивача, вийти за межі апеляційної скарги та в межах адміністративного позову визнати протиправними дії та бездіяльність відповідача. 

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін..

Керуючись ст. 198, ст.200 КАС України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради залишити без задоволення, постанову Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 31 жовтня 2007 року - без змін.

Доповнити резолютивну частину постанови наступним:

«Визнати протиправною бездіяльність Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради щодо не нарахування та не сплати позивачці ОСОБА_1 допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленому ст. 43 Закону України № 2240-III від 18.01.2001р. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Ухвала суду може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця з моменту виготовлення повного тексту постанови.

            Повний текст ухвали суду виготовлено 25 листопада 2008 року.

 

Головуючий                                                                         Поплавський В.Ю.

 

Судді:                                                                                    Кожан М.П.

 

                                   Сафронова С.В.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 07 Апрель 2009, 18:18:48
нарыла вот такой документ, нам такой нужен будет или нет?


Відділу державної виконавчої служби ________
Стягувач:
--------
Боржник:
---------

ЗАЯВА
про відкриття виконавчого провадження

Ф.И.О. передає на виконання наказ Господарського суду Миколаївської області № ------ від -------- року про примусове виконання рішення Адміністративного суду Миколаївської області від ---------- року, яке набрало законної сили ---------- року, про стягнення з ____________на користь _________-------- грн. основного боргу, ------ грн. пені, ----- грн. 3% річних, ------- грн. інфляційних збитків, 102 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Всього підлягає стягненню -------- грн.

Враховуючи те, що боржник не вжив заходів до добровільного виконання зобов’язання в досудовому порядку, від виконання рішення суду, що набрало чинності ухиляється та невиявляє наміру сплатити борг в добровільному порядку, Стягувач вважає, що арешт на майно боржника має бути накладений постановою про відкриття виконавчого провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 1 - 3, 18, 20, 24 Закону України "Про виконавче провадження",

ПРОШУ:

1. Відкрити виконавче провадження та виконати наказ Адміністративного суду Миколаївської області від --------р. N -------, стягнувши з ____ на користь ___ --------- грн. основного боргу, ------- грн. пені, ------ грн. 3% річних, ------ грн. інфляційних збитків, 102 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, а всього ---------- грн.
2. З метою забезпечення виконання рішення, постановою про відкриття виконавчого провадження накласти арешт на майно  ___ та оголосити заборону на його відчуження.
3. Направляти на нашу адресу копії процесуальних документів по виконавчому провадженню, а також повідомляти про заплановані виконавчі дії для забезпечення участі в них представника стягувача.


Додаток:
1. Наказ Адміністративного суду Миколаївської області від --- -------- року № ---------.


____________                        _______________


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 07 Апрель 2009, 18:54:05
С одной стороны - КОШМАР!!! Не этого мы ожидали, естесственно...
Единственный плюс - что не тянул полгода длиною в 13 заседаний... Занимаем очередь в Апелляционный!
Это - точно.
В суде, в канцелярии по админделам, принимаются заявы на выдачу копий решений только 2 раза в неделю. Вопрос: мне её выдадут в день обращения с заявлением или нет? Чего-то я протормозила сегодня это разузнать. :o Кто может подсказать?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 07 Апрель 2009, 20:09:05
нарыла вот такой документ, нам такой нужен будет или нет?


Відділу державної виконавчої служби ________
Стягувач:
--------
Боржник:
---------

ЗАЯВА
про відкриття виконавчого провадження


Конечно, нужен будет!  ;) Я пока добавила его в Тематические подборки (исполнительная служба)... Сегодня разберусь с категориями и добавлю еще одну в Образцы документов непосредственно по исполнительному процессу.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Люли от 07 Апрель 2009, 20:45:24
..считаю, что вы не должны ничего менять в иске, упзн уже подало ходатайство, а вы можете подать другое, что вы не согласны с этим привлечением, так как у вас нету с ними отношений, ничего не меняйте, пусть судья сама решит надо или не надо, а если решит что надо, то пусть сама у них спрашивает как рулить в ситуации сама.
Да, Лидуня, видела Ваш ответ (всем спасибо!!!) И мне хочется с Вами согласиться, а то можно до бесконечности привлекать. А вот подруга согласилась с привличением соответчиков. Попробуем сморганить Клопотання щодо відмови у залученні ...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 07 Апрель 2009, 20:59:36
Девчонки! прокомментируйте мой иск, пожалуйста! Я его сегодня трижды уже редактировала, совсем запуталась! Нужна ваша помощь! Иск размещаю тут( не знаю куда и как нужно это делать, поэтому потом модераторы, пож. переместите куда нужно) Всем спасибо за внимание.До Харцизького міського суду
Донецької області,
86700, м. Харцизьк,
пров. Коні б. 2

Позивач:

**********
05 грудня 1983 р. народження
уродженка м. Харцизьк,
Донецької області
що мешкає за адресою:
 86700 ,м. Харцизьк,
*************
Відповідач:

Управління праці та соціального
захисту  населення
Виконавчого комітету
Харцизької міської ради
86700, м. Харцизьк,
Вул. Шалімова, буд. 2

Третя особа:

Головне управління
Держказначейства
в Донецькій області
м. Донецьк, б. Шевченко, б. 25АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
 щодо розміру допомоги при народженні  дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

про визнання неправомірними дій щодо відмови виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку в розмірі не меншому прожиткового мінімуму, встановленого для відповідної соціально-демографічної групи населення, зобов'язати відповідача виплачувати щомісячно допомогу по догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку в розмірі не меншому прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зобов'язати відповідача провести перерахунок та виплатити недоплачену разову допомогу, пов'язану з народженням дитини до розміру, встановленому статтею 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням», зобов'язати відповідача провести перерахунок та виплатити недоплачену допомогу по догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку до розміру, встановленого статтею 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням» з моменту виникнення права на зазначені виплати. нуу очень длинное название, это ни к чему

Я, ********** ( далі позивач), 05 грудня 1983 року народження народила 02 червня 2007 року доньку **********( далі перша дитина), та  26 червня 2008 року сина **********( далі друга дитина).
   З 02.(убрать точки после дати)  липня 2007 року перебуваю на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення( далі відповідач).

Згідно поданих мною документів та моєї заяви УПТСЗН призначило мені допомогу при народженні першої дитини в розмірі 8500 грн.( з виплатою 3400грн. одноразово, - решта по 425 грн. протягом 12місяців), та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 144,10  грн.

    У 2008 році я народила другу дитину і УПТСЗН , згідно моєї  заяви, призначило мені допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 130 грн.

     З розміром призначеної мені допомоги при народженні дитини ( *********) та розміром допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,як для першої так і для другої дитини я не згодна з наступних причин:

      Мені, як застрахованій в системі загальнообовязкового державного страхування особі, допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку повинна нараховуватися згідно Закону України « Про обовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням »від 18.01.2001 р.№ 2240 – III (далі - Закон України "Про обовязкове державне соціальне страхування"),   стаття 41  якого зазначає, що допомога при народженні дитини надається у суммі кратній 22,6 розміру прожиткового  мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленного на день народження дитини.

Відповідно до статті 41 Закону України « Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у  звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням » прописано, що виплата допомоги здійснюється у девятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини – решта протягом наступних 12 місяців у  порядку встановленному Кабінетом Міністрів України. - повтор предідущего предложения, убрать 

Статтею 42 Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у  звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» зазначено, що право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  має застрахована особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованним особам у формі матеріального забеспечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує  втрату заробітної плати ( доходу) у період цієї відпустки.

Відповідно до статті 43 Закону України "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  надається застрахованій особі у розмірі що  встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму встановленного Законом.
Зазначена норма закону введена в дію з 01. січня 2002 року Законом України  від 11 січня 2001 року № 2213 – III - лучше убрать, ценной инфор-ии не несет

  В 2007-2008 роках в Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» було внесено зміни Законом України «Про Державний бюджет на 2007 рік» та Законом України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» відповідно, що  є неприпустимим  з огляду на констнтуційність таких змін, про що неодноразово наголошується  Конституційним судом України.
Конституційний Суд України неодноразово розглядав за зверненнями суб'єктів права на конституційне подання справи і приймав рішення, у яких визнавав окремі положення законів про Державний бюджет України щодо зупинення або обмеження пільг, компенсацій і гарантій такими, що не відповідають Конституції України.
  Розглядаючи порушене питання Конституційний Суд України виходить з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян, та у Рішенні від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України.
Ці позиції полягають у тому, що: „Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування тавикористання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом НЕ МОЖУТЬ ВНОСИТИСЯ ЗМІНИ, ЗУПИНЯТИСЯ дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України" (абзац шостийпункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007); „Законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони" (абзаци третій, четвертий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008).

Рішенням Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року N 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) визнано неконституційним положення пункту 7 статті 71 в частині зупинення на 2007 рік дії статей 41- 43   Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 25 розділу II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України "Про Державний бюджет України на 2008-рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Статтею 152 Конституції України встановлено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Зважаючи на те, що у-п. 5. та у п.6 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року N 6-рп/2007 та рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008 конкретно зазначено, що «рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для СУДІВ загальної юрисдикції при розгляді ними позовів У ЗВ'ЯЗКУ З правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів. що визнанінеконституційними», то це є можливістю зворотної дії у часі вказаного рішення Конституційного Суду України.

Таким чином, якщо будь-який закон був прийнятий з порушенням ч.3 статті 22 КонституціїУкраїни, а саме - зменшив право людини на отримання яких-небудь виплат, пільг, компенсації, тотакий закон не може застосовуватись, і повинен діяти первісний закон, який дав людині право на вказану виплату, пільгу чи компенсацію.

Підтвердженням правильності такого висновку являється і п. 2 Пленуму Верховного Суду України від 01.01.96 № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», де зазначено, що «оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.»           
   

розовым - это что убрать, желтым и синим - это где делала исправления
проверьте точки, местами они просте в середине предложения


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 07 Апрель 2009, 21:02:10
ПРОДОЛЖЕНИЕ
                                                                                                        Крім того , згідно  з абзацом  1 п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року №8 « Про незалежність судової влади » звернуто увагу на те, що відповідно до статей  8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.

Фізичним та юридичним особам для захисту порушених прав відповідно до частини 3 статті 8 КАС України гарантується звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції.

Статтею 1 Конституції України Україна проголошено демократичною, соціальною, правовою державою.

Статтею 2 Конституції України визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов'язком держави.

Відповідно до статті 21 Конституції України права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Статтею 22 Конституції України встановлено, що зміст та обсяг прав і свобод людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не може бути звужений.

Утверджуючи та забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19, частини 1 статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення засад соціальної правової держави.

Зазначені вимоги до держави викладені і у статті 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої), вчиненої 3 травня 1996 року у м. Страсбурзі, яка підписана від імені України 7 травня 1999 року у м. Страсбурзі, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, відповідно до якої держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення.
Відповідно до частин 2,3 статті 22 Конституції України конституційні права гарантуються, а держава повинна утримуватись від прийняття будь-яких актів, які призводили б до скасування чи звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Частиною 1 статті 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" встановлено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав.

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.

На підставі статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їм.

Крім того, встановлений частиною 2 статті 95 Конституції України, частиною 2 статті 38 Бюджетного кодексу України перелік відносин, які регулюються Законом України про Державний бюджет є вичерпним, а тому цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України, у тому числі Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", та не може будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

    Звертаю увагу Суду на те, що вже після визнання неконституційними скасування статей 41- 43  Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Законом України № 309-VІ від 03.06.2008 року були внесені зміни до зазначеного вище Закону, але такі зміни не торкалися прав застрахованих осіб на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Таким чином, і після внесення змін 03.06.2008 року застраховані особи як і раніше отримали право на допомогу саме на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

Відповідно до ч.4 ст.9 КАС України у разі невідповідності нормативно-правового акта
Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вище юридичну силу.
Приймаючи до уваги, що окремі положення  Постанови  Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 року № 13 та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 не відповідає статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", суд зобов'язаний застосовувати правовий акт, який має вищу юридичну силу, тобто, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

    Згідно ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», був встановлений наступний прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатних осіб:
З 01 січня – 525грн. ; з 01 квітня – 561 грн. ; з 01 жовтня – 568 грн.
 
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2008 рік встановлений
ст.58 Закону України від 28.12.2007р. №107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік»
                 З 01 січня – 633грн.; з 01 квітня – 647 грн.; з 01 липня – 649 грн.; з     01 жовтня -669грн.

Керуючись вищенаведеним, 11 березня 2009р. я направила до Відповідача заяву з проханням здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги та погашення заборгованості по виплатам.
На мою заяву Управління праці та соціального захисту населення м.Харцизька представело мены лист яким відмовило у здійсненні перерахунку та в доплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
   Вважаю, що своїми діями Відповідач порушив мої права на гарантовану державою матеріальну підтримку материнства і належний соціальний захист.

Таким чином, я вимушена виконати вказані перерахунки розміру державної допомоги самотужки та захищати свої права у суді, керуючись положеннями Конституції України щодо права звернення до суду для захисту прав безпосередньо на підставі Конституції України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. №6-рп/2007, Кодексом адміністративного судочинства України, Цивільним Кодексом України.

   Відповідач невірно призначив мені допомогу при народженні та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та по теперішній час продовжує виплачувати мені допомогу в розмірі, що не відповідає Конституції України, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», в зв’язку з чим я недоотримала допомогу при народженні дитини в розмірі **** грн. **коп. (додаток №1 з розрахунком недоотриманої суми допомоги при народженні дитини) та за період з липня 2007 року по  грудень 2008 року я недоотримала *****,** грн допомоги по догляду за 2 – ма дытьми до досягнення ними трирічного віку (додаток №2 та №3 з розрахунком недоотриманої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку для кожної дитини).
   Враховуючи ту обставину, що даний вид допомоги надається застрахованим особам (мені, як матері дитини) у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки, розрахунок недоотриманої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку я робила, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для застрахованої працездатної особи, якій компенсується втрата заробітної плати на період відпустки по догляду за дитиною.

Зважаючи на те що норми Конституції України є нормами прямої дії, керуючись ст. 1,3,8,21,22,46,48,64 Конституції України, ст 41 – 43 ЗУ«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» , рішенням КСУ от 09.07.07 г., 22.05.2008 г. та 27.11.2008 р.,  ст.ст. 17, 104 Кодексу адміністративного судочинства України

ПРОШУ :

1.  Прийняти дану адміністративну позовну заяву до розгляду;
2. Визнати неправомірними дії Відповідача щодо відмови здійснення перерахунку та виплати доплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
3.  Стягнути на мою користь з Відповідача недоотриману внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суму допомоги при народженні дитини в розмірі**** грн ** коп. (*******грн. ** коп.)
4.  Стягнути на мою користь з Відповідача недоотриману внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 02 липня 2007 р. по 31 грудня 2008 року в загальному розмірі *****,** грн (******* гривень ** коп). А саме  ****,**грн. ( *********грн. ** коп.)+ ****,** грн (********** грн. **коп) для першої та другої дитини відповідно.
5. Зобов’язати Відповідача виплачувати щомісячно допомогу по догляду за дитиною додосягнення нею трирічного віку в розмірі не менше прожиткового мінімуму встановленного для дітей до 6 років - убрать  для працездатних осіб  до 02.06. 2010 для першої дитини ( *********), та до 26.06.2011 для другої дитини (********)
 6. Відшкодувати мені усі витрати по справі згідно ст. 94 КАСУ 


ДОДАТКИ


1. Копія квитанції про оплату судового збору;
2. Копія позовної заяви для направлення Відповідачу;
3. Копія паспорту - 2 примірники;
4. Копія свідоцтва про народження доньки ******* - 2 примірники;
5. Копія свідоцтва про народження сина *********– 2 примірники
6. Копія довідки про отриману допомогу по догляду за 2 – ма  дітьми до досягнення ними трирічного віку з УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради;
7. Розрахунок недоотриманої суми допомоги при народженні дитини - 2 примірники (додаток № 1);
8. Розрахунок позивних вимог за період з 02 липня 2007 року по  31 грудня 2008 року - 2 примірники (додаток № 2 та додаток №3 - это что?);
9. Копія листа Управління праці та соціального захисту населення № 05і/1592 від 24 березня 2009 року;
10. Копія заяви до УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради з проханням перерахувати допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та виплатити недоотриману суму ( для першої дитини ********)
11. Копія заяви до УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради з проханням провести перерахунок допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та виплатити недоотриману суму (  для другої дитини *********)
12.Копія довідки з ЖКГ (про те що діти проживають з матір”ю)
13.Копія довідки з УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради №192 від 11.03.2009
14. Копія довідки з УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради №193 від 11.03.2009
15 Копія довідки з УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради про виплату одноразової допомоги при народженні першої дитини ( ********.)
16. Копія довідки з УПСЗН Харцизької районної у м. Харцизьк Ради про щомісячну виплату допомоги по догляду за 2 – ма дітьми  до досягнення ними трирічного віку виплату


Делите на обзацы! Не бойтесь! Чем больше обзацев, тем проще читается  :)

Проверьте точки по тексту
Везде где есть название закона я сократила его, легче воспринимается, иначе все внимание переходит на само название

Отдавайте иск, и продолжайте изучать тему  ;)  По ходу будете делать Дополнения. Мы их все делаем  ;)

Может кто-то исправит еще что-то, что я пропустила
                                                                                                                                                                 

                                                                                 Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 07 Апрель 2009, 21:42:37
Девчонки, что решили с заявлением Марии в прокуратуру? А моральный кто то в иске указывал? Я вот тут думаю у нас 2008 не всем удовлетворяют, стоит ли заморачиватсья с моральным ущербом? Как считаете? ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 07 Апрель 2009, 21:58:23
"Київський апеляційний адміністративний суд змінив адресу"
 
"Голос України" №61 (4561) від 4 квітня 2009 року

Тепер його слід шукати на вулиці Московській, 8, корпус 3. А вчора відбулось урочисте відкриття нового приміщення суду.Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 07 Апрель 2009, 22:01:26
Не знаю как выкладыватьт на сайте, поэтому выкладываю здесь. Перенесите если что куда надо.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22а - 3153/08                                                                                                                        Головуючий суддя у 1-ій інстанції -

 

Разместила в Образцах.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 07 Апрель 2009, 23:24:19
Девчонки, что решили с заявлением Марии в прокуратуру? А моральный кто то в иске указывал? Я вот тут думаю у нас 2008 не всем удовлетворяют, стоит ли заморачиватсья с моральным ущербом? Как считаете? ???

Это тоже самое, что жалоба в прокуратуру, которые многие практиковали - кому-то помогает, кому-то - нет, еще и отфутболили.

Смысл такого Ходотайства в том, что суд ПРИСУЖДАЯ пособие устнавливает факт  правонарушения и обязан принять меры. НО это если присуждает. Если в иске отказывает, то и правонарушения нет.
Не могу понять в чем "магия" этого заявления на судью?
Только то, что судья должен на него отреагировать как и на любое другое ходотайство
Но если проходит у кого-то, почему бы и нет


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 08 Апрель 2009, 08:19:37
Мое скромное мнение по УК. Это не ходатайство, а именно заявление. Уголовный кодекс диктует свои особенности по сравнению с другими кодексами. Одной из особенностей УК ( в нашем случае) как раз и является ЗАЯВЛЕНИЕ о ПРЕСТУПЛЕНИИ, но никак не о правонарушении. Это уже гораздо серьезней, так как и последствия влечет гораздо круче. Такое заявление, поданное на рассмотрении иска по КАСУ, обязательно повлечет выделение материалов в отдельное производство и не будет рассматриваться в рамках админ. иска.  Это 100%. Другой особенностью УК является ВИНА ответчика как ФИЗИЧЕСКОГО (но никак не юридического) лица. Этим  лицом должен быть начальник собеса, либо другое лицо, обладающее полномочиями и пр. Таким образом, подобное заявление подается на конкретное лицо.
     Что может дать такое заявление нам? Честно скажу, думаю об этом практически постоянно.1) Неоспоримый факт - это напугает начальника собеса 100% и я уверена, что в будущем отпадут многие проблемы  с исполнением решения суда, а возможно и с апелляцией, так как формально в действиях начальника собеса все же усматриваются признаки самоуправства. Кончно же, вряд ли судья возбудит уголовное дело, так как оргомное кол-во НПА, которым можно "прикрыть свою зад..цу" , избавит начальника от ответа по УК. Но ведь мы не преследуем цели испортить жизнь человеку, который, по большому счету, не так уж и виноват во всех наших исках (хотела написать - бедах) :) Обычный гос. служащий, выполняющий предписания и не имеющий право голоса.
2) такое заявление уж точно покажет наши решительные намерения идти до конца. И во всяком случае, если даже судья все же возбудит дело, то всегда можно отказаться от заявления по "примирению" и не доводить дело до конца.
      Только я боюсь добавить себе хлопот с таким заявлением, так как неизвестно, сколько может длиться такое разбирательство. Я и так уже "на пределе" и в шоке от своего суда ПИ (пи-пи-пи  >:() - 5-ое заседание и не видно конца и края! И это при том, что никаких заявлений, ходатайств сторонами уже не подается, все приходят на заседания, нет никаких соответчиков! УжОс!
      Наверное, все же стоит подать такое завление - правда, пока не могу четко изложить , почему....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 08 Апрель 2009, 09:36:37
Мое скромное мнение по УК. Это не ходатайство, а именно заявление. Уголовный кодекс диктует свои особенности по сравнению с другими кодексами. Одной из особенностей УК ( в нашем случае) как раз и является ЗАЯВЛЕНИЕ о ПРЕСТУПЛЕНИИ, но никак не о правонарушении. Это уже гораздо серьезней, так как и последствия влечет гораздо круче. Такое заявление, поданное на рассмотрении иска по КАСУ, обязательно повлечет выделение материалов в отдельное производство и не будет рассматриваться в рамках админ. иска.  Это 100%. Другой особенностью УК является ВИНА ответчика как ФИЗИЧЕСКОГО (но никак не юридического) лица. Этим  лицом должен быть начальник собеса, либо другое лицо, обладающее полномочиями и пр. Таким образом, подобное заявление подается на конкретное лицо.
     Что может дать такое заявление нам? Честно скажу, думаю об этом практически постоянно.1) Неоспоримый факт - это напугает начальника собеса 100% и я уверена, что в будущем отпадут многие проблемы  с исполнением решения суда, а возможно и с апелляцией, так как формально в действиях начальника собеса все же усматриваются признаки самоуправства. Кончно же, вряд ли судья возбудит уголовное дело, так как оргомное кол-во НПА, которым можно "прикрыть свою зад..цу" , избавит начальника от ответа по УК. Но ведь мы не преследуем цели испортить жизнь человеку, который, по большому счету, не так уж и виноват во всех наших исках (хотела написать - бедах) :) Обычный гос. служащий, выполняющий предписания и не имеющий право голоса.
2) такое заявление уж точно покажет наши решительные намерения идти до конца. И во всяком случае, если даже судья все же возбудит дело, то всегда можно отказаться от заявления по "примирению" и не доводить дело до конца.
      Только я боюсь добавить себе хлопот с таким заявлением, так как неизвестно, сколько может длиться такое разбирательство. Я и так уже "на пределе" и в шоке от своего суда ПИ (пи-пи-пи  >:() - 5-ое заседание и не видно конца и края! И это при том, что никаких заявлений, ходатайств сторонами уже не подается, все приходят на заседания, нет никаких соответчиков! УжОс!
      Наверное, все же стоит подать такое завление - правда, пока не могу четко изложить , почему....

рада была увидеть Ваш ответ! полностью согласна с замечаниями по поводу предступления/правонарушения и ходотайства/заявления!
я с УК, мягко говоря, мало сталкивалась и Ваше сообщение подтвердило мои мелькавшие мысли, думаю коллективным трудом к чему-то прийдем

с тем знаем вопроса которое есть (по крайне мере у меня и сейчас) подавать такое заявление рисковано, но рассмореть-разобраться возможно стоит

на стадии суда вот, правда, сомнения (по моему случаю, имею ввиду), а вот при наличии положительного решения (хочется верить внего) на стадии исполнения - то что нужно

но однозначно наобум подавать такое заявление не стоит
в любом случае - сила у такого обращения (заявления) будет в том случае, если решение будет положительноеНазвание: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 09:53:07
Девочки,  в КАСУ написано:

Адміністративна  справа  має  бути  розглянута  і вирішена
протягом розумного строку,  але  не  більше  двох  місяців  з  дня
відкриття  провадження  у  справі,  якщо  інше  не встановлено цим
Кодексом.

я подала документы 24 ноября 2008
ПС было 13 февраля 2009
ОС назначено на 20 мая 2009,

я просто боюсь что опять перенесут не смотря на то, что ответчик явится, я могу как то носом ткнуть судью в эту статью КАСУ? как это можно по тактичнее сделать?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 08 Апрель 2009, 10:02:29
Девочки,  в КАСУ написано:

Адміністративна  справа  має  бути  розглянута  і вирішена
протягом розумного строку,  але  не  більше  двох  місяців  з  дня
відкриття  провадження  у  справі,  якщо  інше  не встановлено цим
Кодексом.

я подала документы 24 ноября 2008
ПС было 13 февраля 2009
ОС назначено на 20 мая 2009,

я просто боюсь что опять перенесут не смотря на то, что ответчик явится, я могу как то носом ткнуть судью в эту статью КАСУ? как это можно по тактичнее сделать?Я писала жалобу в Управление о их неявке в суд. Они ответили, что ничего страшного, можно и без нас слушать дело.
Если бы у меня судья подняла вопрос о переносе я бы как раз и дала Ходотайство с их ответом о рассмотрении дела без ответчика. Но до этого не дошло.
Сброшу Вам мою жалобу, может пригодиться

А тянучка по срокам - боюсь, даже жалоба председателю не поможет
НО это + если дойдет до Евросуда, как нарушение норм судопроизводства

Ой!!! только что заметила, то Вы пишите, что ЯВИЛСЯ, а я прочитала как НЕявился...

Тогда или просить судью или жаловаться, но... вообщем пресловутый человеческий фактор


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 10:20:25
тем более мой судья всем удовлетворяет только вторую половину 2007 года,чего тянуть то, дал бы быстрее хоть какое-нибудь решение, все равно впереди апелляция...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 10:26:18
кто то недавно спрашивал про этот пункт:

 57.  У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для  дитини  відповідного  віку  розмір  допомоги  по вагітності і пологах, по  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги  на  дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, та допомоги  на  дітей одиноким матерям перераховуються без звернення осіб,  яким  вони  призначені,  з  місяця  набрання чинності актом законодавства,  що встановлює новий прожитковий мінімум.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 08 Апрель 2009, 12:37:00
По поводу заявления Марии - вещь хорошая, но много вопросов, на которые пока нет ответа. Я, наверное, подредактирую и буду держать про запас (как рояль в кустах), исходя из того, как будут развиваться события.

Что касается исполнительного производства. Зашла в эту тему на зед, а там мысли Беляны (точно ее) по поводу заявы в прокуратуру на начальника УТСЗН в связи с умышленным неисполнением судебного решения. Но самого образца заявления нет. А у меня в шпаргалках еще с начала форума оно скопировано.
Если у меня это опять мой интернет эксплорер не хочет его видеть, то звыняйте. А может и правда нет. Я выложу, а если не надо, то уберем.   

Прокурору г. Керчи
98300, г. Керчь, ул. Советская, 12

ФИО
адрес


З А Я В Л Е Н И Е
о преступлении


Прошу провести проверку и возбудить уголовное дело по ст. 382 Уголовного Кодекса Украины в связи с умышленным неисполнением судебного решения в отношении начальника УТСЗН Керченского горсовета, а именно:
07.05.2008 года Керченским городским судом было принято решение об обязании Управления труда и социальной защиты населения горсовета выплатить ФИО помощь по уходу за ребенком с 09.07.07 по 31.12.07 г. в размере установленном ст. 43 ЗУ «Об общеобязательном государственном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с рождением и погребением», на основании чего тем же числом был выдан исполнительный лист № 2а-98 и открыто исполнительное производство ОГИС Керченского горуправления юстиции. 22.10.2008 г. ОГИС ссылаясь на то, что постановление Керченского городского суда невозможно исполнить без участия должника, что подтверждается актами, приобщенными к исполнительному производству № 18192, вынесло постановление об окончании исполнительного производства руководствуясь п.11 ч.1 ст. 37 ЗУ «Об исполнительном производстве».
Начальник ОГИС умышленно не исполняет решение суда вступившее в законную силу, ссылаясь на отсутствие денежных средств, однако, как показывает практика решений Европейского суда по правам человека: справа «Жовнір проти України» від 29.06.04 р., справа «Бакай та інші проти України» від 09.11.2004 р. - отсутствие денежных средств на счетах государственных органов не является уважительной причиной неисполнения судебных решений.

На основании изложенного, прошу в предусмотренный законом 10ти дневный срок провести проверку и представить ответ для дальнейшего возобновления ГИС производства по исполнительному листу либо обжалования действий ГИС в суд.

ФИО

Приложение: Копия постановления об окончании исп.пр-ва.
Копия исп. Листа


Посмотрела ст. 382 - она размещена в УК в разделе "Злочини проти правосуддя". Мне понравилось, как звучит, а п. 3 - вообще "конфетка". Вот такая я "кровожадная".
 
Стаття 382. Невиконання судового рішення
 
1. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -
карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 08 Апрель 2009, 13:03:05
Анечка, спасибо за ваше внимание и помощь! :D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 08 Апрель 2009, 13:10:11
Девченки!! Мне очень понравилось обоснование обратного действия законов на стр 4, я его использую обязательно, то, что выдал Ликвидатор, это что-то новое, еще не обсуждаемое нами, поэтому предложила его как-то использовать, если подойдет.
Суманна! Поздравляю вас с новыми сложными обязанностями модератора, Лераната сделала отличный выбор!!! Мне очень понравился способ редактирования вами в цвете предстваленных образцов документов, их сразу можно использовать новичками в уже правильном виде, сразу исправлены все недостатки, вобщем все готово - можно кушать!!!!
Спасибо вам за этот кропотливый труд, вас пока очень мало, поэтому справится тяжко!!! Но так как сегодня - будет не всегда! ;D

Теперь о себе. Прошу всех заглянуть сюда
http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,11.new.html#new
Здесь написанное мною дополнение ( увеличение требований) по 2009 году с использованием ранее выложенных мыслей, можно комментировать, если подойдет - выложим в цветах отредактированное как образец в БИБЛИОТЕКЕ ( а давайте так назовем хранилище информации?)
У меня прям руки свербят воспользоваться Марииным заявлением, но я боюсь!!!!!!!!! судья был прокурором раньше.... :o

у меня не выходит найти сборник НПА, там где он раньше был, нету, а в других местах не искала еще, кто знает - подскажите, можно в личку.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 13:32:43

у меня не выходит найти сборник НПА, там где он раньше был, нету, а в других местах не искала еще, кто знает - подскажите, можно в личку.
.
[/quote]

Сейчас разберемся...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 13:46:16

у меня не выходит найти сборник НПА, там где он раньше был, нету, а в других местах не искала еще, кто знает - подскажите, можно в личку.
.

Сейчас разберемся...
[/quote]

Разобрались с НПА. Проверяем, нет ли боков в других подтемах...
Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 14:54:12
Девочки, дайте, плиз, ссылку на группу в Одноклассниках. А то что-то не пойму, у меня этот значок пропал... может я там тоже заблокирована)))


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 08 Апрель 2009, 15:11:15
 Лена, когда зашла со своей страницы в адресной строке появился этот адрес http://wg20.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=84704639688921068428&tkn=6316, попробуйте, может получится.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 08 Апрель 2009, 15:47:52
Девчонки, сейчас заходила на первый, там кто то написал что сайт ЗЕД открыть не могут,комп  выдает что сервер не найден. У нас что то поменялось? Ато , блин, снова не попадешь сюда.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 15:50:56
я захожу и сюда и на зед-сайт без проблем. просто через эксплоер многие документы не видимы, захожу через мозиллу.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 08 Апрель 2009, 16:00:21
Девочки, кто-то писал в иске или в поясненнях, что в УПСЗН написали ответ на заявление или заперечення не по теме. Если у кого-то что-то такое есть, скиньте пожалуйста и мне. Сегодня получила ответ от УПСЗН на 2 стр. (думаю такие будут и заперечення), у меня ребенок 2008 года, все в ответе по 2007 году, в конце абзац по 2008 году чисто как дополнение (крим того...). Ссылаются на БК, Держбюджет и постанову КМУ №13. У меня заявление было 1 предложение и то не прочитали... ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 16:03:19
Я
Девочки, дайте, плиз, ссылку на группу в Одноклассниках. А то что-то не пойму, у меня этот значок пропал... может я там тоже заблокирована)))
[/quotтe]


Я там Наталия Поперечнюк, 28 лет, киев... А Вас за что заблокировали на Юристе? Матерились сильно? Или картинки с непристойностями демонстрировали?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 08 Апрель 2009, 16:07:27
в одноклассниках в группу уже во второму разу напросилась, пока не добавляют меня.

На юристе уже 10 дней как заблокирована, в принципе сама спровоцировала на это модераторов. порно и матюки не размещала, просто стали немного раздражать новые порядки,  стала вредить... бросать во всех ссылками Зеда))))


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 16:10:03

Девочки, дайте, плиз, ссылку на группу в Одноклассниках. А то что-то не пойму, у меня этот значок пропал... может я там тоже заблокирована)))
[/quotтe]


Я там Наталия Лысенко, 28 лет, киев... А Вас за что заблокировали на Юристе? Матерились сильно? Или картинки с непристойностями демонстрировали?Ой, я извиняюсь... Я на Одноклассниках - Наталия Поперечнюк... Заходите ко мне на страничку, потом в Группы, и пробуйте присоединиться... (это я описала для тех, кто еще захочет туда попасть...)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 16:16:06
в одноклассниках в группу уже во второму разу напросилась, пока не добавляют меня.

На юристе уже 10 дней как заблокирована, в принципе сама спровоцировала на это модераторов. порно и матюки не размещала, просто стали немного раздражать новые порядки,  стала вредить... бросать во всех ссылками Зеда))))

А от моей правды-матки у администрации чуть глаза не выело... Ведь на тот момент, кроме высказывания, я не делала нарушения, не размещала ссылки... Ну, им виднее... Субъективное определение, где факт является нарушением, а где не является таковым, ярко выражено на Юридическом в последнее время...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 08 Апрель 2009, 20:19:01
Девочки, кто-то писал в иске или в поясненнях, что в УПСЗН написали ответ на заявление или заперечення не по теме. Если у кого-то что-то такое есть, скиньте пожалуйста и мне.

Причиною  ______________  є нехтування  Відповідачем  свого  обов’язку  належного  доказування правомірності  свого рішення, дії чи бездіяльності,  як  того  вимагає  ч. 2 ст. 71 КАС  України. 
Замість  цього  Відповідачем  були  надані  стандартні  безликі  заперечення  до  позову,  без зазначенні  обставин  що  мають  значення  при  вирішенні  саме  цієї  справи,  що  вказує  про  відсутність  будь  якого  аналізу  спірних  правовідносин. 
Ненадання  суду  документів  (доказів)  про  призначення  мені  допомоги  та  підстав  ії  надання  призвело  до  того,  що  судом  невірно  застосовані  норми  матеріального  права. 

(кусочек из апелляции, может подойдет)


Название: Хорошие договора создают хороших друзей
Отправлено: SumAnna от 08 Апрель 2009, 21:59:38
На юристе уже 10 дней как заблокирована, в принципе сама спровоцировала на это модераторов. порно и матюки не размещала, просто стали немного раздражать новые порядки,  стала вредить... бросать во всех ссылками Зеда))))


Не думала, что буду писать по этой теме, но коль о юристе уже зашла речь, то все таки скажу некоторые свои соображения

Вчера зашла на "Одна история форумчан" и была несколько ошарашена. Причем не Галиной. Ее позиция хоть и не приемлема мне, но ясна. Искренне пытаюсь ее понять (для себя, ибо только через понимание уходят эмоции).
Ну не смогла оценить труд проделанный другими людьми (по созданию этого сайта) и понять, что нычковать его (согласится и не давать ссылки) это прежде всего неуважение к чужому труду. Уж не знаю, что послужило этому (неуважению) причиной.
А если нет уважения я не вижу смысла продолжать отношения.

..Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
...


Люди проделали просто колоссальную работу с созданием такой базы как этот сайт. (Скажу сразу я тут ничего не делала, кроме сообщений на форуме последнии дни, которые вы видите) КАК можно этот труд предать?? (а по другому я назвать не могу процесс нычкования)
Если кто-то что-то создавал сам (вообще в жизни) -  с любовью и позитивом  создавал - у него рука не поднимится перечеркнуть чужой труд, прятать его...

А такие вещи как этот сайт, точно так же как  ТАКОЙ обмен информацией как был на Юристе, возможен только ради искренней СВЕТЛОЙ ИДЕИ И ВЕРЫ.
То что делается ради денег, или ради почестей никогда не получит такого развития и такой жизни.

Какие могут быть обиды, что тебя не понимают, не принимают твои новшевства, если ты пришел к ним растоптывая чужой труд???
На чужой беде своего счастья не построишь.

Прикрываться помощью новичкам как атеист иконкой?
Но историю не перепишешь. А кто совсем недавно раздражался от вопросов новичков?
Я сама просила либо не обращать внимания на "раздражающие вопросы новичков", либо воспринимать их как тренировку перед судом  и терпеливо отвечать, ведь в суде нельзя психонуть и хлопнуть дверью на вопросы судьи. 
Откуда вдруг появился такой культ помощи новичкам, что даже поставлена точка и закрыта тема (на юристе)?   
Вопрос риторический.

Каждый выбрал свой путь, и каждый несет ответсвенность за свой выбор.

Ну и пусть будет два форума - да на здоровье!!!  :) 

Этот форум создан не ради того, чтобы "дружить против кого-то". Он как раз пропитан помощью новичкам.

Есть два вида помощи. 1. Я тебе помогу так, чтобы ты смог дальше обойтись без меня. 2. Я тебе буду помогать постоянно, можешь на меня расчитывать во всем.

Я лично за первый вариант.
Хотя второй на первый взгляд кажется более добренький. Только эта добрата из области медвежьих услуг. Другими словами - поставить в зависимость от тебя.
А вдруг ты будешь занят? А вдруг ты заболеешь? А вдруг интернет пропадет? А вдруг не успеешь?

Можно накормить супом, а можно научить его варить.
Вот ЗЕД как раз и учит варить. Кто прошел школу добросовестно, тот не пропадет даже если если все "эксперты" выпадут из колеи. Да трудно, и "экспертам" самим трудней в одиночку. Но крахом это не будет.
А вот бегать подносить каждому тарелочку, можно и упахаться. Любая жертвенность заканчивается ненавистью к тому, ради которого жертвуют. Собой, своей жизнью, своим временем.
Делай пока делаешь искринне, когда устал - уйди. Иначе выстрелит пружина.

А теперь что меня ошарашило. Если кто читал третий пост с конца на теме "Одна история форумчан", то увидит такие слова:
"Ну некогда некоторым ждать, пока старички разберутся с администрацией или перебазируются" - для меня это был удар ниже пояса.

Это что всем отвечающим уже вменено в обязанность отвечать + коменда "Место!" как собачке???

Если человеку трудно прийти за ответом на ЗЕД, то с какой стати отвечающий должен как Шарик из Простоквашино бегать "чтобы фотографию отдать"?...

Любі друзі, давайте включать повоты.
О себе. Я помогала, помогаю, и ПО ВОЗМОЖНОСТИ буду помогать. Но бегать я ни за кем не собираюсь. 
Не нравится - ничем не могу помочь.

Мне приятно слышать благорадности. Это как бальзам на душу.
Но помогаю я ради себя, ради того, что мне хочется и когда есть возможность.
В ЛЕСТИ я не нуждаюсь.

Хочется верить, что та фраза сказана "не подумавши"...

Хорошие договора создают хороших друзей. Извините, если много эмоций  ;)
Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 08 Апрель 2009, 22:33:48
Читаю в "Закон про охорону дитинства"  Стаття 13. Державна допомога сім'ям з дітьми

     З метою  створення  належних  матеріальних умов для виховання
дітей у сім'ях держава надає батькам або особам, які їх замінюють,
соціальну  допомогу,  передбачену  Законом  України  "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та іншими законами України.
Как раз 130 грн и обеспечат обещанные материальные условия!смех да и только! ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 08 Апрель 2009, 22:39:23
вот еще одно слово ПРОТИВ ЦЕНТРА как соответчика "  Документи, необхідні   для   призначення  державної  допомоги
сім'ям з дітьми,  розглядаються органом,  що призначає та здійснює
виплату державної допомоги,
протягом 10 днів з дня звернення." а подавали документы мы явно не в Центр!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 22:47:55
От КИРА:

По просьбе Кира (это наш Пользователь) выкладываю иск для оценивания - иск был полностью переделан (возвращался на  доработку). Завтра последний срок для подачи нового варианта... Спасибо!


                                                                            Микитівський районний суд м.Горлівка
                                                                              84695, м.Горлівка, вул. Черняховского 75

Позивач: Столярова Світлана Михайлівна, 1981 р.н.
                                        84692, м.Горлівка,
   
                                        Відповідач: Микитівське Управління праці
                                                                   та соціального захисту населення
                                                      Горлівської міської ради.
                                          84635, м.Горлівка,
                                                       вул. Черняховського 69/а
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання дій неправомірними щодо виплат одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та стягнення заборгованості по виплатам даних видів допомоги

02 вервсня 2007 року, у мене народилася дитина – дочка Форманчук Анастасія Павлівна, ця подія в моєму житті визнається нормами законодавства, як підстава виникнення права на отримання державної допомоги у вигляді допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку.
На доказ чого надаю копію свідоцтва про народження (додаток 2 ).

 На підставі поданої мною заяви, Микитівським управлінням праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради (надалі Відповідач) була призначена державна допомога при народженні дитини, а також допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дані виплати гарантовані мені державою статтями 10-15 Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Згідно довідки Відповідача (додаток 6 ), починаючи з того моменту - уточните конкретно момент  Відповідач розпочав мені провадити виплати допомоги при народженні дитини в розмірі:   Вересень 2007 року 3400 грн, з жовтня по вересень 2008 року включно по 425 грн. щомісяця. Таким чином сума виплачених мені коштів складає - 8500,00 грн.
      Та провадити виплати допомоги по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку в розмірі:  Вересень 2007 р -  59,42 грн., жовтень 2007 р - 104,85 грн, листопад 2007р  - 107,73 грн, грудень 2007р - 110,88 грн, з січня 2008 р  по грудень 2008 р  по 130 грн щомісяця, січень 2009 р  - 142,58 грн.   Таким чином сума виплачених мені коштів складає -   2085,46 грн.

Згідно ч.1 ст.15 Закону України від 22.03.2001 р. №2334-111 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (в редакції Закону від 15.03.2007 р.) – затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років: з 1 січня-434 грн., з 1 квітня-463 грн., з 1 жовтня-470 грн.

Відповідно до ст.58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» – затвердити на 2008 рік прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років: з 1 січня-526 грн., з 1 квітня-538 грн., з 1 липня-540 грн., з 1 жовтня-557 грн. Таким чином, відповідач призначив і виплачував мені допомогу в значно меншому розмірі, ніж це передбачено Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»   

Утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини першої статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави.

 У частині другій статті 8 Конституції України встановлено вимогу щодо законів України - усі вони приймаються виключно на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

До повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні належить прийняття законів (пункт 3 частини першої статті 85, стаття 91 Конституції України) .
Виключно законами України встановлюються, зокрема, Державний бюджет України і бюджетна система України (пункт 1 частини другої статті 92 Конституції України) . Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період (частина перша статті 96 Конституції України) , шляхом прийняття відповідного закону.

Питання складення, розгляду, затвердження, звіту та контролю за використанням коштів Державного бюджету України регламентовані положеннями статей 95, 96, 97, 98 Конституції України та Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс).

Вимоги щодо змісту закону про Державний бюджет України містяться в частині другій статті 95 Конституції України, положення якої конкретизовано у статті 38 Бюджетного Кодексу.

Встановлений частиною другою статті 95 Конституції України, частиною другою статті 38 Кодексу перелік правовідносин, які регулюються законом про Державний бюджет України, є вичерпним.

Зі змісту наведених положень Конституції України та Бюджетного Кодексу вбачається, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Таке положення закріплено і в частині третій статті 27 Бюджетного Кодексу.

Метою і особливістю закону про Державний бюджет України є забезпечення належних умов для реалізації положень інших законів України, які передбачають фінансові зобов'язання держави перед громадянами, спрямовані на їх соціальний захист, у тому числі й надання пільг, компенсацій і гарантій.
Отже, при прийнятті закону про Державний бюджет України мають бути дотримані принципи соціальної, правової держави, верховенства права, забезпечена соціальна стабільність, а також збережені пільги, компенсації і гарантії, заробітна плата та пенсії для забезпечення права кожного на достатній життєвий рівень (стаття 48 Конституції України) .

Оскільки предмет закону про Державний бюджет України чітко визначений у Конституції України, Кодексі, то цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України.

Проаналізувавши зазначені положення Конституції України, Кодексу, практику зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України, Конституційний Суд України у своєму Рішенні № 6-рп/2007 від 09.07.2007 року дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає Конституції  України.

Таким чином, Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

У Рішенні від 14 грудня 2000 року N 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що "рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150)" (абзац третій пункту 4 мотивувальної частини) .

Ухвалюючи Рішення від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян), Конституційний Суд України звернув увагу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Бюджетного Кодексу при підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про Держбюджет.

Ця рекомендація ґрунтувалася на правових позиціях Суду, висловлених у зазначеному Рішенні, відповідно до яких: стаття 38 Бюджетного Кодексу конкретизує вимоги частини другої статті 95 Конституції України щодо змісту закону про Держбюджет; у сукупності вказані статті Бюджетного Кодексу і Конституції України визначають вичерпний перелік правовідносин, які повинні регулюватися законом про Держбюджет - встановлення тільки доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, а тому закон про Держбюджет не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України (абзаци четвертий, п'ятий, шостий, восьмий пункту 4 мотивувальної частини).

У зв'язку з цим Конституційний Суд України дійшов висновку у Рішенні №10-рп/2008 від 22.05.2008 р., що "зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України" (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини).

При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік» всупереч зазначеним правовим позиціям законодавець вийшов за межі правового регулювання бюджетних відносин Конституція України у статті 92 визначила сфери, зокрема бюджетну, які мають врегульовуватися виключно законом.
Закон про Держбюджет є основним фінансовим документом держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя.

Конституція України не надає закону про Держбюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів.

Таким чином, Конституційний Суд України вже вкотре у своєму рішенні № 10-рп/2008 від 22.05.2008 року дійшов висновку, що законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина.

У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони.

Конституційний суд своїм рішенням № 6-рп/2007 выд 09.07.2007 року визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), такі положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік":
-  пункту 14 статті 71 в частині зупинення на 2007 рік дії статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Тобто конституційним (законним) є текст статей 12 та 15 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» у такий редакції:
Ст. 12 «Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

Якщо Кабінет Міністрів України не визначився, у якому порядку Відповідач повинен сплачувати мені всю суму допомоги при народженні дитини, це не означає, що відповідач може сплатити мені лише частку допомоги (8500 гривень), а не всю суму 10463.80 гривні (22.6 х 463 гривень (прожитковий мінімум, встановлений для дітей до 6 років на дату народження моєї дитини).

А ст. 15 має такий зміст: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років».

Тому я наполягаю на тому що відповідач повинен був призначити мені допомогу на підставі цих статей у законній редакції, але він цього не зробив, більш того відмовився зробити перерахунок, коли я звернулася з такою вимогою, й я недоотримала суму допомоги при народженні дітей в розмірі 1963.80 гривні (додаток 1 таб. № 2 ), та суму допомоги по догляду за дитиною до трьохрічного віку в розмірі 6556,63 гривень (додаток 1 таб.№ 1 ).

Посилання відповідача, що розмір допомоги при народженні дитини визначений у статті 56 ЗУ «Про державний бюджет на 2007 рік» є необгрунтовним та безпідставним, оскільки розмір допомоги може бути визначений лише у спеціальному для цих правовідносин законі, а це є Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", у якому розмір допомоги при народженні дитини визначений в ст. 12 і становить 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років що дорівнює 10463.80 гривні.

А закон про держбюджет створений геть для інших правовідносин, і по суті є лише планом розподілу очікуваних доходів у бюджет на цілі, визначені у інших законах, в т.ч. і на допомогу сім`ям з дітьми.

Відповідно до частини 2 статті 56 Закону України від 19.12.2006, № 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік" допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Зазначена норма Закону не визнавалася неконституційною, тому що регулює правовідносини стосовно визначення джерел покриття витрат на зазначені види соціальних гарантій для застрахованих осіб, тому що з 2007 року джерелом покриття витрат для виплати даних видів соціальних допомог замість Фонду соціального страхування стає державний бюджет.
Для незастрахованих у системі соціального страхування осіб джерелом покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми встановлено у ст. 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

До того ж всі Постанови КМУ мають найнижчу юридичну силу у порівнянні с Законами України, і якщо норми Постанови КМУ входять у протиріччя з нормами Законів, то підлягає застосуванню лише норма, прописана в Законі України.

У Постанові Верховного суду України № 9 від 01.11.1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» сказано:
«2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй…»

Згідно ст. 18 Постанови КМУ № 1751 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» встановлено, що:
«Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. <…>
Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.»
В ст. 19 Постанови № 1751 встановлено, що:
«Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.».

Ніде в жодному нормативно-правовому акту не зазначено, що розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку переглядається в односторонньому порядку та проводиться перепризначення допомоги з настання нового календарного року.

Більш того в ст. 57 Постанови № 1751 сказано, що:
«У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги … по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку … перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум».

Останнім та найголовним аргументом стосовно незаконності та протиправності дій відповідача є Стаття 22 Конституції України
"Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод."

Тобто відповідач повинен був зробити правильне призначення мені допомоги при народженні дитини на підставі статті 12 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» у законній редакції, та виплатити мені цю допомогу в розмірі 10463.80 грн.

Також відповідач повинен був зробити правильне призначення мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі ст. 15 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та виплачувати мені щомісяця цю допомогу у розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для дітей віком до 6 років» до досягнення моєю дитиною трьох років, тобто до 02 вересня 2010 року.

Але Відповідач, порушуючи закони, недоплатив мені станом на січень  2009 року вже  6556,63грн., та продовжує порушувати мої конституційні права.

27 листопада 2008 року Конституційний суд України ухвалив рішенні № 26-рп/2008, у якому було встановлено, що Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

делите на обзацы!
[/size]


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 22:50:57
Продолжение иска от кира...


Положення, згідно з яким держава прагне до збалансованості бюджету України, Конституційний Суд України розглядає як намагання держави при здійсненні бюджетного процесу дотримуватися рівномірного співвідношення між доходною та видатковою частинами Державного бюджету України і як її завдання та обов'язок при цьому реалізовувати конституційні засади розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави, забезпечення її суверенітету і економічної самостійності, утвердження прав і свобод людини.
Закон про Державний бюджет України як правовий акт, що має особливий предмет регулювання (визначення доходів та видатків на загальносуспільні потреби), створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобов'язання держави перед громадянами і територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобов'язань утверджується сутність держави як соціальної і правової.
Відповідно до статей 1, 3 Конституції України та принципів бюджетної системи (стаття 7 Бюджетного Кодексу) держава не може довільно відмовлятися від взятих на себе фінансових зобов'язань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно і відповідально в межах чинного бюджетного законодавства.
Зі змісту частини другої статті 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні потреби, до яких належить і забезпечення права на соціальний захист громадян України, проголошений у статті 46 Конституції України, передбачаються у державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України.
Стосовно ж питання щодо неможливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби, Конституційний Суд України виходить з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян та у Рішенні від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України. Ці позиції полягають у тому, що: "закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України" (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення N 6-рп/2007) ; "законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони".
Коли моїй дитині виповнився рік я очикувала, що Відповідач зробить остаточний розразунок зі мною та доплатить недоплачену суму допомоги при народженні в сумі 1963, 80 грн. Але доплати я недочекалась і замість 10463.80 грн. я отримала лише 8500 грн., тому я написала відповідачу листа (додаток 3) з вимогою зробити перерахунок та доплатити мені заборгованість, на що я отримала відповідь (додаток 4), що відповідач не збирається проводити мені доплату та, головне, зробив призначення мені допомоги у незаконному розмірі. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мені ще виплачується, та я ввжала, що Відповідач самостійно виправить помилку та доплатить мені заборгованість, що виникла з вересня 2007 року, але отримавши відповідь від Відповідача, я зрозуміла, що Відповідач не буде провадити мені доплату і збирається й у подальшому порушувати мої права.
На підставі Статті 55 Конституції України: «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.». Тому за захистом своїх прав я звернулася до суду, тому що у порядку досудового врегулювання спору я не змогла поновити мої порушені права та отримати доплату.
Згідно статті 99 КАС України
«п.2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
п. 4. Якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень».
У ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» встановлена можливість досудового порядку вирішення спору у ст. 23.
Тому я звертаю увагу суду, що в мене не пропущений строк звернення до суду, оскільки перебіг строку звернення починається з дня отримання мною відповіді на мою заяву від Відповідача з відмовою провести доплату та зробити законне призначення допомоги.
Статтею 48 Конституції України передбачено, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Згідно із ст.ст. 1 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожитковий мінімум.
Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. До числа основних державних соціальних гарантій включаються: розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом (ст. 17 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії") .
Державні соціальні гарантії є обов’язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. (ст. 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії") .
Тобто, наділивши осіб, які мають дітей віком до трьох років вищезазначеною соціальною гарантією, держава взяла на себе публічне зобов’язання забезпечити їм належний матеріальний рівень життя.
Реалізація особою права, що пов'язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актів національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань, тобто посилання органами державної влади на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань не можуть прийматися до уваги.
Правовідносини, що виникають в процесі реалізації права на отримання допомоги по догляду за дитиною засновані на принципі юридичної визначеності. Зазначений принцип не дозволяє державі посилатися на відсутність певного нормативного акта, який визначає механізм реалізації прав та свобод громадян, закріплених у конституційних та інших актах. Як свідчить позиція Суду ЄС у справі Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов'язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов'язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії.
Така дія зазначеного принципу пов'язана з іншим принципом - відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов'язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, в даному випадку це надання дітям війни надбавок до пенсії, така держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, зокрема, щодо фізичних осіб без завчасного повідомлення про зміни в такій політиці чи поведінці, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.
Відносини, що склалися між мною та Відповідачем є публічно-правовими відносинами, виходячи із змісту статті 3 та пункту 2 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.
Як зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) зміст прав і свобод людини - це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку.
Обсяг прав людини - це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру.
Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод - це зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики.
Враховуючи те, що я маю дитину віком до трьох років, тобто наділена державою певним правовим статусом, який включає в себе й право на додаткові елементи соціального захисту, зокрема право на отримання допомоги по догляду за дитиною.
Наділивши осіб зазначеною соціальною гарантією, держава таким чином взяла на себе публічне зобов'язання забезпечити належний матеріальний рівень осіб, які мають дітей віком до трьох років.
Тобто, між мною і державою встановлено певний правовий зв'язок у визначеній сфері життєдіяльності, який характеризується наявністю зобов'язання держави забезпечити соціальний захист громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти.
Відповідно до статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Згідно частини 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Мої вимоги відносно здійснення перерахунку сум вказаних у позові видів допомоги до рівня, встановленого Законом та виконання відповідних доплат є формою реалізації мого конституційного права на соціальний захист. Право сім`ї на соціальний, правовий та економічний захист закріплено у «Європейський соціальній хартії»: стаття 16 «З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім»ї, яка є головним вічком суспільства, Сторони зобов`язуються сприяти економічному, правовому ті соціальному захисту сімейного життя такими способами, як соціальна допомога і допомога сім`ям з дітьми» (ратифікована у 2006 році).
Утверджуючи та забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами Украйни встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19, частини 1 статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення засад соціальної правової держави.
Зазначені вимоги до держави викладені і у статті 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої), вчиненої 3 травня 1996 року у м. Страсбурзі, яка підписана від імені України 7 травня 1999 року у м. Страсбурзі, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, відповідно до якої держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення.
Відповідно до статті 1 Протоколу №1 до Конвенції «Кожна фізична ...особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Розглядаючи борги у сенсі поняття «власності», яке міститься у частині першій статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції і не обмежено лише власністю на фізичні речі та не залежать від формальної класифікації у національному законодавстві, борги, що становлять майно, можуть також розглядатись як «майнові права» і, таким чином, як власність. Тому при розгляді справи «Кечко проти України» (заява № 63134/00) Європейський Суд з прав людини зауважив, що в межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету. Держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство. Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними (п.23 рішення суду). У зв'язку з цим, Європейський Суд не прийняв до уваги позицію Уряду України про колізію двох нормативних актів - закону України, відповідно якому встановлені надбавки з бюджету і який є діючим та Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний рік, де положення останнього Закону, на думку Уряду України, превалювали як спеціальний закон. Суд не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань (аналогічна позиція викладена в рішенні у справі № 59498/00 «Бурдов проти Росії»).
Принципи соціальної держави втілено також у ратифікованих Україною міжнародних актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейській соціальній хартії (переглянутій) 1996 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, та рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно зі статтею 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення тощо.
Тобто чинне правове положення передбачає виплату допомоги і якщо дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними.
Згідно статті 17 ч.1 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та практику Європейського Суду як джерело права. Таким чином, вважаю можливим у провадженні для доведення до суду своєї позиції використовувати не тільки Закони, якими передбачено порядок та розмір виплат допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до трьох років, але й Рішення Конституційного суду України та міжнародну практику й практику Європейського суду з прав людини.
Відповідно до статті 9 КАС України при вирішенні справи треба керуватися принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому нормативному акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Крім того, згідно з абзацом 1 п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 “Про незалежність судової влади” звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 22:52:35
Продолжение иска от кира:


У відповідності з Постановою Верховного Суду України N 9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» «……суд повинен безпосередньо застосовувати Конституцію у разі:
3) коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України не врегульовано, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції України»
Фізичним та юридичним особам для захисту порушених прав відповідно до частини 3 статті 8 КАС України гарантується звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції.
Відповідно до статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову, зокрема, про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень і про скасування рішення, зобов'язання відповідача вчинити певні дії, іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.
Враховуючи протиправність дій Відповідача, з метою захисту моїх прав від порушень з боку суб'єкта владних повноважень, прошу суд захистити мої права шляхом зобов'язання Відповідача нарахувати та виплатити мені недоплачену щомісячну грошову допомогу по догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку відповідно до статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" в розмірі, що обчислюється з урахуванням встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років з до досягнення дитиною трьохрічного віку.
Внаслідок порушення норм діючого законодавства Відповідачем відбулося фактичне зниження життєвого рівня моєї родини та порушено гарантоване у ст. 48 Конституції України право кожного на достатній життєвий рівень. Для цього я була вимушена відмовляти собі та своїй маленькій дитині в речах першої необхідності та придбавати продукти харчування в недостатній для повноцінного розвитку дитини кількості. З огляду на те, що я одинока мати і в  моїй родині виховується та зростає четверо дітей., я втратила душевну рівновагу та впевненість в собі. Я позбавлена сну, бо постійно думаю про те, як поліпшити фінансовий стан моєї сім’ї, потому як інших доходів крім соціальної допомоги я не маю. Негативні наслідки відобразилися і на моїй дитині – її двічі оперували. На придбання рекомендованих лікарями медичних препаратів та вітамінів для зміцнення імунітету дитини не завжди вистачає грошей.
Вважаю, що внаслідок протиправних дій і рішень Відповідача я зазнала моральних страждань, які я оцінюю в 2 000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 3, 8, 21, 22, 46, 48, 64 Конституції України, Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007 №6-рп/2007, від 27.11.2008 № 26-рп/2008, Постановою Верховного Суду України N 9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», ст.ст. 7-9, 17, 104-107, 162 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ СУД:

1.      Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.
2.     Визнати неправомірними дії Микитівського управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради щодо перерахунку і доплати допомоги при народженні дитини  та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
3.     Стягнути з Микитівського управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради по данному позову на мою користь недоплачену грошову допомогу при народженні дитини за період з вересня 2007р. по вересень 2008р. в розмірі  1 963,80 грн ( одна тисяча дев’ятьсот шістьдесят три грн. 80 коп.)
4.     Стягнути з Микитівського управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради по даному позову на мою користь недоплачену щомісячну грошову допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період з вересня 2007р. по січень 2009р. в розмірі 6556,63 грн.( шість тисяч п`ятьсот п’ядесят шість грн. 63 коп.)
5.     Зобов`язати Микитівського управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради провадити щомісячні виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку починаючи з травня 2009 року по 02.09.2010 року, або до часу припинення виплати цієї допомогу, якщо це станеться до триріччя дитини, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму встановленого для дітей до 6-ти років, гарантованого ст. 46 Конституції України.
6. Відстрочити сплату судового збору, в розмірі 1 % від ціни позову, до винесення Рішення у зв’язку із скрутним матеріальним становищем.
7. Всі судові витрати покласти на Микитівське управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради.

Додатки:
1.Таблиці розрахунків.
2.Копія Свідоцтва про народження дитини.
3.Копія заяви  до  Відповідача  від  26.02.2009 р.
4.Копія відповіді Відповідача  від  10.02.2009 р.
5.Копія позову для Відповідача з додатками.
6.Довідка про отримання допомоги від 23.01.2009 р.
7.Квитанція про сплату судового збору в розмірі 3,40 грн.

По 2-й и 3-й части пробежалась вроде замечаний нет, кроме как

разбивать на обзацы

буквально каждое предложение новым абзацем. Предложение очень большие (специфика такая), их нужно понять (где край), без разбивки на обзацы это трудно сделать тому, кто читает первый раз (да и не только первый).

Расчеты я не смотрела, ничего не скажу.

А в целом очень даже прилично  ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Цветкова от 08 Апрель 2009, 23:05:35
SumAnna!  :D Ну просто зачиталась! Молодец!!!!!!!!!!!!! Ты сказала то, о чем я думала. Так красиво и по полочкам ты разложила - СУПЕР!!!!!!!!!!!Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 23:06:18
Здесь прикреплены таблицы расчетов к иску от кира...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 08 Апрель 2009, 23:27:18Не думала, что буду писать по этой теме, но коль о юристе уже зашла речь, то все таки скажу некоторые свои соображения

Вчера зашла на "Одна история форумчан" и была несколько ошарашена. Причем не Галиной. Ее позиция хоть и не приемлема мне, но ясна. Искренне пытаюсь ее понять (для себя, ибо только через понимание уходят эмоции).
Ну не смогла оценить труд проделанный другими людьми (по созданию этого сайта) и понять, что нычковать его (согласится и не давать ссылки) это прежде всего неуважение к чужому труду. Уж не знаю, что послужило этому (неуважению) причиной.
А если нет уважения я не вижу смысла продолжать отношения.Супер!!!
Так раскладывать по полочкам и небольно "вскрывать раны" (это на мой взгляд) --- нужно уметь ОТ ПРИРОДЫ! Аня, у тебя талант не просто психолога, а писателя! Я стараюсь избегать таких шедевров, поскольку получается это у меня больно, причем не только оппоненту, но и мне (я тяжело переношу извержение "правды":если переваливает через край возмущение или негодование, стараюсь отойти в сторону, чтоб оценить КПД (коефициент полезного действия), но если меня прорвало - то выхватывает подарок не только "виновник торжества", а и сама очень долго съедаю себя потом изнутри...Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 09 Апрель 2009, 01:32:29
НАТАШЕНЬКА, помогите!
не могу найти на сайте про казначейство (беспірне списання коштів)...(ткните носом пжл)
поисковиком пользоваться не умею...
у нас судьи хотят аргументы для беспірного списання коштів .....в этих частях иски не удовлетворяются. Чем это грозит? Денег мы не увидим?
Выносится решение об обязательстве выплатить.
Вот и хочу аргументов побольше насобирать...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: elen_alchevsk от 09 Апрель 2009, 06:42:07
Анечка! Полностью с вами согласна!!!
Меня хоть и не заблокировали (пока), а отделались очередным предупреждением (хотя я уже и ссылки на ЗЕД не давала, и не грубила модераторам, наверное много офф-топила ;) - эмоций много...), но даже просто читать ТАМ форум - очень неприятно! Неприятны ехидные фразочки о том "как страдают новички от того, что "эксперты" объявили бойкот и перешли в разряд "читателей"!!!
Я считаю, что ЗЕД был правильно создан - как библиотека, архив нужных файлов и ссылок. Т.к. постоянное "сдвигание" страниц и постов не давало уверенности в том, что найдешь нужное вовремя... А там шло активное и плодотворное обсуждение возникающих мыслей и нюансов. И правда рождалась в споре! И общались там все как одна добрая семья! Пока не пришла злая свекровь (администрация) и не разогнала всех своей метлой...
Будем жить здесь! Спасибо Лёне и Наташе - вовремя все оказалось!..


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 09 Апрель 2009, 07:07:10
Девочки, а кто-нибудь писал заявление об умышленном затягивании процесса? Если писал поделитесь впечатлениями, результат хоть был? Вчера на заседание юрист привел специалиста по нарахуванню, и она долго вещала о том как они работают с программой, которая считает пособие, после чего судья в очередной раз перенесла заседание. А на вопрос почему не уведомили о размере помощи, ответила, что она ДУМАЛА, что и так все все знают. Вот теперь я себе думаю, если она так ДУМАЛА, так может теперь на нее лично писать жалобу в прокуратуру, как это будет обзываться - превышение полномочий? или несоответствие занимаемой должности?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 07:45:29
НАТАШЕНЬКА, помогите!
не могу найти на сайте про казначейство (беспірне списання коштів)...(ткните носом пжл)
поисковиком пользоваться не умею...
у нас судьи хотят аргументы для беспірного списання коштів .....в этих частях иски не удовлетворяются. Чем это грозит? Денег мы не увидим?
Выносится решение об обязательстве выплатить.
Вот и хочу аргументов побольше насобирать...

В обед, когда малая уляжется - обработаю подборку и выложу на сайт...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 09 Апрель 2009, 08:35:56
Девочки, подскажите, пожалуйста, - заява про аппеляцию подаётся в канцелярию - в любой день, или только в приёмный?


Название: Конспект от Лидуня
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 08:38:04
Почему-то не хочет выкладываться на сайте текст этого замечательного Конспекта в том виде, в котором сделала Лидия (очень классно получилось)... Для удобства просмотра "в цвете" я прикрепила файл в красивом виде (смотрите на сайте прикрепленный файл)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про державну допомогу сім'ям з дітьми в редакції від 25.03.2005 року.

Розділ III
ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 972-IV від 19.06.2003; в редакції Закону N 2505-IVвід 25.03.2005 )

Стаття 12 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік, (ст. 77 п. 19), встановлено фіксований розмір 8500 грн, ( ст.61 ч. 1)

Стаття 12 змінена ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 14), встановлено фіксований розмір 8500 грн. (ст. 56).


Зміна вважається конституційною в частині  встановлення розміру,  


С этим боремся с помощью Решения ксу от 27.11.08, ДБ не имеет право вносить изменения, ограничивающие права установленные другим законом. Также Конституция Украины, ст. 22 – уменьшать пособия нельзя…ст. 46 – пособия не меньше прожиточного минимума,
плюс используем преюдициальность, как возможность обратного действия решений КСУ.


Зміну визнано не конституційною в частині зупинення дії. (Рішення КСУ № 6, від 9.07.07)


Стаття 12 змінена ДБ 2008, викладена в новій редакції (Розділ 2 ст. 23 п. 4): 4) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
Зміна конституційна та діюча правомірно, так як збільшений розмір допомоги при народженні дитини.


Розділ IV
ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ
Стаття 15. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Стаття 15 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст. 77 п.19), встановлено новий розмір ( ст.61, ч. 2), викладена в такій редакції:

допомога по догляду за дитиною до досягнення  нею  трирічного
віку   -   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  50  відсотками
прожиткового мінімуму,  встановленого для  працездатних  осіб,  та
середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців,  але не менше 90 гривень,  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15 змінена ДБ 2007, встановлено розмір у відсотковому відношенні (ст.56, ч. 2, абз. 3), зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 14).
Зміну визнано не конституційною  (рішення КСУ № 6, від 9.07.07)

Стаття 15 змінена ДБ 2008, викладена в новій редакції (Розділ 2 ст. 23 п. 7): 7) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень";
Стаття вважається Конституційною та діючою!

С этим боремся с помощью Решения ксу от 27.11.08, ДБ не имеет право вносить изменения, ограничивающие права установленные другим законом. Также Конституция Украины, ст. 22 – уменьшать пособия нельзя…ст. 46 – пособия не меньше прожиточного минимума, ЗУ про держсоцстандарты и гарантии ст. 17   (Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.)
плюс используем преюдициальность, как возможность обратного действия решений КСУ.


Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що дорівнює 25 відсоткам зазначеного прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2006 року - 50 відсоткам цього прожиткового мінімуму.
( Пункт 3 розділу VIII в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Щодо дії пункту 3 розділу VIII додатково див. Закони N 3235-IV від 20.12.2005, N 489-V від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 від 09.07.2007 )

Прикінцеві положення п. 3 змінені ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст. 77 п.19)

Прикінцеві положення п. 3 змінені ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 14).  

Зміну визнано не конституційною (Рішення КСУ № 6, від 9.07.08)

Прикінцеві положення п. 3 змінені ДБ 2008, викладені у новій редакції (Розділ 2 ст. 23 п.8 ):
8 ) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року - 50 відсотками, з 1 січня 2009 року - 75 відсотками, з 1 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців".

Положення вважаються Конституційними та діючими!

С этим боремся с помощью Решения ксу от 27.11.08, ДБ не имеет право вносить изменения, ограничивающие права установленные другим законом. Также Конституция Украины, ст. 22 – уменьшать пособия нельзя…ст. 46 – пособия не меньше прожиточного минимума, ЗУ про держсоцстандарты и гарантии ст. 17 (Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.)
плюс используем преюдициальность, как возможность обратного действия решений КСУ.Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: karaul1 от 09 Апрель 2009, 09:00:27
Привет, девчата. Вот наблюдаю-наблюдаю за вами из-за кустов, пытаюсь немного вникнуть, насколько хватает времени.
 Но назрел вопрос, поэтому выглядываю: в своем ответе мое УТСЗ пишет, что они несколько раз осуществляли перерасчет по этим видам пособия, но центр по нарахуванню возвращал такие дела без рассмотрения. Выходит надо привлекать этот центр вторым ответчиком? Если да, то подскажите где можно взять подобный иск, или хотя-бы подобные моменты.
Буду признательна за помощь.Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 09:09:08
Я думаю, что привлекать пока не стоит. Если на суде УТСЗН повторится в своей "теории", то пусть при этом подтвердят ОФИЦИАЛЬНЫМИ доказательствами: пусть предоставят документацию, что именно по Вашему личному делу они делали запрос (где он? пусть покажут) в Центр, а также письменный ответ-отказ Центра в перерасчете. Вот тогда можно запросто привлекать Центр. А пока это всего пустые слова УТСЗНа, которые к делу не пришьешь!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 09 Апрель 2009, 10:20:55
у нас судьи хотят аргументы для беспірного списання коштів .....в этих частях иски не удовлетворяются. Чем это грозит? Денег мы не увидим?
Выносится решение об обязательстве выплатить.
Вот и хочу аргументов побольше насобирать...


главное, чтобы было решение с максимальным периодом, в идеале за 3 года
да более проблемней взыскать потом - но по крайне мере есть ЧТО взыскивать
а для Евросуда это вообще то, что нужно, проще всего там получить добро именно по несполнению решения национального суда

добавьте по бесспорному Постанову КМ о бесспорном списании (что порядок есть, т.е. такое предусмотрено)
если не ошибаюсь Постанова КМ от 09.07.2008 г.

она обсуждалась раньше

готового материала у меня пока нет
может кто из форумчан подскажет, толпой организуемНазвание: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 09 Апрель 2009, 10:25:32
Лидия, Leranata, спасибо за конспект - ну та-а-ак доходчиво, класс!!!!!
 
SumAnna, обалдеть как здорово написано! Ни в жиСТь бы такое не составила!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 09 Апрель 2009, 12:00:27
Девочки, читала раздел про инфляцию/индексацию. Ходила по ссылке http://finance-tools.victoria-outsourcing.com/. Запуталась совсем.  :o "Сума інфляційних" - это индексация? А 3% по какому закону берется? Вообще кто-то считал себе все эти инфляции и индексации? С чего начать посоветуйте, пожалуйста.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 09 Апрель 2009, 12:24:45
Девчонки, спасибо за подписи-согласие под моим рассуждениями об отношениях на форуме  :)
Рада, что у меня получилось выразить свои мысли так, что они нашли такой отклик.
Похоже мы понемногу отходим от шока, который некоторых довел до онемения (в т.ч. меня).  Приятно видеть оттпель в виде "общения без галстуков" здесь на Мамы обо всем  :) значит "пациент (форумовская семья) жив"
Мне самой легче стало когда высказала вслух свои мысли, а ваши отзывы этому в помощь...  :)  Спасибо всем  :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 12:26:34
Девочки, читала раздел про инфляцию/индексацию. Ходила по ссылке [url]http://finance-tools.victoria-outsourcing.com/.[/url] Запуталась совсем.  :o "Сума інфляційних" - это индексация? А 3% по какому закону берется? Вообще кто-то считал себе все эти инфляции и индексации? С чего начать посоветуйте, пожалуйста.


Здесь уже обсуждался этот вопрос... Снова-таки сейчас малая уляжется - скомпоную все мысли и выложу на сайт...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 09 Апрель 2009, 12:59:50

Не думала, что буду писать по этой теме, но коль о юристе уже зашла речь, то все таки скажу некоторые свои соображения
[/quote]

Анна,вы очень точно и тактично описали всю эту ситуацию, из вас бы вышел хороший писатель или журналист!!!
Неделю назад я прям вся кипела от возмущения и обиды, поэтому так тактично высказаться не получалось...
Сейчас - остыла.
Первый форум, в данный момент, действительно стал не интересен, ни чего не цепляет, ведь хочется не только отдавать информацию, но и получать ее.
Я очень рада, что почти весь состав форумчан перебрался сюда, на Демократический форум, где царит порядок и взаимоуважение!!!
Всем спасибо и удачи во всех начинаниях!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 09 Апрель 2009, 13:49:15
Я очень рада, что почти весь состав форумчан перебрался сюда, на Демократический форум, где царит порядок и взаимоуважение!!!Всем спасибо и удачи во всех начинаниях!!!

Спасибо :)

Прочитала Ваш отзыв и вспомнились такие слова (я прочила их когда мне было лет 19)
это, правда, поздравление к свадьбе, но главное там речь идет о семье, а мы как раз ею себя и почувствовали...

Что такое супружество?
Это сила и мужество.
Это низ демократии,
Это верх дипломатии.
Это счастье безбрежное.
Очень хрупкое, нежное.
В вашей власти и чести
Сохранить его вместе.


 :) думаю, комментарии не особо нужны
про низ демократии я не сразу понимала, пришло со времением, и именно в связке с дипломатией

p.s. неделю назад я тоже кипела и трудно было не то, что высказать, а даже внутренне сформулировать свои мысли, я всеми силами старалась найти выход, как успокоиться, "и как жить дальше" (на форуме)
в результате родилось внутри то, о чем я написала


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Lotos от 09 Апрель 2009, 14:59:54
До сих пор остаюсь "читателем". Пытаюсь войти в новую колею.

Собираюсь писать первую кассационную. Мысли плавают. И сколько гос. пошлина в высший административный ?

Надеюсь на Вашу поддержку.

Очень приятно видеть "старых" знакомых. Зайду еще к Вам в одноклассники (как только немного времени освободится)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 09 Апрель 2009, 15:25:42

Сегодня вышла газета с моей статьей о скотском отношении работников УПСЗН к нам, мамам, с утра принимаю "правительственные телеграммы". Спасибо всем огромное, каждая из вас внесла в мой опус свою частичку.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 15:35:01
Девочки, читала раздел про инфляцию/индексацию. Ходила по ссылке [url]http://finance-tools.victoria-outsourcing.com/.[/url] Запуталась совсем.  :o "Сума інфляційних" - это индексация? А 3% по какому закону берется? Вообще кто-то считал себе все эти инфляции и индексации? С чего начать посоветуйте, пожалуйста.


Заходите в Тематические подборки --- Инфляция/Индексация...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 15:36:47

Сегодня вышла газета с моей статьей о скотском отношении работников УПСЗН к нам, мамам, с утра принимаю "правительственные телеграммы". Спасибо всем огромное, каждая из вас внесла в мой опус свою частичку.

Ой... Как интересно! А можете подробнее нам рассказать об этой статье... И про "телеграммки" - интересно...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 09 Апрель 2009, 15:44:39
Девченки подскажите,если у меня в выписке из банка в строке кто перечислил написано УТСЗН,это може служить доказательством,что не Центр распоряднык,а УТСЗН,потому что они перечисляли????


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 09 Апрель 2009, 15:45:07
Статью могу отсканировать и выложить, если жителям форума будет интересно, но она в привязке к нашему городу, но думаю, что отношение в УПСЗН у всех одинаковое. Писала как открытое письмо к меру города от мам. "Правительственные телеграммы" - пока это отзывы девченок, которых подбила обращаться в суд. По скольку город маленький, резонанс обычно на такие выпады большой и господин мэр должен нам что-то ответить через пару номеров. Тем более уже назначили дату выборов и теперь опять начнут землю рыть.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 15:51:11
Девченки подскажите,если у меня в выписке из банка в строке кто перечислил написано УТСЗН,это може служить доказательством,что не Центр распоряднык,а УТСЗН,потому что они перечисляли????

Вот!!!!! В яблочко!
Для судьи, который вообще не очень въезжает в наши тонкости, это по идее должно быть четким определяющим МОМЕНТОМ истины. Если у них "нет счетов", если они не распоряжаются средствами, то как УТСЗН может проводить перечисления, делать бухгалтерские проводки ?????!!!!! (ведь эта выписка - явный финансовый документ, который фиксирует конкретную финансовую операцию)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 09 Апрель 2009, 15:58:23
А у нас в выписке пишут - социальное зачисление.  :(


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 09 Апрель 2009, 16:00:31
Заходите в Тематические подборки --- Инфляция/Индексация...

Спасибо, leranata!!! :) Буду изучать!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 09 Апрель 2009, 16:01:54
Вот я случайно вспомнила о выписке,подумала-должно же быть написано КТО мне присылает деньги!так там еще и написано,согласно какого то списка за определенный месяц и согласно постановы КМУ от 27.12.2001 номер 1751. Девочки,а кто еще брал  выписку из банка,посмотрите тоже кто Вам перечислял? ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 09 Апрель 2009, 16:27:28
Вот я случайно вспомнила о выписке,подумала-должно же быть написано КТО мне присылает деньги!так там еще и написано,согласно какого то списка за определенный месяц и согласно постановы КМУ от 27.12.2001 номер 1751. Девочки,а кто еще брал  выписку из банка,посмотрите тоже кто Вам перечислял? ;)

Вот Вам повезло с внешним видом выписки... А у меня такая конченная выписка (Ощадбанк): только мои ФИО, корреспондент + какие-то номера, потом есть "документ №..." при каждом зачислении денег (то есть согласно каким накладным начислились деньги)...
Я вот подумала... Вот если остро Ответчик будет настаивать на Центре, я скажу:
"Хорошо, допустим не УТСЗН ответчик, а Центр... Допустим, у Вас нет даже счетов (это мой Ответчик так мямлит)... Я согласна считать Центр надлежащим ответчиком, если мне будут предоставлены официальные доказательства прямой  причастности Центра к моим выплатам (а не косвеной причастности - типа, где-то там Центр проверяет в качестве ревизии правильность начислений). Для того, чтоб убедиться в том, кто является конечным субъектом в предоставлении мне выплат, я буду ходатайствовать в суде осуществление в банк Запроса информации по факту  определения лица, которое перечисляет мне выплаты в банковское учреждение.

А если это все-таки окажется Центр, то буду делать акцент на том, что я спорю не об ошибочно перечисленной сумме, а о не правильной схеме расчета таких выплат. Вот тогда пусть ответчик извращается - какую ему достать документацию Центра, которая бы четко показывала бы , что именно Центр, а не УТСЗН  "сидит и насчитывает" мне 130грн по госбюджетной формуле.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 09 Апрель 2009, 16:39:31
Лераната,а Вы попробуйте с выпиской из ощадбанка подойти к ним и попросить "расшифровать" кто присылал деньги,они же могут посмотреть по компу(минутное дело),правда у наших госслужащих есть такая черта как вредность,из-за нее могут и не пойти навстречу...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 09 Апрель 2009, 20:07:14
Девочки, подскажите, пожалуйста, - заява про аппеляцию подаётся в канцелярию - в любой день, или только в приёмный?

Ой, это все настолько индивидуально в каждом суде, только узнавать на месте.
У нас, например, я вообще в суде не слышала такого понятия как "приемный день", а форумчане пишут у них есть маразмы с такими днями.
Учитывая существование ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ сроков, т.е. когда дается определенное колличество дней для какого процессуального действия (подать ап.заявление и т.п.) - приемные дни это самоуправство суда, но.....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: knskiev от 09 Апрель 2009, 20:42:57
Я все-таки в общем разделе спрошу. Ребенок 2006 года.
 У кого -нибудь есть  идеи про то, как отвертеться от настаивания судьи на том, что помощь в 2006 году нам назначали на работе, а УПСЗН только продолжает выплачивать в 2007?????

В аргменты ей приводила и приказ 453, и постанову 13, и вообще обращала внимание, что в иске я 2006 год не затрагиваю, если надо будет, я отдельный иск напишу по этому году. Она уперлась, это все понятно, но вам сначала выплачивали на работе и в таких же размерах как УПСЗН потом????.
 Я говорила,что  УПСЗН, когда принимали дела, и если видели неправильное назначение, почему не пересчитали и не сообщили ни мне , ни работе не указали- не подействовало.
Теперь судья сделала запит на работуо том, с какого срока мне эту помощь назначили(пособие до 3 лет), то ей непонятна дата.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 09 Апрель 2009, 20:44:12
Девчонки, спасибо за подписи-согласие под моим рассуждениями об отношениях на форуме  :)
Рада, что у меня получилось выразить свои мысли так, что они нашли такой отклик.
Похоже мы понемногу отходим от шока, который некоторых довел до онемения (в т.ч. меня).  Приятно видеть оттпель в виде "общения без галстуков" здесь на Мамы обо всем  :) значит "пациент (форумовская семья) жив"
Мне самой легче стало когда высказала вслух свои мысли, а ваши отзывы этому в помощь...  :)  Спасибо всем  :)


Девочки, а что я пропустила? Что за подписи-согласие и где? У меня только сегодня интернет починили (с выходного бедствовала)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: knskiev от 09 Апрель 2009, 21:03:11
Это  Анна немного раньше написала свое мнение по поводу отношения к ситуации с 1 юридическим и многие  с ней согласились( вот это и есть подписи-согласие).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 10 Апрель 2009, 00:46:19
девочки, уже не первый раз вижу и на других форумах О решении верховного суда ждут в этом месяце....
Цитировать
У меня сегодня был суд, отложили на 24 апреля, сказали подождать неделю-две чтобы было решение Верховного суда и смотря какую позицию он выберет, будут решать уже все суды на Украине.
Так что не торопитесь.
кто-нибудь об этом что-то слышали?
может есть точнее инфо......? ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 10 Апрель 2009, 01:09:28
кто-нибудь об этом что-то слышали?
может есть точнее инфо......? ???


Мы уже не раз приходили к тому, что не слушаем слухи. Их и самим можно запускать, не проблема.
Делайте свое дело. Определите себе конечную точку до которой готовы идти. У кого-то это апелляция, у кого-то кассация, у кого-то Евросуд. И не отвлекайтесь на слухи. "Не тратьте энергию на панику"  :) 

Вон по скольким вопросам есть решение не только Верховного суда, но и Евросуда, так от этого же не стало меньше нарушений или больше порядка в судах. Есть судьи которые тени своей бояться, а есть Трещовы  ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 10 Апрель 2009, 01:18:14
До сих пор остаюсь "читателем". Пытаюсь войти в новую колею.

Рада видеть Вас здесь  :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 08:30:26
Здравствуйте!
Вчера получила ответ на первое заявление из УТСЗН.
Вот о чем подумала,а причем здесь вообще это управление,если оно только выполняет указания свыше.Какой смысл с ним судиться если государство устанавливает законы потом их отменяет.
Каждая отдельная мамочка подает в суд, на одном и том же основании на одного и того же ответчика,а виноват-то не он.
Мне кажется нужно собраться всем вместе написать соответствующий иск на само правительство,чтоб приняло соответствующий закон для всех.
Что думаете?
Ведь вы все пишете одно и тоже(заявления,иски.....).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 10 Апрель 2009, 10:09:38
Ну вот я об этом думала еще с самого начала написания иска. Ответчиком, на мой взгляд, должно быть правительство. Но ! Попробуйте привлечь его ответчиком в своем иске ;D. С другой стороны, собесу делегированы полномочия, и не малые. И главной его задачей было и остается на сегодняшний день - социальная защита, а не социальные ущемления . Как и то, что главной задачей государства и правительства - человек и его права. Все это слова, никого не интересующие на сегодняшний день, так как их глубокий смысл мертв. В наших иска собес выступает больше посредником между правительством и его произволом и нами, гражданами. Формально, конечно, виноват собес , недосмотрел, недосчитал, использует не те законы....Главный вопрос - почему собес использует закон о госбюджете, а не спец закон? Где указано, что закон о госбюджете имеет приоритет над другими законами?  Главный ответ - спустили распоряжения в виде постановлений, указов, и т.д.
     


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 10 Апрель 2009, 10:33:19
Правительство вспоминает о нас только перед выборами и заставить его что-то сделать бесполезно. Разве что очередную революцию устроить  ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 10 Апрель 2009, 11:08:41
Девчонки, привет! А подскажите, у кого уже было ПС, какие вопросы чаще всего задают судья и УТСЗН? Хочу подготовиться с ответами


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 10 Апрель 2009, 11:49:59
на ПС мне вопросов не задавали. проверили документы. спросили согласна я с иском, согласна я с запереченям УТСЗН, есть ли у меня какие-нибудь дополнения, клопотання и все. вопросы будут на ОС.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 10 Апрель 2009, 12:17:47
Вот о чем подумала,а причем здесь вообще это управление,если оно только выполняет указания свыше.Какой смысл с ним судиться если государство устанавливает законы потом их отменяет.

С точки зрения просто рассуждений, может она так и есть - управление всего винтик. Но мы решаем все с юридической точки. А тут как раз управление и есть надлежащий ответчик.
И уже на официальном языке я выкладывала подводку к тому, что управление не бедненькая овечка, а орган у которого есть определенные обязанности и полномочия. И несмотря на кручение туда-сюда законами есть вполне достаточный (подкрепленый НПА) путь решение наших вопросов даже без каких-то действий ВерхРади. Пустоты нет (см. мои Дополнения к иску на этом сайте в вопросе "у управления нет полномочий законодательной инициативы").

Пока мамы не будут сопротивляться управлениям нет смысла поднимать попу. Пока управления не будут поднимать попу - правительство тоже свою не сдвинет, а зачем? Ой, а что есть проблема? Кто бы мог подумать...

Государтсво, правительство - это не какое-то эфимерное животное, это СИСТЕМА органов, и УПТЗН - это и есть государство, одно из его пунктов. Как бы кусочек государства.

Не может же Кабинет Министров принимать от нас документы на пособие и перечислять нам на счет. Для этого вертикать и строится.

Если вы купили некачественный товар сделанный в Европе вы его не шлете в Европу, а понесете в магазин, которому дано право (полномочия) общаться в вами. А уж как будет магазин решать вопрос - это не ваша забота. Для этого существует целая система НПА, которое это регулируют.

Так и у нас. Мы общаемся с теми, кому ГОСУДАРТВО выдало доверенность действовать от его имени (платить пособие).
Попробуйте вникнусть в понятие "делегирование полномочий", тогда немного прояснится. Это теория права, но увы мамам без нее не обойтись для того чтобы вникнуть...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 10 Апрель 2009, 12:25:32
Девчонки, привет! А подскажите, у кого уже было ПС, какие вопросы чаще всего задают судья и УТСЗН? Хочу подготовиться с ответами
ПС у всес проходит по разному.....
Обязательній вопрос будет: поддерживаете ли Вы свои исковые требования?
Надо бы знать содержание иска-это главное.....
Вам ответчик даст заперечення, ну от них и будете отталкиваться.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 13:07:53
Здравствуйте!
Вчера получила ответ на первое заявление из УТСЗН.
Вот о чем подумала,а причем здесь вообще это управление,если оно только выполняет указания свыше.Какой смысл с ним судиться если государство устанавливает законы потом их отменяет.
Каждая отдельная мамочка подает в суд, на одном и том же основании на одного и того же ответчика,а виноват-то не он.
Мне кажется нужно собраться всем вместе написать соответствующий иск на само правительство,чтоб приняло соответствующий закон для всех.
Что думаете?
Ведь вы все пишете одно и тоже(заявления,иски.....).
Вообще-то мы их для начала обвиняем в бездействии, как орган который должен осуществлять социальную ЗАЩИТУ населения, а он делает все с точность наоборот. Мало того, что не помогает так еще и палки в колеса вставляет в суде, почему бы ему не выступить на стороне мам против того же правительства? Кто им в этом мешает? Ясно как белый день - если они начнуь открывать рот, то их быстренько попросят с хлебной должности, а что ни говорите, у них с з/п, премиями, материальной помощью и всем остальным все в порядке. Даже, учитывая, что на дворе крЫза - наш исполком никого не сократил и даже в отпуск без содержания не отправил, хотя другие предприятия стояли месяцами, а потом работали всего несколько дней в неделю.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 10 Апрель 2009, 13:10:11
Полдня провела в Привате, чтобы получить распечатку, где было бы указано, от кого я получаю деньги. Не удалось. В понедельник поеду в Головное, правда, операционистка пыталась меня предупредить, что там такого не дают, а у меня голове уже фразы :"згідно ЗУ "про інформацію", "Про звернення громадян".  ;D. еще и туда буду письмо катать. И прокуратурой угрожать... Куда денуться - дадут! Плохо, что с малявкой приходиться таскаься, она сегодня так устала...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 10 Апрель 2009, 13:23:40
Всем привет! Для начала хочу сказать: "Аня я с вами полностью согласна в ваших высказываниях. Сама киплю до сих пор, как только попадаю на первый юридический и спокойно обсуждать это "пи" не могу". А также огромное спасибо Леранате и Лидуне за конспект.
Сегодня было второе ПС, основное назначили на 5 мая. Пытались привлечь минпраци устным порядком, я выступила против, судья меня поддержал. Хотя ходотайство о возобновлении сроков мое не отклонил и не взял, сказал что суд сам будет решать пропущен ли у меня срок или нет. Заперечення дали стандартные, вот только один обзац всунули новый. Я хотела бы узнать надо ли мне на него как то реагировать или нет.
"" Стягнення з управління всіх понесених позивачем судових витрат повязаних з розглядом даної справи неможливе у звязку з тим, що відповідно до ст.4 Декрету Міністрів України від 21.01.1993 року №7-93 органи соціального захисту населення звільнені від сплати державного мита.""
Я готовлю ответ, в понедельник хочу отвезти, чтоб быстрее было. Что посоветуете?.. ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 13:24:39
А вы им сразу подготовьте письменный запрос, пусть зарегистрируют и отвечают, все согласно договора "и рисунок, и колер", что бы не гоняли из кабинета в кабинет. А то у нас "Приват" - это вообще отдельное государство, Гондурас в Гондурасе.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 13:28:41
Но проблема-то у нас всех здесь собравшихся одна,каждый борется за одно и то же,неужели нельзя как-то объединиться в одно "движение",суды-то разбирают одни те же иски.......
Это же в наших интересах.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: net от 10 Апрель 2009, 13:31:59
Добрый день! Сегодня наконец-то вынесли мне решение по делу ,которое длилось с октября месяца.
Результат: единоразовое отказать,с 09,07,07 по 31,12,07 удовлетворить и 2008 отказать,это как всегда отличился Донецк
Просьба у кого есть образец аппелляционной жалобы,скинь пожалуйста ,кому тоже единоразовое не удовлетворили,с остальным мне понятно
Как сказала моя судья ,ты родила 20.04.07 поэтому отказываю,типа я бы удовлетворила если бы родила после 09,07,07


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 13:33:33
Вся беда в том, что нас, собравшихся здесь, очень маленький процент от общей массы, поэтому на нас особо и внимания не обращают. Да суды завалены исками, но если бы хотя бы каждая вторая мама обратилась, думаю, что ситуация изменилась бы кардинально, а поскольку обращается каждая 20, а то и 25, то они не сильно заморачиваются по этому поводу.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 13:36:23
За кучочек 2007 года они говорят,что доплатят как только профинансируют заявки,а вот про "размер помощи по уходу за ребенком до трех лет,который выплачивался в 2008 и выплачивается в 2009 годах,соответствует действующему законодательству и не оспаривался в КС ни в 2008,ни в 2009 годах".(из ответа  УТСЗН)
Как-то это все противоречиво.Мы подаем иски на УТСЗН,оно косит стрелки на правительство,а правительство-то в итоге деньги будет выплачивать...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 13:39:48
Вся беда в том, что нас, собравшихся здесь, очень маленький процент от общей массы, поэтому на нас особо и внимания не обращают. Да суды завалены исками, но если бы хотя бы каждая вторая мама обратилась, думаю, что ситуация изменилась бы кардинально, а поскольку обращается каждая 20, а то и 25, то они не сильно заморачиваются по этому поводу.
Маленький процент это интересно сколько?
Не обращаются наверное потому что никто ничего не знает,а если и знает не хочет связываться.В этом деле хоть что-то нужно понимать для успешного исхода или нанимать адвоката,что не каждому по карману!
Ну подам я в суд,нужно еще отстоять свою правоту,ну пусть суд "ухвалить" мои требования и что,кто платить будет если бюджетом не предусмотрено?!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 13:45:13
Знаете, мы на юристе это обсуждали. Лень - это главная причина того, что мы так живем. Большинство мам придумало для себя успокоительное в виде того, что если вам будут выплачивать через суд, то и нам выплатят. Проще сидеть на лавочке с пивком и сигареткой, чем разбираться в чем-то. А процент можете посчитать сами. возьмите к примеру 10 знакомых, соседей мам, и сколько из них захотят обратится в суд, и получите процент. А я уверена, что нас очень мало.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 13:49:25
А я не уверена что очень мало,деньги лишними никогда не бывают!
Просто нужен толчок!
Нужна помощь хорошего юриста,нужен человек кто это все организует,кто разбирается что и как нужно делать,что и кому нужно писать.
А то так каждая будет судиться и не факт что получит эти деньги.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 10 Апрель 2009, 13:52:50
Вся беда в том, что нас, собравшихся здесь, очень маленький процент от общей массы, поэтому на нас особо и внимания не обращают. Да суды завалены исками, но если бы хотя бы каждая вторая мама обратилась, думаю, что ситуация изменилась бы кардинально, а поскольку обращается каждая 20, а то и 25, то они не сильно заморачиваются по этому поводу.
Маленький процент это интересно сколько?
Не обращаются наверное потому что никто ничего не знает,а если и знает не хочет связываться.В этом деле хоть что-то нужно понимать для успешного исхода или нанимать адвоката,что не каждому по карману!
Ну подам я в суд,нужно еще отстоять свою правоту,ну пусть суд "ухвалить" мои требования и что,кто платить будет если бюджетом не предусмотрено?!
Сегодня юристка управления труда, пришедшая ко мне на ПС заявила, что аж 30 дел рассматривается в нашем районе с нового года. Разве это много? Это пустяк. Остальные вот именно только и делают, что отсиживаются на лавках. И пока они будут сидеть ничего не поменяется, они думают что загребут жар чужими руками. Сама многих таких знаю. Волна пойдет и нам пересчитают, вот так!!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 13:59:10
Так это только в районе!
Ну а что они могут сделать,так же как и я собственно,если в этом ничего не понимают.
Давайте все таки объединяться,думаю,уверена,со всей Украины нас соберется приличное количество.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 10 Апрель 2009, 14:01:33
Так это только в районе!
Ну а что они могут сделать,так же как и я собственно,если в этом ничего не понимают.
Давайте все таки объединяться,думаю,уверена,со всей Украины нас соберется приличное количество.
Так и я не юристка. Вот вся информация от сюда и огромное спасибо тем кто ее предоставляет и помогает, если нужно.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 10 Апрель 2009, 14:03:32
ой, девочки, а чего это мой ник высвечивается как модератор? я ни чего не делала?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 10 Апрель 2009, 14:06:19
Девочки, пока Верховная Рада не приняла окончательно законопроект об ответственности за срыв рассмотрения судебных дел и проявление неуважения к суду (им пока некогда), в действующем Кодексе об административных правонарушениях я нашла такую статью:

 Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду

     "Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від  явки
в   суд   свідка,   потерпілого,   позивача,   відповідача  або  в
непідкоренні  зазначених  осіб  та  інших  громадян  розпорядженню
головуючого  чи  в порушенні порядку під час судового засідання, а
так  само  вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до
суду або встановлених у суді правил, -
     тягнуть  за  собою  накладення штрафу від шести до дванадцяти
неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян або адміністративний
арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

В приниципе, если ответчик не приходит без уважительной причины (оформленной в письменном виде), если начинает на слушании всячески "опускать" мамочку или отпускать едкие замечания, можно на микрофон заявить эту статью.
Как считаете?

Вот также статья из КоАП, по моему мнению, в подтверждение того, что при майновой шкоде используется ГК (у нас ведь пока административный позов и фактически ответчик совершил на наш взгляд пока административное правонарушение).
Что скажете?
 
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду

     Якщо у результаті вчинення  адміністративного  правопорушення
заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі  або
організації,   то   адміністративна   комісія,   виконавчий  орган
сільської,  селищної,  міської  ради під час вирішення питання про
накладення  стягнення  за адміністративне правопорушення має право
одночасно  вирішити  питання  про  відшкодування  винним  майнової
шкоди,  якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів
доходів  громадян,  а суддя районного, районного у місті, міського
чи  міськрайонного  суду  -  незалежно  від  розміру  шкоди,  крім
випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
    
     В інших випадках питання про  відшкодування  майнової  шкоди,
заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку
цивільного судочинства.


Вот еще для стадии исполнительнон производства. Тот же КоАП

Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного
                    виконавця

     "Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення
порушень  законодавства  про  виконавче  провадження,  втрата  або
несвоєчасне  відправлення  виконавчого  документа,  неподання  або
подання   неправдивих   відомостей  про  доходи  і  майновий  стан
боржника,  неповідомлення  боржником  про   зміну   місця   роботи
(знаходження),  а  також  неявка  без  поважних причин за викликом
державного виконавця -

     тягне за  собою  накладення  штрафу  від   двох   до   десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


А это свеженькая редакция ст. 175  Кримінального Кодексу УКраїни. Я так полагаю, на стадии исполнительного производства она тоже нам может пригодиться - это если придется подавать в прокуратуру заявление о преступлении начальника УТСЗН.
 
Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,
                 пенсії чи інших установлених законом
                 виплат

     "1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії
чи  іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один
місяць,  вчинена  умисно  керівником  підприємства,  установи  або
організації  незалежно  від  форми  власності  чи  громадянином  -
суб'єктом підприємницької діяльності, -

     карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до
двох  років,  або  позбавленням  волі  на  строк до двох років,  з
позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною
діяльністю на строк до трьох років.
{ Частина перша статті 175 в редакції Закону N 1027-VI ( 1027-17 )
від 19.02.2009 }

     2. Те  саме  діяння,  якщо  воно   було   вчинене   внаслідок
нецільового   використання   коштів,   призначених   для   виплати
заробітної плати,  стипендії, пенсії та інших встановлених законом
виплат, -

     карається    штрафом    від    тисячі   до   півтори   тисячі
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі
на  строк  до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти
років,  з  позбавленням  права  обіймати певні посади чи займатися
певною  діяльністю на строк до трьох років. { Абзац другий частини
другої  статті  175  в  редакції  Закону N 1027-VI ( 1027-17 ) від
19.02.2009 }

     3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
до притягнення  до  кримінальної  відповідальності  нею  здійснено
виплату заробітної плати,  стипендії, пенсії чи іншої встановленої
законом виплати громадянам.


      


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 14:07:49
Да,конечно огромное всем спасибо за предоставленную информацию,но а толк-то хоть есть?Кому-то выплатили деньги,а?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 14:11:08
А что вы подразумеваете под словом объединяться? Выйти как автомобилисты к Кабмину? Я не могу, хотя и хочу, я живу за 600 км от Киева. Могу только к нашему исполкому, и со своей стороны в городе делаю все возможное, чтобы побольше мам об этом узнали, только вместо отдачи в большинстве случаев выслушиваю претензии. Каждый сам кузнец своего несчастья, есть вещи которые должен каждый сделать сам, а не ждать манны небесной. Нашим мамам согласились помогать юристы Александр-Skryab и его жена-Ольга М (я с ними на юристе познакомилась), так вот оплата за услуги просто смешная. Так им лень задницу поднять и сходить в УПСЗН отнести заявление и взять выписку о выплатах, а вы говорите - не знают. одно дело, когда не знают, а совсем другое не хотят знать.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 10 Апрель 2009, 14:12:58
Да,конечно огромное всем спасибо за предоставленную информацию,но а толк-то хоть есть?Кому-то выплатили деньги,а?
Вы прям хотите все и сразу.)) Это ж не зарплата, месяц прошел и должны выплатить. Вы еще гарантии потребуйте о том что выиграете.
 :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 10 Апрель 2009, 14:13:17
ой, девочки, а чего это мой ник высвечивается как модератор? я ни чего не делала?

Это я тренируюсь в Администраторских "штучках"... Я надеюсь, Вы не обиделись? ;)

И еще... Как раз хотела дать Объявление-просьбу...

Очень прощу всех помочь с выбором кандидатур Модераторов... Принимаю предложения! Если у Вас есть какие-то замечания - тоже примем во внимание...

Можете писать в личку или прямо здесь, или в разделе Предложения - будем стараться все делать сообща и рационально...

Я прошу извинения у Елена_kolibric81 и marussya, что не спросила разрешения на назначение... Статус модератора не обязывает к увеличению нагрузки физической и к дополнительным  затратам времени - все по желанию и по возможности...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 10 Апрель 2009, 14:14:51
Да,конечно огромное всем спасибо за предоставленную информацию,но а толк-то хоть есть?Кому-то выплатили деньги,а?

Наталья, прочла все ваши сообщения и не пойму: чего вы добиваетесь, создавая эту волну? Или вы провоцируете здешних "жителей"?
 Мы все здесь достаточно давно, чтобы решить, что наше дело правое. По мере возможности каждая из нас рассказывает о создавшейся в государстве ситуации с пособиями не ленивым мамочкам. Если вы решили бороться, боритесь вместе с нами. Если колеблетесь, отойдите в сторонку и понаблюдайте: возможно, решение придет позже.

Хотите создать всеукраинскую политическую партию? Флаг вам в руки. Попробуйте.

 Но не сейте панику и сомнения среди новичков. Иначе это действительно будет похоже на провокацию!!!  


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 10 Апрель 2009, 14:36:46
Да,конечно огромное всем спасибо за предоставленную информацию,но а толк-то хоть есть?Кому-то выплатили деньги,а?
Уважаемая, вы что посмеяться зашли? То вы предалагаете акцию всеукраинского объединения, а то спрашиваете есть ли толк? Вы уж определитесь вначале для себя что вам нужно, или вы предпочитаете быть генератором идей, а нас выбрали в качестве исполнителей?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 14:41:22
Правильно,вы здесь уже давно,знаете что к чему да как.
Паника,не в панике дело,что может один и человек,а что тысячи объединенные одной целью?
Я все веду не к тому,чтобы панику посеять,наоборот,внести ясность.
Партию создать,маловато я для этого знаю,хотя главное идея,а там уж и силы подтянутся.
Просто может те,кто имеет больше прав и больше знаний что-то смогут придумать,а нет,так буду пробовать так же как и вы,терять-то все равно нечего.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 14:44:30
Хотела с вами посоветоваться, а вы почему-то накинулись............
Ладно,пойду советоваться с юристом :(


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 10 Апрель 2009, 14:55:32
Если у вас есть юрист, который хорошо ориентируется в данной проблеме, то Вам повезло!!! Я "в живую" таких юристов не встречала. Многие мамочки (не юристы) гораздо больше владеют информацией и делятся ею на этом сайте. За что им огромное спасибо. :) :) :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 14:59:47
Нет,нету,я только собираюсь пойти к нему,возьмется не возьмется...
Я просто в этих судебных делах вообще ничего не понимаю.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 10 Апрель 2009, 15:02:29
Хотела с вами посоветоваться, а вы почему-то накинулись............
Ладно,пойду советоваться с юристом :(

Не разворачивайтесь на 180 градусов... Вы и здесь можете проконсультироваться (бесплатно), только сформулируйте четко вопросы, на которые хотите получить КОНКРЕТНЫЕ ответы. Ведь изначально Вы задали вопросы, ответы на которые просто так "в книге" не найдешь... они больше из разряда философских с политическим намеком, а значит - риторические... Каждый, действительно, выбирает - идти ему тернистым путем или посидеть в затишье и понаблюдать за развитием событий... Сплотиться и давить массой на высшие эшелоны власти - идея хорошая, но поймите, к сожалению, не в нашей стране... Мы уже здесь сообща и письма-обращения составляли, только результат нулевой, потому как ГОСУДАРСТВО ДЕЛАЕТ ВИД, что не замечает проблемы... И закон не издадут поднаши требования - разбазарили бюджет как могли... Да даже если и случится ЧУДО и издадут закон из разряда "Дать мамочкам положенное", то все равно суммы, которые накопились за прошедшие периоды можно возместить только в судебном порядке, поскольку законы у нас не имеют регресса...
Оставайтесь с нами! :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Наталья от 10 Апрель 2009, 15:06:57
Вот,спасибо большое за толковое объяснение!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 10 Апрель 2009, 15:14:14
 Вот он http://zed.in.ua/category/2/24  Он в разделе Ситуауия с недоплатой... Мы вот все никак не можем определиться со структурой Меню.. Принимаем советы и пожелания! Если у кого-то будет минутка и возможность, можете посоветовать, как более удобно организовать базу информации: где вынести отдельным пунктом, где объединить подтемы (для более сжатого вида), а также просим помочь с названиями (чтоб коротко и понятно), особенно поработать надо на Тематические подборки...
Заранее - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 10 Апрель 2009, 15:26:42
Куда-то делось сообщение Натальи... Это я, наверное, как-то случайно напартачила... Я еще немного "деревянная" в администрировании... Благодаря правительству приходится "разносторонне" развиваться (управление сайтом для меня было совсем недавно на уровне китайского языка... Вот теперь я на языке компютерных технологий могу "сказать" пару слов типа "Спасибо!", "Здравствуйте!", "Я тебя люблю!" и т.д.)


Возвращаю текст "пропавшего" поста:

Наталья
Новичок


« Ответ #224 : Сегодня в 15:09:57 »   Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Будьте так любезны,подскажите пожалуйста куда делся алгоритм действий?

   


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 10 Апрель 2009, 18:02:20
НА юристе выложили постанову Ингулецкого райсуда, Кривой Рог, Днепропетровская обл, от 3 марта 2009 года, полностью основаное на позорных ценных указаниях Донецкого аппеляционного, в принципе, чего и следовало ожидать, что убило на повал:

Відповідно до частини 2 ст.5 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час розгляду і вирішення справи.

Что за бред такой???? Ведь ясно и коню, что ДБ 2008 утратил свое действие в 2009 году, и первоначальная редакция ЗУ про семьи с детьми, как и про страхование действует в полном обьеме с 1 января 2009 года!! ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАЗБИРАТЬСЯ. Легче конечно выполнить ценные указания!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 10 Апрель 2009, 18:09:52
М-дя.... грустно такое вот читать....Моя надежда на положительное решение суда по моему иску тает день ото дня.... Все же нужно в иске ссылаться на практику ЕСПЧ. Сначала указать, что международное право, практика ЕСПЧ, все эти Конвенции, Протоколы - согласно КАСУ - часть нашего законодательства. Потом конкретные выдержки указать из этих международных документов, и даже ссылку на конкретные дела сделать. Вобщем, дать понять судье, что с ЕСПЧ мы знакомы, и если не устраивает наше законодательство, принимайте решение по международному.
     


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 10 Апрель 2009, 18:18:49
НА юристе выложили постанову Ингулецкого райсуда, Кривой Рог, Днепропетровская обл, от 3 марта 2009 года, полностью основаное на позорных ценных указаниях Донецкого аппеляционного, в принципе, чего и следовало ожидать, что убило на повал:

Відповідно до частини 2 ст.5 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час розгляду і вирішення справи.

Что за бред такой???? Ведь ясно и коню, что ДБ 2008 утратил свое действие в 2009 году, и первоначальная редакция ЗУ про семьи с детьми, как и про страхование действует в полном обьеме с 1 января 2009 года!! ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАЗБИРАТЬСЯ. Легче конечно выполнить ценные указания!!!

Я только что прочитала лист минфина и вказивку голови Донецкого апеляційного (почему-то я про них раньше не знала). Просто в шоке...Наверно без ЕСПЧ никак...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 10 Апрель 2009, 19:26:45

Я только что прочитала лист минфина и вказивку голови Донецкого апеляційного (почему-то я про них раньше не знала). Просто в шоке...Наверно без ЕСПЧ никак...

А где эти "чудесные" докУменты прочитать можно?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 10 Апрель 2009, 19:36:06

Я только что прочитала лист минфина и вказивку голови Донецкого апеляційного (почему-то я про них раньше не знала). Просто в шоке...Наверно без ЕСПЧ никак...

А где эти "чудесные" докУменты прочитать можно?
я на юристе кидала,почитайте тут,модераторы,если оно не нужно для обозрения-удалите;)
ГОЛОВАМ ДОНЕЦЬКОГО ТА ЛУГАНСЬКОГО ОКРУЖНИХ СУДІВ, ГОЛОВАМ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ як АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ДОНЕЦЬКОЇ. ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Правові позиції Донецького апеляційного адміністративного суду
І питань застосування законодавства України щодо сплати допомоги
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У порядку інформації та для врахування при розгляді справ надсилається позиція Донецького апеляційного адміністративного суду з питань застосування законодавства України щодо сплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-Х 11
і встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання
державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на
забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту
населення.
Частиною 1 статті 1 вказаного закону встановлено, громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.
Вказаний Закон зазнавав змін в зв’язку з прийняттям Законів України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489 та «Державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 р. № 107, та розгляду внесених змін Конституційним Судом України щодо їх конституційності.
Розглядаючи справи за позовами про стягнення недоплати вказаної допомоги в 2007 році та визначення її розміру необхідно враховувати наступне.
Частиною першою статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» № 489 від 19.12.2006 року дію частини першої статті 15 зупинено на 2007 рік, і статтею 56 цього Закону встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ... здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Рішенням Конституційного Суду від 09.07.2007 визнано неконституційними положення статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в частині зупинення на 2007 рік дії частини першої статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
6 моменту визнання норми неконституційною, вона втрачає чинність, а тому з 09.07.2007 року відновлено дію статті частини 1 статті 15 Закону України в редакції, відповідно до якої допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
З таких підстав, право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виникає за період з 9 липня 2007 року по ЗІ грудня 2007 року в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» встановлено розмір мінімального прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 грн., з 1 квітня - 463 , грн., з 1 жовтня-470 грн.
В 2008 році порядок виплати та розмір допомоги по догляду за дитиною є іншим.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 року № 107, який набрав чинності з 01.01.2008 року знову внесено зміни до частини 1 статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», відповідно до яких допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановлених для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
Внесені зміни не розглядались Конституційним Судом щодо їх конституційності.
Суди першої інстанції помилково визначають про законність застосування редакції статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» до внесення змін Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», посилаючись на норми статті 22 Конституції України, та мотивуючи таке рішення тим, що при прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав. Таким чином, суди першої інстанції фактично визнають неконституційним зміни до Закону, та застосовують норми частини першої статті 15 яка не чинна. Визнання неконституційними законів України є виключною компетенцією Конституційного Суду України.
Статтею 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено, що покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
Відсутність бюджетного фінансування для здійснення соціальних виплат не можуть бути причиною у відмові в позові, з огляду на те, що судові рішення ухвалюються в межах норм діючого законодавства незалежно від наявності коштів Державного бюджету України.
Також необхідно звернути увагу на пункт 3 Перехідних положень Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», відповідно до яких розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму • для дитини відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що дорівнює 25 відсоткам зазначеного прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2006 року - 50 відсоткам цього прожиткового мінімуму.
Законами України про Державний бюджет України на 2007 та 2008 рік взагалі не визначався розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, а ті зміни які вносились до статті 15 зазначеного Закону, з 09.07.2007 року визнані неконституційними. Аналізуючи зазначене, можна прийти до висновку, що право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років виникає за період з 9 липня 2007 по 31 грудня 2007 г року відповідно до частини 1 статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в розмірі прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років. Також необхідно звернути увагу на положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240, відповідно до якого ( в редакції Закону станом на 19.12.2006 року), Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати ( працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею. Пунктом 2 статті 1 цього Закону визначено, що застрахована особа - це найманий працівник, на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
Статтею 43 цього Закону визначено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Дію вказаної статті на 2006 рік_було зупинено, що не дає права на її застосування в 2006 році. Законом України №489 від 19.12.2006 р. «Про Державний бюджет України на 2007 рік» дію статті 43 зупинено на 2007 рік, що визнано неконституційним рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 року № 6-рп/2007. Таким чином, положення статті 43 Закону з 09.07.2007 року діє в
редакції: «допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається
застрахованій особі розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру
прожиткового мінімуму, встановленого законом». Диспозиція цієї статті співпадає з положенням статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в частині розміру вказаної допомоги. Тобто розмір_ допомоги як застрахованим особам, так і не застрахованим особам за період з 09.0,7-2007 по 31.12.2007 року має визначатись з розміру прожиткового мінімуму.
Редакція цього Закону зазнала змін в зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 року № 107, а саме виключено статтю 43, та у назві і тексту Закону слова «народженням та» виключено. Тобто, після внесених змін період по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного_віку не є страховим випадком. Вказані зміни до цього Закону визнані такими, що не відповідають Конституції України згідно із рішенням від 22.05.2008 року. Таким чином, стаття 43 цього Закону діє з 22.05.2008 року в редакції: «допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму». Порядок виплати вказаної допомоги визначено статтею 50 цього Закону, відповідно до якої матеріальне забезпечення та соціальні послуги в зв’язку з витратами, зумовленими народженням застрахованим особам призначаються та надаються за основним місцем роботи за рахунок сплачених застрахованою особою страхових внесків. Таким чином, визначаючи право застрахованої особи на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, необхідно встановити чи може бути Управління соціального захисту населення відповідачем у спірних правовідносинах, якому не делеговано Повноваження щодо розпорядження коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а така допомога має призначатися за місцем основної роботи, і залежно від суб’єкту
відповідача визначити, чи буде вказана справа адміністративної юрисдикції.
— При вирішення такого спору також необхідно звернути увагу, що фактично з 01.01.2007 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не виплачується за місцем роботи, а всі справи передані до відповідного Управління праці та соціального захисту населення для здійснення вказаної допомоги виключно відповідно до Закону України ««Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
Порядок_.пр,изначення та виплати вказаної допомоги встановлювався Порядком призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 503, яка скасована згідно з постановою КМУ~від її січня 2007 року № ІЗ, яка втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. N 57. Вказаною постановою № 57 також внесено зміни в постанову КМУ від 27.12.20021 р. № 175 1 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім*ям з дітьми», яка є чинною
Голова
Донецького апеляційного
адміністративного суду Т.П. Б.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 10 Апрель 2009, 19:46:04
НА юристе выложили постанову Ингулецкого райсуда, Кривой Рог, Днепропетровская обл, от 3 марта 2009 года, полностью основаное на позорных ценных указаниях Донецкого аппеляционного, в принципе, чего и следовало ожидать, что убило на повал:

Відповідно до частини 2 ст.5 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час розгляду і вирішення справи.

Что за бред такой???? Ведь ясно и коню, что ДБ 2008 утратил свое действие в 2009 году, и первоначальная редакция ЗУ про семьи с детьми, как и про страхование действует в полном обьеме с 1 января 2009 года!! ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАЗБИРАТЬСЯ. Легче конечно выполнить ценные указания!!!


Я своими глазами видела иск (по нашим выплатам), основанный только лишь на КУ. Иск полностью удовлетворили 18 февраля 2009 года. Тогда я просто удивилась . Теперь же задумалась . Если указывать в иске КУ как основной аргумент, а все наши спец законы - всего лишь как дополнительный аргумент?  Например, в соответствии с КУ мое право на социальную помощь по уходу за ребенком  как конституционное право на социальную защиту, закреплено  в ст. такой-то КУ, гласит следующее: бла-бла-бла.... в размере не ниже прожиточного минимума. Вот мы и просим на основании КУ. А спец закон - для реализации нашего конст. права, "втилення його в життя" так сказать , и т.д. Ведь против Конституции  - какие могут быть указания? Она была до 2007, была после, ее не приостанавливали, не отменяли, она вступила в силу не 09.07.2007, на на 15 лет раньше....
     И может, все же нужно использовать в исках ст. КУ об ущербе, причиненном  неконституционным актом?  


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 10 Апрель 2009, 19:59:37
Визнання неконституційними законів України є виключною компетенцією Конституційного Суду України.


п. 2 Постановления (разъяснения) Пленума Верховного Суда Украины от 1.11.1996 г. № 9 «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия», где сказано: «...суды при рассмотрении конкретных дел должны оценивать содержание любого закона или иного нормативно-правового акта с точки зрения его соответствия Конституции и во всех необходимых случаях применять Конституцию как акт прямого действия. Судебные решения должны основываться на Конституции, а также на действующем законодательстве, которое не противоречит ей.

      Разве суды ПИ при рассмотрении наших исков "вызнають законы неконституцийнымы" как пишут в указаниях?? Они должны ОЦЕНИВАТЬ ЗАКОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ - а это "две большие разницы"! Причем здесь одно к другому?  Значит нужно обязательно в исках это вопрос освещать. Мол, я не прошу признать такой-то закон неконституционным, я прошу "вельмошановный суд" только лишь оценить его с точки зрения соответствия КУ, только лишь и всего. И Постанову Пленума ВСУ туда же.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 11 Апрель 2009, 14:44:44

Я своими глазами видела иск (по нашим выплатам), основанный только лишь на КУ. Иск полностью удовлетворили 18 февраля 2009 года. Тогда я просто удивилась . Теперь же задумалась . Если указывать в иске КУ как основной аргумент, а все наши спец законы - всего лишь как дополнительный аргумент?  Например, в соответствии с КУ мое право на социальную помощь по уходу за ребенком  как конституционное право на социальную защиту, закреплено  в ст. такой-то КУ, гласит следующее: бла-бла-бла.... в размере не ниже прожиточного минимума. Вот мы и просим на основании КУ. А спец закон - для реализации нашего конст. права, "втилення його в життя" так сказать , и т.д. Ведь против Конституции  - какие могут быть указания? Она была до 2007, была после, ее не приостанавливали, не отменяли, она вступила в силу не 09.07.2007, на на 15 лет раньше....
     И может, все же нужно использовать в исках ст. КУ об ущербе, причиненном  неконституционным актом?  
[/quote]

Лично беседовала с знакомым, которому за одно заседение в нашем суде полностью отказали по иску на основе только КУ.
Думаю, что главное не то, что иск на основе КУ или в придачу других законов.
Кто судьи - вот вопрос. Попадется вам такой судья, как Трещова, он разберется и в первом варианте, и во втором. Будет судья по развитию равен донецким браткам в худшем понимании этого слова - и Конституция не поможет. 

Господи, как же я рада, что форум и сайт заработали!!! У меня со вчерашнего чечера ничего не фурычило...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Сана от 11 Апрель 2009, 16:29:32
я своей знакомой делала иск, ПС она пропустила, тк уведомление пришло поздно (мне вообще через неделю пришло), ОС назначили на 14.04. Вчера ездила взять заперечення (по телефону сказали, что есть). Секретарь сказала заперечення нет и ответчик на ПС не приходил (но судя по моему делу - тетенька из УПСЗ ходит постоянно на все заседания), также сказала, что на ОС можно не приходить - все равно перенесут. Они ждут вказивки свыше, что делать по нашим делам.
У меня иск лежит с 14.01, Пс не было, ОС -судья заболела, в следующий раз - пообщались 5 минут (иск она не читала и я ей вкратце рассказывала),немного поспорили с УПСЗ по единоразовой, получила заперечення и разошлись до 31.03. ОС№3- опять не состоялось, судья опять заболела. Теперь должно быть 24.04. Но, если верить рассказам подруги, то опять перенесут!
Уже это задолбало! Подскажите, что делать - ждать или идти к председателю суда?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 11 Апрель 2009, 20:43:25
Фух,я сегодня наконец-то иск отправила по почте, :Dа то чуствую,если не отправлю,то уже никогда не отправлю,то одно,то другое мешает!получилось у меня 30 листов всех документов и 350 грамм весу :o,на почте тетенька удивилась :o,когда я в описи писала в одной строчке две(кто ж виноват,что у них там мало строчек :) )


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 11 Апрель 2009, 21:00:15
yaso4ka, ВОТ ЭТО В СУДЕ ОБАЛДЕЮТ!  ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 11 Апрель 2009, 21:28:30
не знаю,правильно сделала или нет?разделила в два файлика,подписав,"для суда","для ответчика",вот только как обычно что-то забуду!забыла приколоть к ответу из Гутсзн конверт,там же число,когда я получила ответ!на самом ответе числа нет....я в иске писала что получила такого-то числа...или не критично?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 11 Апрель 2009, 21:45:45
Не критично...  :)  Если возникнет у судьи вопрос, откуда Вы взяли "дату", то всегда можете в ходе заседания предоставить конвертик...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 11 Апрель 2009, 21:47:40
Фух,я сегодня наконец-то иск отправила по почте, :Dа то чуствую,если не отправлю,то уже никогда не отправлю,то одно,то другое мешает!получилось у меня 30 листов всех документов и 350 грамм весу :o,на почте тетенька удивилась :o,когда я в описи писала в одной строчке две(кто ж виноват,что у них там мало строчек :) )


ОБРАЗЕЦ ОПИСИ здесь http://zed.in.ua/node/225   
А также смотрите здесь (по этому адресу + в этом посте) в прикрепленном файле в лучшем виде этот образец(это Вам, yaso4ka, уже не поможет, но другим может пригодиться... Я распечатывала и на почте даже обрадовались, что все красиво и понятно, а не налепленные каракули, как у меня получилось на их бланке... Они взяли распечатанный вариант...)

    
    


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 11 Апрель 2009, 21:55:13
Спасибо,Лераната!там на почте у них свой листок описи был 15 на 10 см,ну дюже ж маленький ;D и еще вопросик,я там копировала из карточки медицинской,может это не котируется и нужно было брать официальную выписку?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 11 Апрель 2009, 22:08:25
Спасибо,Лераната!там на почте у них свой листок описи был 15 на 10 см,ну дюже ж маленький ;D и еще вопросик,я там копировала из карточки медицинской,может это не котируется и нужно было брать официальную выписку?

Не переживайте так... Мы в суд предоставляем КОПИИ всех документов, кроме квитанции об уплате суд.сбора (можно конечно и оригиналы высылать, если Вам не жалко потерять)... Потом судья в ходе суд.заседаний проверяет достоверность копий... Вы же не сам паспорт (в оригинале) выслали, а его копию ;) ... Так почему Вы переживаете сейчас за выписку? Спите спокойно! :)


Название: Конспект по ЗУ для застрахованных от Лидуня
Отправлено: leranata от 11 Апрель 2009, 23:11:38
Выкладываю конспект от Лидуня в красивом и доделанном виде... ;) Здесь ( и на сайте также) есть прикрепленный оригинал всего материала от Лидуни). Именно по застрахованным текст в оригинале находится после Конспекта ЗУ для незастрахованных...


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 
В редакції від  25.03.05


Розділ VIII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ

Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 972-IV від 19.06.2003; в редакції Закону N 2505-IVвід 25.03.2005 )


Стаття 41 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст.77, п.10)
В 2006 году КСУ не принимало никаких решений, которые могли бы восстановить первоначальное действие данной статьи, а выплатами помощи занималось исключительно ФСС.

Стаття 41 змінена ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 7).
Зміну визнано не конституційною (Рішення КСУ № 6, від 9.07.07)

Стаття 41 змінена ДБ 2008, виключена із закону (Розділ 2 ст 25 п. 12)
Зміну визнано не конституційною ( Рішення КСУ № 10, від 22.05.08)


Стаття 43. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
( Ст.. 43 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом N 2213-III від 11.01.2001 )
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Стаття 43 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст. 77, п. 10)  
В 2006 году КСУ не принимало никаких решений, которые могли бы восстановить первоначальное действие данной статьи, а выплатами помощи занималось исключительно ФСС.

Стаття 43 змінена ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 7).
Не конституційна (Рішення КСУ № 6, від 9.07.08)

Стаття 43 змінена ДБ 2008 виключена із закону (Розділ 2 ст 25 п. 12)
Не конституційна ( Рішення КСУ № 10, від 22.05.08)Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


5. До стабілізації економічного становища в Україні розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46 цього Закону, визначається Верховною Радою України щороку виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму одночасно з встановленням розміру страхових внесків з поступовим наближенням виплат до прожиткового мінімуму.

Діючі!!!
Прикінцеві положення змінені ДБ 2008, викладені у такій редакції (Розділ 2 ст. 25 п.16):


16) у пункті 5 розділу IX "Прикінцеві положення" слова і цифри "розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замінити словами і цифрами "розмір виплати, передбаченої статтею 46". Это означало бы, что наши выплаты восстановлены, но:
Зміну визнано не конституційною (Рішення КСУ № 10 від 22.05.08)
Это положение закона действующее, но стабилизация экономического положения не подходит ни под одно из перечисленных положений Конституции, с ним боремся при помощи Конституции Украины ст. 64
:В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Или ст.  22   При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.Щодо основ законодавства про страхування, та виключення з нього слів
24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):
1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та слова "малолітньою дитиною або" виключити;
2) в абзаці третьому частини першої статті 4 та абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;
3) у частині першій статті 25:
у пункті 3:
в абзаці першому слова "народженням та" виключити;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п'ятому пункту 5 слова "створення робочих місць" замінити словами "працевлаштування безробітних, в тому числі молоді на перше робоче місце";
4) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.
( Положення пункту 24 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 11 Апрель 2009, 23:52:56
...Заперечення дали стандартные, вот только один обзац всунули новый. Я хотела бы узнать надо ли мне на него как то реагировать или нет.
"" Стягнення з управління всіх понесених позивачем судових витрат повязаних з розглядом даної справи неможливе у звязку з тим, що відповідно до ст.4 Декрету Міністрів України від 21.01.1993 року №7-93 органи соціального захисту населення звільнені від сплати державного мита.""
Я готовлю ответ, в понедельник хочу отвезти, чтоб быстрее было. Что посоветуете?.. ???

Управление действительно освобождено от оплаты пошлины.
Но пошлина возвращается не из средств Управления, а оттуда куда Вы платитили ее, т.е. из местного бюджета.
Кажется в Декрете прописано порядок возвраты (если виновная сторона освобождена). Посмотрите там, или в КАСУ в разделе про пошлину.
В решении будет "повернути з бюджету сплачено мито".
Вообще это вопрос суда, а не истца откуда возвращать пошлину  :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Елена_kolibric81 от 12 Апрель 2009, 09:48:54
С ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ,ДОРОГИЕ МОИ!!!


Вербочкой по попе, я тебя стучу,
Крепкого здоровья для тебя хочу!!!
В доме, чтоб достаток,
В сердце, чтоб любовь!!!
С Вербным Воскресеньем!!!
Счастья вновь и вновь!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 12 Апрель 2009, 10:32:57
Девчонки, всех с ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ!!!!!

А теперь,если можно, вопрос. Правда не по теме, но может кто то знает. Если мне сейчас оформить  себя как  СПД, мне снимут пособие за рождение ( мне еще год получать за второго ребенка ) и пособие до трех лет ( я получаю на 2 детей)  :-\? И еще, я ведь в декретном отпуске, это если оформляться СПД нужно  с работы рассчитываться? ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 12 Апрель 2009, 11:33:29
Присоединяюсь!Всех с вербным воскресеньем!!!!
Девочки!вопрос!у меня кума живет в Киеве,в суд подала по прописке в Харькове,написала рассматривать без нее,а тут я читаю,Лераната написала,что судья сверяет копии документов с оригиналом ???так ей прийдется все равно ехать на ПС?так не наездишься с маленьким ребенком,ведь могут и перенести...или когда слушание без позывача,то они стандартно выносят решение даже не заморачиваясь,им даже наверное так и лучше....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 12:32:35
Если мне сейчас оформить  себя как  СПД, мне снимут пособие за рождение ( мне еще год получать за второго ребенка ) и пособие до трех лет ( я получаю на 2 детей)  :-\? И еще, я ведь в декретном отпуске, это если оформляться СПД нужно  с работы рассчитываться? ???

1. Для регистрации СПД увольняться не нужно. Разве что если Вы гос.служащая.
2. Получать пособие и вести предпринимательскую деятельность с 01.03.2008 года запретили (Постанова КМ от 22.02.2008 г.). Можно, конечно, пытаться доказывать через суд что это нарущение конституционных прав, но, как по мне, овчинка вычинки не стоит.

Поэтому решите, что Вам в данный момент нужней - пособие или тот доход, который Вы планируете получить от ПД. Если второе будет выше, регистрирутесь, почему бы и нет  :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 12:35:26
Присоединяюсь!Всех с вербным воскресеньем!!!!
Девочки!вопрос!у меня кума живет в Киеве,в суд подала по прописке в Харькове,написала рассматривать без нее,а тут я читаю,Лераната написала,что судья сверяет копии документов с оригиналом ???так ей прийдется все равно ехать на ПС?так не наездишься с маленьким ребенком,ведь могут и перенести...или когда слушание без позывача,то они стандартно выносят решение даже не заморачиваясь,им даже наверное так и лучше....

На моей практике судьи практически никогда не сверяют копию с оригиналом. Разве что по требованию одной из сторон. Если для судьи этот вопрос встанет принципиально (в чем сомневаюсь) он вынесет ухвалу об обязательном присутствии истца и/или о предоставлении суду оригиналов документов.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 12 Апрель 2009, 13:40:09

Я своими глазами видела иск (по нашим выплатам), основанный только лишь на КУ. Иск полностью удовлетворили 18 февраля 2009 года. Тогда я просто удивилась . Теперь же задумалась . Если указывать в иске КУ как основной аргумент, а все наши спец законы - всего лишь как дополнительный аргумент?  Например, в соответствии с КУ мое право на социальную помощь по уходу за ребенком  как конституционное право на социальную защиту, закреплено  в ст. такой-то КУ, гласит следующее: бла-бла-бла.... в размере не ниже прожиточного минимума. Вот мы и просим на основании КУ. А спец закон - для реализации нашего конст. права, "втилення його в життя" так сказать , и т.д. Ведь против Конституции  - какие могут быть указания? Она была до 2007, была после, ее не приостанавливали, не отменяли, она вступила в силу не 09.07.2007, на на 15 лет раньше....
     И может, все же нужно использовать в исках ст. КУ об ущербе, причиненном  неконституционным актом? 
Мне собес  написал: Конституция не содержит прямых норм, которые бы определяли размер. А ст.46 - ниче не знаем, пособие не основной доход.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 16:32:22
...Заперечення дали стандартные, вот только один обзац всунули новый. Я хотела бы узнать надо ли мне на него как то реагировать или нет.
"" Стягнення з управління всіх понесених позивачем судових витрат повязаних з розглядом даної справи неможливе у звязку з тим, що відповідно до ст.4 Декрету Міністрів України від 21.01.1993 року №7-93 органи соціального захисту населення звільнені від сплати державного мита.""
Я готовлю ответ, в понедельник хочу отвезти, чтоб быстрее было. Что посоветуете?.. ???

Управление действительно освобождено от оплаты пошлины.
Но пошлина возвращается не из средств Управления, а оттуда куда Вы платитили ее, т.е. из местного бюджета.
Кажется в Декрете прописано порядок возвраты (если виновная сторона освобождена). Посмотрите там, или в КАСУ в разделе про пошлину.
В решении будет "повернути з бюджету сплачено мито".
Вообще это вопрос суда, а не истца откуда возвращать пошлину  :)

КАС України
Стаття 94. Розподіл судових витрат
1. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).
2. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз.
3. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
.............
............
6. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 17:02:45
Девченки, поправьте меня, если я не права.
Стаття 56. Установити, що у 2007 році: .... и пошли изменения и ограничения

Стаття 71.  З  метою  приведення  окремих  норм   законів   у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:
7) статей  41  та  43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  у  ......

Т.е. в данном случае можно говорить о том, что действие ЗУ ГБ 2007 прекратило действие с окончанием года, а значит и действие этих статей. Хоя в принципе они -то были признаны неконституционными.

А в 2008 году звучит по-другому:он не ограничивает действие законов, а вносит в них изменения. Изменения в 2240 признаны неконституционными, значит в 2009 году действует хорошая первоначальная редакция.
А в семейный закон изменения неконституционными не признавались, значит в этом году он действует в редакции "для всех - и застрахованных, и незастрахованных"

Если писать иск на пособие, назначенное в 2009 году, то с 2240 все красиво получается, а с семейным - снова только Конституция?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 12 Апрель 2009, 17:17:50
Девченки, поправьте меня, если я не права.
Стаття 56. Установити, що у 2007 році: .... и пошли изменения и ограничения

Стаття 71.  З  метою  приведення  окремих  норм   законів   у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:
7) статей  41  та  43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  у  ......

Т.е. в данном случае можно говорить о том, что действие ЗУ ГБ 2007 прекратило действие с окончанием года, а значит и действие этих статей. Хоя в принципе они -то были признаны неконституционными.

А в 2008 году звучит по-другому:он не ограничивает действие законов, а вносит в них изменения. Изменения в 2240 признаны неконституционными, значит в 2009 году действует хорошая первоначальная редакция.
А в семейный закон изменения неконституционными не признавались, значит в этом году он действует в редакции "для всех - и застрахованных, и незастрахованных"

Если писать иск на пособие, назначенное в 2009 году, то с 2240 все красиво получается, а с семейным - снова только Конституция?

Вы все верно написали... Судя по всему, точно так же, как незастрахованным тяжело даказать, что КУ и РКСУ№26 дают добро на требуемый минимум, - не легко и застрахованным  доказать, что они имеют право "вернуться" в свой закон... Так что 2008=2009


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 12 Апрель 2009, 17:59:31
Цитировать
Если писать иск на пособие, назначенное в 2009 году, то с 2240 все красиво получается, а с семейным - снова только Конституция?

Девченки!! Вы что!! Нормы ДБ 2008 теряют свою силу с окончанием года!!! там даже прописано это, где-то в прикинцевых положениях, что все эти изменения принимаются на 2008 год, и теряют свое действие 31 декабря 2008 года!!!! Так что зу про семьи действует в 2009 году в первозданном виде, в редакции от 25.03.2005!!!! Только постанова КМУ 1751 действует как и раньше, но разве вшивая постанова может менять действие ЗАКОНА???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 18:12:50
Вы все верно написали... Судя по всему, точно так же, как незастрахованным тяжело даказать, что КУ и РКСУ№26 дают добро на требуемый минимум, - не легко и застрахованным  доказать, что они имеют право "вернуться" в свой закон... Так что 2008=2009
Я сегодня на бронепоезде.  ::)А села я на него по такому поводу. Дело в том, что у меня 2 отпуска по уходу (с одним ребенком). Первый был с 04.03.2008 по 23.11.2008, а с 24.11.2008 до 03.03.2009 я работала полный рабочий день. Весь период 2008 года у меня в суде. Теперь с 04.03.2009 начался повторный отпуск, назначено пособие, уже была первая выплата - за март. И вот я думаю: имеет ли смысл сейчас, не обращаясь с заявлением в УТСЗН, прямо в судебном заседании увеличить исковые требования, добавив 2009 и выплату на будущее. И предоставить им справку с банку про полученные суммы.
На Первом юридическом была идея по детям, рожденным в 2009 году:
-Скасувати рішення про призначення допомоги у 2009;
-зобовязати прийняти нове рішення про призначення у розмірі не нижче прожиткового мінімуму.
Как бы деньги еще практически не выплачивались, я ничего не теряю. Практически это иск за начисление 2009.

Только вот торможу как бы побольше обосновать? Чтоя должна написать, что изменения бюджетом предыдущих лет закончились с окончанием года (2006, например), в 2007 и 2008 - признаны неконституционными, а бюджет на 2009 особо не вмешивался в ЗУ 2240, значит надо прожиточный минимум. так что ли?

Решение надо принять до заседания 14.04.2009.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 18:16:06
Цитировать
Если писать иск на пособие, назначенное в 2009 году, то с 2240 все красиво получается, а с семейным - снова только Конституция?

Девченки!! Вы что!! Нормы ДБ 2008 теряют свою силу с окончанием года!!! там даже прописано это, где-то в прикинцевых положениях, что все эти изменения принимаются на 2008 год, и теряют свое действие 31 декабря 2008 года!!!! Так что зу про семьи действует в 2009 году в первозданном виде, в редакции от 25.03.2005!!!! Только постанова КМУ 1751 действует как и раньше, но разве вшивая постанова может менять действие ЗАКОНА???

Так а где точно в ГБ 2008 написано, что с концом года ГБ 2008 - канул в лету? Очень надо.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 12 Апрель 2009, 18:16:13
Мне нужна ваша помощь. я делаю увеличение позовных вымог, и хочу туда втулить расходы на интернет, 500 гривен за то что я сама представляю свои интересы в суде. Так вот, я не знаю как это оформить. Написала пока так, а сомнения гложут, и мало как-то:

Підсумовуючи вищенаведене, приходжу до висновку що Управління праці та соціального захисту населення Соснівської районної у м. Черкаси Ради помилково або свідомо порушило моє право на отримання повної та достовірної інформації щодо моїх конституційних прав. Чим змусило мене, за рахунок часу спілкування з дитиною та здійснення фізичного та психічного її виховання (а саме з такою метою я знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьох років), досліджувати, переважно у нічний час, нормативно-правові акти щодо реалізації органом соціального захисту населення своїх обов’язків, не маючи змоги найняти кваліфікованого адвоката самостійно представляти свої інтереси в суді. Тому я вважаю, що маю повне моральне право вимагати відшкодування матеріальних витрат, пов*язаних зі справою, а саме, витрати на оплату послуг мережі Інтернет за період з січня 2009 року по квітень 2009 року у розмірі--------(роздруківка додається), та 500 гривень  ?????????????????????

КТО что подскажет?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 12 Апрель 2009, 18:23:09
ДБ 2008
Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Розділ I цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року і діє по 31 грудня 2008 року.
Розділ II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" діє по 31 грудня 2008 року.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 12 Апрель 2009, 18:28:42
И вот я думаю: имеет ли смысл сейчас, не обращаясь с заявлением в УТСЗН, прямо в судебном заседании увеличить исковые требования, добавив 2009 и выплату на будущее. И предоставить им справку с банку про полученные суммы.

я думаю что вы должны решить, либо вы это делаете сразу, либо потом отдельным иском, волокитой и неизвесно когда. я писала так:

Кабінетом міністрів України до теперішнього часу не надано нових постанов про порядок призначення даних видів допомог. Постанови, якими керується Відповідач у своїй діяльності у частині встановлення розміру допомог, не відповідають Конституції України, діючому у повному обсязі Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"  та Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
Коригування розміру допомоги в сторону її зменшення заборонено нормами ст.ст. 22, 46 Конституції України, якими визначено що, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав; а соціальні виплати та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Керуючись вище зазначеним хочу внести уточнення щодо нарахованих сум допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2009 році, та додати їх до позовних вимог.
Таблиця з розрахунком, прож минимум как в декабре 2008
Роздруківка з банку по виплаченим сумам у 2009 році додається.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 12 Апрель 2009, 19:21:01

Я своими глазами видела иск (по нашим выплатам), основанный только лишь на КУ. Иск полностью удовлетворили 18 февраля 2009 года. Тогда я просто удивилась . Теперь же задумалась . Если указывать в иске КУ как основной аргумент, а все наши спец законы - всего лишь как дополнительный аргумент?  Например, в соответствии с КУ мое право на социальную помощь по уходу за ребенком  как конституционное право на социальную защиту, закреплено  в ст. такой-то КУ, гласит следующее: бла-бла-бла.... в размере не ниже прожиточного минимума. Вот мы и просим на основании КУ. А спец закон - для реализации нашего конст. права, "втилення його в життя" так сказать , и т.д. Ведь против Конституции  - какие могут быть указания? Она была до 2007, была после, ее не приостанавливали, не отменяли, она вступила в силу не 09.07.2007, на на 15 лет раньше....
     И может, все же нужно использовать в исках ст. КУ об ущербе, причиненном  неконституционным актом? 
Мне собес  написал: Конституция не содержит прямых норм, которые бы определяли размер. А ст.46 - ниче не знаем, пособие не основной доход.


   а вЫ ИМ НА ЭТО  вот это:


             В решении КСУ от 14.12.2000 г. № 15 рп-/2000 ( дело о порядке исполнения решений КСУ) КСУ определил, что  «решения КСУ имеют прямое действие и для  набрання действия не требуют подтверждений со стороны каких-либо органов государственной власти. Обязательство исполнения решений КСУ является требованием КУ ( ч.2 ст. 150)» (абз.3 п.4 мотивировочной части).
             Системное толкование нормативных положений в контексте КУ свидетельствует, что решения КСУ независимо от того, указан в них порядок и сроки их исполнения или нет, являются обязательными к исполнению на всей территории Украины. Органы гос. Власти, органы Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, объединения, организации, должностные и служебные лица, граждане и их объединения, иноземцы и лица без гражданства должны воздерживаться от применения или использования правовых актов или их положений, признанных неконституционными. Решения КСУ
              Согласно ч.2 ст. 70 Закона Украины «О конституционном суде Украины»  в случае необходимости КСУ может определить в своем решении дополнительные меры, связанные в порядком их выполнения. При этом независимо от того, указан ли в решении КСУ порядок его исполнения, соответствующие государственные органы обязаны действовать только на основании, в пределах компетенции и способом, которые предусмотрены КУ и законами Украины. Однако дополнительное указание в решениях КСУ о порядке их исполнения не отменяет и не подменяет  общей обязанности их исполнения. Независимо от того, присутствует или отсутствует в решения КСУ указания о порядке их исполнения, соответствующие законы, другие правовые акты или их отдельные положения, признанные по эти решениям неконституционными, не подлежат применению.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Svetok от 12 Апрель 2009, 19:48:41
девочки  подскажите  пожалуста:
подала иск на русском языке, пришла ухвала усунути недолики, т.е. иск подать на державном языке написали,  видповидно до ч.ч.1 та 2 ст.15 КАС,
мои действия:
1. я пишу иск на укр. языке и заявление (дополнение, изменение - не пойму) "про усунення недоліків", 
2. опять через канцелярию подавать или сразу секретарю подавать?
может так:
                                                         Клопотання  или Пояснення


Я, ....., 17.03.2009р. подала до Малиновського  районного суду м.Одеси   адміністративний позов  до  Управління праці та соціального захисту населення  Малиновської   міської Ради в  м.Одесі  про визнання  дій неправомірними та виплату державної допомоги.
27..03.2009р. позовна заява №2-А-584/2009 залишена без руху Ухвалою Малиновського районного суду м.Одеси,  суддя Савинська І.О., до усунення недоліків. 12.04.2009р. я отримала листа з ухвалою. На виконання вимог вказаної вище ухвали та керуючись ст.ст. 49,51 КАС України надаю до суду адміністративну позовну заяву в порядку КАС україни.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 12 Апрель 2009, 19:58:46
Клубничка-Вероничка, даже если собес считает, что пособие - не основной доход, то :


          Решение КСУ № 20-рп/2004 от 01.12.2004 г –  : «  В соответствии с правовой позицией КСУ, поскольку для  значительного количества граждан  Украины льготы, компенсации и гарантии, право на которые предусмотрено действующим законодательством, являются дополнением к основным источникам существования, необходимой составляющей конституционного права на обеспечение достаточного уровня жизни ( ст. 48 КУ), который не может быть ниже прожиточного минимума, установленного законом ( ч.3 ст. 46 КУ), то сужение содержания и объема этого права путем принятия новых законов или внесения изменеий в действующие законы по ст. 22 КУ не допускается. Приостановление его действия возможно при условии введения в соответствии с п 31 ч 1 ст. 85,  п. 19 ч.1 ст. 92 КУ чрезвычайного положения ( ст. 64 КУ) – решение КСУ от 20.03.2002 г. № 5-рп/2002  в деле о льготах, компенсациях и гарантиях).


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 12 Апрель 2009, 20:10:43
СПАСИБО!!!!!!!
SumAnna!!!! СПАСИБО вам. Ваш труд и помощь действительно неоценимая услуга!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 20:23:52
девочки  подскажите  пожалуста:
подала иск на русском языке, пришла ухвала усунути недолики, т.е. иск подать на державном языке написали,  видповидно до ч.ч.1 та 2 ст.15 КАС,
мои действия:
1. я пишу иск на укр. языке и заявление (дополнение, изменение - не пойму) "про усунення недоліків", 
2. опять через канцелярию подавать или сразу секретарю подавать?

Пишите исправленный иск (конечно, насчет языка можно было поспорить, но проще написать на украинском как по мне), а к нему приложите  Супроводжуючій  лист:

Название суда

Супроводжуючій  лист


На виконання  вимог  ч.ч.1, 2 ст.15  КАС  України  та  Ухвали  ___ (название) суду  від __.__.2009 р. (суддя ФИО )  мною усунути недоліки Адміністративного позову про ____ .
Прошу суд відкрити провадження за даним Адміністртивним позовом.

Отдавайте через канцелярию. Главное чтобы поставили отметку. Если секретарь ее поставит можно и ему (в каждом суде свои порядки)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 20:28:25
Мне нужна ваша помощь. я делаю увеличение позовных вымог, и хочу туда втулить расходы на интернет, 500 гривен за то что я сама представляю свои интересы в суде. Так вот, я не знаю как это оформить. Написала пока так, а сомнения гложут, и мало как-то:

Підсумовуючи вищенаведене, приходжу до висновку що Управління праці та соціального захисту населення Соснівської районної у м. Черкаси Ради помилково або свідомо порушило моє право на отримання повної та достовірної інформації щодо моїх конституційних прав. Чим змусило мене, за рахунок часу спілкування з дитиною та здійснення фізичного та психічного її виховання (а саме з такою метою я знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьох років), досліджувати, переважно у нічний час, нормативно-правові акти щодо реалізації органом соціального захисту населення своїх обов’язків, не маючи змоги найняти кваліфікованого адвоката самостійно представляти свої інтереси в суді. Тому я вважаю, що маю повне моральне право вимагати відшкодування матеріальних витрат, пов*язаних зі справою, а саме, витрати на оплату послуг мережі Інтернет за період з січня 2009 року по квітень 2009 року у розмірі--------(роздруківка додається), та 500 гривень  ?????????????????????

КТО что подскажет?

Лидуня, спасибо за Прикынцевы положення. Вот что бывает, когда законы кусками читаешь, как я. Такой ценной вещи не заметила.

По Вашему вопросу: Мне кажется не тулите сюда моральное право. Просто уберите это слово и все оставьте как есть.

Теперь вопрос: что за распечатка? Проста сумма ежемесячной оплаты за Интернет (абонплата)? Если да, то я бы на месте судьи в зачет абонплату не взяла, потому что. кроме Вас интернетом пользовалась вся семья, разными сайтами.

Если в распечатке указано, что 500 грн. набежало за пользование конкретными сайтами (НАУ, Реестр судебных решений, тот же Первый юридический, этот сайт (хотя на этом сайте по названию не поймешь) то более реально.
Это я придираюсь как налоговик. Может у судей все проще.

Или еще вариант - интернета не было раньше, а только в январе поставили и Вы подали иск. Тут еще куда не шло. Но тоже за уши притянуто.

И самое плохое - по какой статье из главы 7 КАСУ Вы притулите интернет. Я так понимаю, что типа правовая помощь. Но вряд ли. Более реально "заключить" с юристом договор.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 20:31:25
Мне нужна ваша помощь. я делаю увеличение позовных вымог, и хочу туда втулить расходы на интернет, 500 гривен за то что я сама представляю свои интересы в суде. Так вот, я не знаю как это оформить. Написала пока так, а сомнения гложут, и мало как-то:

Почитайте на эту темы статьи КАСУ. По поводу того, что возмещается по админ делам. То что Вы написали нужно обернуть обязательно в статьи КАСУ.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 20:35:37
И самое плохое - по какой статье из главы 7 КАСУ Вы притулите интернет. Я так понимаю, что типа правовая помощь. Но вряд ли. Более реально "заключить" с юристом договор.

Согласна.
Привлечь юриста (может есть знакомый ЧПшник-юрист?) было бы намного реальней.
Да можно в любую юр.контору зайти и попробовать договориться, хоть за 10-15 грн (фиктивный договор на составление иска)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 12 Апрель 2009, 20:42:15
По 2009 году.
Я глубоко не вникала, но на вскидку, по-моему, Решение 27.11.2008 открывает дорогу ко всем  годам.
Бюджетом устанавливать ничего нельзя.Только спец. законами.
Кстати, именно поэтому есть Постанова КМ о выплате единоразовой помощи по 12, 25 и 50 тыс. Ее примерно месяц назад выкладывали.
А пособие до 3-х лет только в законох (о помощи и соц.страхе). Упонимание обоих законов в Бюджете2009 как раз и говорит о том, что они рабочии ОБА, с нормальным (а не урезаным) размером пособия).

По поводу перерыва отпуска - я бы писала сейчас дополнения на увеличение исковых требований. Стороны теже, основание тоже, предмет тотже, только период перерыв.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 12 Апрель 2009, 20:57:58
Маруся! спасибо за основные источники существования, я совершенно о них забыла и не приготовила шпору, а теперь как прозрела.
По-поводу интернета конечно распечатку помесячную, у меня безлимитка было 90 грн в месяц, стало 60, всего 270 гривен где-то, мало конечно, но почему мне их дарить госс-ву? ИНТЕРНЕТ ВПИШУ 100%, А от  500 гривен придется наверное отказаться, нечем крыть, просто стало жалко свой труд, ночи просиженные у компа, и ребенкино время украденное...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Svetok от 12 Апрель 2009, 21:16:33
SumAnna - cпасибо большое..


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 12 Апрель 2009, 21:43:28
девочки  подскажите  пожалуста:
подала иск на русском языке, пришла ухвала усунути недолики, т.е. иск подать на державном языке написали,  видповидно до ч.ч.1 та 2 ст.15 КАС,
мои действия:
1. я пишу иск на укр. языке и заявление (дополнение, изменение - не пойму) "про усунення недоліків", 
2. опять через канцелярию подавать или сразу секретарю подавать?
может так:
                                                         Клопотання  или Пояснення


Я, ....., 17.03.2009р. подала до Малиновського  районного суду м.Одеси   адміністративний позов  до  Управління праці та соціального захисту населення  Малиновської   міської Ради в  м.Одесі  про визнання  дій неправомірними та виплату державної допомоги.
27..03.2009р. позовна заява №2-А-584/2009 залишена без руху Ухвалою Малиновського районного суду м.Одеси,  суддя Савинська І.О., до усунення недоліків. 12.04.2009р. я отримала листа з ухвалою. На виконання вимог вказаної вище ухвали та керуючись ст.ст. 49,51 КАС України надаю до суду адміністративну позовну заяву в порядку КАС україни.Я в шоке, честно говоря. Это в Одессе в Малиновском суде такое творится? Ко многим судейским бредням я уже привыкла, но это - хит сезона!!!! Нет предела судейскому беспределу, извините за тавталогию! Конечно, можно было бы поспорить на счет державной мовы, но, придерживаюсь мнения SumAnna - лучше перевести на укр. и не морочить себе голову. У подруги Административный окружной Одессы: иск на русском, дополнения на русском, да еще и судья перед каждым заседанием предлагает ей общаться на том языке, на котором ей удобно. И особенно громко - под аудиозапись - предлагает  переводчика. Та уже устала отказываться))). У меня то же самое - все на русском. Я уже писала где-то на "юристе", что на моей практике иски в суд подавали катайцы на китайском и испанец на испанском. Суд рассматривал аж бегом без всякого требования перевести заявления в суд на державну мову!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 12 Апрель 2009, 22:02:17
Понравилось про китайцев и испанцев. :) Им можно - без вопросов. А гражданам Украины - только на украинском. На русском ни в коем случае, не знаешь украинского - бери переводчика. ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Svetok от 12 Апрель 2009, 22:50:08
Я в шоке, честно говоря. Это в Одессе в Малиновском суде такое творится? Ко многим судейским бредням я уже привыкла, но это - хит сезона!!!! Нет предела судейскому беспределу, извините за тавталогию! Конечно, можно было бы поспорить на счет державной мовы, но, придерживаюсь мнения SumAnna - лучше перевести на укр. и не морочить себе голову. У подруги Административный окружной Одессы: иск на русском, дополнения на русском, да еще и судья перед каждым заседанием предлагает ей общаться на том языке, на котором ей удобно. И особенно громко - под аудиозапись - предлагает  переводчика. Та уже устала отказываться))). У меня то же самое - все на русском. Я уже писала где-то на "юристе", что на моей практике иски в суд подавали катайцы на китайском и испанец на испанском. Суд рассматривал аж бегом без всякого требования перевести заявления в суд на державну мову!
[/quote]

да, встречала от вас на форуме о китайцах :),  тоже не в восторге от этого решения судьи,  решила  пойти  навстречу ей - напишу на укр. мове,   но потом всё равно  устно вспомню ихние эти заморочки..... 
я когда подавала,  курица, которая в канцелярии тоже прицепилась к русскому языку,  мол надо подавать на украинском, но приняла и зарегестрировала..
отфутболивают  мамочек как могут.... лучше б  решения принимали так же правильно, как требуют ....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 12 Апрель 2009, 23:09:51
Клубничка-Вероничка, даже если собес считает, что пособие - не основной доход, то :
          Решение КСУ № 20-рп/2004 от 01.12.2004 г –  : «  В соответствии с правовой позицией КСУ, поскольку для  значительного количества граждан  Украины льготы, компенсации и гарантии, право на которые предусмотрено действующим законодательством, являются дополнением к основным источникам существования, необходимой составляющей конституционного права на обеспечение достаточного уровня жизни ( ст. 48 КУ), который не может быть ниже прожиточного минимума, установленного законом ( ч.3 ст. 46 КУ), то сужение содержания и объема этого права путем принятия новых законов или внесения изменеий в действующие законы по ст. 22 КУ не допускается. Приостановление его действия возможно при условии введения в соответствии с п 31 ч 1 ст. 85,  п. 19 ч.1 ст. 92 КУ чрезвычайного положения ( ст. 64 КУ) – решение КСУ от 20.03.2002 г. № 5-рп/2002  в деле о льготах, компенсациях и гарантиях).
Ну, у меня в запереченнях есть что я думаю по поводу основного дохода, тем более, что я застрахованная. И соглашаться на неосновной - че-то не хочется. Тем более пока склоняюсь к мысли, что тут должно быть так:ОД+льготы, добавки, гарантии = прожиточному минимуму. Сейчас почитаю, конечно, решение.
Фу, наконец-то поняла о чем тут говориться :D. Если установили в законе размер гарантии, то уменьшать нельзя. Да, хорошее решение!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 12 Апрель 2009, 23:24:26
А еще вот у меня вопрос:
Я написала в своих дополнениях такую фразу:
"Щодо застосування Відповідачем норм Закону України Про Державний бюджет, як норм закону, який має найсильнішу юридичну силу при визначенні розміру допомог, та ст. 95 Конституції України, як на підставу для відмови виконувати вимоги законів України щодо надання належного розміру допомог"
А собес в своих запереченнях писал так: "Конституція України не містить прямих норм, які б визначали розміри державних виплат, або
встановлювали ієрархічну залежність одних законів від інших. Прийняті Верховною Радою України закони є актами рівної юридичної сили. Єдиний закон України, який Конституція Ухраїни виокремлює серед інших, це закон про Державний бюджет України. Крім того, ст. 46 Конституції України, на яку посилається позивач визначено, що пенсії або інші види соціальних виплат та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого
законом, у разі якщо вони с основним джерелом існування. "
Теперь они справедливо утверждают, что то, что я написала - они не говорили. Действительно, я "поперек батьки" побежала. Хотя можно выделенный текст трактовать так, как я написала
Могу я в очередных уточненнях написать так: абз.1. п.І Доповнень скласти в наступной редакції: Щодо застосування норм Закону України Про Державний бюджет, як норм закону, який нибито має найсильнішу юридичну силу при визначенні розміру допомог, та ст. 95 Конституції України, як на підставу для відмови виконувати вимоги законів України щодо надання належного розміру допомог?
Или уже не морочить себе голову?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 12 Апрель 2009, 23:32:53
В УТСЗН нововведения. :o
1. Переоформляла пособие по уходу до трех лет по доходам - стали требовать в обязательном порядке идентификационный номер ребенка. Без него ничего делать не будут.
2. После заполнения всех бланков дали подписать заявление на малю-ю-юсеньком клаптике бумажки о том, что я САМА заберу уведомление о назначении мне пособия. Учатся! Перестраховка!

С малым ходила в детскую поликлинику и решила заодно взять справочку о том, что мой ребенок действительно находился на ГВ по требованию. На всякий случай... ;D
Так врачиха, когда я сказала что для суда - сначала не хотела давать. Даже к главному ходила. Сошлись на справке "по месту требования".


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 13 Апрель 2009, 11:27:31
http://zed.in.ua/node/291
девочки, прокомментируйте....
это сборная солянка из наработанного материала форумчан + немного своего.....
(тяжко справиться с техникой) просьба на иероглифы не обращать внимания, после них идет текст. ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 13 Апрель 2009, 12:29:43
Девочки, подскажите, пожалуйста, - заява про аппеляцию подаётся в канцелярию - в любой день, или только в приёмный?

Ой, это все настолько индивидуально в каждом суде, только узнавать на месте.
У нас, например, я вообще в суде не слышала такого понятия как "приемный день", а форумчане пишут у них есть маразмы с такими днями.
Учитывая существование ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ сроков, т.е. когда дается определенное колличество дней для какого процессуального действия (подать ап.заявление и т.п.) - приемные дни это самоуправство суда, но.....

Спасибо, Аня.

Всем доброго дня! Очень рада, что наш "дом" снова работает!

Завтра поеду "на штурм", буду разбираться. Хочу забрать Постанову (или её копию) и подать заявление на аппеляцию.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 13 Апрель 2009, 12:41:39
Завтра поеду "на штурм", буду разбираться. Хочу забрать Постанову (или её копию) и подать заявление на аппеляцию.

Девчонки, если у вас есть выбор в какой день отнести заявление на апелляцию (в течении 10 дней, которые даются), то несите не в 1-2-й день из этих 10, а на 8-9-й - чтобы было больше время на составления ап.жалобы.
Потому что 20 дней начинаются исчисляться с момента вашего заявления, а НЕ окончания этих 10-и дней. Обратите на это внимание :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 13 Апрель 2009, 12:54:35
Завтра поеду "на штурм", буду разбираться. Хочу забрать Постанову (или её копию) и подать заявление на аппеляцию.


Девчонки, если у вас есть выбор в какой день отнести заявление на апелляцию (в течении 10 дней, которые даются), то несите не в 1-2-й день из этих 10, а на 8-9-й - чтобы было больше время на составления ап.жалобы.
Потому что 20 дней начинаются исчисляться с момента вашего заявления, а НЕ окончания этих 10-и дней. Обратите на это внимание :)
У меня завта - 7-ой день. Почему завтра: - это для подстраховки( если не дадут  постанову, как обещали),  заявление на выдачу её копии принимают : вт., чт.
А, если ещё и заяву на аппеляцию принимают только в приёмный - то придётся ехать или в среду(будет как раз 8-ой) или в пятницу - 10-ый. Получится именно так, как Вы советуете.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: kykyryzka от 13 Апрель 2009, 13:56:03
Отстала немного от вас (начался сезон огородов - ездим к родителям, помогаем). Но стараюсь успевать во все вникать.
Сразу бросилась в глаза подпись Лидуни. У Вас ОС назначено на 31 апреля 2009 г. Но ведь такого дня нет!
Я теперь к каждой дате отношусь с опаской. Меня судья непроизвольно "кинул" с датой 2-го ПС.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Lotos от 13 Апрель 2009, 15:06:05
Донецкая область!!!

Подскажите, пожалста,  адрес Обл.Казначества


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 13 Апрель 2009, 15:45:42
Девочки, как выложить на сайт Заявление об увеличении исковых требований? Я поняла, что в форуме выкладывать не нужно. а больше не умею.

И еще вопрос:

Цитата из моего заявления:
З 04.03.2008 року я знаходилася у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але ця відпустка була перервана у зв’язку із моїм виходом на роботу з 24.11.2008 р. У зв’язку з частими хворобами дитини та необхідністю мого безпосереднього догляду за нею я скористалася правом, наданим мені державою, на відпустку по догляду за дитиною саме до досягнення дитиною трьох років та знов находжуся у зазначеній відпустці з 02.03.2009 р. та по теперышній час. Тому повторно звернулась до Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської районної у місті ради з питання призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
......
ПРОШУ:
.......
7. Скасувати рішення Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської районної у місті ради щодо призначення мені з 02.03.2009 р. по 21.12.2010 р допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі 130,00 грн.
8. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської районної у місті ради прийняти нове рішення про призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 02.03.2009 р. по 21.12.2010 р. згідно зі ст. 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" - у розмірі не меншому, ніж прожитковий мінімум та виплачувати у відповідності до прийнятого рішення.Конец цитаты


Сначала сочинила такое увеличение исковых требований. Теперь возникла мысль: оформляя заново получение пособия в 2009 году в заявлении укзывалось, что "звернення повторне" (там два варианта - первинне, повторне). Не может быть так, что назначив мне помощь в прошлом 2008 году на период с 04.03.2008 по 21.12.2010, как УТСЗН пишет в письме и запереченнях, они прекратили мне выплату в связи с выходом на работу и продолжили согласно этого же распоряжения в этом году, 2009, в связи с началом второго отпуска с 02.03.2009 г.)

Я понимаю, что есть вариант не спешить с подачей завтра в суд увеличения, а написать письмо про 2009 год в собес. Они отвечают в течение 15 дней+ почта. Может успеть, а может не успеть к заседанию следующему. То есть сначала наверняка решить вопрос одно или два у меня распоряжения? Но тогда это точно приведет к затягиванию дела. А моя судья, я так поняла, желает побыстрячку.

Подскажите, где почитать про такие нюансы работы УТСЗНа?


Название: Сроки по Гражданскому кодексу
Отправлено: leranata от 13 Апрель 2009, 15:58:37
Вот... Когда нужно, не могу найти... Когда-то на юристе выкладывали обоснование сроков давности с применением ГК, но не то, которое Беляна выкладывала, а обосновывается именно срок давности в 3 года... ПО-моему, Умелая выкладывала... Но теперь ни через поиск ни в куче наработок не могу это найти... Кто может выложить по этому вопросу здесь хоть что-то? Может у кого-то есть сохраненное это ходатайство? Спасибо!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 13 Апрель 2009, 16:11:33
Девочки, как выложить на сайт Заявление об увеличении исковых требований? Я поняла, что в форуме выкладывать не нужно. а больше не умею.

с левой стороны странички под разделами есть Ваш блог, там есть пункт создание материала.....

Вот... Когда нужно, не могу найти... Когда-то на юристе выкладывали обоснование сроков давности с применением ГК, но не то, которое Беляна выкладывала, а обосновывается именно срок давности в 3 года... ПО-моему, Умелая выкладывала... Но теперь ни через поиск ни в куче наработок не могу это найти... Кто может выложить по этому вопросу здесь хоть что-то? Может у кого-то есть сохраненное это ходатайство? Спасибо!


сейчас попробую найти, среди кучу материала...я все сохраняла,только этим не пользовалась. У меня давности нет, по этому скину все....только куда?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 13 Апрель 2009, 16:18:05
Донецкая область!!!

Подскажите, пожалста,  адрес Обл.Казначества

   Я писала так:     Головне Управління Державного
                           Казначейства України в Донецькій області
                           83017, м. Донецьк, бульв. Шевченко, 25,
                           тел. (062) 304-09-69, (0622) 97-87-32

Проверила, на их портале тоже такой адрес. Но в некоторых апелляционных решениях встречала бульв. Шевченко, 26


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 13 Апрель 2009, 16:19:08

сейчас попробую найти, среди кучу материала...я все сохраняла,только этим не пользовалась. У меня давности нет, по этому скину все....только куда?

leranata@i.ua


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 13 Апрель 2009, 16:32:53
Донецкая область!!!

Подскажите, пожалста,  адрес Обл.Казначества


Все про них - руководство, контакты, новости...
http://www.treasury.gov.ua/reg/control/don/uk/publish/article/157847


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 13 Апрель 2009, 16:39:36
Не смогла выбрать тему для этого сообщения, поэтому пишу сюда.
Почитала Лунный календарь на завтра
19 лунный день  начнется в  00.47
Очень плохой день, не надо принимать решения, не поддаваться никаким идеям - все пустое;  ....
Не следует начинать ничего важного, особенно связанного с зарабатыванием денег. ....
У меня завтра 2 судебных заседаниях. Хотела подать увеличение исковых требований: в 1-м (мама, дети войны)- уверена на 100% что нужно подавать, и что все верно изложено и т д (ну очень хочется); во 2-м - это мой 2009 год не совсем уверена в подходе и все так скоропостижно придумано (за вчерашнюю ночь). Вот теперь и сомневаюсь, как поступить. ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: ksu25 от 13 Апрель 2009, 16:45:34
Наташа, сорри у себя не нашла....очень хоца помочь...
но вот по поиску от Умелой в юридическом нашла...

Цитировать
Девочки, сейчас рылась в своих записях об исковой давности для знакомой и наткнулась на какой-то разъяснительный документ по этому поводу. По-моему, его кто-то на форуме выкладывал. Естественно, я не помню кто, и не помню когда. Но вот, что меня сразило наповал:
По общему правилу, нормы об исковой давности распространяются на все гражданские правоотношения, в том числе и на те, которые возникли с участием государства и его административно-территориальных единиц как субъектов гражданских прав. Но в законе есть исключения из этого правила (ст. 268 Гражданского кодекса Украины)...
...Во-вторых, не распространяется исковая давность и на требования, которые вытекают из нарушения личных неимущественных прав, за исключениями, прямо предусмотренными законом. Личные неимущественные права, как правило, бессрочны для их носителя, поэтому не ограничиваются во времени и возможности их защиты в случае нарушения.

Во-первых, не можете ли вы мне подкинуть или ссылочку на ГКУ или прямо на статью 268. Во-вторых, девочки, вам не кажется, что наше право на социальное обеспечение - это наше личное неимущественное право?
Я почему так думаю - имущественное право - это право получить долг от соседа, если таковой есть, а неимущественное - это то, которое за нами закреплено Конституцией и т.д. Так вот, хоть социальное обеспечение и подразумевает за собой наличие каких-то денежных средств, но ведь это право, с которым мы рождаемся, или которое приобретаем в тот момент, когда становимся гражданами Украины. Это право бессрочно (хотя, всё-таки есть срок - пока мы граждане конкретной страны) и судиться за восстановление справедливости мы можем бессрочно. Кто чего по этому поводу думает, а?
мне кажется от этого можно отталкиваться...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 13 Апрель 2009, 16:47:37
Нашла у себя с юридич. форума по срокам:
  #3806        
 27.11.2008, 13:19
   Zolushka  
 
П.2 ст.3 Постанови Верховної ради України „Про стан виконання законодавства України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни і відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” від 15.03.2005 р. № 2469-1У, Кабінету Міністрів України було запропоновано внести необхідні зміни до нормативно-правових актів, які суперечать Конституції і Законам України, щодо соціального та Пенсійного забезпечення ветеранів війни, праці і військової служби, і передусім: про виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги.

Крім того, слід підкреслити, що рішення Конституційного Суду України, мають преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли, внаслідок дії положень статей законів, що визнані неконституційними. Рішення Конституційного Суду, є обов'язковими до виконання на території України є остаточними і не можуть бути оскаржені.

Тому, суд, розглядаючи даний спір, керується не тільки Законами, якими передбачені умови, порядок та розмір виплати даної допомоги, але і рішеннями Конституційного Суду України та практикою Європейського Суду з прав людини.

Конституційний Суд України, неодноразово розглядав питання щодо конституційності положень Законів України „Про Державний бюджет України” у частині, обмеження пільг, компенсацій, і гарантій окремих категорії громадян.

Так, розглянувши справу № 1-27/2004 про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, Конституційний Суд України, рішенням № 20-рп/2004 р. від 01.12.2004 р. визнав неконституційними положення ст. 44 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік", згідно з якої, обмежені розмірі щорічної разової допомоги інвалідам війни та деяким іншим особам.

Тобто, норма закону, якою відповідачем, обґрунтовувався розмір фактично виплаченої допомоги у 2004 р. - визнана - не чинною.

При цьому, визначивши свою правову позицію, Конституційний Суд України, підкреслив, що здійснення заходів по забезпеченню пільг, компенсацій і гарантій не залежить від наявності фінансування із бюджету, а має безумовний характер ( п. 6 Рішення).

Тому, на думку суду, дії відповідача, по встановленню розміру грошової допомоги у 2005 р. з урахуванням ст. 30 Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік" та ст. 30 Закону України “Про Державний бюджет України” на 2006 рік", в яких, ця пільга була зупинена, є - протиправними та такими, що суперечать Конституції України.

В подальшому, а саме 09.07.2007 р., ці обставини знайшли своє підтвердження у рішенні Конституційного Суду України, який визнав неконституційними положення ст. 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” від 19 грудня 2006 року щодо обмежень розмірів щорічної разової допомоги інвалідам війни та деяким іншим особам.

Відповідно до ч.1 ст.100 КАС України, пропущення строку звернення до адміністративного суду, є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову, якщо на цьому наполягає одна із сторін.

Як, вбачається із заперечень представника відповідача, він, наполягає на застосуванні даної норми закону.

Між тим, частина 2 даної статті, надає суду можливість поновити цей строк, якщо для цього є підстави.

Позивач, обґрунтовуючи поважність причин пропущення строку звернення до суду, пояснив, що стаття 99 КАС України передбачає не тільки річний строк для звернення, а також посилається на інші закони, які встановлюють ці строки.

За його думкою, необхідно звернутися до норм матеріального права, а саме до норм Цивільного кодексу України, якій в пункті 3 ч.1 ст. 263 передбачає, що перебіг позовної давності зупиняється, у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини.

Враховуючи, що Законами України „Про Державний бюджет України” на 2005, 2006, 2007 роки була зупинена дія ч.5 ст.13 Закону, строк давності для звернення до адміністративного суду, по ствердженню позивача - не пропущений.

Суд, повністю погоджується з мотивами та доводами позивача, щодо причин, які стали підставою для пропуску строку його звернення за захистом своїх прав, відносно виплати грошової допомоги у 2004 - 2005 р. р. Суд вважає, що ці причини є - поважними і тому необхідно вирішити дану справу по суті.

И еще кусочек
#10576      
    НАТАСЬЯ  
А это информация с одного из юридических сайтов УКРАИНЫ.

http://www.uristua.com/
Цитата:Перебіг строку позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила.

Існуючі підходи до визначення початку перебігу строку давності пояснюються тим, що при порушенні відносних (зобов'язальних) правовідносин особа дізнається про порушення свого права в момент закінчення строку виконання зобов'язання, тобто одночасно, а при порушенні абсолютних прав (права власності, інших речових прав, авторських прав тощо) можливий розрив у часі між самим фактом порушення права і моментом, коли особа, чиє право порушено, дізнається про це.

Крім цього загального правила, у законі закріплено низку спеціальних правил про початок перебігу строку позовної давності:

- за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання;

А у нас 1 год - единоразовая при рождении и 3 года - помощь по уходу.
Цитата:ЦК передбачає випадки, коли перебіг строку позовної давності зупиняється (ст. 263)

Підставами для зупинення перебігу строку позовної давності є:
...зупинення дії закону або іншого нормативно - правового акта, який регулює відповідні відносини.

На 2007 год - с01.01.2007 по 08.07.2007
На 2008 год - с 01.01.2008 по 21.05.2008

В качестве размышлений
Если отталкиваться от навязанной УТСЗН даты - 09.07.2007 - то срок истек в конце ноября 2008 года...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Lotos от 13 Апрель 2009, 17:00:32
Маринчик, Настасья, спасибо большое.  У нас в городе не практиковалось привлечение казначейства, а сейчас вот суды поголовно решили.
Я даже сначала решила, что нужно местное, ан нет, только областное.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 13 Апрель 2009, 17:22:29
Маринчик, Настасья, спасибо большое.  У нас в городе не практиковалось привлечение казначейства, а сейчас вот суды поголовно решили.
Я даже сначала решила, что нужно местное, ан нет, только областное.
Потому что юридическим лицом является только областное Казначейство. А городские с боку - припеку


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 13 Апрель 2009, 18:07:44
Не смогла выбрать тему для этого сообщения, поэтому пишу сюда.
Почитала Лунный календарь на завтра
......
Вот теперь и сомневаюсь, как поступить. ???


Я Вам ответила в теме  Психологическая подготовка к суду   :)
http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,51.msg854.html#msg854


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 13 Апрель 2009, 20:24:09
Открыла Закон "Про місцеве самоврядування"

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

Это что получается нам деньги, если выиграем, будет местный бюджет платить? Тогда к чему все разговоры про субвенции?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: elohka от 13 Апрель 2009, 21:31:11
    
Цитировать
Re: Конси́лиум
« Ответ #91 : 06 Апреля 2009, 15:24:44 »
   
Это таблица от MARIE и текст к ней
Так же в соответствии с законом Украины от 19.10 2000 №2050-3 (кодифицирова-но по состоянию на 23.05.07) « о компенсации граждан потери части доходов в свя-зи с нарушением сроков их выплаты» ст 2 Закона, а так же с постановлением Каби-нета Министров от 21.02.2001 №159( кодифицировано по состоянию на 23.05.2007) я имею право на компенсацию денежных средств в связи с несвоевре-менной их выплатой. Согласно ст.152 Конституции законы или иные нормативно-правовые акты признанные неконституционными теряют силу с момента постанов-ления КСУ решения об их неконституционности. Материальный или моральный ущерб, причинённый физическим или юридическим лицам актами и действиями признанными неконституционными, возмещается государством в установленном законом порядке.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 18:49:20 от tarantino1974 »[/quote.]извените tarantino1974 я что-то не могу найти таблицу расчета.тыкните куда надо ???


Название: индексация
Отправлено: irisa_2804 от 13 Апрель 2009, 21:49:08
 таблицы индексации


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 13 Апрель 2009, 22:34:46
Девчонки, привет! Так как же правильно указать в иске(Сформулировать) чтоб денюшки то отдали?
Стягнути звідповідача на мою користь недоотриману суму в розмірі....
АБО Зобовязати відповідача .... ( дальше не могу сформулировать пока граммотно)! ? ???


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 13 Апрель 2009, 22:42:33
Девчонки, привет! Так как же правильно указать в иске(Сформулировать) чтоб денюшки то отдали?
Стягнути звідповідача на мою користь недоотриману суму в розмірі....
АБО Зобовязати відповідача .... ( дальше не могу сформулировать пока граммотно)! ? ???
3.   Зобов’язати Відповідача донарахувати допомогу при народженні дитини до розміру, визначеного статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а саме - 22,6 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених на день народження дитини, що дорівнює 10622,00 грн.
4.   Зобов’язати Відповідача донарахувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 4 березня 2008 року по 24 листопада 2008 року до розміру прожиткового мінімуму, встановленого статтею 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
5.   Стягнути з Відповідача на мою користь недоотриману мною суму допомоги при народженні дитини в розмірі 2122,00 грн. (дві тисячі сто двадцять дві грн.. 00 коп.).
6.   Стягнути з Відповідача на мою користь недонараховану та несплачену мені Відповідачем суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 4 березня 2008 року по 24 листопада 2008 року в загальному розмірі 4514,55 грн. (чотири тисячі п’ятсот чотирнадцять гривень 55 коп.)

Только даты и суммы поменять


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 13 Апрель 2009, 22:50:59
Anvitasa, СПАСИБО!!! Буду корректировать!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 13 Апрель 2009, 23:32:36
Моей клиентке Бабушкинское УТСЗН Днепропетровска выплатило первые деньги! Достали мы их!!! К слову сказать, занимаемся весьма плотно  Однако и результат есть ( это сообщение от  Moonya , с первого)
 Так что процесс  пошел!  :DЗаработалоооо! :P

А я опять с вопросом: Есть ли смысл просить прож.мин. на будущее? :-\


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 08:20:53
Anvitasa, ksu25, спасибо Вам большое за то, что подкинули ключики к моему вопросу! ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 08:23:26
Моей клиентке Бабушкинское УТСЗН Днепропетровска выплатило первые деньги! Достали мы их!!! К слову сказать, занимаемся весьма плотно  Однако и результат есть ( это сообщение от  Moonya , с первого)
 Так что процесс  пошел!  :DЗаработалоооо! :P

А я опять с вопросом: Есть ли смысл просить прож.мин. на будущее? :-\


Вот это новость! Вот это здорово! Ура! Искренне рада за эту девочку! Искренне верю в результативность нашей борьбы!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: оляля от 14 Апрель 2009, 08:34:05
Моей клиентке Бабушкинское УТСЗН Днепропетровска выплатило первые деньги! Достали мы их!!! К слову сказать, занимаемся весьма плотно  Однако и результат есть ( это сообщение от  Moonya , с первого)
 Так что процесс  пошел!  :DЗаработалоооо! :P

А я опять с вопросом: Есть ли смысл просить прож.мин. на будущее? :-\

Просто нет слов. Хоть хорошие новости пошли! После этого уже хочется и 2009 готовить в борьбу.  :D Я также знаю что у нас в Днепропетровске уже выплачиваются деньги в Индустриальном и Ленинском районах, вот только решениями не хотят делиться. Причины не объясняют. Ну ничего прорвемся!!!!!!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 14 Апрель 2009, 09:39:22
Исполнение Решения суда от  Moonya

Цитата: werter
Добровольно принудительно, или как? Как они у себя эту выплату отражают? Какое назначение платежа было указано в документе на основании которого произведено зачисление банком? Кто платит - утсзн или местная администрация?

Цитата: Moonya
Да, именно добровольно-принудительно Просто УТСЗН провтыкало и не написало апелляци; решение вступило в зак. силу; подали на принудительное исполнение а аткже бомбили УТСЗН своими заявлениями
Как отражают, никто не знает
Назначение платежа- неизвестно  так как прислали почтовым переводом без комментариев.
Платит УТСЗН

Цитата: Moonya
Бубушкинское УТСЗН города Днепропетровска выплатило "первый транш". Заявление о принятии исполнительного листа подавалось в отдел принудительного исполнения, а не просто в исп. службу. В исп. листе было  написано "стягнути". По тому исп. листу, в котором написано "зобов"язати виплачувати з 01.01.2008 " исполнение не проводится пока, увы.

Теперь по порядку. Получили исп. лист в суде, написали заявление в УТСЗН об исполнении и в принудит. отдел об исполнении. По нескольку раз в неделю звонили, требовали предоставить ответ (УТСЗН) и постановление об открытии исп. производства (принудит. отдел) а также интересовались ходом исп. производства. Исполнитель делал запрос в налоговую, арестовывал счета УТСЗН. Теперь планируем нажимать, чтобы сумму выплатили не частями, а всю сразу. И будем писать в прокуратуру о неисполнении решения суда в части "обязать".

Ничего особенного мы не делали, просто были напористыми и отстаивали свои деньги :) Да, еще забыла - про клиентку мою написали в одной их газет Днепропетровска - газете по-днепровски № 11 (133) 26.03-01.04.2009 в рубрике "Что слышно  в городе?", может, статья помогла?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 14 Апрель 2009, 09:44:51
Моей клиентке Бабушкинское УТСЗН Днепропетровска выплатило первые деньги! Достали мы их!!! К слову сказать, занимаемся весьма плотно  Однако и результат есть ( это сообщение от  Moonya , с первого)
 Так что процесс  пошел!  :DЗаработалоооо! :P

А я опять с вопросом: Есть ли смысл просить прож.мин. на будущее? :-\


   Здорово читать такие новости! А то у меня настроение уже как качели: вверх, вниз, в зависимости от новостей.  Вот еду на свое 5-ое заседание с хорошим настроением.

    На счет будущих выплат - такие хорошие обоснования выплат на будущее составили SumAnna и Leranata! Да и у других девченок не хуже! Я вообще смутно себе представляю, как суд может по таким обоснованиям отказать на будущее? И потом, писать в иск нужно все требования, и если не удастся убедить суд в чем-то - то хоть Ваша совесть будет спокойна: все что от Вас зависело - вы сделали. А вдруг именно Ваш судья и удовлетворит требования на будущее? Чего всем желаю)))))


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 14 Апрель 2009, 18:30:13
Девчонки, привет! Сегодня ходила в суд, относить иск. Но не отдала. Сейчас вышло постановление платить, кроме 3,40, еще и 1%!!! :o Но мне , по секрету, сказала дежурный помощник, что платить 1%  нужно будетв том случае, если в " ПРОШУ" указаны какие то конкретные суммы. Вот от  общей суммы и нужно заплатить 1%. А если в "ПРОШУ" никакие конкретные суммы не указывать, то и платить не нужно. По тексту иска мы итак указываем сколько нам УТСЗН должны доплатить. Поэтому посоветовала мне эта девушка подкорректировать и завтра принести.  А на счет 2008 сказала у нас ( я из Харцызска, Донецкая обл.) 2008 никому еще не удовлетворили, нет решения КСУ!   
 Я ей ответила, что 2008 ВСЕМ не удовлетворяют только в Донецке и области, в других областях положительных решений валом, еще и на будущее есть!! Ну что я вам это пишу? Мы итак это знаем! Скоро и нам удовлетворят 2008! Уже такая волна пошла от мамочек.... Мне кажется ,что не за горами решение КСУ по 2008 ;) Иначе просто быть не может! :P


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 14 Апрель 2009, 18:43:01
Да, да, мне в суде тоже говорили о подобных "хитростях"  ;D. Если в тексте иска сумма есть, то в просительной части можно не указывать, но додатком до иска нужно приложить таблицу с расчетами на отдельном листке. Хотя меня немного смущает факт отсутствия суммы в просительной части, если честно ???...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 14 Апрель 2009, 18:53:28
Девчонки, привет! Сегодня ходила в суд, относить иск. Но не отдала.

Мне кажется ,что не за горами решение КСУ по 2008 ;) Иначе просто быть не может! :P

А Вы сегодня хотели отнести иск?
может глянете в раздел Лунный календарь?

А какое Решение КСУ Вы еще ждете?  Это не описка?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 18:58:21
Да и прикол-то в том, что если если не указать в просительной части СТЯГНУТИ, то исполнительная служба практически не сможет выбить потом деньги по решению суда. А без конкретной суммы не возможно прописать пункт просительной части со словом СТЯГНУТИ... То есть,
- если хотите взыскать менее проблемно деньги, то нужно указывать СТЯГНУТИ,
- если указваете в просит. части СТЯГНУТИ, то обязательно придется указывать сумму,
- если прописали сумму, то некоторые суды требуют 1%


Вот такой замкнутый круг...

А может, можно обхитрить?... Сначала подать иск только с ЗОБОВ"ЯЗАТИ, а потом подать в процессе суд заседаний Уточнение требований, где добавить пункт СТЯГНУТИ... Тогда (по-моему), когда подается Уточнение, 1% не нужно будет платить, а только по окончпнию рассмотрения дела (после решения пропорционально взыскиваются суд.издержки)... По крайней мере, когда мы увеличиваем сумму исковых требований (за последние месяцы), то суд не требует автоматически на каждое увеличение подавать квитанцию об уплате 1% на сумму увеличения... Вот может так сработает и с добавлением пункта со словом СТЯГНУТИ?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 14 Апрель 2009, 19:15:36
Цитировать
А какое Решение КСУ Вы еще ждете?  Это не описка?

Я тоже не поняла про решение? 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 14 Апрель 2009, 19:40:41
Сначала подать иск только с ЗОБОВ"ЯЗАТИ, а потом подать в процессе суд заседаний Уточнение требований, где добавить пункт СТЯГНУТИ... Тогда (по-моему), когда подается Уточнение, 1% не нужно будет платить, а только по окончпнию рассмотрения дела (после решения пропорционально взыскиваются суд.издержки)... По крайней мере, когда мы увеличиваем сумму исковых требований (за последние месяцы), то суд не требует автоматически на каждое увеличение подавать квитанцию об уплате 1% на сумму увеличения... Вот может так сработает и с добавлением пункта со словом СТЯГНУТИ?

А если написать Стягнути заборгованість за період з ... по ... без суммы?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: katya26 от 14 Апрель 2009, 19:59:41

А может, можно обхитрить?... Сначала подать иск только с ЗОБОВ"ЯЗАТИ, а потом подать в процессе суд заседаний Уточнение требований, где добавить пункт СТЯГНУТИ... Тогда (по-моему), когда подается Уточнение, 1% не нужно будет платить, а только по окончпнию рассмотрения дела (после решения пропорционально взыскиваются суд.издержки)... По крайней мере, когда мы увеличиваем сумму исковых требований (за последние месяцы), то суд не требует автоматически на каждое увеличение подавать квитанцию об уплате 1% на сумму увеличения... Вот может так сработает и с добавлением пункта со словом СТЯГНУТИ?
Мое личное мнение. Пытаться "хитрить" все равно, что играть с государством в азартные игры. ;)
Донецкий аппеляционный шлет, не уплатившим пошлину в полном объеме, письма с указаниями реквизитов для оплаты. :(


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 14 Апрель 2009, 20:12:02
Цитировать
Мое личное мнение. Пытаться "хитрить" все равно, что играть с государством в азартные игры. ;)
Донецкий аппеляционный шлет, не уплатившим пошлину в полном объеме, письма с указаниями реквизитов для оплаты. :(


Думаю, что таким образом только процесс затянется.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 14 Апрель 2009, 20:32:35
Девочки, у меня от работы мозги кипят, а ткните меня носом туда где написано конкретно, что постановы - подзаконные акты. А то чье-то управление написало, что у нас в стране нет иерархии законов, не установлено. Я 2009 мотивировать хочу, есть ведь только вшивая постанова 1751, а закон - так себе....


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 20:39:22
Девочки, у меня от работы мозги кипят, а ткните меня носом туда где написано конкретно, что постановы - подзаконные акты. А то чье-то управление написало, что у нас в стране нет иерархии законов, не установлено. Я 2009 мотивировать хочу, есть ведь только вшивая постанова 1751, а закон - так себе....


Конкретного Закона или статьи КУ по этому вопросу нет. Но можно вытягивать ответ на этот вопрос исходя из следующего:

1.
Юридическая сила нормативно-правовых актов, согласно норм Конституции:

1. Конституция
Ч.1 и 2 статьи 8:
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

2. Законы
Стаття 92:
 Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;………
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

3.Указы и Розпоряжения Президента
Ч. 3 Статті 106:
Президент України:Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

4. Акты Кабинета Министров (постановления, и т.д)
Ч. 3 Статті 113:
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.2.
Щодо практики застосування норм права у разі колізії. Мінюст Лист від 29.07.2008 № 337-0-2-08-19 <...>
В связи с <...> депутатским обращением <...> в отношении практики применения норм права в случае коллизии Министерством юстиции сообщается.

Несогласованность между действующими нормативно-правовыми актами, их противоречия по одному и тому же предмету регулирования, а также разногласие между двумя или более формально действующими нормами права, принятыми по одному и тому же вопросу, в теории права известны как коллизия норм права.

Коллизия норм права разрешается путем выбора того нормативного акта, который должен быть применен к конкретному случаю (юридическому факту).
Существует несколько способов, по которым можно определить нормативно-правовой акт, которым следует руководствоваться.

1.   В случае существования несогласованности между нормами, изданными одним и тем же нормотворческим органом, ПРИМЕНЯЕТСЯ АКТ, ИЗДАННЫЙ ПОЗДНЕЕ, даже если принятый ранее акт не утратил своей силы. Такая несогласованность может появиться вследствие того, что принятие новой нормы не всегда сопровождается отменой "устаревших" норм по одному и тому же вопросу.
2.   В случае существования разногласия между актами, принятыми разными по месту в иерархической структуре органами - вышестоящим и нижестоящим, применяется акт, принятый вышестоящим органом, как имеющий большую юридическую силу.
3.   В случае существования несогласованности между актами, изданными одним и тем же органом, но имеющими разную юридическую силу, применяется акт высшей юридической силы. Например, в случае разногласия норм закона и Конституции Украины, принятых Верховной Радой Украины, - коллизия разрешается в пользу Конституции, имеющей наивысшую юридическую силу.
4.   При расхождении между общим и специальным нормативно-правовыми актами ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ, ЕСЛИ ОН НЕ ОТМЕНЕН ИЗДАННЫМ ПОЗДНЕЕ ОБЩИМ АКТОМ.

Кроме того, сообщаем, что официальное толкование Конституции Украины и законов Украины дает Конституционный Суд Украины (статья 147 Конституции Украины).

Заместитель Министра И. ЕмельяноваНазвание: Нормативно-правові акти, види та характеристика
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 20:54:09
Нормативно-правові акти, види та характеристика

Оновлено 03.12.2004, 15:03


1. Правотворчість. Принципи правотворчості. Стадії правотворчості.

2. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.

3. Закон, загальне поняття та види законів.

4. Підзаконні нормативно-правові акти та їхні види.

5. Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча), просторі та за колом осіб.

 

1. Правотворчість. Принципи правотворчості. Стадії правотворчості.

 

Правотворчість — це діяльність компетентних державних органів або самого народу зі встановлення, зміни чи скасування правових норм. Результатом правотворчості є нормативно-правовий акт.

 

Правотворчість базується на таких принципах:

 

гуманізм. Цей принцип означає, що завданням правотворчого процесу є забезпечення і захист прав індивіда, їхньої пріоритетності у системі інших соціальних цінностей;

 

демократизм, який означає, що у процесі правотворчості повинні враховуватися і втілюватися воля й інтереси переважної більшості суспільства при забезпеченні прав й інтересів меншості;

 

поєднання національного і загальнолюдського. Цей принцип означає, що процес правотворчості повинен опиратися на правові традиції того чи іншого народу, відповідати тим поняттям про право, які склалися в даного народу у процесі його історичного розвитку, і, разом з тим, врахування національних традицій та особливостей не повинно суперечити загальнолюдським цінностям та ідеалам;

 

науковість. Суть цього принципу полягає у тому, що у процесі правотворчості повинні використовуватися і враховуватися досягнення та рекомендації юридичної та інших наук, а також те, що нормативно-правові акти повинні відповідати рівню реально існуючих правових відносин, об'єктивним потребам правового регулювання;

 

законність. Цей принцип передбачає, що процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбачена в законодавстві, нормативно-правові акти приймаються відповідними державними органами відповідно до їхньої компетенції і у суворій відповідності до всього раніше прийнятого законодавства і, перш за все, Конституції;

 

техніко-юридична досконалість. Суть цього принципу полягає у тому, що при розробці і прийнятті відповідних правових норм необхідно використовувати розроблені юридичною наукою та випробувані юридичною практикою засоби правотворчої техніки.

 

Стадії правотворчості. Правотворчість, як процес, у результаті якого створюються нові нормативно-правові акти (норми права), складається з певних стадій. Першою стадією є підготовча стадія, яка включає у себе такі етапи: 1) виявлення потреби у прийнятті, зміні чи скасуванні правової норми чи нормативно-правового акту; 2) прийняття рішення про необхідність підготовки проекту нормативно-правового акту; 3) визначення кола осіб, які повинні готувати проект, та його підготовка; 4) обговорення тексту проекту, його узгодження з зацікавленими органами та особами та остаточне доопрацювання проекту. Друга стадія — це прийняття нормативно-правового акту (правової норми). Вона складається з наступних етапів: 1) внесення проекту нормативно-правового акту на обговорення відповідного компетентного органу (або подання на розгляд відповідної посадової особи); 2) обговорення проекту (можливо, у кількох читаннях); 3) прийняття нормативно-правового акту та його підписання. Третя стадія — це надання нормативно-правовому актові юридичної сили, або введення його в дію. Ця стадія складається, по суті, з одного етапу — обнародування, тобто доведення змісту нормативно-правового акту або правової норми до відома тих суб'єктів, дії яких він повинен регулювати.

 

2. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.

 

Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт — це письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя. Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема:

 

він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів суспільного життя;

 

дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб'єктів суспільного життя;

 

дає можливість та створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права;

 

дає можливість оперативно реагувати на потреби правового регулювання, змінюючи, встановлюючи чи скасовуючи відповідну правову норму;

 

нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм.

 

Юридичні властивості нормативно-правових актів наступні:

 

вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням;

 

містять у собі правові норми;

 

мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми;

 

володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання.

 

Головним критерієм поділу нормативно-правових актів є їхня юридична сила. Вони, відповідно, поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти.

 

Юридична сила — це специфічна властивість нормативноправових актів, яка відображає їхнє співвідношення і взаємозалежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави.

 

3. Закон, загальне поняття та види законів.

 

Закон — це нормативно-правовий акт органу законодавчої влади держави або самого народу, який приймається та змінюється в особливому порядку, регламентує найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

 

Юридичні властивості закону:

 

він є нормативно-правовим актом органу законодавчої влади, тобто вищого представницького органу держави або самого народу. В Україні право приймати закони належить Верховній Раді України та безпосередньо народові шляхом проведення всенародного голосування (референдуму);

 

закони встановлюються для регулювання найважливіших питань суспільного і державного життя. Зокрема, як передбачено ст. 18 Конституційного договору: “Виключно законами визначаються: 1) регулювання питань про права та свободи людини і громадянина, громадянство” і т. д. (всього 12 пунктів);

 

він має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативних актів. Це знаходить свій вираз у тому, що акти всіх інших органів держави повинні відповідати закону і не суперечити йому, крім того, закон може бути скасований або змінений лише тим суб'єктом, який його встановлював;

 

для законів встановлюється особливий порядок їхнього прийняття і введення в дію, який закріплюється у конституції та інших спеціальних законах.

 

Закріплена в законах обов'язкова послідовність певних дій зі створення законів називається законодавчим процесом.

 

Його порядок та стадії в Україні закріплені в Регламенті Верховної Ради України.

 

Стадії законодавчого процесу:

 

законодавча ініціатива, суть якої полягає у внесенні до Верховної Ради пропозиції про необхідність прийняття того чи іншого закону;

розробка проектів законів;

розгляд законопроектів у комісіях Верховної Ради України;

розгляд законопроектів на сесії Верховної Ради у першому, другому та третьому читаннях;

прийняття закону;

опублікування закону;

набрання законом чинності, або вступ закону в силу.

 

За значенням і місцем законів у системі законодавства вони поділяються на:

 

конституційні, або основні. Це Конституція та закони з питань, безпосередньо врегульованих Конституцією, наприклад “Про громадянство”, “Про загальний військовий обов'язок” та ін. Конституція є основним законом держави, саме в цьому законі закріплюються основи суспільного, економічного і політичного устрою країни, правове становище особи, її права та обов'язки, форма правління та форма державного устрою, порядок організації та компетенція органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Положення, закріплені у Конституції, конкретизуються у конституційних законах.

 

звичайні, або біжучі. Це всі інші чинні в державі закони.

 

надзвичайні, тобто закони, які приймаються у певних, передбачених Конституцією, випадках, наприклад надзвичайний стан, війна тощо.

 

4. Підзаконні нормативно-правові акти та їхні види.

 

Підзаконні нормативно-правові акти — це нормативні акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання.

 

Види підзаконних нормативно-правових актів в Україні:  Укази Президента України; постанови Президії Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України; інструкції, розпорядження і накази міністерств, державних комітетів і відомств України; розпорядження глав обласних та районних державних адміністрацій; рішення виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів; нормативні накази та інструкції адміністрації підприємств, установ, організацій.

 

5. Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча), просторі та за колом осіб.

 

Дія нормативно-правових актів — це їхній фактичний вплив на суспільні відносини. Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності використання і застосування приписів, які складають зміст цього акту.

 

Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами: а) дією у часі, тобто терміном дії, або часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу; б) простором, на який розповсюджується дія нормативно-правового акту; в) колом осіб, які підпадають під дію нормативно-правового акту, тобто в яких на підставі цього нормативно-правового акту виникають конкретні юридичні права та обов'язки.

 

Дія нормативно-правового акту у часі обмежена моментом набрання ним юридичної сили та моментом втрати останньої. Тобто, слід розрізняти: 1) введення в дію; 2) припинення дії; 3) зворотну силу дії. Нормативно-правові акти починають діяти: а) з часу, що зазначений у самому нормативно-правовому акті чи спеціально прийнятому акті; б) після 10 днів з моменту його опублікування; в) якщо нормативно-правовий акт не публікується, то з моменту одержання його виконавцями.

 

Нормативно-правові акти втрачають чинність в силу: а) закінчення терміну, на який видавався акт; б) відміни даного нормативно-правового акту іншим; в) зміни обставин, для врегулювання яких був призначений нормативно-правовий акт.

 

Дія нормативно-правових актів у часі є:

 

пряма, тобто він поширюється на всі факти, які виникли після набрання ним чинності, та на факти, які виникли до набрання ним чинності, але продовжують існувати, проте тільки з моменту набрання ним чинності;

 

зворотна дія, яка має місце тоді, коли нормативно-правовий акт поширюється на факти, які виникли до набрання ним чинності, але вже з моменту їхнього виникнення, тобто відбувається перегляд попередніх рішень з цих фактів вже за новим нормативно-правовим актом;

 

переживаюча дія, яка має місце у випадку, коли нормативно-правовий акт поширює свою дію тільки на нові факти, а на факти, які виникли раніше і продовжують існувати, діє попередній нормативно-правовий акт.

 

Пряму дію мають всі нормативно-правові акти, зворотну та преживаючу тільки у випадках, спеціально передбачених законом.

 

Темпоральна чинність нормативно-правових актів, тобто їхня дія у часі, звичайно, встановлюється законодавством відповідної держави. Знання цих правил — неодмінна передумова належного законного застосування і здійснення норм юридичного права.

 

Дія нормативно-правового акту у просторі — це поширення його впливу на певну територію, державу в цілому чи певний регіон.

 

Дія нормативно-правового акту за колом осіб визначається підлеглістю осіб вимогам нормативно-правових актів. Згідно зі загальним правилом, дія нормативно-правового акту поширюється на всіх осіб, що перебувають на певній території.


Название: Поняття та види нормативно-правових актів
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 20:58:05
О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко
Теорія держави і права
Академічний курс

Поняття та види нормативно-правових актів

Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів. Їх необхідно відрізняти від актів застосування й тлумачення права (докладніше про це див. в інших розділах підручника).

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні акти.

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або на референдумі, володіє вищою юридичною силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини.

Ознаки закону:

1) приймається органом законодавчої влади — парламентом, уповноваженою громадською організацією або на референдумі;

2) порядок його підготовки й видання визначаються конституцією країни та регламентом парламенту;

3) володіє вищою юридичною силою, відповідно всі підзаконні акти повинні відповідати йому і ні в чому не суперечити;

4) регулює найбільш важливі, ключові, суспільні відносини: основи суспільного і державного ладу, права, свободи і обов'язки громадян, форма держави, повноваження органів державної влади тощо.

Саме дані ознаки і виділяють закон у системі інших правових актів, додаючи йому якість верховенства. Змінити або скасувати закон вправі тільки той орган, який його прийняв, причому в чітко встановленому порядку. Згідно зі ст. 85 Конституції України закони приймає Верховна Рада України.

Класифікація законів може проводитися за різними критеріями:

за їх юридичною силою:

1) Конституція (Основний Закон) — основоположний установчий політико-правовий акт, що закріплює конституційний лад, права і свободи людини та громадянина, визначає форму правління і державного устрою, правовий статус органів державної влади (наприклад, у ст. 8 Конституції України визначено, що вона має найвищу юридичну силу, закріплює коло суб'єктів нормотворчої діяльності);

2) конституційні закони — вносять зміни і доповнення до конституції та приймаються з питань, що передбачені та органічно пов'язані з нею (наприклад, Закон України «Про громадянство»);

3) звичайні закони — акти поточного законодавства, присвячені регулюванню різних сторін соціально-економічного, політичного та духовного життя суспільства (наприклад, Закон України «Про електроенергетику»);

за суб'єктами законотворчості: закони, що приймаються представницькими державними органами влади; іншими центральними органами влади, які займаються правотворчістю на основі делегування їм правотворчих повноважень від представницьких органів; уповноваженими громадськими організаціями (муніципальними органами, профспілками тощо); спільними (державних органів та інших соціальних структур); народом України, прийняті на референдумі;

за предметом правового регулювання: конституційні (Закон України «Про вибори народних депутатів»), адміністративні (Кодекс України про адміністративні правопорушення), цивільні (Цивільний кодекс України), кримінальні (Кримінальний кодекс України), екологічні (Закон України «Про охорону атмосферного повітря») тощо;

за терміном дії: постійні (Конституція України) і тимчасові (Тимчасовий регламент Верховної Ради України), надзвичайні — їх дія обмежена у часі і залежить від існування відповідних зазначених в цьому законі надзвичайних обставин;

за структурою: прості (Закон України «Про освіту»), кодифіковані (Житловий кодекс України, Основи законодавства України про культуру);

за сферою дії: загальнодержавні (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»), окремих адміністративно-територіальних одиниць (постанови або рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим).

Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, володіють рядом специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної влади у визначеній формі з метою конкретизації та на виконання законів.

Незважаючи на те, що в нормативному правовому регулюванні суспільних відносин головне й визначальне місце займає закон, підзаконні акти теж мають дуже важливе значення у житті будь-якого суспільства, відіграючи допоміжну і деталізуючу роль. Відповідно до Конституції України повноваження з прийняття підзаконних нормативно-правових актів закріплені за Президентом України (ст. 106), Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (ст. 127). У обмеженому обсязі та у випадках, передбачених конституцією і законами України, право підзаконної правотворчості має Верховна Рада України та Рада міністрів Автономної Республіки Крим (ст. 135), голови місцевих державних адміністрацій (ст. 118), органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (статті 143, 144).

Виділяють наступні види підзаконних актів, розташовані за ієрархією:

1) Укази й розпорядження є результатом правотворчої діяльності Президента України підзаконного характеру, обов'язкові для виконання на всій території України, приймаються у межах президентських повноважень, передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому не повинні суперечити Конституції України та законам України. Акти Президента скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, і тільки тоді набувають юридичної сили. Це — принцип контрасигнатури, відповідно до якого Прем'єр-міністр чи міністр беруть на себе юридичну відповідальність за виконання даного акта. Президент, будучи главою держави, видає акти, які займають наступне після законів місце. Важлива роль приділяється указам, багато у чому завдяки їм глава держави реалізує повноваження та елементи свого правового статусу. У сучасний період сфера правового регулювання, охоплена указами, дуже широка. Як правило, вони видаються у випадку прогалин у праві. Розпорядження — це другі за значенням підзаконні акти глави держави. Звичайно, вони приймаються з поточних чи процедурних питань. Акти Президента публікуються в офіційних виданнях. Наприклад, Указ Президента України «Про Збройні Сили України», Розпорядження Президента України «Про призначення Л. Каденюка помічником Президента України з питань авіації та космонавтики».

2) Постанови і розпорядження Уряду України. Акти, що мають особливо важливе значення, видаються у формі постанов. Акти з оперативних та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень. Усі акти Уряду України обов'язкові до виконання в Україні. Особливістю актів Уряду є те, що вони можуть бути прийняті лише на підставі і на виконання законів України, а також указів Президента України. Змістом постанов уряду є норми права, що встановлюють основи управлінської діяльності в галузі фінансів, освіти, культури, охорони здоров'я тощо, як основні напрями його діяльності. Розпорядження уряду, як правило, мають характер індивідуального правового регулювання. Акти Уряду України підписуються Головою Уряду України і підлягають офіційному опублікуванню не пізніше 15 днів із дня їх прийняття. Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» або постанова Кабінету міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівників культури та архівів», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної політики у сфері постачання газу та нафти в Україну», «Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків».

3) Накази, інструкції, положення тощо міністерств, відомств, державних комітетів — це підзаконні нормативно-правові акти відомчого характеру, зміст яких не повинен суперечити законам України та нормативно-правовим актам Президента і Уряду України.

Накази — розпорядчі документи оперативного характеру, якими, як правило, затверджуються або скасовуються інші підзаконні нормативно-правові акти або продовжується строк їх дії.

Інструкції — встановлюють порядок застосування чинного законодавства або порядок здійснення будь-якої діяльності.

Положення, статути — закріплюють правове становище, структуру, функції і компетенцію певної державної організації.

Ці акти приймаються на основі і відповідно до законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Уряду України, регулюють суспільні відносини, що перебувають, як правило, у межах компетенції даної виконавчої структури. Однак є серед них і такі, котрі мають загальне значення, виходять за межі конкретного міністерства й відомства, поширюються на широке коло суб'єктів. Наприклад, акти Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації тощо.

4) Рішення і постанови органів місцевого самоврядування — приймаються у межах компетенції і діють на території відповідних міст, районів, сіл, селищ, мікрорайонів тощо. Як правило, ці акти регулюють відносини у сфері громадського порядку, охорони здоров'я, торгівлі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5) Локальні нормативно-правові акти — це розпорядження керівників державних і громадських організацій (у вигляді наказів та інструкцій), прийняті у межах їх повноважень та регулюють їх службову і трудову діяльність.

У деяких правових системах залишається діяти одне з найдавніших джерел права — правова доктрина як сукупність наукових знань про певне правове явище, які знаходять прояв у вигляді ідей, концепцій тощо, яким надається загальнообов'язкове значення.


Название: Як знання теорії права може допомогти захистити свої права у судовому проц
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 21:05:33
При цьому покладатися на суддю, думаючи, що він – людина компетентна і сама розбереться, що до чого, не рекомендується. Перед суддею стоїть інше завдання: вислухавши сторони, правильно, з точки зору закону, оцінити почуте. А от що скажуть сторони процесу в обґрунтування своєї позиції – це проблема тільки сторін. Автор у цій статті спробує показати, як можна (і потрібно) обґрунтовувати свою точки зору, спираючись на принципи й поняття теорії права.

...Таким чином, починаючи з підготовки тексту позовної заяви й закінчуючи прийняттям рішення по суті спору, учасники господарського процесу керуються нормативно-правовими актами, що регулюють спірні правовідносини. Розглянемо деякі теоретичні принципи існування і застосування норм права.

СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, який прийнятий уповноваженою особою в чітко визначеній формі і містить у собі нормативний припис, адресований невизначеному колу осіб. Система нормативно-правових актів у нашій державі будується залежно від місця органу, що видає акт, в ієрархії державного апарата. Всі нормативно-правові акти поділяються на:

закони;
підзаконні нормативні акти.
Закон – це акт, прийнятий Верховною Радою України або через референдум (тобто законодавчою владою), що регулює найбільш важливі суспільні відносини і має вищу юридичну силу. Прийнято розрізняти закони:

конституційні;
звичайні.
Конституційні закони – це насамперед сама Конституція і закони, що мають безпосереднє відношення до неї. Конституція України є основним законом, що має найвищу юридичну силу. У ст. 8 Конституції України закріплено, що "закони та інші нормативно-правові акти приймаються на підставі Конституції України й повинні їй відповідати". Більше того, в Конституції України встановлене правило про те, що "норми Конституції України є нормами прямої дії". Тому при складанні судових позовів або відповідей на позовні заяви радимо відшукати в Конституції України норму, що підтверджує Вашу правоту. Як правило, посилання на норму Конституції належним чином впливають і на учасників судових розглядів, і на суддю.

Звичайні закони теж можна розділити на дві групи:

кодифікаційні;
поточні.
Кодифікаційний закон (кодекс) – це документ, в якому в систематизованому вигляді розташовані нормативні приписи, що регулюють окрему область суспільних відносин. Кодекс, як правило, становить ядро певної галузі законодавства. На сьогоднішній день в Україні діють 18 кодексів. Усі інші закони є поточними.

Досить докладно і ясно висвітлені сутність, роль та класифікація законів у системі законодавства в законопроекті, прийнятому в другому читанні з поправками Президента України 30 липня 2001 р. "Про закони й законодавчу діяльність".

Існує і таке поняття, як делегована правотворчість, тобто видання нормативно-правового акта за прямим дорученням одного органу держави іншому. Тут доречно буде згадати чинні зараз Декрети Кабінету Міністрів України (далі – Декрети КМУ). Кабінет Міністрів є органом виконавчої влади, що видає підзаконні нормативні акти – постанови й розпорядження. Однак Верховна Рада України як орган законодавчої влади наприкінці 1992 р. делегувала свої повноваження строком на 6 місяців Кабінету Міністрів і доручила йому видавати такий вид нормативних актів, як Декрет, що є не підзаконним актом, а законодавчим. Тому варто пам’ятати, що чинні на сьогодні Декрети КМУ (наприклад, "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15) за своєю юридичною природою мають силу закону, а не підзаконного акта. І якщо одне й те саме питання регулюється і Декретом КМУ, і Законом України, то слід застосовувати правило загального і спеціального законодавства, або ж дивитися, який із цих актів є більш "свіжим" (про це докладніше йтиметься далі). За юридичною ж силою декрет і закон є рівними.

Частиною українського законодавства є також міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України. Підкреслюю, що міжнародні договори обов’язкові до виконання саме після їхньої ратифікації Верховною Радою, а не після підписання їх Україною. Іноді між підписанням і ратифікацією (тобто схваленням) може пройти великий проміжок часу. Так, для підприємців становлять інтерес міжнародні договори, укладені з багатьма країнами про уникнення подвійного оподаткування. Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р. № 1906, у випадку колізії норм міжнародного договору і національного акта пріоритет надається саме міжнародному договору. Тому, наприклад, підприємцям, які сплачують податок на репатріацію доходів нерезидентів, варто стежити за зазначеними вище міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, оскільки ними, як правило, ставки цього податку встановлюються для окремих країн нижче, ніж загальна ставка – 15%.

Найбільшу групу в системі законодавства складають підзаконні нормативно-правові акти – акти державних органів, прийняті в межах своїх повноважень на підставі й на виконання Конституції та законів.

До підзаконних нормативно-правових актів належать:

укази Президента;
постанови Кабінету Міністрів України;
акти місцевих органів влади і самоврядування;
акти міністерств і відомств;
локальні акти.
Відносно актів міністерств і відомств слід сказати, що вони підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Видані, але не зареєстровані акти не набувають чинності. Реєстрація відомчих нормативних актів здійснюється на підставі Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженого наказом Мін’юсту України від 25 листопада 2002 р. № 102/5.

Найнижчий щабель у системі підзаконних актів посідають локальні акти, тобто акти, прийняті відповідними колективами на основі приписів законодавства і чинні в межах цих колективів. Інакше кажучи, це внутрішні документи окремо взятого підприємства, які обов’язкові тільки для цього підприємства. Таких локальних актів існує досить багато. До них, насамперед, належать статут підприємства, колективний договір, правила внутрішнього розпорядку, положення про філії та представництва, накази з основної діяльності та з особового складу і т.ін. В акціонерних товариствах (особливо у відкритих АТ) цілий блок становлять локальні акти, пов’язані з корпоративним управлінням (положення про наглядову раду, регламент загальних зборів акціонерів, протоколи засідань правління і загальних зборів акціонерів та ін.) При вирішенні спірних питань у суді перевага віддаватиметься саме локальним актам за умови, що вони не суперечать чинному законодавству і прийняті в межах повноважень, наданих органу, що їх видає. Основне ж призначення локальних актів – конкретизувати вимоги загальних норм права відповідно до умов та особливостей діяльності конкретного суб’єкта господарювання.

Багатьох цікавить питання про юридичну силу узагальнень судової практики і роз’яснень Пленуму Верховного Суду України та Президії Вищого Господарського Суду України. Варто знати, що вони не є нормативно-правовими актами. Ці документи не встановлюють нових норм права, а лише роз’яснюють порядок застосування вже існуючих норм. Але при обґрунтуванні своїх вимог у господарському суді доречно буде послатися на роз’яснення вищих органів судової влади. Суддя завжди візьме до відома точку зору Верховного Суду України або Вищого Господарського суду України (якщо вона не суперечить позиції Верховного Суду), викладену в роз’ясненнях, при застосуванні до спірних правовідносин тієї або іншої норми.

Не є нормативно-правовими актами і листи державних та інших органів. Вони мають інформаційно-рекомендаційний характер, висвітлюють точку зору органу, що їх видає, і не є обов’язковими до виконання. Більше того, вони не є актами в розумінні ст. 12 ГПК України, тому не можна звертатися до господарського суду з позовом про визнання недійсним листа, незалежно від того, який орган його видав.
КОЛІЗІЯ НОРМ ПРАВА

Існує в теорії права і таке поняття, як "колізія норм", тобто неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання. Юристи на практиці інколи зустрічаються з цим явищем при спробі нормативно обґрунтувати свою точку зору. Тому потрібно запам’ятати, що теорією права встановлені такі принципи, що застосовуються для вирішення проблеми колізії норм:

якщо виявлені розбіжності між актами, прийнятими одним органом, то застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності;
при розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага віддається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом;
якщо різні за змістом норми містяться в актах, прийнятих різними органами, то застосовується норма, прийнята вищим органом.
Розглянемо практичне застосування цих принципів, а саме, застосування загального і спеціального законодавства. З 1 січня 2001 р. почав діяти знайомий всім платникам податків Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. (далі – Закон № 2181). У преамбулі цього закону прямо зазначено, що він є спеціальним законом з питань оподатковування. Пункт 19.6 Закону № 2181 передбачає, що "закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечать нормам цього закону". Таким чином, норми інших актів, що регулюють питання оподаткування, застосовуються тільки тоді, коли вони не суперечать Закону № 2181 (наприклад, з питань строків сплати податків). Існує ряд судових рішень у спорах з податковими органами, що базуються саме на пріоритеті норм Закону № 2181.

Однак у законі не обов’язково має бути зазначено, що саме цей закон є спеціальним у конкретній сфері суспільних відносин. Суб’єкти господарювання можуть самостійно визначити й розмежувати загальний і спеціальний закон, який регулює питання, що їх цікавить. Так, наприклад, усім суб’єктам відоме таке явище, як невиконання держвиконавцями рішень господарських судів. Затягування такого виконання судових документів завдає підприємцям значної шкоди. Тому вони мають всі підстави для подачі позову про відшкодування заподіяних такою бездіяльністю збитків. Загальним законом, що регулює відшкодування збитків, є Цивільний кодекс України, але для даних правовідносин законодавець встановив спеціальні норми – Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р., ст. 11 якого регулює питання відшкодування збитків з держвиконавця. Тому керуватися потрібно насамперед цим законом.

Усі викладені вище правила вирішення проблеми колізії норм законодавець зафіксував у законопроекті "Про закони й законодавчу діяльність" від 30 липня 2001 р. При цьому п. 3 ст. 40 зазначеного законопроекту встановлює чітке правило про те, що порушення принципів вирішення колізії норм є підставою для того, щоб суд визнав застосування закону неправильним.ПРОГАЛИНИ У ПРАВІ

Трапляються випадки, коли потрібно знайти норму права, що регулює конкретні суспільні відносини, а виявляється, що такої норми немає. Подібна ситуація в теорії права отримала назву "прогалини в праві", тобто відсутність юридичного врегулювання конкретних суспільних відносин у тому випадку, коли таке врегулювання необхідно. При цьому спір, що виник у сфері суспільних відносин, не врегульованих нормами права, однаково необхідно вирішувати, включаючи й судовий розгляд. Відсутність норм права, що регулюють конкретні відносини, не може бути підставою для відмови судом розглянути справу. Так, зокрема, ч. 6 ст. 4 ГПК говорить: "Забороняється відмова в розгляді справи за мотивами неповноти, неясності, суперечливості або відсутності законодавства (виділено Авт.), що регулює спірні відносини".

Як вихід із такої ситуації є два варіанти: перший полягає в прийнятті компетентним органом правового акта, що регулював би дане питання. Однак цей процес є тривалим і складним. Тому для оперативного рішення застосовується другий варіант, що полягає в аналогії закону і аналогії права. Аналогія закону – це застосування для регулювання даних відносин закону, що регулює аналогічні відносини. Аналогія права – це вирішення конкретних питань, з використанням при цьому загальних ідей і принципів права, коли відсутні акти, що регулюють як конкретні відносини, так і аналогічні їм.

Ці теоретичні принципи зафіксовані тепер і на законодавчому рівні у ст. 8 нового Цивільного кодексу України. Тому при нормативному обґрунтуванні своїх вимог або заперечень у господарському суді можна буде посилатися на цю норму Цивільного кодексу. Принципи аналогії закону і аналогії права знайшли своє відображення й у згаданому вище законопроекті "Про закони й законодавчу діяльність". Стаття 43 цього законопроекту встановлює, що "прогалини, виявлені в змісті закону, можуть бути усунені судом, що застосовує закон, шляхом аналогії закону і аналогії права ". У законопроекті дається визначення цих принципів теорії права і встановлено обмеження їх застосування. І хоча цей законопроект ще не має сили закону, однак, судячи з хронології його обговорення у Верховній Раді, є надія, що його приймуть у третьому читанні в недалекому майбутньому.

Однак варто пам’ятати, що рішення, прийняті на підставі аналогії права або аналогії закону, не можуть відігравати роль загальної норми права, яка застосовується для всіх. Воно стосується винятково даного конкретного випадку.

Крім аналогій закону і права, прогалини в праві усуваються ще одним способом – постійним застосуванням того чи іншого припису із суміжної галузі права, що регулює подібні відносини. У зв’язку з цим характерними є норми нового Цивільного й Господарського кодексів. Так, зокрема, Господарським кодексом регулюється порядок укладення агентських договорів, а новим Цивільним кодексом – договорів доручення. За своєю правовою природою ці договори є ідентичними. Законодавець допускає, що розділ, який регулює порядок укладення агентських договорів, може не охоплювати абсолютно всі сторони цього питання. Тому п. 2 ст. 305 Господарського кодексу передбачає, що "у частині, не врегульованій нормативно-правовими актами, зазначеними в цій статті, до агентських відносин можуть застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України, яким регулюються відносини доручення". З огляду на це, і суд, і підприємці можуть постійно застосовувати норми Цивільного кодексу, якщо в Господарському кодексі відсутні необхідні норми для регулювання агентських відносин.ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Зупинимося на деяких аспектах тлумачення норм права, тобто на перекладі тексту норми на більш конкретну й зрозумілу мову, на роз’ясненнях того, що саме орган, який видає, хотів сказати, затверджуючи конкретну норму. Тлумаченням норм у нашій країні займаються всі, хто тільки може (або думає, що може) це зробити. Тому суб’єкти господарювання мають чітко усвідомити, що тлумачення норм права буває:

офіційним;
неофіційним.
Офіційне тлумачення – це сформульоване у спеціальному акті роз’яснення змісту й мети правових норм, яке здійснене уповноваженим органом і має загальнообов’язковий характер.

Неофіційне тлумачення не має загальнообов’язкової сили. Таке тлумачення норм можуть давати, наприклад, учені в наукових працях і наукових коментарях. Сюди ж відноситься і буденне (побутове) тлумачення. Використання неофіційного тлумачення норм у судовому господарському процесі не матиме доказової сили, тому докладніше зупинимося на офіційному тлумаченні, яке можна класифікувати таким чином:


Відразу потрібно сказати, що згідно зі ст. 147 Конституції України, органом, який може надавати офіційне тлумачення Конституції України та законів України, є Конституційний Суд України. Ця сама норма викладена у ст. 41 вищезгаданого законопроекту "Про закони і законодавчу діяльність": "Офіційне тлумачення Конституції України і законів здійснює Конституційний Суд України. Врахування висновку Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції України або закону є обов’язковим при застосуванні цих положень".

З огляду на те, що рішення щодо тлумачення норм права Конституційний Суд приймає не так уже й часто (наприклад, у 2002 р. таких рішень було 12), радимо суб’єктам господарювання їх відслідковувати й посилатися на них при обґрунтуванні своєї правоти в господарському суді. Так, Конституційний Суд прийняв кілька рішень, що мають безпосереднє відношення до господарського процесу: про тлумачення абзацу 1 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (стосовно визнання недійсними актів у господарських судах); про тлумачення ч. 2 ст. 124 Конституції України (відносно досудового врегулювання господарських спорів). Суддя при винесенні рішення обов’язково врахує рішення Конституційного суду України, якщо воно матиме відношення до господарського спору, що розглядається.Тепер детальніше зупинимося на видах тлумачення, викладених на схемі.

Нормативне тлумачення характеризується загальнообов’язковістю, поширенням на широке коло суб’єктів і багаторазовістю використання. Існують два різновиди нормативного тлумачення: автентичне, коли норму роз’яснює той самий орган, який її встановив, і легальне, коли норму роз’яснює орган, який не встановлював дану норму, однак він уповноважений давати таке тлумачення. Прикладом легального тлумачення можуть служити постанови Пленуму Верховного Суду України про застосування норм того чи іншого законодавчого акта. Документи і з автентичним, і з легальним тлумаченням норм права можна використати при нормативному обґрунтуванні своїх вимог або заперечень у господарському суді.

Казуальне тлумачення стосується тільки окремих осіб з урахуванням конкретних обставин, і обов’язковим буде тільки для осіб, яким надається таке тлумачення. Як і нормативне, казуальне тлумачення може бути двох видів: судове – це судове рішення з конкретної справи, і адміністративне, що здійснюється міністерствами й відомствами у вигляді виданого акта з конкретної справи (наприклад, за скаргою). Що стосується використання казуальних тлумачень при судовому вирішенні спору, то варто зазначити, що згадати про них у суді потрібно. Зокрема, можна сказати про судові рішення з аналогічних спорів, особливо якщо вони не були оскаржені й набули чинності, або були оскаржені, і вищі судові інстанції винесли рішення, які ви б хотіли, щоб були винесені й у вашому спорі. І хоча суддя не згадає їх у своєму рішенні, але рішення своїх колег з аналогічних справ судді, як правило, беруть до відома.

У світлі питання про тлумачення норм права не можна залишити без уваги відомчі тлумачення, що належать до неофіційних. Йдеться про всілякі листи й роз’яснення, в яких державні органи викладають своє бачення того, що саме слід розуміти під тим чи іншим законодавчим терміном. Особливо плідною є діяльність ГНАУ з видання таких роз’яснень, з якими кожного дня зустрічаються всі платники податків. Ці листи є поштовхом до дії для податкових інспекторів, що часто тягне за собою неприємності для платників податків. Тому слід засвоїти, що раз листи й роз’яснення не є нормативно-правовими актами (як вказувалося вище), то й викладені в них тлумачення норм не є офіційними і, відповідно, не обов’язкові до застосування. Це тільки точка зору органу, який видає роз’яснення. Суддя ніколи не покладе в основу свого рішення відомчі роз’яснення будь-якого питання.
Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 14 Апрель 2009, 21:06:03
Цитировать
Девочки, а как цитаты вставлять, что-то у меня не получается или у меня в настройках что-то не так?

Кликните на  "Цитировать".
Я делаю так: подвожу курсор у "Цитировать", жму на правую кнопку мыши, выскакивает список действий, выбираю "Открыть в новом окне". Открывает новое окно уже с цитатой, просто под ней пишешь (но смотря у кого какие настройки, может быть что новая страница с цитатой в новом окне открывается по умолчанию)

Но можно и так сделать: скопировать текст, вставить его в окно сообщения (ответа), выделить его (как при копировании) и нажать в панельке инстументов Ответа значек "Цитата" - он во втором ряду, предпоследний (желтый квадратик с треугольничком в правом нижнем углу).
На Юристе был такой же значек.  


Название: Конституція — основний закон
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 21:11:09
Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави, який має вищу юридичну чинність, через який (відповідно до багатовікового досвіду і прагнень народу) затверджуються основи суспільного і державного ладу і механізми їх дії, спрямовані на зміцнення держави і забезпечення прав і свобод громадян.

Основні загальносоціальні ознаки (властивості) конституції:

1. Конституція має основний, установчий характер: закріплює основи суспільно-економічного ладу держави, її форму правління, форму національно-територіального устрою, організацію і систему державної влади і місцевого самоврядування, встановлює принципи їх функціонування, визначає основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина, створює політико-пра-вові умови формування структур громадянського суспільства, встановлює принципи законності та правопорядку.

2. Конституція має всеосяжний об'єкт регламентації та впливу. Так, Конституція України 1996 р. якісно відрізняється від попередньої Конституції УРСР обсягом регулювання широкого кола суспільних відносин — політичних, соціальних, духовно-культурних, закріпленням нового статусу особи і громадянина, суспільства і держави, органів державної влади і самоврядування, принципів роботи державного апарату та ін. Конституційні норми є вихідними (первинними), засадними началами для діяльності державних органів і посадових осіб, політичних партій, громадських організацій і громадян.


3. Конституція має народний характер: виражає інтереси громадянського суспільства (народу) і повинна служити йому. Вона є насамперед конституцією громадянського суспільства, а не лише держави.

4. Конституція має гуманістичний характер: розглядає права людини як найважливішу цінність безпосередньо для самої людини. У ній втілено світові стандарти прав людини, встановлено межі втручання держави у приватне життя громадянина, механізми забезпечення його прав і свобод. До основи визначення прав і свобод людини і громадянина в Конституції покладено поняття людської гідності.

Цінно, що Конституція України встановила непорушність гуманістичного принципу в майбутньому: при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22);

5. Конституція має реальний характер: фіксує фактично існуючу систему суспільних відносин, правопорядок, які склалися на момент її ухвалення.

6. Конституція має прогностичний характер: містить значний потенціал розвитку основних інститутів громадянського суспільства, демократичних інститутів публічної влади. В основу перспективної концепції Конституції України покладено досягнення вітчизняної та світової конституційно-правової думки і практики, наприклад, побудова демократичної, соціальної, правової держави. Конституція є своєрідним політико-юридичним путівником, компасом суспільних відносин.

7. Конституція має найстабільніший характер порівняно з іншими законами.Юридичні ознаки (властивості) конституції як основного закону:

1. Конституція є актом найвищої юридичної сили (верховний акт). На її основі мають прийматися закони та інші нормативно-правові акти, а також укладатися та ратифікуватися міжнародні договори.

2. Конституція становить базу для поточного законодавства і формування правової системи держави. Поточне законодавство розвиває положення конституції. Як юридична база законодавства конституція — серцевина всього правового простору країни, виток формування її правової системи, орієнтир її вдосконалення. її верховенство в національній правовій системі полягає у визначенні взаємозв'язку і узгодженості напрямків розвитку правової культури, юридичної практики й інших ланок правової системи, стимулюванні гармонізації галузей права і систематизації законодавства.

3. Конституція містить норми прямої дії, які відповідають основним стандартам сучасного міжнародного права і не потребують будь-яких додаткових законів і постанов для 'їх застосування. Пряма дія конституції властива не лише Конституції України, але й Конституції Автономної Республіки Крим (ухвалена в 1998 p., набрала чинності в 1999 p.), норми якої є нормами прямої дії в межах її території. Пряма дія Конституції служить гарантом охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина.

Так, Конституція України гарантує громадянам право звертатися до судових органів країни для захисту своїх інтересів (ст. 8), а також до відповідних міжнародних організацій. Для реалізації ст. 55 Конституції України, яка гарантує право на оскарження в суді дій будь-яких посадових і службових осіб без обмежень, не потрібно звертатися до спеціального закону.

4. Конституційні норми мають вищий ступінь нормативної концентрації та ціннісної орієнтації, ніж суміщена дія конституційних і поточних норм. Конституційні норми не розчиняються в комплексі останніх, а мають визначальне значення в нормативній регламентації суспільних відносин.

5. Конституція має особливу процедуру ухвалення і зміни. Для Конституції України вона визначена в розділі XVIII (2/3 кваліфікованої більшості).

6. Конституція має складний дворівневий механізм власної реалізації: а) рівень реалізації конституції в цілому; б) рівень реалізації її конкретних норм.

Суворе і точне дотримання конституції -- найвища норма поведінки всіх громадян, громадських об'єднань, комерційних організацій, державних органів і посадових осіб.

Саме конституція, конституційні норми, а також зміни та доповнення, що вносяться до них, складають теоретичну конституцію країни (наказує те, що має бути). Вона може як збігатися, так й розбігатися з фактичною конституцією або конституцією у матеріальному сенсі (те, як є насправді).

 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 14 Апрель 2009, 21:14:48
Да, да, мне в суде тоже говорили о подобных "хитростях"  ;D. Если в тексте иска сумма есть, то в просительной части можно не указывать, но додатком до иска нужно приложить таблицу с расчетами на отдельном листке. Хотя меня немного смущает факт отсутствия суммы в просительной части, если честно ???...
Девочки, ну помоему девушка в суде сказала нет решения Конституционного Суда.... Не могут они удовлетворять 2008, нет практики. Может что то не дочула з переляку. Первый раз была в суде, голос дрожит. Под конец беседы, конечно немного осмелилась, но с начала... Даже не знаю как буду защищаться. Я так помню диплом в ВУЗе когда защищала, вышла, а сказать ничего не могу. Забыла все на прочь! Потом немного подсмотрела доклад и меня как прорвало.... Мне даже вопросы не задавали! А как тут будет не знаю, это не дипломная работа, тут нужно отстаивать!!!
А на счет того что сумму не указывать, как сказала эта девушка, суд сам все равно будет просчитывать, и не всегда суммы которые мы просим совпадают с суммой которую удовлетворяют. А 1% нужно заплатить от того что просим. Сама не знаю,
 что делать?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 14 Апрель 2009, 21:18:26
Девочки, ну помоему девушка в суде сказала нет решения Конституционного Суда.... Не могут они удовлетворять 2008, нет практики.

Ничего не пойму. Как Вы писали иск, если задаете вопрос о Решение КС на 2008 год? О его отсутствии?
Прочитайте у себя в иске, чем обосновываете 2008 год.


Может имели  виду решения Верховного суда или Высшего административного суда?

Обязательно разберитесь с этими вопросами!!! Если будете защищать себя в суде сами, то у Вас еще много пробелов, узучайте и узучайте тему, нам хочется чтобы Вы смогли отвоевать в суде.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 14 Апрель 2009, 21:23:05
?
Цитировать
А Вы сегодня хотели отнести иск?
может глянете в раздел Лунный календарь?
Я не могу найти этот раздел, подскажите пожалуйста, где искать? ???
Очень хотелось бы прочесть.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: НАТАСЬЯ от 14 Апрель 2009, 21:29:46
?
Цитировать
А Вы сегодня хотели отнести иск?
может глянете в раздел Лунный календарь?

Я не могу найти этот раздел, подскажите пожалуйста, где искать? ???
Очень хотелось бы прочесть.


http://www.zed.in.ua/forum/index.php/topic,28.15.html


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Tatyana от 14 Апрель 2009, 21:31:56
Девочки, ну помоему девушка в суде сказала нет решения Конституционного Суда.... Не могут они удовлетворять 2008, нет практики.

Ничего не пойму. Как Вы писали иск, если задаете вопрос о Решение КС на 2008 год? О его отсутствии?
Прочитайте у себя в иске, чем обосновываете 2008 год.

У меня в иске есть и о РКСУ от9 липня 2007, и о РКСУ от 27 травня 2008, но в наших судах НЕТ практики И ВСЕ ТУТ!
 А я жду скорейшего "выздоровления" нашей судебной системы, да и вообще государства в целом. Надеюсь доживем!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 14 Апрель 2009, 21:37:02
Цитировать
У меня в иске есть и о РКСУ от9 липня 2007, и о РКСУ от 27 травня 2008, но в наших судах НЕТ практики И ВСЕ ТУТ!
 А я жду скорейшего "выздоровления" нашей судебной системы, да и вообще государства в целом. Надеюсь доживем!
В 2008 году два РКСУ: № 10-рп/2008 від 22 травня 2008 року и
№ 26 рп/2008 від 27 листопада 2008 року


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 14 Апрель 2009, 21:40:07
У меня в иске есть и о РКСУ от9 липня 2007, и о РКСУ от 27 травня 2008, но в наших судах НЕТ практики И ВСЕ ТУТ!
 А я жду скорейшего "выздоровления" нашей судебной системы, да и вообще государства в целом. Надеюсь доживем!

есть 22 травня и 27 листопада 2008 года

27 травня нет решения


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 14 Апрель 2009, 22:09:04
Девченки, если в запереченнях ответчик молчит о сроках, а они реально пропущены, что можно написать в ходатайсте (очень хочу подать навсякий случай) вместо фразы:

Відповідач заявив про пропущений строк звернення до суду.

Ведь по КАСУ как бы отказывают только если ответчик настаивает.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 14 Апрель 2009, 22:15:19
Девченки, если в запереченнях ответчик молчит о сроках, а они реально пропущены, что можно написать в ходатайсте (очень хочу подать навсякий случай) вместо фразы:

Відповідач заявив про пропущений строк звернення до суду.

Ведь по КАСУ как бы отказывают только если ответчик настаивает.

Если я правильно поняла вопрос, может так:

"Щодо строку звернення до суду"
или "Пояснення щодо строку звернення до суду"
и дальше текст что хотите сказать по этому вопросу


Название: КМУ и его деятельность
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 22:17:21
  П О С Т А Н О В А КМУ від 18 липня 2007 р. N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету        Міністрів України "
                             http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=950-2007-%EF

  Розділ 1. Загальні положення

         Параграф 1. Основи діяльності Кабінету Міністрів

     1. Кабінет  Міністрів  є  вищим  органом  у  системі  органів
виконавчої влади,  який здійснює виконавчу владу безпосередньо  та
через міністерства,  інші центральні органи виконавчої влади, Раду
міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві  держадміністрації,
спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів.

     2. Кабінет  Міністрів  є колегіальним органом,  який здійснює
свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях.

     3. Кабінет Міністрів спрямовує свою діяльність  на  виконання
Конституції  (  254к/96-ВР ) та законів України,
 актів Президента
України  і  постанов  Верховної  Ради,  прийнятих  відповідно   до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою.

     4. Кабінет  Міністрів  видає  на  основі   і   на   виконання
Конституції  (  254к/96-ВР  )  та  законів  України  у межах своєї
компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.

     5. Кабінет Міністрів  має  право  законодавчої  ініціативи  у
Верховній Раді.


...
Розділ 6. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів

                 Глава 1. Акти Кабінету Міністрів

                      Параграф 45. Постанови

     1. Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у
формі постанов.

     2. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань:

     затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил,
методики та в інших випадках,  коли суспільні відносини потребують
нормативно-правового врегулювання;

     затвердження, прийняття міжнародного договору або  приєднання
до нього.

                    Параграф 46. Розпорядження

     1. Акти  Кабінету  Міністрів  з  організаційно-розпорядчих та
інших поточних питань видаються у формі розпоряджень.

     2. Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань:

     схвалення програми,  плану  заходів,  концепції,   стратегії,
основних   напрямів   реалізації   державної   політики  та  інших
програмних   документів   концептуального   характеру,   концепції
державної цільової програми та закону,  директив,  урядової заяви,
листа, звернення, декларації, меморандуму тощо;

     утворення та затвердження складу  консультативних,  дорадчих,
інших допоміжних органів і робочих груп;

     виділення коштів резервного фонду державного бюджету;

     делегування повноважень  Кабінету  Міністрів  центральним  та
місцевим органам виконавчої влади;

     передачі майна;

     кадрових та    інших    питань     організаційно-розпорядчого
характеру.
...

Глава 2. Процедура підготовки

                   Параграф 48. Загальні вимоги

     1. Проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на
виконання  Конституції
 (  254к/96-ВР ) і законів України,  указів
Президента  України,  постанов  Верховної  Ради,  рішень  Кабінету
Міністрів,  а  також  за  ініціативою  членів  Кабінету Міністрів,
центральних органів виконавчої влади,  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій.


Название: ЗУ "Про Кабінет Міністрів України" (к вопросу о полномочиях КМУ)
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 22:27:23
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Кабінет Міністрів України"  от  21 грудня 2006 року № 514-V

http://portal.rada.gov.ua/control/uk/publish/article/news_left?art_id=85461&cat_id=37486


Кстати, нигде не указано, что КМУ имеет право устанавливать размеры


Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

Стаття 4.    Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

2. Організація, основні повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України та цим Законом.

3. Законами України можуть визначатися інші повноваження Кабінету Міністрів України.

4. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України вирішує інші поточні питання своєї діяльності.


....


Стаття 20.   Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України

1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв´язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.

2. Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.

....Стаття 53.   Акти Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції та законів України видає постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.

2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

4. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. ...Название: выдержка из РКСУ не по теме, но здесь хорошо описаны полномочия КМУ
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 22:52:48
Рішення КСУ № 25-рп/2008  от 11 листопада 2008 року (Справа № 1-46/2008   - справа про земельні аукціони)
http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=2993&god=2008

...
3.1. У Основному Законі України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8). За приписом частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статус Кабінету Міністрів України, крім зазначених основоположних норм, врегульовано і в інших положеннях Конституції України. Зокрема, Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України (частина третя статті 113), здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України (пункт 10 статті 116), в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження (частина перша статті 117).

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією (частина друга статті 120) і законами України.

Системний аналіз вказаних норм Основного Закону України дає підстави для висновку, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності при виданні постанов і розпоряджень повинен виходити із закріплених за ним виключно Конституцією та законами України повноважень, які не можуть встановлюватися іншими правовими актами (указами Президента України, постановами Верховної Ради України, власними актами).

...


Враховуючи те, що порядок і умови набуття, припинення і здійснення права власності на землю входять до загального поняття «правовий режим власності», який визначається виключно законами України, Кабінет Міністрів України, видавши Постанову (пункт 1), діяв поза межами своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України, що не відповідає вимогам частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 7 частини першої статті 92, частини третьої статті 113, частини першої статті 117 Конституції України.


На неприпустимості порушення Урядом України вимог частини другої статті 19, частини третьої статті 113, частини першої статті 117 Основного Закону України Конституційний Суд України наголосив у Рішенні від 19 червня 2001 року № 9-рп/2001.                         


Название: еще выдержка из "левого" РКСУ, описывающего иерархию документов и полномочий КМУ
Отправлено: leranata от 14 Апрель 2009, 23:01:27
РКСУ от 19 червня 2001 року № 9-рп/2001
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9398

4.1. Україна є правовою державою (стаття 1 Конституції України), а в правовій державі існує сувора ієрархія нормативних актів, відповідно до якої постанови та інші рішення органів виконавчої влади мають підзаконний характер і не повинні викривляти сутність і зміст законів. Положення Постанови № 923, яке розглядається, не лише суперечить, а фактично блокує реалізацію відповідних положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

...

Пунктами 1 і 6 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці тощо. В преамбулі Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" наголошується, що він визначає засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, а стаття 24 названого Закону свідчить про її безпосередню спрямованість на досягнення такої мети вже у самій назві – "Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника". Зазначена стаття унормовує право на підвищені пенсії для осіб, які мають відповідний стаж наукової роботи, встановлює спеціальний порядок нарахуванн...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 14 Апрель 2009, 23:05:03
Лидуня, возможно, это вам тоже поможет:
Решение КСУ от 14 грудня 2000 року
№ 15-рп/2000

Виходячи з Конституції України Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11 липня 1996 року, як і будь-який інший закон України, – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні (стаття 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (статті 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України). З наведеного випливає, що Верховна Рада України може змінити закон виключно законом, а не шляхом прийняття підзаконного правового акта.Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Лидуня от 14 Апрель 2009, 23:42:21
ВАУ!!!! :o Девченки !!!!! Спасибо!!!! ВОТ ЭТО ДА!!!! Лераната - титан форума!!! Маринчик, спасибки, выручили, пусть только заикнутся о иерархии!!!!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: marussya от 15 Апрель 2009, 10:45:11
Да, девченки превращают форум в кладезь юридически-правовой информации! :o Я тут после просмотра темы немного обалдела,...... и подумала - как все-таки нам всем повезло, что с нами такие девченки!

  Пора делать новый раздел - "иерархия нормативно-правовых актов". ;)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: putase от 15 Апрель 2009, 10:50:58
Добрый день девченки и мальчишки!!!
нужен срочный ответ!!!
надо мной нависла угроза сокращения!!!
Имеет ли начальство меня сократить, если я досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком на 6 часов!!!!!
мои дальнейшие действия?????
Ответьте, кто что думает?????


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: SumAnna от 15 Апрель 2009, 10:57:54
Добрый день девченки и мальчишки!!!
нужен срочный ответ!!!
надо мной нависла угроза сокращения!!!
Имеет ли начальство меня сократить, если я досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком на 6 часов!!!!!
мои дальнейшие действия?????
Ответьте, кто что думает?????

Открывайте КЗоТ (Кодекс законов о труде) и читайте
Женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком сокращать нельзя

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона
                 звільнення вагітних жінок і жінок, які мають
                 дітей

     Забороняється відмовляти  жінкам  у  прийнятті  на  роботу  і
знижувати їм заробітну плату з мотивів,  пов'язаних  з  вагітністю
або наявністю дітей віком до трьох років,  а одиноким матерям - за
наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або  дитини-інваліда.
     При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок
власник  або  уповноважений  ним  орган зобов'язані повідомляти їм
причини відмови у письмовій формі.  Відмову у прийнятті на  роботу
може бути оскаржено у судовому порядку.
     Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей  віком  до
трьох  років
(до шести років - частина шоста статті 179), одиноких
матерів при наявності  дитини  віком  до  чотирнадцяти  років  або
дитини-інваліда  з  ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним
органу  не   допускається,   крім   випадків   повної   ліквідації
підприємства, установи, організації, коли допускається  звільнення
з  обов'язковим  працевлаштуванням.  Обов'язкове  працевлаштування
зазначених жінок  здійснюється  також  у  випадках  їх  звільнення
після  закінчення  строкового  трудового   договору.   На   період
працевлаштування за ними  зберігається  середня  заробітна  плата,
але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового  трудового
договору.

мои дальнейшие действия?
не подписывать никакие документы-согласия (заявления, приказы и пр.)
если будут сокращать - заявление в суд на восстановление (или комиссию по трудовым спорам, если это крупное предприятие и она (комиссия) есть)
можно жалобу в Управление труда (отдел который осуществляет надзор за соблюдением КЗоТ)Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Людмилка от 15 Апрель 2009, 11:01:12
Добрый день девченки и мальчишки!!!
нужен срочный ответ!!!
надо мной нависла угроза сокращения!!!
Имеет ли начальство меня сократить, если я досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком на 6 часов!!!!!
мои дальнейшие действия?????
Ответьте, кто что думает?????

В соответствии со статьей 184 Кодекса законов о труде Украины увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех (шести лет — часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет либо ребенка-инвалида по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством. Обязательное трудоустройство осуществляется также в случаях их увольнения по истечении срочного трудового договора.

Указанные категории женщин не могут быть уволены не только на основаниях, предусмотренных ст. 40 и 41 КЗоТ, но и на других основаниях, которые квалифицируются, как увольнение (расторжение) трудового договора по инициативе владельца. !!!!!!


Так что - только при ликвидации предприятия и все!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: putase от 15 Апрель 2009, 11:10:12
Огромное спасибки!!!!!
Вот это я и искала!!!!!
Премного Вам благодарна!!!!! ;D


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 15 Апрель 2009, 12:58:48
Девченки, если в запереченнях ответчик молчит о сроках, а они реально пропущены, что можно написать в ходатайсте (очень хочу подать навсякий случай) вместо фразы:

Відповідач заявив про пропущений строк звернення до суду.

Ведь по КАСУ как бы отказывают только если ответчик настаивает.

Если я правильно поняла вопрос, может так:

"Щодо строку звернення до суду"
или "Пояснення щодо строку звернення до суду"
и дальше текст что хотите сказать по этому вопросу


"Пояснення щодо строку звернення до суду" мне очень нравится!!! А тем более, что я буду ваять еще и Пояснення на заперечення відповідача. До слушания еще 2 месяца, так что сдам их вместе в канцелярию - два документа водин день, чтобы не озвучивать в заседании потом. Пусть в деле присутствуют. (Хотя, наверное, в заседании судья все равно будет перечислять поданные мною документы - это я к тому чтобы лишний раз ответчика самой не натолкнуть на данный вопрос)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: КлубничкаВероничка от 15 Апрель 2009, 13:31:44
"Пояснення щодо строку звернення до суду" мне очень нравится!!! А тем более, что я буду ваять еще и Пояснення на заперечення відповідача. До слушания еще 2 месяца, так что сдам их вместе в канцелярию - два документа водин день, чтобы не озвучивать в заседании потом. Пусть в деле присутствуют. (Хотя, наверное, в заседании судья все равно будет перечислять поданные мною документы - это я к тому чтобы лишний раз ответчика самой не натолкнуть на данный вопрос)

А я так поняла, что на заседании вс равно озвучивать надо. это я по своему заседанию сужу.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 15 Апрель 2009, 14:12:48
"Пояснення щодо строку звернення до суду" мне очень нравится!!! А тем более, что я буду ваять еще и Пояснення на заперечення відповідача. До слушания еще 2 месяца, так что сдам их вместе в канцелярию - два документа водин день, чтобы не озвучивать в заседании потом. Пусть в деле присутствуют. (Хотя, наверное, в заседании судья все равно будет перечислять поданные мною документы - это я к тому чтобы лишний раз ответчика самой не натолкнуть на данный вопрос)

А я так поняла, что на заседании вс равно озвучивать надо. это я по своему заседанию сужу.
Ну и что же все-таки делать: не будить пока спящую собаку? Боюсь, чтоб потом не упустила момент. Вот блин. Не думала, что на такой мелочи зациклюсь.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: irisa_2804 от 15 Апрель 2009, 21:01:51
Девочки и мальчики! :P Жду вашей критики на мой иск,  ознакомится можно здесь http://zed.in.ua/node/317


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Marin4ik от 15 Апрель 2009, 22:23:55
"Пояснення щодо строку звернення до суду" мне очень нравится!!! А тем более, что я буду ваять еще и Пояснення на заперечення відповідача. До слушания еще 2 месяца, так что сдам их вместе в канцелярию - два документа водин день, чтобы не озвучивать в заседании потом. Пусть в деле присутствуют. (Хотя, наверное, в заседании судья все равно будет перечислять поданные мною документы - это я к тому чтобы лишний раз ответчика самой не натолкнуть на данный вопрос)

А я так поняла, что на заседании вс равно озвучивать надо. это я по своему заседанию сужу.
Ну и что же все-таки делать: не будить пока спящую собаку? Боюсь, чтоб потом не упустила момент. Вот блин. Не думала, что на такой мелочи зациклюсь.

Я только что написала свои впечатления от основного слушания в соответствующей теме. Если бы заранее подала заперечення, возможно мой суд ПИ сегодня бы и завершился. 


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: elen_alchevsk от 16 Апрель 2009, 06:51:10
Девочки, подскажите, пожалуйста! Выплачивают вам пособие детское? У нас - НЕТ! Сказали только после 20-го числа будут... Киев не перечисляет деньги...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: tarantino1974 от 16 Апрель 2009, 07:00:07
У нас задержали на 4 дня (вместо 10-го, получили 14-го).


Название: Давайте подумаем над идеей! :)
Отправлено: leranata от 16 Апрель 2009, 08:09:28
Может, нам тоже нужно к какой-то партии "под крыло"? Может, как раз перед выборами о нас громче заговорят?

Выдержка:

Мороз создал Партию детей войны
proUA / 02.03.2009 08:43
В воскресенье, 1 марта, учредительный съезд Партии детей войны принял решение о создании Всеукраинской партии детей войны. Инициатором создания такой партии стала Социалистической партии Украины. Об этом «proUA» сообщила пресс-служба СПУ.

Лидером партии единогласно избран Анатолий Пачевский - Герой Украины, депутат Винницкого областного совета.

В работе съезда приняли участие 69 делегатов, из всех областей Украины, Киева и Севастополя. На съезде были утверждены устав и программа партии.

Выступая перед делегатами учредительного съезда, Пачевский отметил, что сегодня в Украине почти 8 миллионов граждан, чье детство пришлось на лихие военные годы. «И сегодня они вынуждены бороться за свои права, за выполнение закона о защите детей войны, принятого по инициативе СПУ», - сказал он.

На съезде также выступил лидер СПУ Александр Мороз. Он отметил, что дети войны «сейчас снова страдают от непрофессиональной политики власти, от нежелания правительства выполнять закон, согласно которому этим людям положено 30% надбавки к пенсии, 20% скидки при оплате коммунальных услуг, и ряд других льгот».

Также Мороз сказал, что «идея создания такой партии родилась в СПУ и вызревала уже давно - это закономерно, учитывая, что именно социалисты являлись и являются единственной политической силой, последовательно отстаивающей права детей войны».

Кроме того, Мороз не исключил, что СПУ и новосозданная Партия детей войны могут создать предвыборный блок. Лидер СПУ отметил, что членами новосозданной партии могут стать не только дети войны, но и все, кто разделяет идеи социально справедливого общества.

Съезд также утвердил лозунг Партии детей войны: «Добились принятия закона - добьемся его выполнения!», и логотип партии. В качестве логотипа выбран знаменитый памятник советскому воину - освободителю, с девочкой на руках, стоящий в Трептов-парке, в Берлине. Эта эмблема будет и на малиновом флаге новой партии.

Размещено на: http://ru.proua.com/news/2009/03/02/084341.html


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Anvitasa от 16 Апрель 2009, 08:56:03
В Партию детей войны нас не возьмут - годы не те :), а вот Партия мамочек... - это про нас.


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 16 Апрель 2009, 08:58:40
В Партию детей войны нас не возьмут - годы не те :), а вот Партия мамочек... - это про нас.

Так я имею в виду - создать партию аналогично Детям войны... Я уже обзваниваю "сильные партии"...

Ваши мысли и предложения?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 16 Апрель 2009, 09:00:41
Я вот, подумала, как нам могут помочь депутаты... Для начала можно было бы с ними сконтактоваться по поводу проведения консультаций с их стороны: как они видят нашу ситуацию сегодня, какие у них мысли, идеи на завтра. Но поскольку отдельную партию создать для таких как они и мы - нереально, то мы можем организовать  партию под крылом какой-нибудь партиии (то есть партия "мамочек" в составе партии ). Я подумала, что мы запросто можем создать такую же партию, главное, чтоб нас захотели принять "сильные партии". Если мы будем официальным сообществом, то о нас будут говорить "громче", а тогда появится шанс быть замеченными и почувствовать поддержку... Естесственно, 100% результата я от своей задумки не ожидаю, но попытаться можно... Уж очень достало наше нынешнее государство!


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: yaso4ka от 16 Апрель 2009, 09:09:16
Вот что давненько нашла в инете
http://www.narodna.kharkov.ua/aksiya
может это поможет как-то в вопросе партии ;)не в коем случае не агитирую,к этой партии,как и к другим,отношения не имею :)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: Mas'ka от 16 Апрель 2009, 10:07:56
В Партию детей войны нас не возьмут - годы не те :), а вот Партия мамочек... - это про нас.

Так я имею в виду - создать партию аналогично Детям войны... Я уже обзваниваю "сильные партии"...

Ваши мысли и предложения?
Идея очень хорошая. Можно пока создать сообщество, его и "под крыло" партии брать удобней. По городу это например не сложно, через исполком. А вот где и как регестрируют всеукраинские?


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: vita от 16 Апрель 2009, 13:44:51
Всем - добрый день! Вчера забрала свою постанову. Тупо передрали заперечення УПСЗН, НО:
- нигде не вспоминается центр по начислениям;
- по поводу доплатить 1% - тоже ни слова;
- нет ни слова о пропуске сроков, хотя УПСЗН  заявлял об этом, правда устно на ПС. После чего я, соответственно, подавала разъяснения и ходатайство.  Как быть с этим моментом, нужно в ап.жалобу вставлять ещё разъяснения, или надо отдельно подать ходатайство с жалобой? ???

Что скажете, постанову выложить или не надо, напомню - полный отказ (Киев)


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: leranata от 16 Апрель 2009, 14:58:04
Всем - добрый день! Вчера забрала свою постанову. Тупо передрали заперечення УПСЗН, НО:
- нигде не вспоминается центр по начислениям;
- по поводу доплатить 1% - тоже ни слова;
- нет ни слова о пропуске сроков, хотя УПСЗН  заявлял об этом, правда устно на ПС. После чего я, соответственно, подавала разъяснения и ходатайство.  Как быть с этим моментом, нужно в ап.жалобу вставлять ещё разъяснения, или надо отдельно подать ходатайство с жалобой? ???

Что скажете, постанову выложить или не надо, напомню - полный отказ (Киев)
Выкладывайте... Почитаем этот "щедевр"...


Название: Re: Конси́лиум
Отправлено: irisa_2804 от 16 Апрель 2009, 18:53:53
 В ходе подготовки иска, возник такой вопрос???? Уже сейчас УТСЗН признают за собой ошибку, что не учитывали решения КСУ в 2007 году. Признают ВСЕ-ЖЕ факт своего бездействия. А вот дальше и вопрос. Если они  соглашаются пересчитать за переод  июль-декабрь 007 года до уровня прожиточного минимума. То как они опять в 2008 году возвращаются на те же самые цифры, по которым онми признали свои ошибки в 2007 году. Ведь если брать аналогию по выплате пособий: в 2008 году нам платили 144,1 грн. в 2009 году - должны платить 130 грн., но ведь продолжают платить - 144,1 грн. ТО ПОЧЕМУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ (это 2008 и....) они НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИМ ЖЕ ПРАВИЛОМ ?????????

Может кто уже и заджавал такой дурной вопрос? Извините за повтор.